Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αποφασίστηκε συμφώνως τω νόμω;

Posted by koszig στο 29 Οκτωβρίου 2016

Όλα ξεκίνησαν άσκημα, (κλικ εδώ)

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν έρχεται η στιγμή για την συζήτηση των θεμάτων 23,24 που αφορούσαν:

23 Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.

24 Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ζητάει το λόγο και αμέσως μετά η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  κλείνει το μικρόφωνο και γίνεται διάλογος που δεν ακούγεται. Παράλληλα και ο δήμαρχος απευθύνεται  κ. Αναγνωστόπουλο και στον κ. Ντούρο.

Όταν η πρόεδρος ανοίγει το μικρόφωνο ακούγεται να λέει:

Πρόεδρος:»Αποχωρεί ο κ. Αναγνωστόπουλος και ο κ. Ντούρος. Έγκριση διενέργεια προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.»

Δήμαρχος:  » Εντάξει ρε Σωτήρη να μετρήσουμε. Δε με βοηθάς. Να μετρήσουμε. Πες καληνύχτα να φύγεις.»

Πρόεδρος: «Εντάξει είμαστε  πάνω από δεκατρείς. Είμαστε πάνω από δεκατρείς. Εντάξει. Λοιπόν εικοστό τρίτο,  Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, εγκρίνεται; Ομόφωνα ως η εισήγηση»

«Θέμα εικοστό τέταρτο. Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Εγκρίνετε; Εγκρίνεται ως η εισήγηση.»

Τόσο σύντομα στις 3:05 τη νύχτα της 19/5/2015 εγκρίθηκαν δαπάνες 100.429,50 € +650.829,90 €751.259,40 €

Οι εισηγήσεις που είχαν δημοσιευτεί για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων:

%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82

Ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν παρόντες:

%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82-1-a

%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82-a

Πέντε μέρες αργότερα αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-5-2015.

7ΙΠ4ΩΨ8-7ΘΛ   Απόφαση

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται 28 παρόντες. Στο ανωτέρω βίντεο η πρόεδρος αναφέρει ότι είναι πάνω από 13!!

%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82

Με κόκκινο χρώμα οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν ήταν παρόντες στο ανωτέρω θέμα.

Αυτοί ήταν οι 17 παρόντες κατά την συζήτηση και ψήφιση των θεμάτων 23.24.

Δεν έγινε ονοματική ψηφοφορία κατά την ψήφιση των θεμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού του δημοτικού συμβουλίου:

10.Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν.

12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε αναγράφεται:

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1

Το άρθρο  209 του νόμου 3463/2006 και ο νόμος  2286/1995 είχαν καταργηθεί με το άρθρο 199 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α’. 8 Αυγούστου 2014).

Στην απόφαση αναφέρεται: «Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.»

Μετά από αναφορά με Αρ. πρωτ. 44980/24862/12-6-2015 που έγινε στην Αποκεντρωμένη προκειμένου να ακυρώσει την ανωτέρω απόφαση η Αποκεντρωμένη ζήτησε εξηγήσεις

%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-17-6-2015

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84

Η Απάντηση του δήμου Αχαρνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Στο κείμενο της απάντησης αναφέρεται:

«Οι λέξεις Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις απαντήσεις  και τοποθετήσεις στο θέμα είναι κάτι που γράφεται σε όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου ανεξαρτήτου χρόνου που διήρκεσε η συζήτηση και δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.»

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων ούτε συζήτηση. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο δήμο Αχαρνών

Μετά ήρθε καλοκαίρι, η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επίσης πήγε διακοπές και δεν ακύρωσε την απόφαση. Η προκήρυξη του διαγωνισμού προχώρησε κανονικά.

 

 

Στις 20/10/2016 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή μεταξύ των θεμάτων ήταν:

6  Εκδίκαση της με αριθμ. πρωτ. 59361/03-10-2016 ένστασης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.  ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αφορά στην ομάδα «Α – Απορριμματοφόρα Οχήματα» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

 

 

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα ήταν:

7ΖΦ4ΩΨ8-6ΡΥ Εκδίκαση της µε αριθµ. πρωτ. 59361/03-10-2016 ένστασης ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ

Στην απόφαση αναφέρεται:

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-20-10-2016

Η Διευθύντρια των οικονομικών υπηρεσιών δεν ακούγεται να αναφέρεται  στο νόμο 3463/2006 και στο Π.Δ. 60/2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ  147 τ. Α’ 8-8-2016) οι παρακάτω διατάξεις νόμων καταργήθηκαν  από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 8 Αυγούστου 2016

(38) των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ. 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ . 2 του άρθρου 257, της παρ. 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α · 114),

(53) του ν. 2286/1995 (Α · 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προηγούμενων ετών, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προηγούμενων ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί , καθώς και του άρθρου 3 για τις συμβάσεις προμηθειών που έχουν επιλεγεί ως σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας με κ.υ.α. και για τις οποίες έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή της παραγράφου 1 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ,

(60) του Π. Δ. 60/2007 (Α ‘ 64),

(82) της απόφασης με αριθμ . 11389/1993 (Β· 185) του Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες , που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης , καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου
379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ . 12 του άρθρου 379,

Και η απόφαση:

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9

Σύμφωνα το νόμο 3852/2010, άρθρο 72

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

Από αυτή τη διάταξη δε φαίνεται η αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής να εξετάζει ενστάσεις σε διαγωνισμούς. Αντίθετα υπάρχει σχετική διάταξη στο νόμο 4412/8-8-2016,

Άρθρο 221
Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

  1. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1 , ισχύουν και τα ακόλουθα :

α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων) , τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ . )

Στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναφέρεται:

Αποδέχεται τη με αριθμ. πρωτ. 62382/12-10-2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 221 η Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών είναι αναρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή, γιατί έπρεπε να συγκροτηθεί χωριστό γνωμοδοτικό όργανο, τα μέλη του οποίου πρέπει να είναι διαφορετικά από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών.

Η οικονομική επιτροπή αποδέχτηκε τη γνωμοδότηση αναρμόδιου οργάνου, επομένως η απόφασή της δεν είναι τυπικά σύννομη.

Τη νομιμότητα της απόφασης θα κρίνουν αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τις δέουσες ενέργειες.

 

Η δημοτική Αρχή ελέγχει την οικονομική υπηρεσία όπως έχει υποχρέωση;

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: