Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Απάντηση σε εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση – 5

Posted by koszig στο 14 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Εξώδικη Δήλωση … που μου κοινοποιήθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλίκ εδώ).

Η συνέχεια των απαντήσεων.

Στο κείμενο της εξώδικης δήλωσης … αναφέρετε:

Στην δεύτερη ανάρτηση ένα καθαρά τυπικό ζήτημα όπως είναι η θεώρηση πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγορεύεται σε «παρανομία», πρώτου μεγέθους (αν κρίνω από τα κεφαλαία γράμματα και την τονισμένη γραφή) με ,- σαφείς υπαινιγμούς για «πλαστογραφία», Ως δημοσιογράφος και Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ, ιδιότητες με τις οποίες υπογράφετε τις αναφορές σας, θεωρώ δεδομένο και αυταπόδεικτο ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως το νόημα και την απαξία, που συνοδεύει τις λέξεις και τις φράσεις, τις οποίες επιλέγετε και χρησιμοποιείτε. Στην εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόταση επικαιροποίησης του κανονισμού
υπαίθριας διαφήμισης υπερψηφίστηκε από τους παρόντες Συμβούλους, αλλά δίχως την αυξημένη πλειοψηφία, που απαιτεί ο νόμος. Στο απόσπασμα του πρακτικού, το οποίο θεώρησα αυθημερόν, αναγράφεται, ότι η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που παρέστησαν στη συνεδρίαση και ψήφισαν. Στην ανάρτησή σας της 30ης Μαΐου 2016 υπογραμμίζατε το γεγονός ότι η πρόταση υπερψηφίστηκε μεν από τους παρόντες Συμβούλους, αλλά δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία. Το εάν η θεώρηση του πρακτικού αυτού συνιστά «ΠΑΡΑΝΟΜIΑ» και επίσης το εάν συνιστά «πλαστογραφία» το γεγονός ότι
τμήμα της εν λόγω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε ζήτημα, για το οποίο δεν υπήρχε εισήγηση (διότι επρόκειτο για κανόνες υπαίθριας προβολής πολιτικών κομμάτων και όχι για κατά κυριολεξία διαφήμιση) συνιστά άλλης φύσεως και τάξεως ζήτημα και σας καλώ να επανορθώσετε το «ατόπημα», ως κατωτέρω εκτίθεται.

Ας δούμε το δημοσίευμα, (κλικ εδώ)

Στο ανωτέρω κείμενο αναφέρετε

«Στο απόσπασμα του πρακτικού, το οποίο θεώρησα αυθημερόν, αναγράφεται, ότι η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που παρέστησαν στη συνεδρίαση και ψήφισαν.»

Αυτό είναι το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης για το επίμαχο θέμα. Και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 28/5/2016.

2088 Απόφαση Δ.Σ. για τη διαφήμιση

Δυό χαρακτηριστικά σημεία στο κείμενο της απόφασης. Ο συντάκτης της απόφασης γράφει:

Αποφαση για διαφήμιση

Για τις δύο ψηφοφορίες, για μεν την πρώτη αναφέρει ότι «απορρίπτει» την πρόταση, για δε τη δεύτερη «εγκρίνει«.

Η απόφαση ήταν κανονιστική, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση

2088 Εισήγηση για διαφήμιση

ΘΕΜΑ:  Επικαιροποίηση του κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης  καθορισμού τελών και  επιβολής προστίμων  παράνομης υπαίθριας διαφήμισης  για το έτος 2016 και εφεξής.

κ. Πρόεδρε,

     Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την επικαιροποίηση του κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης  καθορισμού τελών και  επιβολής προστίμων  παράνομης υπαίθριας διαφήμισης  για το έτος 2016 και εφεξής.

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Των άρθρων 75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) περί Κανονιστικών αποφάσεων,

Σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα οι κανονιστικές αποφάσεις απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, δηλαδή 23 θετικές ψήφους. Με 14 ψήφους σαφώς η πρόταση απορρίπτεται. Στο κείμενο της δημοσιευμένης απόφασης αναφέρεται «εγκρίνεται».

Στο τέλος της απόφασης αναγράφεται:

Προεδρεύων

Προεδρεύων της συνεδρίασης για το συγκεκριμένο θέμα αναγράφεται ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Χίος. Πριν την ανάρτηση της απόφασης στη Δι@ύγεια τον ρώτησα αν έχε υπογράψει την απόφασης. με βεβαίωσε ότι δεν είχε υπογράψει τη συγκεκριμένη απόφαση ή το σχετικό πρακτικό ή τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.

Το κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου τελειώνει σε:

Απόσπασμα

Όταν ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός δημοσιεύει αυθημερόν ακριβές απόσπασμα ανυπόγραφου πρακτικού, σύμφωνα με τον κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου, δεν είναι «ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ» και ενδεχομένως να συνιστά και πλαστογραφία, όταν μάλιστα αναφέρει ότι εγκρίνεται η εισήγηση χωρίς η απόφαση που ελήφθη να είναι σύμφωνη με το άρθρο 75 του ν. 3463/2006, δηλαδή να έχει ψηφιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία (23 θετικές ψήφοι), αντί των 14 θετικών ψήφων που έλαβε η συγκεκριμένη απόφαση;

Τώρα τι ενέργειες θα κάνει ο δήμαρχος; Θα εφαρμόσει απόφαση που δεν ελήφθη νόμιμα;  Δε θα εφαρμόσει την απόφαση, πράγμα το οποίο κατά το άρθρο 58, παρ. 1β, συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος;

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

 

Για να δω μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος, υπέβαλα στο δήμαρχο το παρακάτω έγγραφο

Π΄ρωτη αίτηση για στοιχεία

Επειδή δεν απαντήσατε κ. δήμαρχε στο έγγραφό μου για παροχή ενημερωτικών στοιχείων προκειμένου να απαντήσω στην Εξώδικη Δήλωση Διαμαρτυρία  & Πρόσκληση, μετά από 10 ημέρες έστειλα και δεύτερο έγγραφο για παροχή στοιχείων.

2ο έφφραφο για απάντηση

Μέχρι σήμερα από την αποστολή του πρώτου εγγράφου έχουν παρέλθει 40 ημέρες και δεν έχετε απαντήσει στα έγγραφά μου.

Ν. 2690 εισαγγελέας

Η μη απάντηση σε έγγραφα αποτελεί αδίκημα ποινικό ή πειθαρχικό.

Με νεώτερη νομολογία:

Σύμφωνα με το Π.Δ. 28/23-3-2015, άρθρα 8,9

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.3,

  1. «Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές,ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή).

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ, 1,2

  1. Αιτήματα ως προς τη χορήγηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το έγγραφο. Οι φορείς του δημόσιου τομέα των άρθρων 11 και 12 επεξεργάζονται, με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα σχετικά αιτήματα και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.
  2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα στην προθεσμία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Αν δεν προβλέπεται προθεσμία για την έγκαιρη χορήγηση των εγγράφων, οι παραπάνω φορείς χορηγούν το έγγραφο μέσα σε είκοσι εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι είκοσι επιπλέον εργάσιμες ημέρες για τις περίπλοκες ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται στον αιτούντα, μέσα σε τρεις εβδομάδες από την αρχική αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της.

Αυτά με την Εξώδικη Διαμαρτυρία που ενδεχομένως να καταλήξει μπούμερανγκ για το συντάκτη της για τις μη απαντήσεις σε έγγραφα.

 

Άλλες δύο αναρτήσεις μείνανε να φτάσω στο τέλος, όπου πρέπει να γράψω για τα αναφερόμενα στην Εξώδικη Δήλωση, στις σελίδες 5-8:

Για τα παραπάνω δημοσιεύματα και σχόλια ζητώ συγγνώμη από τον Γιάννη Κασσαβό. »

Θα το κάνω;

 

Η συνέχεια προσεχώς επί της οθόνης

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: