Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Το Παρατηρητήριο πως να βλέπει το δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 10 Νοεμβρίου 2016

Ας κάνουμε μια αναδρομή στα γεγονότα.

Σύμφωνα με το νόμο ο δήμος πρέπει να συντάξει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Το έτος 2015 ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης του προϋπολογισμού, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αφού οι ανωτέρω παραπομπές φρεσκάρουν τη μνήμη σας για τα οικονομικά του δήμου Αχαρνών να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε. Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 δεν ισοσκελίζεται.

Το μήνυμα έφτασε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που επέστρεψε τον προϋπολογισμό του έτους 2016 προς διόρθωση, (κλικ εδώ).

Τέλος Μαρτίου και ο δήμος Αχαρνών δεν έχει δικαίωμα να κάνει δαπάνες εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

Χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό  από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Αττικής ο δήμος Αχαρνών άρχισε να ψάχνει για δάνειο ισοσκελισμού του προϋπολογισμού του έτους 2016.

Οι τράπεζες είπαν όχι. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων μπορούσε να χορηγήσει δάνειο για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2016. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές οι ισολογισμοί των τριών προηγουμένων  ετών 2013, 2014 και 2015 που δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα Μια προσπάθεια αναχρηματοδότησης δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ελάττωση των τοκοχρεολυσίων των δανείων δεν έφερε αποτέλεσμα.

Τότε υπήρξαν δύο τάσεις για επίλυση του προβλήματος. Ο δήμαρχος υποστήριζε ότι πρέπει να ληφθεί δάνειο για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ήθελαν να φορτώσουν με άλλα δάνεια το δήμο και είχαν την άποψη ότι έπρεπε να περικοπούν δαπάνες και να γίνει μια προσπάθεια είσπραξης εσόδων που λίμναζαν.

Αποτέλεσμα η καρατόμιση των αντιδημάρχων Χαράλαμπου Ορφανίδη και Αναστάσιου Χίου και η αφαίρεση της αντιμισθίας από τον αντιδήμαρχο Θεόφιλο Αφουξενίδη. Μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι το ξανασκέφθηκαν και κατέλαβαν τις θέσεις τους. Ο δήμαρχος παρέμεινε σταθερός κατά της υπαγωγής στο Παρατηρητήριο, όπως είχαν ενταχθεί σε  Στάδιο Οικονομικής Εξυγίανσης  δύο άλλοι δήμοι.

Τελικά η αδυναμία πολιτικής παρέμβασης για επίλυση του προβλήματος  της αδυναμίας ισοσκελισμού του προϋπολογισμού οδήγησε το δήμο Αχαρνών στο Παρατηρητήριο, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Έγγραφο Παρατηρητηρίου 1-8-2016

Αμέσως μετά ο δήμος προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Μετά μερικές μέρες έγινε τράμπα, (κλικ εδώ)

Το παρατηρητήριο  στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 ζήτησε διαβίβαση πινάκων και οδηγιών κατάρτισης Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.

Έγγραφο παρατηρητηρίου 8-9-2016

Στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αναφέρεται:

Υποβάλλονται συνημμένα οι πρότυποι πίνακες και οι αντίστοιχες οδηγίες κατάρτισης του Σχεδίου Οικονομικές Εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών και παρακαλούμε για την υποβολή τοu
βασικού σεναρίου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα Α των οδηγιών μέχρι την 21 η Σεπτεμβρίου 2016

Τέλος, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας προκειμένου η διαδικασία κατάρτισης, αξιολόγησης και οριστικοποίησης του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης του φορέα σας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2016.

Η δημοτική  Αρχή δε γνωστοποίησε στους δημοτικούς συμβούλους  το έγγραφο της 8/9/2016 του Παρατηρητηρίου, οι οποίοι το πληροφορήθηκαν από την ανάρτηση στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Η αντιπολίτευση με έγγραφό της, (κλικ εδώ), ζήτησε σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου για ενημέρωση:

dt1

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010:

Άρθρο 69
Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου

3. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά από τον δήμαρχο, την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.

Την απάντηση στο έγγραφο του Παρατηρητηρίου η δημοτική Αρχή έστειλε στις αρχές Νοεμβρίου.  Η απάντηση αυτή δεν κοινοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους.

Στις 7/11/2016 ο δήμαρχος έστειλε επιστολή στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7

%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7

Στο έγγραφο αυτό ο δήμαρχος μεταξύ άλλων αναφέρει:

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67209/03-11-2016 η Οικονομική υπηρεσία απέστειλε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ το επικαιροποιημένο Βασικό
Σενάριο του Σχεδίου . Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών, που αντικατοπτρίζει την πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο.

Δεν πρέπει  οι δημοτικοί σύμβουλοι να γνωρίζουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του δήμου;

Δεδομένου ότι, θα ακολουθήσει διαβούλευση μεταξύ των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και του Παρατηρητηρίου για την οριστικοποίηση από μεριάς του Παρατηρητηρίου του Βασικού Σεναρίου, αλλά το σημαντικότερο και για τα μέτρα εξυγίανσης που θα προτείνει ο Δήμος μας για την ολοκλήρωση του Β’ σταδίου του ΣΟΕ, που σε τελική φάση και πριν την επίσημη αποστολή τους προς το Παρατηρητήριο, σας καλώ να καταθέσετε τις απόψεις – προτάσεις των παρατάξεών σας, στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου έως τις 16\ 11 \2016.

Ο δήμαρχος ζητάει προτάσεις των δημοτικών παρατάξεων για τα μέτρα εξυγίανσης  που θα  προτείνει η οικονομική υπηρεσία για την ολοκλήρωση του Β’ σταδίου του ΣΟΕ

Έστειλε ο δήμαρχος κανένα ενημερωτικό έγγραφο που να εξηγεί ποιο είναι το Β’ στάδιο του ΣΟΕ; Τι προτάσεις να καταθέσουν αφού δεν έχουν ενημερωθεί,  ούτε για τα στοιχεία του Α’ σταδίου, ούτε για το  Β’ στάδιο του ΣΟΕ.

Ήταν μια επιστολή για να καλυφθεί ο τύπος και όχι η ουσία.

Φαίνεται το βάρος του Παρατηρητηρίου προτιμάει να το σηκώσει μόνος του ο δήμαρχος. Σε λίγο χρόνο θα δει αν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος.

Για τα στάδια Α’ και Β’ του ΣΟΕ σε επόμενη ανάρτηση.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: