Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 27-9-2016

Posted by koszig στο 6 Οκτωβρίου 2016

Στις 27/9/2016 υπήρξε πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19:00.

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου στις 27/9/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις 27/09/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

Άρθρο 4
Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφει τους υποψήφιους ομιλητές, είτε αυτοί είναι ειδικοί αγορητές ανά θέμα που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους, είτε Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. 
Στη συνέχεια, ο Γραμματέας εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει αν η απουσία τους είναι δικαιολογημένη ή όχι. Αφού διαπιστωθεί η απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση.

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα και έγκαιρα όλα τα μέλη του οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη και η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.
2. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά 35 λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των 35 λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

9. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.
10.Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν.
11.Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν όμως αναπληρώνεται νομίμως επειδή απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του δε στερείται το δικαίωμα ψήφου.
12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

 

Ας δούμε πως εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου η πρόεδρός του Μαρία Χαριτίδη.

Αυτή είναι η αρχή της συνεδρίασης

 

Όταν αρχίζει η ανάγνωση των παρόντων δημοτικών συμβούλων η πρόεδρος ανακοινώνει την ώρα «7:50«. Υπάλληλος της γραμματείας διαβάζει κατάλογο των παρόντων συμβούλων. Με την εκφώνηση το ονόματος απαντάει αν ο σύμβουλος είναι παρών ή απών. Όταν εκφωνείται το όνομα του συμβούλου ο σύμβουλος  δεν ακούγεται να απαντάει, αφού υπάλληλος εκφωνεί το επόμενο όνομα.

Μεταξύ των ονομάτων των δημοτικών συμβούλων που εκφωνήθηκαν θεωρήθηκε παρών και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Ποιμενίδης.

Στην πρώτη σειρά από αριστερά οι δημοτικοί σύμβουλοι: Σιδηρόπουλος, Τοπαλίδης, Παπαδόπουλος, Ρούσσας και Σταύρου, (ο επόμενος Ν. Γκασούκας δεν είναι δημοτικός σύμβουλος). Στη δεύτερη σειρά από αριστερά: Πεδιαδίτης, Μουκάνης, Συρινίδης, Σασσαρίδης, Σαχσανίδη, Πολυμενέας, (ο Κ. Καρυδάκης .δεν είναι δημοτικός σύμβουλος), Ναυροζίδου, Παλιούρας.

Στην πρώτη σειρά από δεξιά: Δασκαλάκης, Κοσμίδου, Ευθυμιάδου, Καμπόλης, Χριστοπούλου. Στη δεύτερη σειρά από αριστερά: Τσάτσης, Κοσμίδης. Δίπλα από το δήμαρχο (δε φαίνεται) η πρόεδρος τού δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη.

Η ώρα λήψης των φωτογραφιών είναι 8:10 και 8:11 μετά την εκφώνηση του καταλόγου των παρόντων δημοτικών συμβούλων.

%cf%8e%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%cf%8e%ce%bd

Είναι φανερό ότι δεν ακούστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους η λέξη παρών ή παρούσα, γιατί οι παρόντες μετά την εκφώνηση των ονομάτων που εικονίζονται στις φωτογραφίες είναι 21.

Στην αρχή της συνεδρίασης, που έγινε σύμφωνα με δήλωση της προέδρου στις 7 και πενήντα, δεν τηρήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό 35 λεπτά μετά την την ώρα έναρξης της συνεδρίασης , «19:00» που είχε αναγραφή στην πρόσκληση η πρόεδρος έπρεπε να ζητήσει να εκφωνήσουν τον κατάλογο των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Οι παρόντες εκείνη την ώρα, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, δεν ήταν αρκετοί για την απαρτία. Με αυτά τα δεδομένα η πρόεδρος έπρεπε να διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας και να αναβάλει τη συνεδρίαση και να συντάξει σχετικό πρακτικό.

Στην ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου φέρονται 23 παρόντες,

2181 Θέμα 1ο στην ημερήσια διάταξη

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Σε κανένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν έκανε ονομαστική ψηφοφορία.

Πέρα από την παράβαση του ανωτέρω άρθρου η ονομαστική ψηφοφορία έχει ως σκοπό να λαμβάνονται αποφάσεις με τον αριθμό των παρόντων τουλάχιστον 12, για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις (άρθρο 7, παρ. 9 του Κανονισμού).

 Άρθρο 10

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
  Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
 2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
 3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται κα μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.
 5. Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από Δημοτικό Σύμβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

%ce%ad%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δεν υπάρχουν, όπως φαίνεται και στο σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής,

Άρθρο 11

Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Έλεγχος Νομιμότητας

 1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και την περίληψη του περιεχομένου τις. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για αυτό το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.
 1. Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετικό τρόπο δημοσίευσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθείται ο τρόπος τις.
 2. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, τις αυτές προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4, παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκτελούνται.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1.Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82Οι αποφάσεις της συνεδρίασης της 27/9/2016 δημοσιεύτηκαν στις 3 Οκτωβρίου, έξη μέρες αργότερα.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Δημοτικών Συμβούλων

 1. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας τους. Επίσης, έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις επιτροπές στις οποίες τους έχει εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα λοιπά καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το Δημοτικό Συμβούλιο.
 1. Σε περίπτωση που Δημοτικός Σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος.
 1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους κατά τα ανωτέρω. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από τον Πρόεδρο αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

 

Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου υπογράφονται από την πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα του δημοτικού συμβουλίου.

Στη Δι@ύγεια έχουν αναρτηθεί  από τους προέδρους του δημοτικού συμβουλίου της προηγούμενης δημοτικής περιόδου 617 και 691 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, ενώ από την νυν πρόεδρο Μαρία Χαριτίδη 139 αποφάσεις

Η τελευταία απόφαση δημοτικού συμβουλίου που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια από την κα Χαριτίδη ήταν στις 20/1/2015. Μέχρι το τέλος του έτους 2014 στις αποφάσεις που είχαν αναρτηθεί η κα. Χαριτίδη υπέγραφε Ακριβές απόσπασμα αυθημερόν.

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%b7

%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b7

Από το έτος 2015 στη Δι@ύγεια οι αποφάσεις δημοσιεύονται με Ακριβές Απόσπασμα Αυθημερόν που υπογράφει ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%b2%cf%8c%cf%82

 

Στο  δημοτικό συμβούλιο όταν απουσίαζε η κα. Χαριτίδη προέδρευαν άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Στις 19/4/2016, 18/5/2016, 30/6/2016 και 29/7/2016 στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προέδρευσε ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Χίος. Στις συνεδριάσεις αυτές σε ερώτηση μου δήλωσε ότι δεν έχει υπογράψει αυτές τις αποφάσεις (ΑΔΑ: ΩΖΓΨΩΨ8-0Ρ7), (ΑΔΑ: 75ΖΖΩΨ8-Ρ9Τ ), (ΑΔΑ: 69ΝΑΩΨ8-ΥΣΘ),

2130 Θέμα 1ο συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου 29-7-1016

%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd-%cf%87%ce%af%ce%bf%cf%85

Στη Δι@ύγεια οι αποφάσεις δημοσιεύτηκαν με υπογραφή του δημάρχου.

Αν δεν υπάρχει πρωτότυπη απόφαση υπογεγραμμένη από τον κ.Χίο, τότε από που βγήκε το Ακριβές Αντίγραφο Αυθημερόν;

Από ποια απομαγνηροφωνημένα πρακτικά συντάχθηκε το κείμενο της απόφασης;

Πως χαρακτηρίζεται νομικά ένα ακριβές αντίγραφο αν δεν υπάρχει πρωτότυπο από το οποίο βγήκε το ακριβές αντίγραφο;

Στο ανωτέρω βίντεο της συνεδρίασης φαίνεται πως συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και πως ελήφθησαν οι αποφάσεις.

Από την παράθεση των άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου διαπιστώνεται ότι η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη τηρεί δικό της Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

 

Καλά η συμπολίτευση να μην ενδιαφέρεται για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, εκτός εξαιρέσεων, αλλά η αντιπολίτευση συμφωνεί με αυτές τις διαδικασίες;

Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 27/9/2016 είναι νόμιμες;

Υπάρχει απάντηση;

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: