Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αυτοί είμαστε. Εσείς μας εκλέξατε !!

Posted by koszig στο 30 Οκτωβρίου 2016

Στις 26 Οκτωβρίου 2016 δημοσιεύτηκε μια πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής:

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-26-10-2016-%ce%b1

Με τον αρ. πρωτ. 65068/25-10-2016 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προμηθειών… κατακυρώνεται  ο διαγωνισμός μετά από ένσταση που είχε υποβληθεί από την εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε»

Σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), την ένσταση έπρεπε να εξετάσει ειδική επιτροπή:

Άρθρο 221
Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

  1. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1 , ισχύουν και τα ακόλουθα :

α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων) , τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ . )

Αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα η απόφαση της της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προμηθειών να είναι άκυρη.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 20/10/2016 αποφασίστηκε:»

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Οι αποφάσεις αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια:

%ce%b1%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1

Όπως φαίνεται από τις 25/10/2016 υπάρχει νόμιμη συγκρότηση Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας περιγράφεται ο τρόπος συγκρότησης και ο τρόπος γνωμοδότησης της επιτροπής το όργανο που αποφασίζει.

2661 Εισήγηση για επιτροπή ενστάσεων

Όπως φαίνεται στην ανάρτηση την εκδίκαση της ένστασης έκανε η οικονομική επιτροπή, την ίδια ημέρα που ψήφισε τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Η παρούσα  στην οικονομική επιτροπή, διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας , εφόσον γνώριζε όφειλε να προστατεύσει την οικονομική επιτροπή, ώστε να μη λαμβάνει μη νόμιμες αποφάσεις.

Ας δούμε τη νομιμότητα της σύγκλισης της οικονομικής επιτροπής στην έκτακτη συνεδρίαση στις 26/10/2016.

Όπως φαίνεται από τα δημοσιευμένα έγγραφα

13. Την με αριθμ. πρωτ. 59361/03-10-2016 ένσταση της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
14. Το με αριθμ. πρωτ. 61474/10-10-2016 υπόμνημα της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.».

17. Την με αριθμ. πρωτ. 62382/12-10-2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών.

Μέχρι τη σύγκληση της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 20/10/2016 πέρασαν 8 ημέρες.

Μέχρι την ανάρτηση των αποφάσεων στη Δι@ύγεια στις 25/10/2016 πέρασαν 5 ημέρες.

Την επόμενη ημέρα, στις 26/10/2016 η οικονομική επιτροπή ζητάει κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπή για κατακύρωση του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με σειρά αποφάσεων του Ελεγκτικού συνεδρίου :»…η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν .»

Η σύγκλιση της οικονομικής επιτροπής  κρίνεται ως κατεπείγουσα ύστερα από το υπ. αριθμ. πρωτ. 65403/26-10-2016  έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών δε μπορεί να συμφωνεί με τις απόψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κατεπείγουσα ανάγκη.

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4

μέχρι σήμερα   δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση τη οικονομικής επιτροπής της 26/10/2016   και η εισήγηση για τη λήψη αυτής της απόφασης.

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82

Αυτοί που φέρονται να ψήφισαν ομόφωνα την απόφαση ποια εισήγηση έλαβαν υπόψη; 

Σύμφωνα με ανάρτηση του μέλους της οικονομικής επιτροπής  Σωτήρη Ντούρου, (κλικ εδώ), το email ελήφθη στις 12:48 την Πέμπτη 26/10/2016 για συνεδρίαση την ίδια ημέρα στις 13;00 !!

%ce%b5%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%bb

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής είναι:

Οικονομική Επιτροπή

Από τα mail που έστειλε η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής προκύπτει ότι από την πλειοψηφία καλούνται:

Ο δήμαρχος (Major)
Ο Οδυσσέας Καμπόλης  (kampolhs)
ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
Σπύρος Κατσούρος (spiroskatsoyros)
Αντώνης Παλιούρας (adidtopanapt) Σημ: Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης
Γεώργιος Δασκαλάκης (daskalakisgeo)
grdhm4@acharnes.gr  (Έφη Μπόθου)
prress1@acharnes.gr  (Χρήστος Τζώρτζης)

Η Παναγιώτα Σεληνά έχει παραιτηθεί από δημοτική σύμβουλος και δεν έχει αντικατασταθεί από το δημοτικό συμβούλιο (αρμόδιες ενέργειες έπρεπε να έχει κάνει ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής για αντικατάστασή της).

Από τα αναπληρωματικά μέλη τον τελευταίο καιρό  δεν καλείται το αναπληρωματικό μέλος εκ της πλειοψηφίας Χαράλαμπος Ορφανίδης.

Επίσης δεν έχουν κληθεί ΠΟΤΕ εκ της μειοψηφίας οι Αναστάσιος Κατάρας και Λαζάρου Ιωάννης.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής της 26/10/2016.

7ΩΕΤΩΨ8-ΓΘΧ Απόφαση οικονομικής επιτροπής 26-10-2016

Στην απόφαση αυτή, στην αρχή της συνεδρίασης δεν αναφέρονται οι λόγοι που η οικονομική επιτροπή συγκλήθηκε ως κατεπείγουσα.

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.6  του νόμου 3852/2010

6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί
ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα:

Επειδή η οικονομική επιτροπή της 20/10/2016  είναι  αναρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, αλλά την αρμοδιότητα αυτή έχει η Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11α  του νόμου 4412/2016

Επειδή η πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση της οικονομικής επιτροπής ως έκτακτη δεν τεκμηριώθηκε από τον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής  και δεν καταγράφηκε στο κείμενο της απόφασης, κατά παράβαση του  άρθρου 72, παρ.6  του νόμου 3852/2010.

Επειδή η πρόσκληση για σύγκληση της οικονομικής επιτροπής έγινε γνωστή στα μέλη της επιτροπής 12 λεπτά πριν τη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα  να είναι αδύνατη η συμμετοχή συμβούλων της μειοψηφίας

Επειδή τα  εκ της αντιπολίτευσης αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής δεν έχουν ποτέ προσκληθεί να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής, όπως στην προαναφερόμενη, ενώ  προσκαλούνται αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής προερχόμενη εκ της πλειοψηφίας, δύο εκ των οποίων  συμμετέχουν συστηματικά στις συνεδριάσεις και δημιουργούν απαρτία.

Για τους λόγους αυτούς θα ζητηθεί η ακύρωση της απόφασης από τα αρμόδια όργανα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: