Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Δεκέμβριος 2016

Μια χαρά και δυό τρομάρες!!

Posted by koszig στο 30 Δεκεμβρίου 2016

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο δήμος Αχαρνών; Κανένας δε μπορεί να απαντήσει.

Ένα δήμος για να λειτουργήσεις πολιτικά χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Αυτό σύμφωνα με το νόμο καθορίζεται από ένα Πενταετές Πρόγραμμα. Αυτό έπρεπε να έχει ψηφιστεί το πρώτο εξάμηνο της παρούσας δημοτικής Αρχής. Η προηγούμενη δημοτική Αρχή το είχε ψηφίσει έστω και αργά.

Έπρεπε να υπάρχει ένα Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που προβλέπεται από νόμο. Ούτε αυτό υπάρχει.

Πρέπει να υπάρχει ένα Τεχνικό Πρόγραμμα  για το έτος 2017 που να έχει ψηφιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, να έχει συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να εκφράσει γνώμη. Στη συνέχεια έπρεπε να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να ενταχθεί στη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Το έτος 2016 ξεκίνησε με ένα μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, που δεν εγκρίθηκε από την την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η δημοτική Αρχή προσπάθησε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό με τη λήψη δανείου. Για τη λήψη δανείου από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μία από τις προϋποθέσεις ήταν οι απολογισμοί – Ισολογισμοί των τριών προηγουμένων ετών, δηλαδή των ετών 2013, 2014, 2015. Ο ισολογισμός του έτους 2013 έπρεπε να έχει  συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή και ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο τον Ιούλιο του έτους 2014. Το Μάιο του έτους 2014 έγιναν δημοτικές εκλογές και τον Ιούλιο είχε εκλεγεί νέα δημοτική Αρχή που θα αναλάμβανε την εξουσία το Σεπτέμβριο του έτους 2014. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός δεν κίνησε τη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του έτους 2013. Το ίδιο έγινε και για τον ισολογισμό του έτους 2014 που έπρεπε να ψηφιστεί το έτος 2015. Η σχετική σύμβαση με το Σ.Ο.Λ. υπογράφτηκε στις 31/12/2015 για ισολογισμούς 2013, 2014. Το ίδιο και για τον ισολογισμό του έτους 2015 που έπρεπε να ψηφιστεί το έτος 2016. Ο ισολογισμός του έτους 2012 είχε γίνει από τους ορκωτούς ελεγκτές αλλά δεν είχε εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο το έτος 2013, δηλαδή από την προηγούμενη δημοτική Αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο. Για τους ισολογισμούς των ετών 2013, 2014,2015 δεν υπάρχουν εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών. Πως μπορεί να υπάρχουν αφού για τα έτη 2014 και 2015 δεν είχαν οριστεί ορκωτοί ελεγκτές!!

Έτσι οι τράπεζες απάντησαν γιοκ.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016 έγιναν δαπάνες, όμως τους επόμενους μήνες οι δαπάνες ήταν μόνο για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων και για εκείνες τις δαπάνες που σχετίζονταν για την ασφάλεια των δημοτών.

Το Παρατηρητήριο πήρε χαμπέρ ότι δεν υπάρχει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός στο δήμο Αχαρνών και με το 710/25-7-2016 ζήτησε από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών να υποβάλλει οικονομικά στοιχεία.

Με το Ε72/27-7-2016 (αρ. πρωτ. 715/27-7-2016 του Παρατηρητηρίου) η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών έστειλε την  έκθεση και το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του έτους 2016.

Με το αρ πρωτ. 716/1-8-2016  ενημερώθηκε ο δήμος Αχαρνών από το Παρατηρητήριο ότι εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Έτσι σε τέσσερις ημέρες το Παρατηρητήριο ενημερώθηκε για το πρόβλημα του δήμου σχετικά με τα δάνεια και τις απαλλοτριώσεις, συνεδρίασε και αποφάσισε να δώσει στο δήμο Αχαρνών 19.885.490,04 € για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2016, ενώ ο δήμος εμφάνιζε  έλλειμμα για ισοσκέλιση το ποσό των 9.912.816,42 €, ποσό το οποίο ζητούσε ως δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2016.

Την 1η Αυγούστου 2016, την ημέρα που φαίνεται ότι πρωτοκολλήθηκε το έγγραφο του Παρατηρητηρίου για την ένταξη του δήμου Αχαρνών σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης την ίδια ημέρα συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο και ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2016, (κλικ εδώ).

Εφόσον ο δήμος είχε εγκεκριμένο προϋπολογισμό μπορούσε να πραγματοποιήσει δαπάνες. Από τις πρώτες δαπάνες ήταν η πρόσληψη ειδικού συνεργάτη, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Κάποιος Ενεργός Πολίτης μάλλον γλύτωσε το  δήμο Αχαρνών από δαπάνες της τάξης των 20.000 €!!

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών στο δήμο Αχαρνών έπρεπε να αρχίσουν οι διαδικασίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Κατάρτιση προϋπολογισμού Στάδια – Προθεσμίες

  • Έως την 31 Ιουλίου: Έκδοση ΚΥΑ για παροχή οδηγιών κατάρτισης
  • Έως την 20η Ιουλίου:

  – Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

  – Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  – Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  • Έως την 5η Σεπτεμβρίου:

  – Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής

  – Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. – Παρατηρητήριο

  • Έως το τέλος Οκτωβρίου:

  – Γνώμη Παρατηρητηρίου – παροχή οδηγιών από ΥΠ.ΕΣ.

  – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  • Έως την 15η Νοεμβρίου:

  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ

  • Έως την 31η Δεκεμβρίου έλεγχος προϋπολογισμού και ΟΠΔ από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Είναι φανερό ότι ο δήμος Αχαρνών μέσα στο Αύγουστο θα έπρεπε να έχει αρχίσει την προετοιμασία σύνταξης του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Στις  8 Σεπτεμβρίου με το αρ. πρωτ. 756 έγγραφό του το Παρατηρητήριο ζήτησε  «Διαβίβαση προτύπων πινάκων  και οδηγιών κατάρτισης Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ο.Ε.).

Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται:

Η χρονική περίοδος για την οποία καταρτίζεται το ΣΟΕ εκτείνεται μέχρι δύο (2) έτη μετά από το έτος κατά το οποίο προβλέπεται ότι θα γίνει η τελευταία χρηματοδότηση από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης (κανόνας ν+2} . Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο φορέας
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να του αποδοθεί το συνολικό ποσό που αιτείται από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης εντός του έτους 2016, τότε ο χρονικός ορίζοντας του ΣΟΕ εκτείνεται μέχρι το έτος 2018. Οι πίνακες του Σ.Ο.Ε. συμπληρώνονται με βάση τον κανόνα ν+2.

Είναι φανερό ότι το Παρατηρητήριο θα δώσει το ποσό που χρειάζεται να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και θέλει να γνωρίζει τι θα συμβεί τα δύο επόμενα χρόνια.

Για να δοθεί ουσιαστική απάντηση χρειάζεται να γνωρίζει το Παρατηρητήριο αν ο προϋπολογισμός του έτους 2017 θα είναι ισοσκελισμένος.

Επομένως από τις 8 Σεπτεμβρίου 2016 ο δήμος Αχαρνών έπρεπε να είχε αρχίσει να συντάσσει αναλυτικά τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Ενδεχομένως αν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ίσως ο προϋπολογισμός του έτους 2017 να ήταν ισοσκελισμένος και να μην είχε ανάγκη Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.

Επομένως ο δήμος Αχαρνών έπρεπε να έχει προχωρήσει στη σύνταξη προϋπολογισμού όπως ο νόμος ορίζει, ανεξάρτητα με την υποβολή των στοιχείων που ζητούσε το Παρατηρητήριο, πράγμα το οποίο δεν έγινε.

Στις 20 Δεκεμβρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με θέμα: «Κατάρτιση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών.».

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) με ψήφους 16 υπέρ, 13 κατά και δύο λευκά την υπερψήφιση της πρότασης

6ΥΜΟΩΨ8-ΟΛΗ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  για Σ.Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την κατάρτιση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες που έχουν αποσταλεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Ο δήμαρχος έπρεπε να στείλει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής για έγκριση και εφόσον εγκριθεί να την αναρτήσει στη Δι@ύγεια για να εκτελέσει την απόφαση.

Ο δήμαρχος δημοσίευσε στη Δι@ύγεια την απόφαση στις 21/12/2016

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%bf%ce%b5

Οι αποφάσεις μετά τη δημοσίευση τους στη Δι@ύγεια είναι εκτελεστές!!

Έχει εγκριθεί η απόφαση με θέμα: «Κατάρτιση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών.» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής;

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4316/2014, παρ. 4:

Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση  του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Το Σ.Ο.Ε. περιλαμβάνει ιδίως:
α) την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ο.Τ.Α.,
β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και ακριβή αριθμό και ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων,
γ) συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων,
δ) συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού εν γένει των δαπανών,
ε) δράσεις χρηματοδότησης με στόχο τον περιορισμό του χρέους,
στ) εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων εσόδων και δαπανών του, καθώς και του ύψους των απλήρωτων  και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του,
ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Το  Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να προτείνει στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης.
Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε..

Είναι φανερό ότι το Σ.Ο.Ε. που τέθηκε για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίθηκε, γιατί στην ψηφοφορία δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 23 θετικών ψήφων. Έλαβε 16 ψήφους δημοτικών συμβούλων σε σύνολο 45.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής οφείλει να εφαρμόσει το νόμο και να ακυρώσει την απόφαση 300/20-12-2016 του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν εφαρμόσει το νόμο θα μπει η ίδια σε περιπέτειες και ο δήμος μετά από σχετική αναφορά που έγινε στις 30-12-2016.

Αν ακυρωθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τότε ο δήμος θα είναι σε δύσκολη θέση.

Αν εφαρμοστεί η ανωτέρω διάταξη του νόμου, το Παρατηρητήριο πρέπει συντάξει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό για το έτος 2017, αφού τίποτα από αυτά δεν υπάρχει για αναμόρφωση!!

Έτσι η δημοτική Αρχή και ειδικά ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών (μόνο για τα έσοδα), η Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας και ο Εξωτερικός Οικονομικός σύμβουλος του δήμου έφεραν το δήμο στο μηδέν!!

 

Είμαστε όλοι μεσ’ την καλή χαρά. Το χρόνο που έρχεται να δείτε!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ευχές για τη νέα χρονιά

Posted by koszig στο 30 Δεκεμβρίου 2016

 

karta-xristougenon-1

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b5%cf%83-%ce%b7%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%cf%89%cf%84%cf%89%ce%bd

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b5%cf%83-%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%85

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b5%cf%83-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85

Ευχές δημάχου Φυλής

 

2017_wishes_dafentouli-1

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Απολογισμός Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων

Posted by koszig στο 30 Δεκεμβρίου 2016

pku1

pku2

 

Το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων εύχεται για το νέο έτος χρόνια πολλά και καλά

 

Posted in Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων | Leave a Comment »

Η ώρα της κρίσης έφτασε – 2

Posted by koszig στο 27 Δεκεμβρίου 2016

Σε δυο προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20/12/2016, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στην πρώτη ανάρτηση αποτυπώθηκε όλο η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η αντιπολίτευση περιορίστηκε στις διαδικασίες, στο γεγονός ότι δεν είχε κοινοποιηθεί έγκαιρα η εισήγηση ( τρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου) αλλά μια ημέρα πριν, ότι δεν έχει γίνει εκτενέστερη ενημέρωση για τις διαβουλεύσεις  με το Παρατηρητήριο.

Ας δούμε πριν τι προβλέπουν οι νόμοι και τα κείμενα του Παρατηρητηρίου που επικαλούνται τους νόμους.

Τα παρακάτω άρθρα του νόμου είναι ενδεχομένως χρήσιμα για τους δημοτικούς συμβούλους που ψηφίζουν αποφάσεις στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της Οικονομικής Εξυγίανσης του δήμου Αχαρνών.

Με το νόμο 4316/2014 που φέρει τον τίτλο «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Στα άρθρα 75 και 76 γίνεται τροποποίηση του νόμου 4270/2014.

Άρθρο 75
To άρθρο 174 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 149 Ο.Π.Δ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ..
3. Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο
Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης ή συστάσεις για ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων κατά την κατάρτιση του Ο.Π.Δ., εφόσον εκτελείται προϋπολογισμός που δεν αντιστοιχεί σε αυτό.

4. Εφόσον το Παρατηρητήριο διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι:
α) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης κατόπιν αναμόρφωσής του, ή και
β) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα ή και δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο πραγματικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, ζητά από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. ή νομικού του προσώπου αντίστοιχα, σε προθεσμία που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά:
α) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα,
β) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,
γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων,
δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,
ε) εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. αναγκαίο να αξιολογηθεί.
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθεση και τα προτεινόμενα και τυχόν εφαρμοζόμενα από τον Ο.Τ.Α. μέτρα για την οικονομική του εξυγίανση και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη
απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Το Σ.Ο.Ε. περιλαμβάνει ιδίως:
α) την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ο.Τ.Α.,
β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και ακριβή αριθμό και ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων,
γ) συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων,
δ) συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού εν γένει των δαπανών,
ε) δράσεις χρηματοδότησης με στόχο τον περιορισμό του χρέους,
στ) εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων εσόδων και δαπανών του, καθώς και του ύψους των απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του,
ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να προτείνει στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης.
Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε..

5. Ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης μπορεί να γίνει και κατόπιν σχετικής αίτησης του ιδίου του Ο.Τ.Α.. Η αίτηση, στην οποία δηλώνεται αδυναμία του Ο.Τ.Α. να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό είτε κατά την αρχική κατάρτισή του είτε μετά από αναμόρφωσή του,
συνοδεύεται από:
α) απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,
β) εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Ο.Τ.Α. από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου και
γ) το Σ.Ο.Ε. της προηγούμενης παραγράφου. Η αίτηση, με τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία αξιολογείται από το Παρατηρητήριο και με αιτιολογημένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών αυτή είτε γίνεται δεκτή και ο Ο.Τ.Α. υπάγεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, είτε απορρίπτεται.»

Άρθρο 76
Στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
«6. Η ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρμογή, κατά περίπτωση, μέρους ή του συνόλου των κάτωθι παρεμβάσεων:
α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
β) αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων,
γ) πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, με νομοθετική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, που προτείνεται από το Παρατηρητήριο και υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς,
δ) πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3%ο, και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο, σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,
ζ) διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κάθε είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους,
η) καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόμενων,
θ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου,
ι) δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού,
ιβ) δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
7.α. Οι Ο.Τ.Α. που υπάγονται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης συμπληρώνουν ειδικό μηνιαίο απογραφικό δελτίο, το οποίο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση
του Παρατηρητηρίου. Η ως άνω Διεύθυνση με βάση τα απογραφικά δελτία ενημερώνει με τριμηνιαία έκθεσή της το Παρατηρητήριο, σχετικά με την εν γένει πορεία του Προγράμματος Εξυγίανσης παραθέτοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί
σε αυτό.
β. Εφόσον για δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη ο Ο.Τ.Α. καταρτίζει − εκτελεί τουλάχιστον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό με απόφαση του Παρατηρητηρίου και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, εξέρχεται του Προγράμματος Εξυγίανσης.

8.α. Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Λογαριασμός, με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.», τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Λογαριασμό βαρύνουν ιδίως δαπάνες χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλών τους, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράμματος αποπληρωμής τους, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Παρατηρητηρίου, και για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και τυχόν εγγυήσεις για τα δάνεια της παραγράφου 6 περίπτωση ι΄ του παρόντος άρθρου.
β. Με απόφαση του Παρατηρητηρίου δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασμού, καθώς και οι όροι και η διαδικασία τυχόν επιστροφής των ποσών, με τα οποία χρηματοδοτήθηκε από αυτόν ο Ο.Τ.Α..
γ. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και συγκεκριμένα σε ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με ισόποση χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π.. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να διαφοροποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από πρόταση του
Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους. Τα αδιάθετα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική
Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», μεταφέρονται υποχρεωτικά στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α..
Με όμοιες αποφάσεις δύνανται τυχόν υπόλοιπα ειδικών χρηματοδοτήσεων προς τους Ο.Τ.Α. να μεταφέρονται προς ενίσχυση του Λογαριασμού.
δ. Ο Λογαριασμός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσόν της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
ε. Εντός μηνός από το τέλος του οικονομικού έτους το Παρατηρητήριο συντάσσει ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Λογαριασμού, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και περιλαμβάνει ιδίως:
i. το διαθέσιμο ποσό του Λογαριασμού κατά την έναρξη και το κλείσιμο της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης,
ii. το σύνολο των Ο.Τ.Α., που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης,
iii. τα ποσά που εκταμιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους ανά Ο.Τ.Α. και ανά κατηγορία δαπανών.
Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα υπαίτια αιρετά όργανα, καθώς και οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, να προστίθενται νέες προϋποθέσεις για την ένταξη Ο.Τ.Α. στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο  που πρέπει να κινηθεί ο δήμος Αχαρνών για να βγει έξω από την οικονομική κρίση που οφείλεται στις προηγούμενες και την νυν διοίκηση του δήμου Αχαρνών, με το μέρος της ευθύνης που αναλογεί σε κάθε σε κάθε μια από αυτές.

Ας δούμε τις απαντήσεις σε ερωτήματα από τον κ. Λαμπρακάκη.

 

Σε ερώτηση με ποια ιδιότητα  κάνει την εισήγηση για το θέμα της Σ.Ο.Ε. και δίνει απαντήσεις για την εισήγηση,  (7:13), η απάντηση είναι:     » Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τεχνικά είναι η υπηρεσία του δήμου. Τεχνικά προσπαθώ να δώσω μεγαλύτερη ανάλυση στις απαντήσεις και πληρότητα. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει του συμβούλιο και δεν υποκαθιστώ σε καμία περίπτωση την υπηρεσία»

Στη δημοσιευμένη απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου στη Δι@ύγεια φέρεται ως: » Εξωτερικός Συνεργάτης-Οικονομικός Σύμβουλος του Δήμου«.  Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη απόφαση δημάρχου  για την πρόσληψη Εξωτερικού Συνεργάτη – Οικονομικό Σύμβουλο του δήμου. Είναι έμμισθος ή άμισθος. Αμείβεται για τις υπηρεσίες του έμμεσα από άλλα κονδύλια; Πως είναι εξωτερικός συνεργάτης του δημάρχου(;) και συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με το Παρατηρητήριο;

Τελικά ο αρμόδιος  αντιδήμαρχος Οικονομικών (μόνο για τα έσοδα) και η Διευθύντρια Οικονομικών υπηρεσιών απλώς παρίστανται μετά του δημάρχου (που έχει την Οικονομική αρμοδιότητα μόνο των δαπανών);

Στην ερώτηση αν από το Παρατηρητήριο λαμβάνουμε δάνειο ο κ. Λαμπρακάκης απάντησε, (5:41),»Στην ερώτηση τι είναι το 18.800 €, αν είναι δάνειο, Αυτό περιγράφεται στη σύσταση του Παρατηρητηρίου. Δε μιλάμε για δάνειο. Δάνειο σημαίνει τόκοι, δάνειο σημαίνει ορισμένος χρόνος αποπληρωμής, Αυτή τη στιγμή προβλέπεται και αναγράφεται και στο Παρατηρητήριο ότι το παρατηρητήριο διατηρεί τη δυνατότητά του κάποια στιγμή να ζητήσει την αναχρηματοδότηση»

Σύμφωνα με  το ανωτέρω άρθρο 76

Ο Λογαριασμός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσόν της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του.

Χρόνος αποπληρωμής του λογαριασμού δεν προβλέπεται γιατί δεν είναι γνωστό το ποσό του «δανείου»

ε. Εντός μηνός από το τέλος του οικονομικού έτους το Παρατηρητήριο συντάσσει ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Λογαριασμού, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και περιλαμβάνει ιδίως:
i. το διαθέσιμο ποσό του Λογαριασμού κατά την έναρξη και το κλείσιμο της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης,

Και ένα τελευταίο από τις απαντήσεις του κ. Λαμπρακάκη.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 θα ψηφιστεί μετά την έγκριση του Σ.Ο.Ε από το παρατηρητήριο.

Δηλαδή με την ψήφιση του Σ.Ο.Ε στην ουσία ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι τον προϋπολογισμό του 2017 με βάση το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης που συμφώνησε η ανωτέρω ομάδα του δήμου Αχαρνών (δήμαρχος, Λέκκα, Λαμπρακάκης).

 

Και η ομιλία του δημάρχου ως πρώτη αναφορά στα ερωτήματα.

 

Από όλη την ομιλία του δημάρχου θα κρατήσω μερικές φράσεις που είπε στην αντιπολίτευση:

» Από όλα αυτά τα αρνητικά που λέει το Παρατηρητήριο κρατείστε και χαρείτε μαζί μας ότι  κανένα από αυτά τα αρνητικά κανένα δεν εμπίπτει για το δήμο Αχαρνών»

 

Η αντιπολίτευση άκουσε την προτροπή του δημάρχου αλλά δεν χάρηκε. Δε χάρηκαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης όσοι  ήταν απόντες. Το αποτέλεσμα φάνηκε στην ψηφοφορία.

6ΥΜΟΩΨ8-ΟΛΗ Απόφαση Δ.Σ. για Σ.Ο.Ε.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και τις απόψεις των ομιλητών, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με 16 ψήφους υπέρ – 13 κατά των κ.κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτας, Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη, Αφουξενίδη Θεόφιλου, Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπύρου, Γιαμαρέλου Γεώργιου, Γρηγοριάδη Παναγιώτη, Κατάρα Αναστάσιου, Κοσμίδη Παναγιώτη, Λαζάρου Ιωάννη, Λαζάρου Βασίλειου, Τοπαλλιανίδη Βασίλειου και Χριστοπούλου Σοφίας και 2 παρών των κ.κ. Τσάτση Νικόλαου και Χαριτίδη Μαρίας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την κατάρτιση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες που έχουν αποσταλεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ 4 του νόμου 4316.2014:

Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Η απόλυτη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου είναι 23 θετικές ψήφοι.

Επομένως η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια δεν είναι νόμιμη ως προς το σκέλος της απόφασης που αναφέρει:» Εγκρίνει την κατάρτιση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών…».

Μετά την απόφαση άρχισαν μες στην καλή χαρά οι δημοσιεύσεις

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70015

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70016

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών (μόνο για τα έσοδα) δεν άκουσε όταν είπα στο δημοτικό συμβούλιο, ότι για να είναι έγκυρη η απόφαση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 23 θετικές ψήφοι. Με 16 θετικές ψήφους  δεν υπερψηφίζεται το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα συμφωνήσει με το δήμαρχο  και τον κ. αντιδήμαρχο Οικονομικών (μόνο των εσόδων);

 

Μετά την απόφαση για την ένταξη στο Παρατηρητήριο χαίρομαι μαζί με το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους για αυτή την επιτυχία.

Να μας βρει ο καινούργιος χρόνος χαρούμενους. Μας αξίζει!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι Ευχές συνεχίζουν να έρχονται

Posted by koszig στο 25 Δεκεμβρίου 2016

α

1554-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%80%cf%81%ce%b1

 

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85-2016

s1

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%cf%83%cf%80-%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%84%cf%84%ce%bf%cf%85

 

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd-%ce%b3%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b7

 

157-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%bf%cf%85-%cf%87%ce%b9%ce%bf%cf%85

 

1567-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85

ak

spyros-vrettos-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b7%cf%83

1562-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85

 

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b7

1568-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7

1559-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%cf%87%ce%b1

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1

%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%ba%ce%b9%ce%ba%ce%b1

kyb

 

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Ευχές για τις γιορτές

Posted by koszig στο 25 Δεκεμβρίου 2016

e5

e3

eyxes

e1

e4

 

%cf%86%ce%b9%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7-%ce%bb%ce%ad%cf%83%cf%87%ce%b7-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%ad%cf%82-1

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η ώρα της κρίσης έφτασε – 1

Posted by koszig στο 24 Δεκεμβρίου 2016

Χτες αναρτήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20/12/2016 του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Η διαδικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών είναι εκτός πάνω από 10 ημέρες. Η αποκατάσταση της βλάβης ίσως αργήσει. Ανακοινώσεις, αποφάσεις δημάρχου, προσκλήσεις σε δημόσιες συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής δε δημοσιεύονται για ενημέρωση δημοτικών συμβούλων δημοσιογράφων και δημοτών δεν δημοσιεύονται, ούτε  γίνεται ενημέρωση των δημοσιογράφων με e-mail.

Η διαφάνεια σε όλο της το μεγαλείο.

Το σημαντικότερο θέμα της χρονιάς που ήταν να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο ήταν:

«Κατάρτιση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών»

Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα ο δήμαρχος δεν είναι σε πτώχευση, λειτουργεί κανονικά, για τα οικονομικά θέματα όμως υπάρχει «Μνημόνιο», δηλαδή εποπτεία και καθοδήγηση, μερικές φορές υποχρεωτική, από μια ομάδα στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο δήμος Αχαρνών λόγω λαθών των προηγούμενων διοικήσεων του δήμου, αλλά και πρόσφατων δεν κατάφερε να διαμορφώσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του έτους 2016 και μπήκε στην «επιτροπεία» του Οικονομικού Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ από την 1η Αυγούστου 2016.

Διαβίβαση Πρακτικού-Απόφασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. περί ένταξης του Δήμου Αχαρνών σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. 

Στις 8 Αυγούστου εστάλη  στο δήμο έγγραφο :

Διαβίβαση πρότυπων πινάκων και οδηγιών κατάρτισης Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.

Με το έγγραφο αυτό το παρατηρητήριο ζητούσε πληροφοριακό υλικό σε μορφή πινάκων για οικονομικά στοιχεία του δήμου Αχαρνών.

Στην 7η σελίδα ζητήθηκαν στοιχεία:

Συνοδευτικά στοιχεία υποδειγμάτων 3- 3ΣΤ :
> Κάθε υπόδειγμα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες εσόδων και εξόδων σε επίπεδο ανεπτυγμένου Κ . Α. (ΧΧ.ΥΥΥΥ ……… ) οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τις ίδιες στήλες με εκείνες των υποδειγμάτων μέχρι και το πρώτο έτος του προγράμματος εξυγίανσης.

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af

Αυτή είναι  η μορφή αναπτυγμένων κωδικών.

Ο δήμος, δηλαδή ο άτυπος σύμβουλος του δημάρχου Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης, η διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών Ειρήνη Λέκκα και ο δήμαρχος μετά από διαβουλεύσεις έστειλαν στο Παρατηρητήριο 81 σελίδες:

Οι 23 πρώτες σελίδες της έγγραφης απάντησης στο Παρατηρητήριο

Αυτή είναι μια σελίδα του ανωτέρω εγγράφου:

%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd

 

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχα παρατηρήσει ότι δεν αναγραφόταν το αντικείμενο της υπόθεσης, (κλικ εδώ).

Το απόγευμα της  παραμονής της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 20/12/2016 στάλθηκε στους δημοτικούς συμβούλους  ηλεκτρονικά το έγγραφο προς το Παρατηρητήριο για τις προτάσεις του δήμου Αχαρνών για το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ε.Ο.)

Πίνακες ΣΟΕ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στους πίνακες έχουν συμπληρωθεί τα αντικείμενα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Πίνακας τελεσίδικών αποφάσεων

Πότε στάλθηκε το συμπληρωμένο έγγραφο στο Παρατηρητήριο;

Στο έγγραφο με τους πίνακες ΣΟΕ δεν υπάρχουν αναπτυγμένοι κωδικοί σύμφωνα με το έγγραφο της 8ης Αυγούστου.

pages-from-%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%bf%ce%b5-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b5

 

Το πόσο σοβαρές είναι οι υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα

%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ac-a

 

Τις οφειλές του δήμου μεταξύ 28 και 994 € δε μπορούσαν να καταβάλουν στου δικαιούχους πριν αποστείλουν στο Παρατηρητήριο τα οφειλόμενα ποσά; Άλλωστε η οικονομική επιτροπή αποφάσισε να καταβάλει για τελεσίδικες αποφάσεις μεγαλύτερα ποσά.

Αυτό είναι το φαιδρό της υπόθεσης, υπάρχουν όμως και σοβαρότερα ποσά που δε φαίνονται οι δικαιούχοι και οι περιπτώσεις απαλλοτριώσεων και οφειλών ποσού άνω των 50.000 €.

 

%ce%ac%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-50-000-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82

Είχαν το χρόνο  να ενημερωθούν μερικοί δημοτικοί  σύμβουλοι για τις θέσεις και τη χρησιμότητα αυτών των απαλλοτριώσεων;

Απαλλοτριώσεις που έγιναν μερικό χρόνια πριν εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες σήμερα; Η δημοτική Αρχή έχει απάντηση για το θέμα αυτό;

Τι ισχύει για τις απαλλοτριώσεις, νόμος 2882/2001:

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

`Αρθρο 11

Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

1. Η αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση δύναται με απόφαση της να την ανακαλέσει, ολικώς ή μερικώς, πριν συντελεσθεί, τηρώντας τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 1 για την κήρυξη αυτής.

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής η οποία την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο, εάν μέσα σε τέσσερα έτη από την κήρυξη της δεν ασκηθεί αίτηση για τον δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή δεν καθορισθεί αυτή εξωδίκως. Η αίτηση είναι απαράδεκτη εάν ασκηθεί μετά την πάροδο έτους από την παρέλευση της τετραετίας αυτής, σε κάθε δε περίπτωση μετά τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού της αποζημίωσης.Η πράξη ανάκλησης της απαλλοτρίωσης εκδίδεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου περί απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων, ανάπτυξη οικιστικών περιοχών και για αρχαιολογικούς σκοπούς.

3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Εάν περάσουν άπρακτες οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 προθεσμίες ή εκδοθεί πράξη αρνητική, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωμένο ακίνητο, την έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία να ακυρώνεται η προσβληθείσα πράξη ή παράλειψη και να βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη ή υποχρεωτικώς επελθούσα άρση της απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999), πλην του άρθρου 66 αυτού. Στη δίκη καλείται ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση και το Δημόσιο. Η εκδιδόμενη απόφαση είναι ανέκκλητη.

5. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου εκδιδόμενες αποφάσεις και πράξεις υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε ενδιαφερομένου στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και καταχωρίζονται από αυτόν στις μερίδες του ακινήτου και του ιδιοκτήτη.Η καταχώριση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα μεταγραφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 3 ο δήμος Αχαρνών μπορεί να άρει τις απαλλοτριώσεις άνω των 50.000 €.

Αν είχε γίνει αυτό το έτος 2016 θα είχαν αφαιρεθεί δαπάνες 3.308.281 € οφειλόμενες σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Αν είχε γίνει αυτό το έτος 2016 θα είχαν αφαιρεθεί δαπάνες  15.927.789 € οφειλόμενες σε εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις

%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%b7%ce%bc%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bce%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9

Τι προκύπτει από την εισήγηση του Βασικού Σεναρίου του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.

%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1

Το έλλειμμα εσόδων-εξόδων στον προϋπολογισμό έτους 2016 ήταν 18.777.288 €. Το έτος 2017 είναι 4.512.349 € και το έτος 2018 4.222.083 €.

 Με νόμιμη άρση απαλλοτριώσεων υπήρχε δυνατότητα  εξοικονόμησης σήμερα ποσού 3.308.281 €+15.927.789 € = 19.236.070 €, με μεγαλύτερα ακόμα περιθώρια οικονομίας.

Επομένως δε χρειαζόταν Παρατηρητήριο αν γινόταν σοβαρός προγραμματισμός για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Με τις απαλλοτριώσεις έγινε ή μπορεί να γίνει πολιτικό παιχνίδι. Αποτέλεσμα σε σημαντικό υπαλληλικό στέλεχος του δήμου Αχαρνών να υπάρχει παραπομπή στη δικαιοσύνη με κατηγορία για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση με δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Συνέχεια του θέματος σε επόμενη ανάρτηση.

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ευχές για τις ημέρες που έρχονται

Posted by koszig στο 24 Δεκεμβρίου 2016

Το

%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b2%ce%ae%ce%bc%ce%b1

εύχεται στους Δημότες των Αχαρνών, στους Κατοίκους των Αχαρνών  και το Δήμαρχο Αχαρνών καλές γιορτές και με το καλό ο καινούριος χρόνος να φέρει στους πολίτες και στην πόλη μας καλύτερες μέρες.

Επειδή η ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών είναι εκτός λειτουργίας εδώ και δέκα ημέρες να μεταφέρω και τις ευχές του δημάρχου για το νέο χρόνο.

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70013

Και μερικές χρηστικές πληροφορίες

Ο καιρός στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες.

%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1

Και ο καιρός στη Μελβούρνη. Από την Αυστραλία φημολογείται ότι Έλληνας θα Ενισχύσει τον Αχαρναϊκό.

%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b2%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7

Καλά να περάσουν όσοι βρεθούν στη Μελβούρνη και καλή επιστροφή.

 

Καλές γιορτές σε όλους. Μετά βλέπουμε.

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η ώρα της κρίσης έφτασε

Posted by koszig στο 22 Δεκεμβρίου 2016

Που βρίσκεται σήμερα ο δήμος Αχαρνών;  Στο πουθενά!!

Ας δούμε τι έπρεπε να γνωρίζουν οι δημοτικές παρατάξεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι προκειμένου να μορφώσουν γνώμη για τα τρέχοντα προβλήματα του δήμου.

Στην αρχή της θητείας της κάθε νέα δημοτική αρχή λογικό είναι να ενημερώνεται για την οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα που παραλαμβάνει.  Στις 5 Δεκεμβρίου 2014 η δήμαρχος κάλεσε τον Δρ. Γεώργιο Γαλανό , Οικονομολόγο Λέκτορα Διεθνών οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου τη δυσχερή οικονομική κατάσταση του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ)

Ο δήμαρχος τα άκουσε, οι δημοτικοί σύμβουλοι τα άκουσαν. Ακολούθησε ένας διάλογος, όπου κατέληξε να φταίνε οι προηγούμενοι για την κατάσταση αυτή. Σήμερα η δημοτική Αρχή είναι η «προηγούμενη» από το Σεπτέμβριο 2014 μέχρι σήμερα.

Η δημοτική Αρχή γνώριζε την κατάσταση, αλλά δεν έκανε τίποτα. Τι είχε υποχρέωση να κάνει;

Ουσιαστική υποχρέωση, αλλά και νομική, είχε να συντάξει το πενταετές πρόγραμμα δράσης, που στραβά-κουτσά η προηγούμενη κακή διοίκηση του δήμου είχε συντάξει.

Είναι σημαντική η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης,΄(κλικ εδώ) ; Τι περιλαμβάνει;

ΦΕΚ 2970_4-11-2014 Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α για την περίοδο 2014−2019

Άρθρο 1

Περιεχόμενο Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των  Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο δήμο Αχαρνών δεν υπάρχει. Έπρεπε ο δήμαρχος να κινήσει τις διαδικασίες σύνταξής του μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 (Επιτροπή Διαβούλευσης, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο).

Αποκλειστική ευθύνη για αυτή την παράληψη είναι του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού. Εξίσου μεγάλη ευθύνη έχουν οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης που δεν είχαν φωνή!!

Η ανυπαρξία εγκεκριμένου Πενταετούς Επιχειρησιακού προγράμματος είχε ως συνέπεια την ανυπαρξία Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης τα έτη 2015, 2016.

Στο δήμο Αχαρνών Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν υπάρχει.!!

Οι αντιδήμαρχοι, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του δήμου ποιους στόχους έχουν να υλοποιήσουν; Κανένα. Βλέποντας και κάνοντας, και με τις εντολές του δημάρχου, ίσως και κάποιων αντιδημάρχων.

Έτσι κινήθηκε ο δήμος Αχαρνών, χωρίς στόχους, χωρίς τήρηση των διαδικασιών αυτά τα δύο χρόνια.

Από το έτος 2015 έπρεπε να συνταχθεί ο προϋπολογισμός του έτους 2016. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν είχαν περιγραφεί τα προβλήματα που υπήρχαν στην είσπραξη των εσόδων και των δαπανών. Δε γνώριζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι γιατί υστερούσαν οι εισπράξεις των εσόδων, τι διαδικασίες κινήθηκαν για την είσπραξή τους, αν για την υστέρηση των εσόδων ευθύνονται δημότες, υπάλληλοι του δήμου, ίσως και δημοτικοί Άρχοντες.

Για τη σκοπιμότητα δαπανών δεν έγινε καμία συζήτηση μια και δεν είχαν περιγραφεί προγραμματισμένοι στόχοι για την εκτέλεση έργων και την αναγκαιότητα δαπανών που ενδεχομένως θα μπορούσαν να μη γίνουν. Όλες οι δαπάνες ήταν αποφάσεις δημάρχου, ή αποφάσεις οικονομικής επιτροπής κατά κανόνα ομόφωνα. Αν ακουγόταν κανένας ψίθυρος ήταν από κάποιο μέλος  της αντιπολίτευσης όταν τιμούσε με την παρουσία του τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

Έτσι φτάσαμε σε ένα προϋπολογισμό εσόδων-δαπανών μη ισοσκελισμένο. Τον Ιανουάριο του έτους 2016, ενώ έπρεπε να έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός από τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ο προϋπολογισμός  δεν εγκρίθηκε και ξαναγύρισε στο δήμο Αχαρνών για διόρθωση. Τότε ο αγώνα για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού επικεντρώθηκε για τη λήψη δανείου από τράπεζες, αλλά κυρίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εκεί απέθεσε τις ελπίδες του ο δήμαρχο. Νόμισε ότι το δάνειο θα δινόταν με πολιτική παρέμβαση, αλλά οι διοικούντες το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δε θέλησαν να βάλουν το κεφάλι του στο ντορβά. Δε συμφώνησαν για τη λήψη δανείου αφού ο δήμος Αχαρνών δεν είχε εγκεκριμένου ισολογισμούς τα τρία προηγούμενα χρόνια.

Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του δημάρχου που δεν είχε έγκαιρα κινήσει τις διαδικασίες ψήφισης ισολογισμών. Είχε περάσει από την οικονομική επιτροπή ο ισολογισμός του έτους 2913 με εισήγηση ορκωτού ελεγκτή χωρίς να περάσει από το έτος 2013 από το δημοτικό συμβούλιο.

Τα έτη 12013, 2014 και 2015 δεν υπάρχου εγκεκριμένοι ισολογισμοί με ευθύνη της παρούσας δημοτικής Αρχής, δηλαδή του δημάρχου. Αν οι παραλήψεις οφείλονται στις υπηρεσίες του δήμου την τελική ευθύνη έχει ο δήμαρχος.

Τελικά αφού δεν έγινε δυνατό να ληφθεί δάνειο ισολογισμού με αποτέλεσμα να αποκεφαλιστούν 2 αντιδήμαρχοι που ήταν κατά της λήψης δανείου το Αύγουστο  του έτους 2016 οδηγηθήκαμε στο παρατηρητήριο.

Από τα έγγραφα που στάλθηκαν στο παρατηρητήριο προέκυψε ότι ο έλλειμμα  δεν ήταν 10,27 εκατομμύρια ευρώ, αλλά 19.885.490,12 €.

Την 1η Αυγούστου 2016 με έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ενημέρωσε το δήμο Αχαρνών ότι ο δήμος Αχαρνών, σύμφωνα με το νόμο 4279/2014, άρθρο 174, παρ. 4 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4316.2014, υπάγεται στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης .

Τελικά την 1η Αυγούστου 2016 ψηφίστηκε ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του έτους 2016 και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης με ποσό ισοσκέλισης προϋπολογισμού  19.885.490,12 €,  (κλικ εδώ).

Το Παρατηρητήριο στο έγγραφο ένταξης του δήμου Αχαρνών σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης ζήτησε από το δήμο Αχαρνών τη σύνταξη Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ε Ο.). Με νεότερο έγγραφό του ζήτησε μέχρι την 21 Σεπτεμβρίου την υποβολή στοιχείων του βασικού σεναρίου εξυγίανσης με την παράκληση η οριστικοποίηση του Σ.Ε.Ο. να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2016.

Στην περίπτωση που ο φορέας θεωρεί ότι το ποσό που είναι απαραίτητο να του δοθεί το συνολικό ποσό για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2016 ο χρονικός ορίζοντας του Σ.Ε.Ο. εκτείνεται στα έτη 2017 και 2018.

Τα στοιχεία που ζητήθηκαν ο δήμος Αχαρνών τα απέστειλε αρχές Νοεμβρίου 2016. Ακολούθησαν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους παράγοντες του Παρατηρητηρίου και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου ο δήμαρχος συγκάλεσε δημοτικό συμβούλιο για τις 20 Δεκεμβρίου 2016 με πρώτο θέμα: «1. Κατάρτιση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών«.

Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μιας και το σύστημα του server του δήμου παρουσιάζει πρόβλημα εδώ και 10 ημέρες και δεν μεταδίδονται στο διαδίκτυο οι «ζωντανά»συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια σε επόμενη συνεδρίαση.

                  

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 19 Δεκεμβρίου 2016

axr_1812_001_cmyk

Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »