Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δυό χρόνια δημοτική Αρχή. Τι έκανε – Τι δεν έκανε. 6

Posted by koszig στο 11 Οκτωβρίου 2016

Συνεχίζεται η παρουσίαση της δημοτικής Αρχής με αναφορά στο » Τι έκανε – Τι δεν έκανε » τα δυό χρόνια που πέρασαν, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).(κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στην προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για την Οικονομική Επιτροπή και τις διαδικασίες λειτουργίας της, κυρίως  για τις διαδικασίες συνεδριάσεων και τις παραλήψεις που έχουν γίνει κυρίως εκ μέρους του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που είναι ο δήημαρχος Γιάννης Κασσαβός.

Βασικό στοιχείο στη λήψη αποφάσεων είναι τα μέλη των επιτροπών και των οργάνων να γνωρίζουν το θέμα που ψηφίζουν. Αυτό γίνεται όταν στο κείμενο της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση εκτός από τον τίτλο του θέματος προς συζήτηση να υπάρχει και λεπτομερής εισήγηση από τις υπηρεσίες.

Δυο είναι οι βασικές κατηγορίες θεμάτων που ασχολείται η οικονομική επιτροπή:

  • Οικονομικά θέματα
  • Αναθέσεις σε δικηγόρους για θέματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη

Για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχει μια γραπτή πρόσκληση προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανάρτηση στα αναπληρωματικά μέλη της μειοψηφίας δεν αποστέλλεται πρόσκληση. Δεν είναι γνωστό αν αυτό ισχύει για τα αναπληρωματικά μέλη εκ της πλειοψηφίας.

Οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου για λόγους δημοσιότητας.

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-%ce%b5%cf%80

Με αντίστοιχο τρόπο ανακοινώνονται και οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4-%cf%83

Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου υπάρχουν εισηγήσεις των θεμάτων που θα συζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. 

Στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν υπάρχουν εισηγήσεις

Από τις δύο βασικές κατηγορίες θεμάτων που συζητά η Οικονομική Επιτροπή μία είναι τα θέματα που αφορούν σε αναθέσεις υποθέσεων σε δικηγόρους.

Τις εισηγήσεις πρέπει να υποβάλει η Νομική Υπηρεσία του δήμου Αχαρνών. Υπάρχει;

Για τη Νομική Υπηρεσία του δήμου Αχαρνών το έτος 2012 είχε γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ). Για την Νομική Υπηρεσία ολοκληρωμένη παρουσίαση σε επόμενη ανάρτηση.

Ας δούμε πως λειτουργούσε η Οικονομική Επιτροπή στη θητεία Ντούρου.

Λεπτομερείς εισηγήσεις από τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς  Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας δεν υπήρχαν, όπως για παράδειγμα αν θα έπρεπε να γίνει μια έφεση σε πρωτόδικη απόφαση ή ένας δικαστικός συμβιβασμός , δυνατότητες που έχει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με τις παραγράφους  ιγ), ιδ),ιε) του άρθρο 72 του νόμου 3861/2010. Υπήρχε όμως περίληψη των θεμάτων των υποθέσεων που θα έπρεπε να ανατεθούν σε δικηγόρους.

Πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικοί συμβουλίου 13-1-2012

Ένα από τα θέματα της Νομικής Υπηρεσίας για αναθέσεις σε δικηγόρους το έτος ήταν:

Θέμα 10: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της   31-1-12  ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιμο που πρόκειται να συζητηθεί η έφεση της Αθανασιάδου Μαρίας του Ελευθέριου κ.λ.π. (σύνολο 33) κατά του Δήμου Αχαρνών και κατά της υπ’ αριθμ. 2746/2008 απόφασης του Μ.Π.Α. (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

Ο   τρόπος αυτός τηρήθηκε και από την από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό νέα διοίκηση του δήμου για τη λειτουργία  της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτό μέχρι την πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της της 19/3/2015

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της της 6/3/2015 για υποθέσεις της Νομικής Υπηρεσίας:

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-4.

Προφανώς ήταν η διαμάχη για εκπροσώπους στο Σύνδεσμο Πάρνηθας. Αργότερα τα βρήκαν!!

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της της 19/3/2015 για υποθέσεις της Νομικής Υπηρεσίας:

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-3

Προφανώς είναι για διοικητικές παραλήψεις. Όμως αλλάζει εντελώς η ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, των μελών του δημοτικού συμβουλίου και των δημοτών, αφού δεν αναφέρεται η υπόθεση που παραπέμπονται οι κατηγορούμενοι.

Σε ερώτησή μου στην Οικονομική Επιτροπή για αυτή την αλλαγή η απάντηση ήταν ότι  λεπτομέρειας αφορούν σε προσωπικά δεδομένα.!!!

Προσωπικά δεδομένα είναι ο λόγος που καλείται να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος ή ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Συρινίδης..

Το πρώτο βήμα συσκότισης ακολούθησαν και άλλες τακτικές. Οι ορισμοί δικηγόρων αρχικά με αποφάσεις δημάρχου και στη συνέχεια επικύρωσης της απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή. Δύο μπορεί να είναι οι λόγοι, είτε οφειλόμενοι σε χρονική καθυστέρηση των υπηρεσιών οι αναθέσεις να χρειαστεί ναγίνουν αρχικά με απόφαση δημάρχου και κατόπιν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , είτε να «χαθεί» από τη δημοσιότητα το θέμα με τίτλο «έγκρισης απόφασης δημάρχου»

Για παράδειγμα στην ανακοίνωση της 19/9/2016 υπάρχουν αναφορές για αποφάσεις δημάρχου:

21η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85-1

Στις αναφορές αυτές δεν αναφέρεται ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημάρχου.

Στην ιστοσελίδα του δήμου αναρτώνται αποφάσεις δημάρχου.

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%bf%cf%85

Υπάρχουν αναρτημένες οι με αριθμό 1067, 1069 1079   αποφάσεις δημάρχου;

Υπάρχουν αναρτήσεις για ασήμαντα θέματα, όπως για παράδειγμα «εργασίες επισκευής γεωργικών  μηχανημάτων».

Σε άλλους δήμους υπάρχουν αναρτήσεις, όπως στο δήμο Πειραιά,(κλικ εδώ)

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%ac

Στο δήμο Αχαρνών δεν αναρτώνται όλες οι αποφάσεις δημάρχου.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 στη Δι@ύγεια ή στις ιστοσελίδες του δήμου δημοσιεύονται υποχρεωτικά οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ, άρθρα 2,3,4. Ο δήμαρχος είναι ένα από τα όργανα διοίκησης των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3:

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»

 

Είναι τόσο σημαντική η ανάρτηση των αποφάσεων δημάρχου στη Δι@ύγεια ή στην ιστοσελίδα του δήμου;

Ας δούμε μερικές συνεδριάσεις της οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13/1/2012. Πρόεδρος ο τότε δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος

 

 

Μέλος της πλειοψηφίας και ο δήμαρχος οικονομικών (εσόδων και εξόδων)  Αθανάσιος Φυτάς. Μέλη της μειοψηφίας  Θέμης Οικονόμου, πρώην δήμαρχος Θρακομακεσδόνων, Παναγιώτης Φωτιάδης πρώην δήμαρχος και Ιωάννης Κασσαβός μέλος του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως φαίνεται στη συνεδρίαση ο κ. Οικονόμου ζητάει πλήρη ενημέρωση για τις αναθέσεις σε δικηγόρους άλλως θα αποχωρήσει.

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 19/9/2016. Πρόεδρος ο  δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός. Οικονομική διαχείριση του δήμου Έσοδα: αντιδήμαρχος Αφουξενίδης Θεόφιλος. Δαπάνες: Ιωάννης Κασσαβός, δήμαρχος. Εκπρόσωποι της μειοψηφίας, Οδυσσέας Καμπόλης, Σπύρος Βρεττός, Σωτήρης Ντούρος. Ο Σωτήρης Ντούρος είχε δηλώσει σε προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή ότι δεν έχει νόημα να συμμετέχει εφόσον δεν υπάρχουν υπάρχουν εισηγήσεις. Σε επόμενη συνεδρίαση επαναφέρει το θέμα, αλλά;.

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ωσεί παρόντα ακούν (;) το δήμαρχο ότι ψηφίζουν ομόφωνα!!

Παρακολουθείστε στο βίντεο τη χρονική στιγμή που γίνεται αναφορά για την 1067/2010 απόφαση δημάρχου, που δεν έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Αυτή είναι η εισήγηση η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  που δημοσιεύτηκε.

%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%84%ce%84%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-1067

Η εισήγηση (που δημοσιεύτηκε αργότερα με την απόφαση)

%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-1067

Και η απόφαση

2522 Εισήγηση για απόφαση δημάρχου 1067/2016

 

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7

 

Είδε κανένας δημοτικός σύμβουλος  (και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής) αυτή την απόφαση;

Τώρα θα ρωτήσουν για ποιο θέμα εκλήθη να καταθέσει ο δήμαρχος στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών;

Μπορεί να είναι ένα τυπικό θέμα διοικητικών παρατυπιών, που μπορεί να γίνουν κάθε στιγμή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, μπορεί να είναι  είναι κάποιος «τρελός» που κάνει μηνύσεις για ψύλλου πήδημα. Ότι και να είναι ο δήμαρχος οφείλει να ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και το δημοτικό συμβούλιο.

 

«Όλα τα λεφτά» όμως  είναι η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 7/10/2016.

Παρακολουθείστε το βίντεο, ειδικά το ρολόι.

 

Είναι οι αναθέσεις σε δικηγόρους. 60 περίπου αναθέσεις σε χρόνο από 12:14 έως 12:16. Συνολικά δύο λεπτά!!

Για την νομιμότητα αυτής της διαδικασίας θα αποφασίσουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Τι δεν κάνει ο δήμαρχος.

Δε δημοσιεύει αναλυτικά όλες τις  αποφάσεις του στην ιστοσελίδα του δήμου όπως ο νόμος ορίζει.

Δεν τηρεί το νόμο στη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπης.

Αν ζητηθεί απόφαση για δικαστική χρήση ποια πρακτικά θα δοθούν στον αιτούντα;

 

Για την οικονομική υπάρχει συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

 

 

 

 

 

 

 

Υποβάθμιση και ευτελισμός της Οικονομικής Επιτροπής (κλικ)

 

Διοίκηση Κασσαβού – Πρότυπο νομιμότητας διοικητικών αποφάσεων – 1, Νομική υπηρεσία (κλικ εδώ)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: