Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η Ιστορία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 5 Δεκεμβρίου 2016

Στο ΤΕΥΧΟΣ Β’ 996/29-5-2008 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών (ΔΕΑΔΑ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΚΕΔΑ) και υπεισήλθε νόμιμα στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις εκείνης ως οιονεί καθολική διάδοχός της.

Συστατική πράξη ΚΕΔΑ

Με τη δημιουργία της η ΚΕΔΑ φορτώθηκε τις «οικονομικές αμαρτίες » της ΔΕΑΔΑ. Επειδή η ΔΕΑΔΑ δεν είχε πληρώσει σε εταιρεία με ασφαλτικά υλικά  η εταιρεία ζήτησε με δικαστική απόφαση την πληρωμή τους που ανερχόταν σε 246.592 €.  Η ανικανότητα της ΚΕΔΑ να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τς ΔΕΑΔΑ και ειδικά της εταιρείας  «Λουκάς Τσόγκας Μπετά Α.Ε.», οδήγησαν το δικαστήριο να κηρύξει σε πτώχευση την ΚΕΔΑ.

Απόφαση 362/2009 πτώχευσης ΚΕΔΑ

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης  για την πτώχευση της ΚΕΔΑ το δημοτικό συμβούλιο για λειτουργικούς λόγους και για τακτοποίηση του προσωπικού της πτωχευμένης ΚΕΔΑ αποφάσισε τη δημιουργία νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την ονομασία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ).

2478-Απόφαση σύστασης ΚΕΠΕΔΑ 12-8-2009

Με την αλλαγή της δημοτικής Αρχής, όπου το δήμαρχο Παναγιώτη Φωτιάδη διαδέχτηκε ο Σωτήρης Ντούρος, άλλαξε και το θεσμικό πλαίσιο των  Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων. Οι δύο κοινωφελείς επιχειρήσεις, η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμων Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ) και η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου  Θρακομακεδόνων (ΔΗΚΕΘ).σύμφωνα με το άρθρο 107 του νόμου 3852/2010 δε μπορούσαν να υπάρχουν ταυτόχρονα.

Άρθρο 107
Επιχειρήσεις δήμων
1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:
α) μία κοινωφελή επιχείρηση,

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έπρεπε να συγχωνευτούν σε μια ή να λυθούν.

Ο δήμος αποφάσισε τη συγχώνευση των Δημοτικών  Κοινωφελών  Επιχειρήσεων, Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμων Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ) με Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου  Θρακομακεδόνων (ΔΗΚΕΘ).

Ο μέχρι τότε πρόεδρος της ΚΕΠΕΔΑ Θεόφιλος Αφουξενίδης ζήτησε την παραίτησή του από την προεδρεία της ΚΕΠΕΔΑ, που δεν έγινε δεκτή από το δημοτικό συμβούλιο.

2137 2011 Μη αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΚΕΠΕΔΑ κ Αφουξενίδη Θεόφιλου

Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμων Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ) με την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θρακομακεδόνων (ΔΗΚΕΘ).

Σε επόμενη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε  η συγχωνευμένη δημοτική επιχείρηση να ονομαστεί Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

2219 Τροποποίηση καταστατικού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Θρακομακεδόνων και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 22/8/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1859, τεύχος Β, αυτή η απόφαση.

Το Σεπτέμβριο του έτους 2011 ο σύνδικος πτώχευσης της ΚΕΔΑ άρχισε την εκποίηση με πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων της ΚΕΔΑ

keda-1

keda-2-%ce%b1

keda-3
Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 1166/2013 απόφασή του εξαφάνισε την υπ’ αριθμ. 362/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που κήρυξε την ΚΕΔΑ σε πτώχευση και στην συνέχεια δικάζοντας επί της ουσίας αναγνώρισε την ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ της υπ’ αριθμ 362/2009 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Από τα αυτοκίνητα μερικά γλύτωσαν την εκποίηση και ανήκουν στην περιουσία του δήμου Αχαρνών, για παράδειγμα με αριθμούς κυκλοφορίας  ΖΥΖ 9806,9807,89808, 9809, 9810, όπως φαίνεται  σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτων για κίνηση το έτος 2016,

Σύμβαση για Ασφάλιση αυτοκινήτων για το έτος 2016

Η προηγούμενη διοίκηση του δήμου δεν προχώρησε σε ενέργειες για την ΚΕΔΑ. Ίσως έφταιγε η κατάσταση στη διοίκηση του δήμου, αφού διασπάστηκε η παράταξη του τέως δημάρχου και είχε αρχίσει η προεκλογική περίοδος.

Έγιναν οι εκλογές και οι δημότες έβαλαν στην «πάντα» την προηγούμενη δημοτική Αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο και έφεραν στην εξουσία το Γιάννη Κασσαβό. Ο νέος δήμαρχος ήταν δημοτικός σύμβουλος από το έτος 1994  και γνώριζε την πτώχευση της ΚΕΔΑ και στη συνέχεια την «ανάστασή της».

Την οικονομική επιτροπή στις 6/3/2015 συζήτησε και αποφάσισε:

6-3-2015 Έγκριση της υπ. αριθμ. 147_2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση σε δικηγόρο όπως λάβει γνώση του φακέλου της πτωχεύσεως της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών ΚΕΔΑ ,της οποίας η πτώχευση κηρύχθηκε ανύπαρκτη

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85

 

 

Από τότε δεν έγινε καμία ενέργεια από τη δημοτική Αρχή και ειδικά το δήμαρχο ο οποίος όφειλε να εκτελέσει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Τον Απρίλιο του έτους 2015 η Οικονομική Επιτροπή όρισε δικηγόρο να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για εκδίκαση υπόθεσης που αφορούσε σε υποχρεώσει καταβολή ενοικίων τα έτη 2007-2008 πριν η ΚΕΔΑ κηρυχθεί σε πτώχευση. Στην υπόθεση αυτή δεν εκπροσωπήθηκε η ΚΕΔΑ, αλλά ο δήμος Αχαρνών.

Το δικαστήριο καταδίκασε την ΚΕΔΑ στην καταβολή των οφειλομένων έντοκα ως και τα δικαστικά έξοδα. Ο δήμος Αχαρνών το Δικαστήριο θεώρησε ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση, γιατί από πουθενά δε φαίνεται ότι οφείλει τα μισθώματα. Η απόφαση δημοσιεύτηκε 24/10/2016!!

Από τα γεγονότα αυτά είναι φανερό  ότι η ΚΕΔΑ θεωρείται ότι υπάρχει ως επιχείρηση και έχει νόμιμες υποχρεώσεις.

Το ερώτημα είναι αν ο δήμαρχος τηρεί το άρθρο 107 του νόμου 3852/2010 που ορίζει ότι μόνο μια Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να υπάρχει σε ένα δήμο και συγκεκριμένα στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν δύο η ΔΗ.Κ.Ε.Α. που λειτουργεί κανονικά και η Κοινωφελής Επιχείρηση «φάντασμα» που λέγεται ΚΕΔΑ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών.

Ο δήμος Αχαρνών χρησιμοποιεί περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΑ χωρίς να υπάρχει απόφαση από το ανύπαρκτο δημοτικό συμβούλιο της ΚΕΔΑ, ενώ σύμφωνα με το δικαστήριο δεν έχει καμία σχέση με την ΚΕΔΑ και δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών της, που πιθανόν υποστήριξε η δικηγόρος του δήμου στο Δικαστήριο με αποτέλεσμα να τον θεωρήσει άσχετο με την υπόθεση και να αποφασίσει την καταβολή 2.400 € ως δικαστικά έξοδα σε βάρος  εκείνων που ζητούσαν το δίκιο τους και θεώρησαν ότι ο δήμος Αχαρνών έχει ευθύνη για το χρέος της δικής του δημοτικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με το νόμο 4071/2012, άρθρο 10, παρ. 3 :

  1. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων λαμβάνονται στο εξής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Νομίμως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και λύσης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο ή με σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Σχετική ανάρτηση για το θέμα της ΚΕΔΑ  έχει γίνει το έτος 2013, (κλικ εδώ).

 

Τελικά ο δήμαρχος εφάρμοσε την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής;

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών άρθρο 2, παρ .ix)  ο Γενικός Γραμματέας:

ix. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήµου και συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων της δραστηριοποίησής τους σύμφωνα με τους στόχους του ∆ήµου. 

Ο δήμαρχος έχει  ελέγξει τις υποχρεώσεις του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών που σχετίζονται με το θέμα της ΚΕΔΑ;

Το Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων

13.4. Τµήµα Εποπτείας Νομικών Προσώπων

i. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήµου και συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων της δραστηριοποίησής τους σύμφωνα με τους στόχους του ∆ήµου.

ii. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των Νοµικών Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιών τους κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.

iii. ∆ιαµορφώνει και εισηγείται στόχους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών των Νοµικών του Προσώπων.

iv. ∆ιατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών των Νοµικών Προσώπων.

v. Παρακολουθεί και ενηµερώνει µε συγκεκριµένες αναφορές τα όργανα του ∆ήµου σχετικά µε την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών των Νοµικών Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών µονάδων και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. vi. Συντονίζει την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Νομικά Πρόσωπα για την ψήφιση των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου για την επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων. Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες σχετικές με την σύνταξη προϋπολογισμού και απολογισμού των Νομικών Προσώπων.

vii. Συνεργάζεται με την Διοίκηση του Δήμου για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.

viii. Καταγράφει και παρακολουθεί τα πάσης φύσεως έσοδα των Νομικών Προσώπων. ix. Τηρεί αρχείο στο οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι διοικητικές μεταβολές των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Α.Ε. Ε.Ο.Ε.Σ. Ιδρύματα, Αστικές Εταιρίες, Αδελφοποιήσεις και γενικώς σε ότι είναι μέτοχος, εταίρος, μέλος ή/και εποπτεύων φορέας ο Δήμος Αχαρνών.

x. Συνεργάζεται με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να προβούν να Νομικά Πρόσωπα και σχετίζονται με την διοικητική τους λειτουργία.

Ο δήμαρχος έχει ορίσει προϊσταμένη στο τμήμα αυτό. Έχει ελέγξει τις υποχρεώσεις που έχει για το θέμα της ΚΕΔΑ;

Τελικά η ΚΕΔΑ πρέπει να οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση ή σε συγχώνευση. Στη συνέχεια πρέπει να  γίνει εφαρμογή του άρθρου 10 του νόμου 4071/2012 για τις υποχρεώσεις της ΚΕΔΑ.

 

Τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα σε ποιον από τους διοικούντες του δήμου πρέπει να καταλογιστούν, αν έχουν ευθύνες για τη μη τήρηση του νόμου;

Τελικά υπάρχουν ευθύνες για παράβαση καθήκοντος, αφού δεν τηρήθηκε το άρθρο 107 του νόμου 3852/2010, που έχουν ως αποτέλεσμα οικονομικές επιπτώσεις στο δήμο Αχαρνών;

Οψόμεθα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: