Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Μερικά σημεία της απάντησης δημάρχου στην παραίτηση Αφουξενίδη

Posted by koszig στο 11 Δεκεμβρίου 2016

Είναι γνωστό ότι ο  δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Θεόφιλος Αφουξενίδης υπέβαλλε την παραίτησή του. Οι λόγοι της παραίτησης δημοσιεύτηκαν, (κλικ εδώ).

Ο δήμαρχος απάντησε με δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, χωρίς να υπάρχει δημοσιευμένη η παραίτηση του κ. Αφουξενίδη, (κλικ εδώ).

Ας σχολιάσουμε μερικά  σημεία

Από την αρχή της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής ο κ. Αφουξενίδης είναι Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Μιας νευραλγικής θέσης στην οποία έχει υπό την ευθύνη του με δικαίωμα υπογραφής τα τμήματα, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (της κορυφαίας οικονομικής διαδικασίας ενός δήμου), ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Οι προηγούμενοι δήμαρχοι είχαν αναθέσει ΟΛΑ τα οικονομική θέματα στον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Αυτοί είχαν την βασική ευθύνη των οικονομικών του δήμου, με το δήμαρχο να συνεργάζεται και να εποπτεύει τον αντιδήμαρχο, στον οποίο είχαν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες που ανήκαν στο δήμαρχο, αν η λειτουργία του ήταν συμβατή με την πολιτική της δημοτικής Αρχής και με όσα είχαν προεκλογικά υποσχεθεί η δημοτική παράταξη.

Η οικονομική επιτροπή αποτελεί το σημαντικότερο όργανο λήψης οικονομικών αποφάσεων μετά το δημοτικό συμβούλιο. Στην οικονομική επιτροπή προτάθηκαν από το δήμαρχο και εκλέχτηκαν μέλη, που από ότι είναι γνωστό δεν έχουν σπουδές περί τα οικονομικά, και δεν προτάθηκε ο κ. Αφουξενίδης που έχει βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές  σε οικονομικά θέματα. Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά προερχόμενα μόνο από την παράταξη της πλειοψηφίας ψήφισαν όλα τα θέματα ομόφωνα !!

Στα θέματα προϋπολογισμού και αναμορφώσεων του προϋπολογισμού εισηγητές ήταν ο μη ανήκων οργανικά στο δήμο  οικονομικός σύμβουλος  κ. Βασίλης Λαμπρακάκης και η διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών Ειρήνη Λέκκα, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης εκλήθη Ειδικός Σύμβουλος που πληρώθηκε 5.000 € και αποχώρησε!!

Για οικονομικές συμβουλές  ο δήμαρχος προσέλαβε Ειδική Συνεργάτη, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Παρέμεινα επτά μήνες και απήλθε. Ο κ. Αφουξενίδης, αρμόδιος  αντιδήμαρχος Οικονομικών, φαίνεται ότι δεν την είχε γνωρίσει!!

Στις εισηγήσεις για το παρατηρητήριο βασική η παρουσία του οικονομικού συμβούλου . Β. Λαμπρακάκη. Ο αντιδήμαρχος κ. Αφουξενίδης παρακολουθούσε την εισήγηση.

Στον αντιδήμαρχο Οικονομικών  κ. Αφουξενίδη είχε ανατεθεί η Λογιστική Παρακολούθηση και Γενικής Λογιστικής. Την ανάθεση για τις Δικλίδες Ασφαλείας στον Κωνσταντίνο Β. Λαμπρακάκη έκανε ο δήμαρχος με απόφασή δική του ή με εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Αφουξενίδη; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Για τα έσοδα ο κ. Αφουξενίδης υποστηρίζει:

Απ’ τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, με βάση τις «αρμοδιότητές» που μου είχατε αναθέσει, δηλαδή ουσιαστικά την χρέωση των εσόδων, με εντατικές προσπάθειες και υπό την επίβλεψή μου καταγράφηκαν και πιστοποιήθηκαν έσοδα άνω των 7 εκ. ευρώ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες προς εσάς οχλήσεις μου, ως αποκλειστικά υπεύθυνου και αρμόδιου για την είσπραξη των εσόδων αυτών, δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ.  

Είναι φανερό ότι η πολιτική ηγεσία δίνει τις εντολές τον καταγραφή των εσόδων για τον καταλογισμό των οφειλομένων ποσών στο δήμο. Αυτό αναφέρει ο κ. Αφουξενίδης ότι έγινε. Για την είσπραξη των ποσών αυτών δεν καθορίζεται με αντικειμενικά στοιχεία ποιος ευθύνεται για τη μη είσπραξη των ποσών αυτών.

Ο δήμαρχος υποστηρίζει:

Στο μέσον της θητείας της δημοτικής αρχής, ο κ. Αφουξενίδης κάνει λόγο για «δεσμεύσεις» και «συμφωνίες», οι οποίες δεν τηρήθηκαν.

Πότε και πώς έγιναν αυτές οι συμφωνίες, αφού ουδέποτε ο κ. Αφουξενίδης έθεσε εγγράφως κάποιο από τα τρία θέματα που θίγει στην επιστολή του, στα αρμόδια όργανα του Δήμου Αχαρνών (Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή) ή της παράταξης με την οποία εξελέγη (Δημοτική ομάδα).

Η δημοτική Αρχή βρίσκεται σχεδόν στο μέσον της θητείας της.. Συμφωνεί κανείς ή όχι με τον κ. Αφουξενίδη ότι κανένα από τα στοιχεία του προεκλογικού προγράμματος δεν τηρήθηκαν.

s1

 

s2

Αυτές είναι οι δύο πρώτες σελίδες του προεκλογικού προγράμματος της παράταξης του δημάρχου. Πέρασαν δύο χρόνια πριν το Παρατηρητήριο. Τι έγινε από αυτά τα έργα;

Ο δήμαρχος υποστηρίζει:

Είναι άλλωστε γνωστό, τόσο στις Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, όσο και στους πολιτικούς προϊσταμένους και μέχρι πρότινος συναδέλφους του κου Αφουξενίδη, ότι απουσίαζε τακτικά, με συνέπεια η άσκηση των καθηκόντων του να καθίσταται δυσχερής, ενώ όπως διαφαίνεται και από την επιστολή του ΔΕΝ είναι ενήμερος για βασικά ζητήματα.

Πολιτικός προϊστάμενος του κ. Αφουξενίδη ήταν ο δήμαρχος. Οι άλλοι πολιτικοί προϊστάμενοι  είναι ο άλλοι αντιδήμαρχοι;

Αν ο κ. Αφουξενίδης απουσίαζε τακτικά από το γραφείο του αντιδημάρχου ή το δημαρχείο ο δήμαρχος δεν είχε την ευθύνη ελέγχου, ειδικά αν εκτελούνται τα καθήκοντα   που ο ίδιος ο δήμαρχος είχε μεταβιβάσει στον κ. Αφουξενίδη; Τα δύο αυτά χρόνια γιατί ο δήμαρχος δεν απομάκρυνε τον κ. Αφουξενίδη από τη θέση του αντιδημάρχου.

Στο άρθρο 59 του νόμου 3852/2010 σχετικά με τους αντιδημάρχους αναφέρεται:

5. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Ο δήμαρχος υποστηρίζει:

Σχετικά με τις παιδικές χαρές, ο κ. Αφουξενίδης γνωρίζει πολύ καλά – αφού έχει υπερψηφίσει το θέμα στις 30 Ιουνίου 2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: 6ΨΡ6ΩΨ8-5ΦΙ) – ότι ο Δήμος Αχαρνών έχει εκπονήσει και καταθέσει τη Μελέτη «Έργα αναβάθμισης Παιδικών Χαρών Δήμου Αχαρνών» στην Περιφέρεια Αττικής προϋπολογισμού 632.000 ευρώ (του έργου).

Τον καλούμε μάλιστα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22 Νοεμβρίου 2016, όπου το έργο για τις Παιδικές Χαρές των Αχαρνών εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής για το Οικονομικό έτος 2017.

Στο ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής και έργα οδοποιίας στον Δήμο Αχαρνών προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η παρούσα δημοτική αρχή τον Σεπτέμβριο του 2014 παρέλαβε 53 χώρους «χαρακτηρισμένους παιδικές χαρές» από τους οποίους ΚΑΝΕΝΑΣ δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν από το 2009.

Ας δούμε τι αποφάσισε  το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αποφ. 392 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017

%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1

%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1

Οι δαπάνες για το έτος 2017 συνολικά θα είναι 1.004.800 €

Για τις παιδικές χαρές οι προβλεπόμενες δαπάνες για το έτος 2017 θα είναι 1.500 € !!!

 

Ο δήμαρχος υποστηρίζει:

Επίσης, ότι ο Δήμος Αχαρνών έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 1,3 εκ ευρώ και σύντομα πρόκειται να εγκριθούν οι Προγραμματικές Συμβάσεις για το έργο «Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ και η Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών (γήπεδο Αχαρναϊκού) με σκοπό την αναβάθμισή του, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ.

Ας πάρει ο δήμος  560.000 € το έτος 2017 και μετά βλέπουμε.

Για τα υπόλοιπα αν θέλει ας απαντήσει ο κ. Αφουξενίδης.

Και ένα τελευταίο. Ο δήμαρχος κλείνει το δελτίο τύπου με τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη:

Κλείνοντας θα κάνουμε τρεις παρατηρήσεις.

1. Η επιλογή του Δημάρχου Αχαρνών για την άσκηση διοίκησης είναι ανθρωποκεντρική και με κέντρο τον δημότη και τη δημότισσα των Αχαρνών και αυτή η πολιτική επιλογή είναι υπεράνω κάθε εγωκεντρικής πολιτικής επιλογής ή προσωπικής πολιτικής φιλοδοξίας.

 

Αισθάνομαι ευτυχής ως δημότης για αυτή την επιλογή του δημάρχου Αχαρνών

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: