Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η ώρα της κρίσης έφτασε – 1

Posted by koszig στο 24 Δεκεμβρίου 2016

Χτες αναρτήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20/12/2016 του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Η διαδικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών είναι εκτός πάνω από 10 ημέρες. Η αποκατάσταση της βλάβης ίσως αργήσει. Ανακοινώσεις, αποφάσεις δημάρχου, προσκλήσεις σε δημόσιες συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής δε δημοσιεύονται για ενημέρωση δημοτικών συμβούλων δημοσιογράφων και δημοτών δεν δημοσιεύονται, ούτε  γίνεται ενημέρωση των δημοσιογράφων με e-mail.

Η διαφάνεια σε όλο της το μεγαλείο.

Το σημαντικότερο θέμα της χρονιάς που ήταν να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο ήταν:

«Κατάρτιση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών»

Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα ο δήμαρχος δεν είναι σε πτώχευση, λειτουργεί κανονικά, για τα οικονομικά θέματα όμως υπάρχει «Μνημόνιο», δηλαδή εποπτεία και καθοδήγηση, μερικές φορές υποχρεωτική, από μια ομάδα στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο δήμος Αχαρνών λόγω λαθών των προηγούμενων διοικήσεων του δήμου, αλλά και πρόσφατων δεν κατάφερε να διαμορφώσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του έτους 2016 και μπήκε στην «επιτροπεία» του Οικονομικού Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ από την 1η Αυγούστου 2016.

Διαβίβαση Πρακτικού-Απόφασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. περί ένταξης του Δήμου Αχαρνών σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. 

Στις 8 Αυγούστου εστάλη  στο δήμο έγγραφο :

Διαβίβαση πρότυπων πινάκων και οδηγιών κατάρτισης Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.

Με το έγγραφο αυτό το παρατηρητήριο ζητούσε πληροφοριακό υλικό σε μορφή πινάκων για οικονομικά στοιχεία του δήμου Αχαρνών.

Στην 7η σελίδα ζητήθηκαν στοιχεία:

Συνοδευτικά στοιχεία υποδειγμάτων 3- 3ΣΤ :
> Κάθε υπόδειγμα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες εσόδων και εξόδων σε επίπεδο ανεπτυγμένου Κ . Α. (ΧΧ.ΥΥΥΥ ……… ) οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τις ίδιες στήλες με εκείνες των υποδειγμάτων μέχρι και το πρώτο έτος του προγράμματος εξυγίανσης.

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af

Αυτή είναι  η μορφή αναπτυγμένων κωδικών.

Ο δήμος, δηλαδή ο άτυπος σύμβουλος του δημάρχου Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης, η διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών Ειρήνη Λέκκα και ο δήμαρχος μετά από διαβουλεύσεις έστειλαν στο Παρατηρητήριο 81 σελίδες:

Οι 23 πρώτες σελίδες της έγγραφης απάντησης στο Παρατηρητήριο

Αυτή είναι μια σελίδα του ανωτέρω εγγράφου:

%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd

 

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχα παρατηρήσει ότι δεν αναγραφόταν το αντικείμενο της υπόθεσης, (κλικ εδώ).

Το απόγευμα της  παραμονής της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 20/12/2016 στάλθηκε στους δημοτικούς συμβούλους  ηλεκτρονικά το έγγραφο προς το Παρατηρητήριο για τις προτάσεις του δήμου Αχαρνών για το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ε.Ο.)

Πίνακες ΣΟΕ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στους πίνακες έχουν συμπληρωθεί τα αντικείμενα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Πίνακας τελεσίδικών αποφάσεων

Πότε στάλθηκε το συμπληρωμένο έγγραφο στο Παρατηρητήριο;

Στο έγγραφο με τους πίνακες ΣΟΕ δεν υπάρχουν αναπτυγμένοι κωδικοί σύμφωνα με το έγγραφο της 8ης Αυγούστου.

pages-from-%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%bf%ce%b5-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b5

 

Το πόσο σοβαρές είναι οι υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα

%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ac-a

 

Τις οφειλές του δήμου μεταξύ 28 και 994 € δε μπορούσαν να καταβάλουν στου δικαιούχους πριν αποστείλουν στο Παρατηρητήριο τα οφειλόμενα ποσά; Άλλωστε η οικονομική επιτροπή αποφάσισε να καταβάλει για τελεσίδικες αποφάσεις μεγαλύτερα ποσά.

Αυτό είναι το φαιδρό της υπόθεσης, υπάρχουν όμως και σοβαρότερα ποσά που δε φαίνονται οι δικαιούχοι και οι περιπτώσεις απαλλοτριώσεων και οφειλών ποσού άνω των 50.000 €.

 

%ce%ac%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-50-000-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82

Είχαν το χρόνο  να ενημερωθούν μερικοί δημοτικοί  σύμβουλοι για τις θέσεις και τη χρησιμότητα αυτών των απαλλοτριώσεων;

Απαλλοτριώσεις που έγιναν μερικό χρόνια πριν εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες σήμερα; Η δημοτική Αρχή έχει απάντηση για το θέμα αυτό;

Τι ισχύει για τις απαλλοτριώσεις, νόμος 2882/2001:

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

`Αρθρο 11

Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

1. Η αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση δύναται με απόφαση της να την ανακαλέσει, ολικώς ή μερικώς, πριν συντελεσθεί, τηρώντας τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 1 για την κήρυξη αυτής.

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής η οποία την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο, εάν μέσα σε τέσσερα έτη από την κήρυξη της δεν ασκηθεί αίτηση για τον δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή δεν καθορισθεί αυτή εξωδίκως. Η αίτηση είναι απαράδεκτη εάν ασκηθεί μετά την πάροδο έτους από την παρέλευση της τετραετίας αυτής, σε κάθε δε περίπτωση μετά τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού της αποζημίωσης.Η πράξη ανάκλησης της απαλλοτρίωσης εκδίδεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου περί απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων, ανάπτυξη οικιστικών περιοχών και για αρχαιολογικούς σκοπούς.

3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Εάν περάσουν άπρακτες οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 προθεσμίες ή εκδοθεί πράξη αρνητική, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωμένο ακίνητο, την έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία να ακυρώνεται η προσβληθείσα πράξη ή παράλειψη και να βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη ή υποχρεωτικώς επελθούσα άρση της απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999), πλην του άρθρου 66 αυτού. Στη δίκη καλείται ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση και το Δημόσιο. Η εκδιδόμενη απόφαση είναι ανέκκλητη.

5. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου εκδιδόμενες αποφάσεις και πράξεις υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε ενδιαφερομένου στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και καταχωρίζονται από αυτόν στις μερίδες του ακινήτου και του ιδιοκτήτη.Η καταχώριση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα μεταγραφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 3 ο δήμος Αχαρνών μπορεί να άρει τις απαλλοτριώσεις άνω των 50.000 €.

Αν είχε γίνει αυτό το έτος 2016 θα είχαν αφαιρεθεί δαπάνες 3.308.281 € οφειλόμενες σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Αν είχε γίνει αυτό το έτος 2016 θα είχαν αφαιρεθεί δαπάνες  15.927.789 € οφειλόμενες σε εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις

%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%b7%ce%bc%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bce%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9

Τι προκύπτει από την εισήγηση του Βασικού Σεναρίου του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.

%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1

Το έλλειμμα εσόδων-εξόδων στον προϋπολογισμό έτους 2016 ήταν 18.777.288 €. Το έτος 2017 είναι 4.512.349 € και το έτος 2018 4.222.083 €.

 Με νόμιμη άρση απαλλοτριώσεων υπήρχε δυνατότητα  εξοικονόμησης σήμερα ποσού 3.308.281 €+15.927.789 € = 19.236.070 €, με μεγαλύτερα ακόμα περιθώρια οικονομίας.

Επομένως δε χρειαζόταν Παρατηρητήριο αν γινόταν σοβαρός προγραμματισμός για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Με τις απαλλοτριώσεις έγινε ή μπορεί να γίνει πολιτικό παιχνίδι. Αποτέλεσμα σε σημαντικό υπαλληλικό στέλεχος του δήμου Αχαρνών να υπάρχει παραπομπή στη δικαιοσύνη με κατηγορία για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση με δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Συνέχεια του θέματος σε επόμενη ανάρτηση.

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: