Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Μια χαρά και δυό τρομάρες!!

Posted by koszig στο 30 Δεκεμβρίου 2016

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο δήμος Αχαρνών; Κανένας δε μπορεί να απαντήσει.

Ένα δήμος για να λειτουργήσεις πολιτικά χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Αυτό σύμφωνα με το νόμο καθορίζεται από ένα Πενταετές Πρόγραμμα. Αυτό έπρεπε να έχει ψηφιστεί το πρώτο εξάμηνο της παρούσας δημοτικής Αρχής. Η προηγούμενη δημοτική Αρχή το είχε ψηφίσει έστω και αργά.

Έπρεπε να υπάρχει ένα Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που προβλέπεται από νόμο. Ούτε αυτό υπάρχει.

Πρέπει να υπάρχει ένα Τεχνικό Πρόγραμμα  για το έτος 2017 που να έχει ψηφιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, να έχει συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να εκφράσει γνώμη. Στη συνέχεια έπρεπε να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να ενταχθεί στη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Το έτος 2016 ξεκίνησε με ένα μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, που δεν εγκρίθηκε από την την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η δημοτική Αρχή προσπάθησε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό με τη λήψη δανείου. Για τη λήψη δανείου από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μία από τις προϋποθέσεις ήταν οι απολογισμοί – Ισολογισμοί των τριών προηγουμένων ετών, δηλαδή των ετών 2013, 2014, 2015. Ο ισολογισμός του έτους 2013 έπρεπε να έχει  συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή και ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο τον Ιούλιο του έτους 2014. Το Μάιο του έτους 2014 έγιναν δημοτικές εκλογές και τον Ιούλιο είχε εκλεγεί νέα δημοτική Αρχή που θα αναλάμβανε την εξουσία το Σεπτέμβριο του έτους 2014. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός δεν κίνησε τη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του έτους 2013. Το ίδιο έγινε και για τον ισολογισμό του έτους 2014 που έπρεπε να ψηφιστεί το έτος 2015. Η σχετική σύμβαση με το Σ.Ο.Λ. υπογράφτηκε στις 31/12/2015 για ισολογισμούς 2013, 2014. Το ίδιο και για τον ισολογισμό του έτους 2015 που έπρεπε να ψηφιστεί το έτος 2016. Ο ισολογισμός του έτους 2012 είχε γίνει από τους ορκωτούς ελεγκτές αλλά δεν είχε εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο το έτος 2013, δηλαδή από την προηγούμενη δημοτική Αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο. Για τους ισολογισμούς των ετών 2013, 2014,2015 δεν υπάρχουν εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών. Πως μπορεί να υπάρχουν αφού για τα έτη 2014 και 2015 δεν είχαν οριστεί ορκωτοί ελεγκτές!!

Έτσι οι τράπεζες απάντησαν γιοκ.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016 έγιναν δαπάνες, όμως τους επόμενους μήνες οι δαπάνες ήταν μόνο για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων και για εκείνες τις δαπάνες που σχετίζονταν για την ασφάλεια των δημοτών.

Το Παρατηρητήριο πήρε χαμπέρ ότι δεν υπάρχει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός στο δήμο Αχαρνών και με το 710/25-7-2016 ζήτησε από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών να υποβάλλει οικονομικά στοιχεία.

Με το Ε72/27-7-2016 (αρ. πρωτ. 715/27-7-2016 του Παρατηρητηρίου) η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών έστειλε την  έκθεση και το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του έτους 2016.

Με το αρ πρωτ. 716/1-8-2016  ενημερώθηκε ο δήμος Αχαρνών από το Παρατηρητήριο ότι εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Έτσι σε τέσσερις ημέρες το Παρατηρητήριο ενημερώθηκε για το πρόβλημα του δήμου σχετικά με τα δάνεια και τις απαλλοτριώσεις, συνεδρίασε και αποφάσισε να δώσει στο δήμο Αχαρνών 19.885.490,04 € για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2016, ενώ ο δήμος εμφάνιζε  έλλειμμα για ισοσκέλιση το ποσό των 9.912.816,42 €, ποσό το οποίο ζητούσε ως δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2016.

Την 1η Αυγούστου 2016, την ημέρα που φαίνεται ότι πρωτοκολλήθηκε το έγγραφο του Παρατηρητηρίου για την ένταξη του δήμου Αχαρνών σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης την ίδια ημέρα συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο και ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2016, (κλικ εδώ).

Εφόσον ο δήμος είχε εγκεκριμένο προϋπολογισμό μπορούσε να πραγματοποιήσει δαπάνες. Από τις πρώτες δαπάνες ήταν η πρόσληψη ειδικού συνεργάτη, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Κάποιος Ενεργός Πολίτης μάλλον γλύτωσε το  δήμο Αχαρνών από δαπάνες της τάξης των 20.000 €!!

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών στο δήμο Αχαρνών έπρεπε να αρχίσουν οι διαδικασίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Κατάρτιση προϋπολογισμού Στάδια – Προθεσμίες

  • Έως την 31 Ιουλίου: Έκδοση ΚΥΑ για παροχή οδηγιών κατάρτισης
  • Έως την 20η Ιουλίου:

  – Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

  – Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  – Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  • Έως την 5η Σεπτεμβρίου:

  – Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής

  – Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. – Παρατηρητήριο

  • Έως το τέλος Οκτωβρίου:

  – Γνώμη Παρατηρητηρίου – παροχή οδηγιών από ΥΠ.ΕΣ.

  – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  • Έως την 15η Νοεμβρίου:

  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ

  • Έως την 31η Δεκεμβρίου έλεγχος προϋπολογισμού και ΟΠΔ από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Είναι φανερό ότι ο δήμος Αχαρνών μέσα στο Αύγουστο θα έπρεπε να έχει αρχίσει την προετοιμασία σύνταξης του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Στις  8 Σεπτεμβρίου με το αρ. πρωτ. 756 έγγραφό του το Παρατηρητήριο ζήτησε  «Διαβίβαση προτύπων πινάκων  και οδηγιών κατάρτισης Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ο.Ε.).

Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται:

Η χρονική περίοδος για την οποία καταρτίζεται το ΣΟΕ εκτείνεται μέχρι δύο (2) έτη μετά από το έτος κατά το οποίο προβλέπεται ότι θα γίνει η τελευταία χρηματοδότηση από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης (κανόνας ν+2} . Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο φορέας
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να του αποδοθεί το συνολικό ποσό που αιτείται από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης εντός του έτους 2016, τότε ο χρονικός ορίζοντας του ΣΟΕ εκτείνεται μέχρι το έτος 2018. Οι πίνακες του Σ.Ο.Ε. συμπληρώνονται με βάση τον κανόνα ν+2.

Είναι φανερό ότι το Παρατηρητήριο θα δώσει το ποσό που χρειάζεται να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και θέλει να γνωρίζει τι θα συμβεί τα δύο επόμενα χρόνια.

Για να δοθεί ουσιαστική απάντηση χρειάζεται να γνωρίζει το Παρατηρητήριο αν ο προϋπολογισμός του έτους 2017 θα είναι ισοσκελισμένος.

Επομένως από τις 8 Σεπτεμβρίου 2016 ο δήμος Αχαρνών έπρεπε να είχε αρχίσει να συντάσσει αναλυτικά τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Ενδεχομένως αν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ίσως ο προϋπολογισμός του έτους 2017 να ήταν ισοσκελισμένος και να μην είχε ανάγκη Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.

Επομένως ο δήμος Αχαρνών έπρεπε να έχει προχωρήσει στη σύνταξη προϋπολογισμού όπως ο νόμος ορίζει, ανεξάρτητα με την υποβολή των στοιχείων που ζητούσε το Παρατηρητήριο, πράγμα το οποίο δεν έγινε.

Στις 20 Δεκεμβρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με θέμα: «Κατάρτιση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών.».

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) με ψήφους 16 υπέρ, 13 κατά και δύο λευκά την υπερψήφιση της πρότασης

6ΥΜΟΩΨ8-ΟΛΗ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  για Σ.Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την κατάρτιση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες που έχουν αποσταλεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Ο δήμαρχος έπρεπε να στείλει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής για έγκριση και εφόσον εγκριθεί να την αναρτήσει στη Δι@ύγεια για να εκτελέσει την απόφαση.

Ο δήμαρχος δημοσίευσε στη Δι@ύγεια την απόφαση στις 21/12/2016

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%bf%ce%b5

Οι αποφάσεις μετά τη δημοσίευση τους στη Δι@ύγεια είναι εκτελεστές!!

Έχει εγκριθεί η απόφαση με θέμα: «Κατάρτιση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών.» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής;

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4316/2014, παρ. 4:

Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση  του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Το Σ.Ο.Ε. περιλαμβάνει ιδίως:
α) την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ο.Τ.Α.,
β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και ακριβή αριθμό και ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων,
γ) συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων,
δ) συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού εν γένει των δαπανών,
ε) δράσεις χρηματοδότησης με στόχο τον περιορισμό του χρέους,
στ) εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων εσόδων και δαπανών του, καθώς και του ύψους των απλήρωτων  και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του,
ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Το  Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να προτείνει στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης.
Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε..

Είναι φανερό ότι το Σ.Ο.Ε. που τέθηκε για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίθηκε, γιατί στην ψηφοφορία δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 23 θετικών ψήφων. Έλαβε 16 ψήφους δημοτικών συμβούλων σε σύνολο 45.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής οφείλει να εφαρμόσει το νόμο και να ακυρώσει την απόφαση 300/20-12-2016 του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν εφαρμόσει το νόμο θα μπει η ίδια σε περιπέτειες και ο δήμος μετά από σχετική αναφορά που έγινε στις 30-12-2016.

Αν ακυρωθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τότε ο δήμος θα είναι σε δύσκολη θέση.

Αν εφαρμοστεί η ανωτέρω διάταξη του νόμου, το Παρατηρητήριο πρέπει συντάξει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό για το έτος 2017, αφού τίποτα από αυτά δεν υπάρχει για αναμόρφωση!!

Έτσι η δημοτική Αρχή και ειδικά ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών (μόνο για τα έσοδα), η Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας και ο Εξωτερικός Οικονομικός σύμβουλος του δήμου έφεραν το δήμο στο μηδέν!!

 

Είμαστε όλοι μεσ’ την καλή χαρά. Το χρόνο που έρχεται να δείτε!!

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: