Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 7 Ιανουαρίου 2017

Επιτέλους

Posted by koszig στο 7 Ιανουαρίου 2017

Επιτέλους αποκαταστάθηκε η βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα που στηρίζεται η δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών περίπου μετά ένα μήνα!! Η ενημέρωση της ιστοσελίδας με τις αποφάσεις των οργάνων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική κ.λ.π.) που έμεινε στις 29/11/2016 μάλλον θα συμπληρωθεί την επόμενη εβδομάδα.

%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%bb%ce%ac%ce%b2%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1

Για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων και ειδικά της χιονόπτωσης η δημοτική Αρχή κίνησε τις διαδικασίες για την προμήθεια υπηρεσιών εκχιονιστικού μηχανήματος.

 

Απόφαση για σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκχιονιστικού μηχανήματος

Στις 29/12/2016 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή και αποφάσισε να προχωρήσει σε σύμβαση για χρήση εκχιονιστικού μηχανήματος. Ήταν μια λύση ανάγκης, αφού στο Αχαρνών δεν υπάρχει η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Οι μετεωρολόγοι έλεγαν για έντονη χιονόπτωση.

Στις 30/12/2016 υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση.

6Χ52ΩΨ8-ΧΚ5 Σύμβαση μίσθωσης εκχιονιστικού μηχανήματος

Μέχρι εδώ φαίνονται όλα καλά. Όταν τελειώσουν τα χιόνια θα πρέπει να πληρωθεί το εκχιονιστικό μηχάνημα. Εκεί θα αρχίσουν τα προβλήματα.

Στην οικονομική επιτροπή το θέμα της μίσθωσης εκχιονιστικού μηχανήματος συζητήθηκε ως   το 22 έκτακτο θέμα . Στις 29/12/2016 η Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και όχι η πολιτική Προστασία έκανε έγγραφο για τη μίσθωση εκχιονιστικού μηχανήματος, την ίδια ημέρα πρωτοκολλήθηκε και διαβιβάστηκε στην οικονομική υπηρεσία. την ίδια ημέρα έγινε η γραπτή υποθέτω προσφορά της εταιρείας για διάθεση του μηχανήματος. Την ίδια ημέρα η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας, στις 12:00, αφού εισηγήθηκε 21 έκτακτα θέματα ακολούθησε η εισήγηση το 22 έκτακτο θέμα.

Στις 30/12/2016 υπογράφτηκε η σύμβαση μίσθωσης.

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c

Στις 4/1/2017 δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3861/2010

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»

Η σύμβαση μίσθωσης υπογράφτηκε στις 30/12/2016 και αναρτήθηκε στις 4/1/2016.

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b8%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82

Στη Δι@ύγεια δεν έχει αναρτηθεί η ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016.

Στην απόφαση ανάθεσης αναφέρεται:

Η μίσθωσης ενός (1) εκχιονιστικού μηχανήματος, για χρονικό διάστημα έως 10 ημερών, συνεχόμενων ή μη, συνολικού ποσού 6.150,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 20-6233, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Πως είναι δυνατόν αποφάσεις που αναρτώνται το έτος 2017 να αναφέρονται σε  δαπάνες  για το οικονομικό έτος 2016!!

Το έτος 2017 υπάρχει προϋπολογισμός έστω και σε σχέδιο που θα αναφέρονται αυτές οι δαπάνες;

Για τις υπηρεσίες του εκχιονιστικού που προσφέρθηκαν το έτος 2016 πως θα πληρωθούν. Θα βρεθεί επιτροπή παραλαβής να τις υπογράψει;

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τι άποψη θα έχει για το θέμα αυτό;

 

Αν χιονίσει υπάρχει περίπτωση να δούμε άσπρη μέρα!!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »