Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι τρέχει με τις αργίες;

Posted by koszig στο 18 Σεπτεμβρίου 2016

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/9/2016 φάνηκε ότι θα περιοριστεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλά μερικές αναφορές  στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση άναψαν τα θέματα, (κλίκ εδώ)

Λογικό ήταν να ζητηθεί ενημέρωση για την κατάσταση με το Παρατηρητήριο. Ενημερωτικές εξηγήσεις έδωσε ο κ. Λαμπρακάκης, με την ιδιότητα του οικονομικού συμβούλου του δήμου Αχαρνών.

Μετά το λόγο πήρε ο δήμαρχος που αναφέρθηκε στο πρόβλημα της απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου, δεδομένου ότι παρόντες ήταν 23 δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο 45 και αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησαν μερικοί χωρίς να το δηλώσουν στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.

Συνέχισε την ομιλία του είπε:» Δε μπορώ να μην απαντήσω όταν μερικοί εκτίουν ποινή και να λένε ότι εκτίει ποινή κάποιος άλλος (χρόνος 12:15 στο βίντεο);

Επειδή είναι γνωστό ότι μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι είναι σε αργία, γιατί φέρονται να ψήφισαν εμβόλιμο άρθρο σε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που έδωσε το δικαίωμα διαχείρισης τελών και δικαιωμάτων του νεκροταφείου στην Επενδυτική Αχαρνών κατά την ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεκροταφείου το έτος 2011, (κλικ εδώ).

Τότε είχα υποστηρίξει ότι το άρθρο 25, που οι δραστηριότητες δίνονται  στην Επενδυτική Αχαρνών, δεν ήταν στα πλαίσια του νόμου. Με αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την απόφαση, (κλικ εδώ).

Το έτος 2015 το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με πόρισμά κατέληξε σε αντίστοιχα συμπεράσματα και ζήτησε τη παραπομπή του εισηγητή και των δημοτικών συμβούλων που το ψήφισαν στην επιτροπή του άρθρου 142 του νόμου 3463/2006.

Άρθρο 142
Πειθαρχική ευθύνη
1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους Κοινοτήτων και παρέδρους, στα μέλη των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, καθώς και στα μέλη των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της αργίας.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί να επιβάλει στα πρόσωπα αυτά την ποινή της αργίας έως έξι (6) μηνών, αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.
3. Η ανωτέρω πειθαρχική ποινή της αργίας επιβάλλεται μετά προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας του επόμενου άρθρου.
4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των αιρετών της παραγράφου 1 υπόκεινται σε τριετή παραγραφή, η οποία
αρχίζει από την επομένη της ημέρας που διαπράχθηκαν

Άρθρο 143
Πειθαρχική διαδικασία
1. Η πειθαρχική ποινή της αργίας επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση, αφού προηγηθεί απολογία του εγκαλουμένου ή περάσει η προθεσμία που έχει τάξει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας με γραπτή κλήση στον εγκαλούμενο, χωρίς αυτός να έχει απολογηθεί.
Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.
2. Για την επιβολή της ποινής της αργίας και τη διάρκειά της, απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτείται κατά την πρόβλεψη της παραγράφου 7 και συντίθεται από τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, δύο (2) πρωτοδίκες, έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης στον οικείο νομό και έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιό της.
3. Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώπως, καθώς και με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συμβούλιο και να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε δημόσια συνεδρίαση για την οποία συντάσσονται
πρακτικά, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η απόφαση εκδίδεται, ύστερα από μυστική διάσκεψη, δύο (2) μήνες το αργότερο, αφότου το συμβούλιο έλαβε το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας.
4. Εκείνος που τιμωρείται έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά της αποφάσεως που επιβάλλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου η απόφαση του κοινοποιήθηκε. Ο Υπουργός μπορεί είτε να απορρίψει την προσφυγή είτε να τη δεχτεί και να εξαφανίσει ή να μειώσει την ποινή που έχει επιβληθεί.
5. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που έχει επιβάλει την ποινή.

Αφού τηρήθηκαν οι ανωτέρω διαδικασίες επιβλήθηκε δίμηνη αργία σε δημοτικούς συμβούλους που είναι εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι. Μερικοί ζήτησαν με προσφυγή τους αναστολή της εκτέλεσης της ποινής.

Το πειθαρχικό συμβούλιο έκρινε ότι όσοι φέρονται ότι ψήφισαν την απόφαση 188/2011 του δημοτικού συμβουλίου είναι ένοχοι, παρότι μερικοί ήταν απόντες κατά την ψηφοφορία.  Αυτό δήλωσαν, αλλά οι κρίνοντες αντέτεινα αν και δεν ήταν παρόντες στην ψηφοφορία δεν δήλωσαν κατά τη δημοσίευση της απόφασης.

Έπρεπε να δηλώσουν στο προεδρείο ότι αποχωρούν, να γράψουν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ότι είχαν αποχωρήσει.

Ο προεδρεύων δεν έκανε ονομαστική ψηφοφορία, όπως γράφει ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, και δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά να υπογράφουν οι δημοτικοί σύμβουλοι μέχρι σήμερα!!

Ο δήμαρχος όφειλε να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι σε αργία και να αναφέρει τους λόγους που τέθηκαν σε αργία.

Οφείλει επίσης να αναφέρει για ποιον κυκλοφορούν ότι είναι σε αργία, και αν έχει γίνει γνωστό στο δήμο τους λόγους που επιβλήθηκε η  ποινή της αργίας.

 

Για τη συζήτηση του δανείου στο  επόμενο

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: