Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Απάντηση σε εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση -3

Posted by koszig στο 13 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Εξώδικη Δήλωση … που μου κοινοποιήθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Συνεχίζεται ο σχολιασμός μέχρι να ζητήσω συγνώμη!!Στην 3η σελίδα του ανωτέρω κειμένου ο δήμαρχος επισημαίνει:

Το ίδιο ισχύει και για την ανάρτηση της 4ης Φεβρουαρίου 2016 με τίτλο «Προσέχουμε πριν βάλουμε την υπογραφή μας». Στο δημοσίευμα αυτό αφού αναφέρεστε στην παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών σε «παράνομες τοποθετήσεις προϊσταμένων στο Δήμο Δελφών και σε άλλους Δήμους», ενημερώνετε τους αναγνώστες ότι η απόφασή μου περί τοποθέτησης Προϊσταμένου του Τμήματος Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων του Δήμου είναι <μη νόμιμη», (τονισμένο στο κείμενο, κατά την πάγια τακτική σας), εμφανίζοντας έτσι την προμνησθείσα παρέμβαση του Υπουργού,  ως «συνηγορία.» στο προκείμενο, αφού προηγουμένως την επεκτείνατε- γενικεύσατε αυθαιρέτως. Στη συνέχεια, κατά τρόπο προδήλως ανακόλουθο, ισχυρίζεστε ότι η απόφασή μου ήταν «λάθος», διότι ο Προϊστάμενος, τον οποίο επέλεξα, δεν έχει – κατά τη γνώμη σας – τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτεί η θέση. Αυτό θα ήταν θεμιτό σχόλιο εάν δεν είχε δοθεί η πληροφορία ότι «παρανόμησα» και εάν το δημοσίευμα δεν έκλεινε με την φράση «Όμοιος ομοίω αεί πελάζει», εάν το δημοσίευμα δεν έκλεινε με την φράση «Όμοιος ομοίω αεί πελάζει», που είναι προφανές ότι αναφέρεται σ’ εμένα, ως ανάξιο και σε κάθε περίπτωση κατώτερο της θέσης, στην οποία εκλέχθηκα.  Παρόμοια τακτική, με στόχο πάντοτε την μείωση της τιμής και υπόληψής μου, ακολουθείτε και σε άλλα δημοσιεύματα, όπως η ανάρτηση της 16ης Φεβρουαρίου 2016 για τις  υπερωρίες των εργαζομένων στο Δήμο . Στην ανάρτηση αυτή, αφού πρώτα εστιάζετε στο πρόσωπό μου («Αυτά τα καθορίζουν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ή οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος» – τονισμένο στο κείμενο) καταλήγετε στην «προτροπή», σε πρώτο πρόσωπο : «Δώσε υπερωρίες στο λαό. Το δικό μας», (τονισμένο, επίσης).

Ας αρχίσουμε από την ανάρτηση της 4ης Φεβρουαρίου 2016, (κλικ εδώ)

Όταν οι προδιαγραφές που καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών για τη θέση προϊσταμένου στο Τµήµα Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων − Διεθνών Σχέσεων είναι:

θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.

Όταν εσείς διορίζετε υπάλληλο βαθμίδας ΔΕ1 που δεν έχει τα προσόντα που ορίζεται στον ΟΕΥ είναι νόμιμη ενέργεια;

Αργότερα δεν αλλάξατε την υπάλληλο αυτή από τη θέση του προϊσταμένου και την διορίσατε σε άλλη υπηρεσία;

Αναφέρετε:

εάν το δημοσίευμα δεν έκλεινε με την φράση «Όμοιος ομοίω αεί πελάζει», που είναι προφανές ότι αναφέρεται σ’ εμένα, ως ανάξιο και σε κάθε περίπτωση κατώτερο της θέσης, στην οποία εκλέχθηκα.

Αυτή η φράση του δημοσιεύματος  αναφέρεται στις ομοιότητες που παρουσίασε ο Δήμος Αχαρνών με το δήμο Δελφών σε μη νόμιμους ορισμούς προϊσταμένων.

Δε συγκρίνω το δήμαρχο που έχει πτυχίο Πανεπιστημιακό με ειδικότητα Αγροτικού Περιβάλλοντος με υπάλληλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δήμαρχο εκλέγουν οι δημότες ανεξάρτητα από προσόντα και αν είναι άξιος ή ανάξιος της θέσης που εκλέχτηκε τον κρίνουν οι δημότες που τον εξέλεξαν στις επόμενες εκλογές.

Αναφερόσαστε στην ανάρτηση της 16ης Φεβρουαρίου 2016, (κλικ εδώ)

Παρόμοια τακτική, με στόχο πάντοτε την μείωση της τιμής και υπόληψής μου, ακολουθείτε και σε άλλα δημοσιεύματα, όπως η ανάρτηση της 16ης Φεβρουαρίου 2016 για τις  υπερωρίες των εργαζομένων στο Δήμο . Στην ανάρτηση αυτή, αφού πρώτα εστιάζετε στο πρόσωπό μου («Αυτά τα καθορίζουν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ή οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος» – τονισμένο στο κείμενο) καταλήγετε στην «προτροπή», σε πρώτο πρόσωπο : «Δώσε υπερωρίες στο λαό. Το δικό μας», (τονισμένο, επίσης).

Τι ανέφερε η ανάρτηση στις 16 Φεβρουαρίου; , (κλικ εδώ).

Αναφερόταν στις υπερωρίες των υπαλλήλων του δήμου Αχαρνών το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.

χωρίς τίτλο

Του ειδικούς συνεργάτες τους επιλέγει ο δήμαρχος. Ποιοι είναι οι γνωστοί ειδικοί συνεργάτες του  δημάρχου; Είναι:

Η Ηρώ Παγώνα, Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα Αρχιτεκτονικής με εξειδίκευση στη Στέγαση και τον Αστικό Σχεδιασμό.

Η Αικατερίνη Παπασταματίου, ως Ειδική Συνεργάτης σε Οικονομικά θέματα.

Η Ειρήνη Τορτοπίδη, ως Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου, σε Τεχνικά θέματα

Η Ιωάννα Τσαντσαράκη, ως Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου, σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, την κοστολόγηση και την εξαγωγή χρήσης και προώθησης των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι δύο πρώτες ειδικές συνεργάτιδες διορίστηκαν στις 29/9/2014 και οι δύο επόμενες στις 29/7/2015 και 21/8/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του νόμου 3584/2007

2. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου Δαπανών, Τμήμα Ι, πράξη 128/2015
Β.  Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι οι ειδικοί συνεργάτες είναι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνονται προκειμένου να υποβοηθήσουν τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώμες για συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, στον οποίο διαθέτουν κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και δεν υποκαθιστούν ούτε αναπληρώνουν το προσωπικό του Δήμου στις αρμοδιότητές του (πρβλ. Ε.Σ. Κλ. Προλ. Ελ. Δαπ, στο Ι Τμ. 160/2013), παρά μόνον ενισχύουν, με τη συμβουλευτική δράση τους,  συγκεκριμένους τομείς αρμοδιοτήτων που, κατά την κρίση των οργάνων διοίκησης του Δήμου, είναι νευραλγικοί. 

Από αυτά συνάγεται ότι οι ειδικοί συνεργάτες δεν έχουν υποχρεωτικό ωράριο εργασίας και παρουσίας στο δήμο, όπως το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις με ωράριο υπαλλήλων.

Στο άρθρο 20 του νόμου 4354/2015 αναφέρεται:

Άρθρο 20
Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ ‘ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ ‘ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος , ως εξής:

Για το προσωπικό των Ο.Τ . Α. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν , βάσει νόμου. σε εικοσιτετράωρη βάση , οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο

3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:

Επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Α 1 . 2 και 3, στους ειδικούς συμβούλους , ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Δαπάνες για υπερωρίες

Η Παρ. Α1 του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 που αναφέρεται ο δήμαρχος δεν περιλαμβάνει και τους ειδικούς δυνεργάτες.

Στον τελικό προϋπολογισμό του έτους 2016 δεν αναγράφεται Κωδικός κατηγορίας 00. ,ούτε κωδικός 10.6014.001 (υπάρχει ο 10.6012.003 με ποσό 3.000 €). Οι πίνακες που αναφέρονται στην ανάρτηση τη 14ης Φεβρουαρίου 2016 είναι «αδιόρθωτοι»!!

Το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για τις υπερωρίες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2016, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ανέρχεται στο ποσό των 349.200 €, και στο διορθωμένο προϋπολογισμό 371.000 € το χρόνο, σε εποχή που δεν υπάρχει προϋπολογισμός, γιατί ο δήμος και ο δήμαρχος δε μπορούν να ισοσκελίσουν τα έσοδα με τις δαπάνες.

Ο δήμαρχος με εγκαλεί για την ανάρτηση και γράφει:

Στην ανάρτηση αυτή, αφού πρώτα εστιάζετε στο πρόσωπό μου («Αυτά τα καθορίζουν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ή οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος» – τονισμένο στο κείμενο) καταλήγετε στην «προτροπή», σε πρώτο πρόσωπο : «Δώσε υπερωρίες στο λαό. Το δικό μας», (τονισμένο, επίσης).

Στον ανωτέρω πίνακα κατηγορίες θέσεων αναφέρονται 4 ειδικοί συνεργάτες  κατηγορίας ΤΕ. Στον ανωτέρω πίνακα συνεργατών 3 συνεργάτιδες είναι κατηγορίας Τ.Ε., εκτός αν σε αυτές περιλαμβάνεται και υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ που βρίσκεται στο γραφείο δημάρχου.

Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ανήκουν  στην απόλυτη επιλογή του δημάρχου; Αυτός δεν υπογράφει τις υπερωρίες; 

Παίρνει ή θα έπαιρνε υπερωρίες και η Ιωάννα Τσαντσαράκη , ειδική συνεργάτις του δημάρχου, που δεν την έχει δει κανείς στο δήμο και στοιχίζει 20.000 € ανά έτος;

Έχει κάτι να απαντήσει για αυτό ο δήμαρχος;

 

Το θέμα συνεχίζεται και σε επόμενη ανάρτηση

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: