Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο επίλογος στο Εξώδικο

Posted by koszig στο 22 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Εξώδικη Δήλωση … που μου κοινοποιήθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Μέχρι σήμερα, από το έτος  2009, έχουν γίνει 3.980 αναρτήσεις στις πλειοψηφία που είχαν αναφορά το δήμο Αχαρνών, κατά κύριο λόγο τις δημοτικές Αρχές.

Οι αναρτήσεις είχαν αναφορά  σε λανθασμένες αποφάσεις, δημάρχων, προέδρων Νομικών Προσώπων και δημοτικών συμβουλίων. Όλες αυτές οι αναρτήσεις  περιείχαν και το νομικό πλαίσιο που τεκμηρίωνε το παράτυπο των ενεργειών που είχαν γίνει. Οι αναρτήσεις, κατά την άποψή μου, είχαν εποικοδομητική κριτική.

Πέρα όμως από την κριτική, με την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη, όχι των κατ’ όνομα Ενεργών Πολιτών, έκανα αυτό που οφείλει να κάνει κάθε δημότης. Αναφέρθηκα σε Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και Εισαγγελικούς Λειτουργούς για την προάσπιση των συμφερόντων του δήμου Αχαρνών. Αποτέλεσμα πρόστιμα στη δημοτική Αρχή, και στις δύο προηγούμενες, της τάξης των 10.000 € για ρύπανση του περιβάλλοντος, στους 40 Μάρτυρες  και στο Νεκροταφείο. Διοικητικά αρκετές αποφάσεις ακυρώθηκαν. Οι Επιθεωρητές- Ελεγκτές δημόσιας Διοίκησης κατέληξαν μετά από έρευνα σε πόρισμα με βάση τα δικά μου στοιχεία για το Νεκροταφείο.

Η επιλογή των προηγουμένων διοικήσεων ήταν να μην αναφέρονται σε αναρτήσεις μου, προφανώς γιατί δεν ήθελαν να ανοίξουν δημόσιο διάλογο.

Η παρουσία του τότε δημοτικού συμβούλου Γιάννη Κασσαβού ήταν σχεδόν «αφανής», μια και οι παρουσίες του στο δημοτικό συμβούλιο και ειδικά στην οικονομική επιτροπή ήταν ελάχιστες,

Παρουσίες Ιωάννη Κασσαβού σε Δημ. Συμβούλια και Οικ. Επιτροπές

Τα στοιχεία που παρουσιάζει τώρα για να κατακεραυνώνει την προηγούμενη δημοτική Αρχή βασίζονται κυρίως σε δικές μου αναρτήσεις.

Τα δύο χρόνια που βρίσκεται ο δήμαρχος εξουσία δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα, με αποτέλεσμα να φτάνει η ώρα για τον προϋπολογισμό του έτους  2017 και να μην υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Έτσι λοιπόν, με αυτή την κατάσταση και αυτά που έρχονται, που δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα,  ο δήμαρχος αποφάσισε, κατά τη γνώμη μου, να κάνει μια κίνηση απελπισίας. Μια Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρία & Πρόσκληση συντεταγμένη από δικηγόρο και κοινοποίηση με δικαστικό κλητήρα. Όλες οι προϋποθέσεις για να ακολουθήσει αγωγή ή μήνυση.

Στην εξώδικη δήλωση έγινε τεκμηριωμένη απάντηση. Με την  εξώδικη δήλωση ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός ζητούσε:

Για τα ανωτέρω δημοσιεύματα σας καλώ όπως εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως του παρόντος, αναρτήσετε στον ιστότοπο (blog)
«Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών» επανορθωτικό κείμενο, με το ακόλουθο περιεχόμενο και να το ευρετηριάσετε κατά τρόπο, που η
αναζήτησή του με τα λήμματα «Δήμαρχος Αχαρνών», «Δήμος Αχαρνών» και «Γιάννης Κασσαβός» να είναι ευχερής :
«Ανακαλούνται προς το σκοπό επανόρθωσης οι ακόλουθες αναρτήσεις (posts) στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών και γίνονται οι κατωτέρω
δηλώσεις και διευκρινίσεις :

α)  …

…δηλώνεται κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει την ΜΚΟ «Praksis», με υποθέσεις χρηματοδοτήσης  ΜΚΟ από
κρατικά κονδύλια, που αποδείχθηκαν ·ή φέρονται · ως παράνομες – παράτυπες και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, που να
υποδηλώνει εμπλοκή ή συμμετοχή του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού σε τέτοιες υποθέσεις.

Σε αυτή την ανάρτηση σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται συσχέτιση της ΜΚΟ με το δήμαρχο. Να επανορθώσω τι; Ότι ο κ. Κασσαβός δεν έχει καμία συμμετοχή σε ΜΚΟ, όταν είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΜΚΟ «Εύξεινη Πόλη» και ο δήμος Αχαρνών είναι μέλος με συνδρομή 12.000 €, όταν Γενικός Διευθυντής είναι και σήμερα αυτός που κατακεραυνώνει στην εξώδικη πρόσκληση.

β) Ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι :»...διότι σύμφωνα με το νόμο η ανάρτηση στη Διαύγεια της απόφασης, με την οποία ο Δήμαρχος
Αχαρνών δέχθηκε την παραίτησή μου από την θέση του Ειδικού Συμβούλου, δεν είναι προϋπόθεση του κύρους της και κατά συνέπεια,
οι ανακαλούμενοι χαρακτηρισμοί και κρίσεις για τον Γιάννη Κασσαβό ήταν αδικαιολόγητοι

Στην Ιστοσελίδα του δήμου ο δήμος έχει δημοσιεύσει προσλήψεις και αποφάσεις παραίτησης συνεργατών του και αντιδημάρχων.

Η καθυστέρηση της παραίτησής μου από τη θέση του ειδικού συμβούλου του δημάρχου με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ μετά από 4 μήνες από την αποδοχή της, έδωσε την ευκαιρία σε δημότες να αμφισβητούν την παραίτησή μου επί τέσσερις μήνες, πράγμα μειωτικό για εμένα.

Οι χαρακτηρισμοί είναι δικαιολογημένοι, γιατί η ενδεχομένως σκόπιμη για λόγους πολιτικής μη ανακοίνωση της αποδοχής της παραίτησής  στην ιστοσελίδα του δήμου ή με σχετικό δελτίο τύπου δρούσε μειωτικά για εμένα. Ευρέως σχολιαζόταν για ποιο λόγο δεν έχω παραιτηθεί, ενώ οι αναρτήσεις για τις παρατυπίες της δημοτικής Αρχής ήταν συνεχείς.

Επομένως δεν υπάρχει  λόγος να ζητήσω συγνώμη για αυτό το δημοσίευμα από τον κ. Κασσαβό.

Απορίας άξιο είναι πως ο κ. Κασσαβός θυμήθηκε το δημοσίευμα ένα χρόνο μετά, για να θέλει να ζητήσω συγνώμη σήμερα!!

γ)Με εγκαλείτε για την ανάρτηση της 3ης Φεβρουαρίου Ότι: «Από την ανάρτηση της 3ης Φεβρουαρίου 2015 (σελ. 9 του κειμένου)
ανακαλείται ο υπαινιγμός ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός παραποίησε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2014, (σελ. 9 του κειμένου) και δηλώνεται κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, που να υποδηλώνει ότι ο Δήμαρχος
Γιάννης Κασσαβός, παραποίησε ή πλαστογράφησε τα Πρακτικά.»

Με τα αρ. πρωτ. 37315/14-6-2016 και 39620/24-6-2016 έγγραφά μου ζητούσα να μου χορηγήσετε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης της 3/2/2015. Μέχρι σήμερα δεν έχετε απαντήσει στα έγγραφά μου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 2. του ν. 3230/2004 «6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2  ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες

Σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 1:

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Και για αυτές τις παραλήψεις παραλήψεις κάποιοι δήμαρχοι παραπέμπονται στις 25 Οκτωβρίου 2016 στο Τέταρτο Τριμελές  Πρωτοδικείο Αθηνών.

Όταν σε μια συνεδρίαση οργάνου, όπως στην οικονομική επιτροπή της 3/2/2015 , (κλικ εδώ), δεν ακούγονται σε μαγνητοφώνηση όσα αναγράφονται στην απόφαση δεν είναι πλαστογραφία;

Νομικά δεν ισχύει:

Καταρτισμός πλαστού εγγράφου

333. Καταρτίζει πλαστό έγγραφο όποιος-

(α) καταρτίζει έγγραφο που εμφανίζεται ως να μην είναι στην πραγματικότητα.

Στο μαγνητοφωνημένο τμήμα που ακούγεται, στην  ψήφιση του θέματος σε 23 δευτερόλεπτα ακούστηκαν όσα αναγράφονται στην απόφαση; Μου χορηγήσατε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά να ανακαλέσω ή να ζητήσω συγνώμη;

Ο δήμαρχος δεν υπόγραψε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Απορίας άξιο είναι πως ο κ. Κασσαβός θυμήθηκε το δημοσίευμα ένα χρόνο μετά, για να θέλει να ζητήσω συγνώμη σήμερα!!

δ) Από την ανάρτηση της 17 Ιανουαρίου 2016, ανακαλείται ο ισχυρισμός και μομφή ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός «εκβίασε»
εκμισθωτές ακινήτων για να επιτύχει τηv μείωση των μισθωμάτων, που καταβάλλει ο Δήμος.

Είναι φανερό ότι αν σε ένα δημοσίευμα υπάρχει χαρακτηρισμός σε εισαγωγικά δεν αποτελεί κυριολεξία της λέξης.

«Εκβιασμός είναι η προσπάθεια κάποιου να εξαναγκάσει άλλον να υποκύψει σε απαίτησή του, με χρήση απειλής ή βίας »

Η μη καταβολή μισθωμάτων, σε κτίριο ενοικιασμένο στο δήμο που το χρησιμοποιεί από χρόνια, με απόφαση δημάρχου χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου για «οριζόντιες μειώσεις» μισθωμάτων ή για διακοπή της μίσθωσης αν οι ιδιοκτήτες δε συμφωνήσουν με τη μείωση του μισθώματος, δε συνιστά απειλή;

Η απόφαση των ιδιοκτητών τον Δεκέμβριο του έτους 2015 να μειώσουν αναδρομικά το μίσθωμα από την αρχή του χρόνου προκειμένου να λάβουν τα καθυστερούμενα μισθώματα πως χαρακτηρίζεται; Όταν ο δήμος Αχαρνών δεν έχει καταβάλει τα μειωμένα μισθώματα το ΄πρώτο εξάμηνο του έτους  2016 πως χαρακτηρίζεται; Αν μεροληπτικά ο δήμαρχος υπέγραψε αναλήψεις υποχρεώσεων, προκειμένου η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει να δώσει σε μερικούς μειωμένα μισθώματα, σε άλλους μισθώματα χωρίς μείωση και σε άλλους διπλασιασμό των μισθωμάτων, πως χαρακτηρίζονται αυτές οι αποφάσεις;

Μισθώματα κτιρίων σε δήμο Αχαρνών

Μετά από αυτά για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω να αναιρέσω το παραμικρό. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη από το δήμαρχο για αυτό το θέμα θα δώσει την ευκαιρία στους μισθωτές που έγινε η μείωση να εξηγήσου στο δικαστήριο τις λεπτομέρειες.

ε) Από την ανάρτηση της 30ης Μαϊου 2016 ανακαλούνται η ο ισχυρισμός και μομφή της «παρανομίας» διότι η θεώρηση του πρακτικού της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18105/2016, δεν συναρτάται με το κύρος της απόφασης επικαιροποίησης του
κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο αυξημένης πλειοψηφίας και για τον λόγο αυτό η πράξη
θεώρησης του εν λόγω πρακτικού δεν συνιστά «παρανομία» , όπως . __ επίσης ανακαλείται η φράση «Αυτό. το τμήμα της απόφασης 
ενδεχομένως να αποτελεί πλαστογραφία» , διότι πλαστογραφία του πρακτικού, με οποιαδήποτε έννοια, δεν υπήρξε.

Η απόφαση που αναρτήθηκε για τη συνεδρίαση της 18/5/2016  είναι καραμπινάτη πλαστογραφία γιατί:

Η απόφαση δε φέρει την υπογραφή του προεδρεύοντος Αναστασίου Χίου (και της απούσας γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου). Από ποιο έγγραφο ο δήμαρχος υπέγραψε Ακριβές Αντίγραφο Αυθημερόν;

Στο αντίγραφο της απόφασης αναγράφεται:

Έγκριση απόφασης

Ο όρος » εγκρίνει να επικαιροποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις…), σημαίνει ότι για να επικαιροποιηθούν οι σχετικέ αποφάσεις πρέπει να έχει ληφθεί η απόφαση με τη πλειοψηφία των 23 θετικών ψήφων και όχι  με 14 ψήφους που σημαίνει ότι η πρόταση απορρίφθηκε.

Αυτό δεν είναι πλαστογραφία απόφασης;

Καταρτισμός πλαστού εγγράφου

333. Καταρτίζει πλαστό έγγραφο όποιος-

(α) καταρτίζει έγγραφο που εμφανίζεται ως να μην είναι στην πραγματικότητα.

Για όσα μου ζητά ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός με την εξώδικη δήλωση έγινα διεξοδική αναφορά στα γεγονότα και στα αποδεικτικά στοιχεία που ήταν δημοσιευμένα. Ο δήμαρχος με εγκαλεί για παραβάσεις του νόμου ενώ ο ίδιος δεν τηρεί το νόμο να μου δώσει στοιχεία προκειμένου να αναθεωρήσω αυτά που αναφέρω.

Για το λόγο αυτό ότι έγραψα έγραψα.

Θα τελειώσω με παροιμίες

Μια παλιά Αραβική παροιμία λέει:

Αν φοβάσαι μη μιλάς, αν μιλάς μη φοβάσαι.

Μια σύγχρονη παραλλαγή λέει:

Αν φοβάσαι μη γράφεις, αν γράφεις μη φοβάσαι

 

Και ο σοφός λαός λέει:

Μην ξυπνάτε το σκύλο όταν κοιμάται!!

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: