Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Απάντηση σε εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση -1

Posted by koszig στο 10 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε για εξώδικο που μου έστειλε ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, (κλικ εδώ).

Αυτό είναι το εξώδικο που μου κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή.

Εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση 

Το κείμενο αυτό μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο κείμενο δύο μέρη, στο ένα γενικές παρατηρήσεις για αναρτήσεις στο ΕΛΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ και το δεύτερο μέρος συγκεκριμένες αναρτήσεις για τις οποίες ζητείται:

«Ανακαλούνται προς το σκοπό επανόρθωσης οι ακόλουθες αναρτήσεις (posts) στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών και γίνονται οι κατωτέρω
δηλώσεις και διευκρινίσεις :

Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος της Εξώδικης δήλωσης, διαμαρτυρίας και πρόσκλησης

 

Κύριε δήμαρχε,

στις 10/6/2016 έλαβα την κατωτέρω Εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση

Σε αυτή γράφετε:

Η κριτική δια του τύπου – εν γένει – συντίθεται από ρητές ή/και υπόρρητες παραδοχές (αναφορά σε ή επίκληση γεγονότων) και σχόλια. Οσον αφορά τα γεγονότα, η δημοσιογραφική «έρευνα» οποιουδήποτε θέματος και ο «έλεγχος» του υλικού – είτε πρόκειται για τα ευρήματα της «έρευνας», που προηγήθηκε, είτε για την αφετηρία της , δηλαδή το πρωτογενές υλικό όπως για παράδειγμα η «καταγγελία» – ισχυρισμοί ενός τρίτου) πρέπει να γίνονται κατά τρόπο, που συνιστά εκπλήρωση του καθήκοντος αληθείας, ενώ ο δημόσιος
λόγος (η δημοσιοποίηση των «στοιχείων», η έκθεση – παράθεση των «γεγονότων» και η «κριτική» και «σχόλια» επί των «γεγονότων» αυτών) πρέπει να συναρθρώνεται κατά τρόπο, που να είναι δεκτικός απαντήσεως, (να επιδέχεται λογική επεξεργασία και αντίκρουση) ώστε να είναι και δεκτικός επανόρθωσης . Ειδικότερα, το μεν καθήκον αληθείας επιβάλλει την υποχρέωση «διασταύρωσης» των στοιχείων και τον σεβασμό (δυνατότητα άσκησης) του δικαιώματος απάντησης και τοποθέτησης του «ελεγχόμενου», πριν τη δημοσίευση , ενώ η εκπλήρωση της υποχρέωσης επανόρθωσης προϋποθέτει ότι ο μέσος αναγνώστης θα είναι σε θέση να διακρίνει την είδηση (γεγονός) από το σχόλιο, ότι το σχόλιο , αν δεν αποτελεί αφηρημένη σκέψη, θα συνδέεται, ως κρίση, με το γεγονός και ότι η μεταξύ τους σχέση- αναλογία θα
είναι τέτοια, που να επιτρέπει την διατύπωση λογικών αντεπιχειρημάτων. 
Διότι όποιος ισχυρίζεται κάτι έχει ο ίδιος την υποχρέωση να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του. Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκονται η διαπόμπευση μέσω της συστηματικής και επαναλαμβανόμενης δημοσιοποίησης εικασιών, η έμμεση αλλά έντεχνη υιοθέτηση και διάδοση αναπόδεικτων κατηγοριών, η έντεχνη εκμετάλλευση των αρνητικών ψυχολογικών προδιαθέσεων του μέσου αναγνώστη λόγω του γενικότερου κλίματος και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, η χρησιμοποίηση λέξεων και φράσεων με έντονα αρνητικές συνεκδοχές – συνδηλώσεις, που οδηγούν συνειρμικά σε αυθαίρετες γενικεύσεις (ταυτίσεις) και στην παραδοχή ανύπαρκτων «αναλογιών» και η
συστηματική χρήση τεχνασμάτων, όπως η δημοσίευση ερωτημάτων, που εμπεριέχουν σαφείς «υπόρρητες» παραδοχές και συνοδεύονται από  δεικτικά, ενίοτε σκωπτικά, αλλά σε κάθε περίπτωση εξόχως μειωτικά σχόλια, ισχυρισμούς και υπονοούμενα.

Για να μπορεί να καταλάβει την ορολογία ο μέσος αναγνώστης  «υπόρρητο» είναι αυτό που δεν λέγεται ευθέως, αλλά αφήνεται να εννοηθεί έμμεσα.

Κύριε Κασσαβέ, δήμαρχε Αχαρνών,

Γνωρίζετε ότι παρακολουθώ ανελλιπώς τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων από το έτος 2007 μέχρι σήμερα και από το έτος 2009 βιντεοσκοπώ νόμιμα τις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου. Από το έτος 2011 παρακολουθώ ανελλιπώς  και τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εσείς δεν τις παρακολουθήσατε όλες, ως είχατε υποχρέωση.

Παρουσίες Ιωάννη Κασσαβού σε Δημ. Συμβούλια και Οικ. Επιτροπές

Από τον πίνακα, για συνεδριάσεις (1/1/2011 – 30/8/2014), προκύπτει:

Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτος 2012: συνεδριάσεις 32, απουσίες 6. Έτος 2013: συνεδριάσεις 33, απουσίες 15. Έτος 2014 (έως Αύγουστο), συνεδριάσεις 12, απουσίες 7.

Οικονομική Επιτροπή

Έτος 2012: συνεδριάσεις 25, απουσίες 8. Έτος 2013: συνεδριάσεις 32, απουσίες 16. Έτος 2014 (έως Αύγουστο), συνεδριάσεις 13, απουσίες 11.

Οι πληροφορίες που είχατε κυρίως για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ήταν από τις αναρτήσεις μου στις ιστοσελίδες του Ελευθέρου Βήματος.

Το ύφος των αναρτήσεων δεν άλλαξε από το έτος 2010. Στις αναρτήσεις δεν υπήρχαν «υπόρρητες παραδοχές». Αυτές τις αναρτήσεις τις κάνατε προεκλογική σημαία και ένα μέρος από αυτές συνεισέφερε στην εκλογική σας νίκη.

Αν υπήρχε κάτι το μεμπτό σε αυτές δεν κάνατε κανένα σχόλιο, δεν βρήκατε :

Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκονται η διαπόμπευση μέσω της συστηματικής και επαναλαμβανόμενης δημοσιοποίησης εικασιών, η έμμεση αλλά έντεχνη υιοθέτηση και διάδοση αναπόδεικτων κατηγοριών, η έντεχνη εκμετάλλευση των αρνητικών ψυχολογικών προδιαθέσεων του μέσου αναγνώστη λόγω του γενικότερου κλίματος και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, η χρησιμοποίηση λέξεων και φράσεων με έντονα αρνητικές συνεκδοχές – συνδηλώσεις, που οδηγούν συνειρμικά σε αυθαίρετες γενικεύσεις (ταυτίσεις) και στην παραδοχή ανύπαρκτων «αναλογιών» και η έμμεση αλλά έντεχνη υιοθέτηση και διάδοση αναπόδεικτων κατηγοριών, την έντεχνη εκμετάλλευση των αρνητικών ψυχολογικών προδιαθέσεων του μέσου αναγνώστη λόγω του γενικότερου κλίματος και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας,
συστηματική χρήση τεχνασμάτων, όπως η δημοσίευση ερωτημάτων, που εμπεριέχουν σαφείς «υπόρρητες» παραδοχές και συνοδεύονται από  δεικτικά, ενίοτε σκωπτικά, αλλά σε κάθε περίπτωση εξόχως μειωτικά σχόλια, ισχυρισμούς και υπονοούμενα.

Όσο είσαστε στην αντιπολίτευση δεν είχατε το σθένος να καταγγείλετε τη διαπόμπευση του πολιτικού σας αντιπάλου από δημοσιογράφο και να ζητήσετε από τον δημοσιογράφο να σταματήσει την έμμεση αλλά έντεχνη υιοθέτηση και διάδοση αναπόδεικτων κατηγοριών, την έντεχνη εκμετάλλευση των αρνητικών ψυχολογικών προδιαθέσεων του μέσου αναγνώστη λόγω του γενικότερου κλίματος και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, που σήμερα θεωρείτε ότι υπάρχουν σε δημοσιεύματα που σας αφορούν.

Μήπως όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι; Στην εξώδικο δήλωση αναφέρετε:

Ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό αμάλγαμα τέτοιων «τεχνικών» είναι οι αναρτήσεις σας στο blog «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών», το οποίο δημιουργήσατε και στο οποίο «αρθρογραφείτε», χρησιμοποιώντας και επικαλούμενος προσφυώς διπλή ιδιότητα. Την ιδιότητα του
«δημοσιογράφου» και την ιδιότητα του «ενεργού πολίτη», με την οποία, επιπροσθέτως, έχετε υποβάλλει σειρά γραπτών αναφορών στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Το σχήμα λειτουργεί αποδοτικά και ταυτόχρονα «νομιμοποιητικά». Με την δεύτερη ιδιότητα, . με μηνύετε, με την πρώτη δημοσιοποιείτε και διαδίδετε το «γεγονός» ότι με μηνύσατε, τo οποίο προβάλετε ως εκπλήρωση καθήκοντος του ιδανικού «ενεργού πολίτη», χωρίς  «υποκειμενική» (περιουσιακή, συναισθηματική ή άλλη) εμπλοκή του.
Υποτίθεται ότι «γεγονός» εδώ είναι η υποβολή της μήνυσης καθαυτής, ως διαδικαστικής πράξης και ενέργειας. Στην πραγματικότητα το «γεγονός», που θέλετε να προβάλλετε και εντέχνως διαδίδετε ως αληθές είναι η βασιμότητα της καταγγελίας τέλεσης αξιόποινης πράξης . Είναι προφανές ότι σε μια τέτοιου είδους – μορφής διάδοση «γεγονότος», δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση . Η μείωση της τιμής και υπόληψής μου είναι εκ των πραγμάτων μη επανορθώσιμες.

Ας δούμε αναλυτικά το γεγονός της κοινοποίησης αναφοράς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και κοινοποίηση σε εισαγγελέα.

Από το έτος 2003 ήμουν Διευθυντής Κατάρτισης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αχαρνών, (ΚΕΚΔΑ). Με εισηγήσεις μου στον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας δόθηκαν προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης  για θέματα πληροφορικής. Το έτος 2006 έγιναν μαθήματα πληροφορικής σε υπαλλήλους του δήμου Αχαρνών και των δημοτικών επιχειρήσεων. Η αποπληρωμή των προγραμμάτων που εκτελέστηκαν έγινε το έτος 2007. Ο τότε Υπεύθυνος του ΚΕΚ αντιδήμαρχος Ε. Χάψας αρνήθηκε να καταβάλει τις αποζημιώσεις για την εκτέλεση των μαθημάτων με αποτέλεσμα να προσφύγω στη δικαιοσύνη.

Με την απόφαση 2440/2009 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή μας το έτος 2009. Το ΚΕΚ Δήμου Αχαρνών έκανε έφεση στο Εφετείο Αθηνών. Το έτος 2010 έγινε η Λύση του ΚΕΚ .Το έτος 2012 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την έφεση για την Πρωτόδικη απόφαση με αποτέλεσμα η απόφαση αυτή να είναι εκτελεστή.

 

Εσείς δε λάβατε υπόψη τα έγγραφά μου που ήταν σχετικά με το θέμα αυτό

Αναφορά σε Ι. Κασσαβό Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Οφειλές Δήμου Αχαρνών λόγω δικαστικής απόφασης

Αντί να εκτελέσετε απόφαση Εφετείου έτους 2012 αποφασίσατε την εκτέλεση απόφαση Ειρηνοδικείου έτους 2014 για δεδουλευμένα.

2296 Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 46.539,20€ έναντι οφειλής δεδουλευμένων αποδοχών

Έγγραφο στο δήμαρχο για απάντηση

Έπρεπε να περάσει ένας χρόνος από τότε που αναλάβατε της διοίκηση του δήμου μετά από αλληλογραφία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  να εκτελέσετε μετά μερικές ημέρες την εντολή της.:

Ενημέρωση απο Αποκεντρωμένη για απόφαση Εφετείου a

Παρόμοια προβλήματα άλλοι δήμοι τα αντιμετώπισαν ως οι νόμοι ορίζουν

62ΡΨΩΡ3-3Γ4 Απόφαση Δήμου Ηρακλείου

Στην εξώδικη δήλωση αναφέρετε:

Όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί αναφέρομαι στην ανάρτησή σας με ημερομηνία 4 Μαΐου 2015, στην οποία ενσωματώσατε αυτούσια την από 17.12.2014 (αριθ. πρωτ. 99038.17.12.2014) επιστολή παραίτησης από τη θέση του Ειδικού Συμβούλου, την οποία κατείχατε. Η εν λόγω επιστολή απευθύνεται προσωπικά σ’ εμένα και κλείνει με την εξής φράση «Ως Ενεργός Πολίτης (bold) θα συνεχίζω να αγωνίζομαι με οποιονδήποτε τρόπο είναι απαραίτητος για την προάσπιση της νομιμότητας των ενεργειών, που σχετίζονται με το Δήμο Αχαρνών». Στην τελευταία σελίδα τqς ανάρτησης (post) έχει ενσωματωθεί καρτέλα, στην . οποία αναγράφεται ο Αριθμός Βιβλίου Μηνύσεων : Α.Β.Μ . ·2015/913 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κάτω ακριβώς από τη φράση «Μετά την παραίτηση συνεχίζω, όπως πάντα, ως
Ενεργός Πολίτης, (όχι σαν τους άλλους)» : Ο στόχος και το μήνυμα της ανάρτησης είναι προφανή.

Ας δούμε λοιπόν τι έλεγε η ανάρτηση, (κλικ εδώ)

Με το Αριθμός Βιβλίου Μηνύσεων : Α.Β.Μ . ·2015/913 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών που αναρτήθηκε  ήθελα να προλάβω τις εξελίξεις, που μπορεί να είναι δυσάρεστες, για θέματα που έπρεπε να έχουν λήξει, όπως όριζε  η απόφαση του Εφετείου. Ο δήμαρχος δεν έλαβε υπόψη του την υπενθύμιση και:

Δικαστήριο

Για λόγους δεοντολογίας θα ανακοινωθεί η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Στη δίκη αυτή έχω κληθεί ως μάρτυρας

Μάρτυρας

 

Αυτά ως σχολιασμό για τις δύο πρώτες σελίδες τις εξώδικης διαμαρτυρίας

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: