Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Υπαίθριος Χώρος Εκδηλώσεων

Posted by koszig στο 5 Φεβρουαρίου 2017

Στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο κυρίαρχη θέση είχε η εκδήλωση για την ονομαστική εορτή του δημάρχου.

axr_2801_005_cmyk

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70033

Αντίστοιχες αναρτήσεις έχουν γίνει και διαδικτυακά, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η ονομαστική εορτή του Γιάννη Κασσαβού ήταν στο παρελθόν  ένα γεγονός που τηρούταν κάθε χρόνο. Αυτό έγινε και το έτος 2011.

%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ae-2011

Φυσικά θα υπήρχαν παρόμοιες εκδηλώσεις τα έτη 2012, 2013, 2014.

Τον Μάιο το έτους 2014 ο Γιάννης Κασσαβός κέρδισε τις δημοτικές εκλογές και την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβε την εξουσία ως δήμαρχος Αχαρνών. Πριν αναλάβει  καθήκοντα η νέα δημοτική Αρχή η προηγούμενη διοίκηση υπό το Σωτήρη Ντούρο, για το διάστημα τέλος Μαΐου μέχρι τέλος Αυγούστου 2014, έπρεπε να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του δήμου Αχαρνών. Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονταν ήταν οι άδειες κέντρων εκδηλώσεων.

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν τις 8/8/2016 που ψηφίστηκε ο νόμος 4442/2016, ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016, ισχύει η Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.) ΦΕΚ τ. Β’ 3106/9-12-2013.

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ_Φ.Α.2.1_31600 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών 3-12-2013

Σύμφωνα με το νόμο 3852/1010 («Καλλικράτης),  το άρθρο 83 (Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας)

  1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:

α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Στις 7/5/2014 (λίγες ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές) υποβλήθηκε εισήγηση στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών για χορήγηση ή μη προέγκρισης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)»

2107 Εισήγηση 7-5-2014 σε Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών

Στην εισήγηση υπάρχει ένα σημείο:»λόγω χρήσης γης (ζώνη Β΄)». Τι σημαίνει αυτό;

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Αχαρνών 2004

%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%8e%ce%bd-2004-%ce%b6

%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%b2-%ce%b1

Η Δημοτική κοινότητα Αχαρνών αποφάσισε:

2107 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών 9-5-2014 για απόρριψη

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Β) Την μη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)» ιδιοκτησίας της «Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΓΑΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη που βρίσκεται στις Αχαρνές, στο τέρμα της οδού Πασχαλιάς, λόγω χρήσης γης (Ζώνη Β΄).

Γ) Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η επιχείρηση επανήλθε.

2125 Εισήγηση για επανεξέταση 26-6-2014

Νέο αίτημα «Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε και  φέρετε ως θέμα στην Δημοτική Κοινότητα, την Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)»»

Η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών εξέτασε το θέμα και:

2125 Έγκριση για Υπαίθριο χώρο

 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)», ιδιοκτησίας της «Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΓΑΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη που βρίσκεται στις Αχαρνές, στο τέρμα της οδού Πασχαλιάς, εφόσον χρησιμοποιηθούν μόνο φορητά χημικά αποχωρητήρια.

Β) Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αυτά τον Ιούνιο του έτους 2014. Τον Σεπτέμβριο του έτους 2014 το δήμο ανέλαβε η δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό. Το Νοέμβριο του έτους 2014 κάλεσε τους φίλους του να εορτάσουν τη νίκη της παράταξής του στις δημοτικές εκλογές. Η εκδήλωση δεν έγινε στον Υπαίθριο Χώρο Εκδηλώσεων που είχε δοθεί προέγκριση αλλά σε παρακείμενο στεγασμένο χώρο.

Το Δεκέμβριο του έτους 2014 ο δήμαρχος έγινε 50 ετών και εόρτασε την επέτειο στο ίδιο κατάστημα, όχι στον υπαίθριο αλλά σε στεγασμένο χώρο.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014 οι ανωτέρω επιχειρηματίες επανέρχονται με νέο αίτημά τους για «Χορήγηση ή μη προέγκρισης  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» »

2234 Εισήγηση για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος  Υγειονομικού Ελέγχου

Για αυτό το χώρο που ήδη είχε δοθεί άδεια από τη δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Σωτήρη Ντούρο. Αναρωτιέται κανείς ποιος ήταν ο λόγος για την υποβολή αυτού του αιτήματος.

Στο κείμενο της ανωτέρω εισήγησης δεν υπάρχει ημερομηνία για την υποβολή του εγγράφου, που φέρει την υπογραφή του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

Η δημοτική κοινότητα Αχαρνών συνεδρίασε μετά την υποβολή του αιτήματος και αποφάσισε:

2234 Χορήγηση Προέγκρισης

Στο κείμενο της απόφασης που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2014 αναφέρεται:

Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν3463/2006 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ. 2718/8-10-2012/τ.β.) Υγειονομική Διάταξη, που προβλέπονται για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

  1. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθ. 10561 κοινής Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ. 246/26-2-07).
  2. Διάγραμμα περιοχής.
  3. Τον από 16-12-2014 προέλεγχο καταστήματος για τα 50μ.,σύμφωνα με το ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 231 /89.
  4. Υ.Δ. ιδιοκτήτη.
  5. Χρήση γης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την Χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» ιδιοκτησίας της Σ. ΓΑΒΑΛΑ & ΣΙΑ  Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Γαβαλά Σοφία του Ιωάννη που βρίσκεται στις Αχαρνές, στην οδό τέρμα Πασχαλιάς.

Β) Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε αριθμό  220/2014.

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                            

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΚΑΤΗ

 

Τελικά γιατί αφού υπήρχε έγκριση για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»ζητήθηκε νέα προέγκριση; Σε τη διαφέρει η νέα από την προηγούμενη;

Η διαφορά στην τελευταία είναι ότι δεν υπάρχει στην απόφαση η έγκριση γίνεται εφόσον χρησιμοποιηθούν μόνο φορητά χημικά αποχωρητήρια.

Η νέα δημοτική Αρχή θεώρησε ότι οι παρακείμενοι αγροί μπορούν να υποκαταστήσουν τα φορητά χημικά αποχωρητήρια!!

Τελικά ποιος είναι ο χώρος που δόθηκε προέγκριση για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»;

Ποιο είναι το διάγραμμα της περιοχής που εισηγήθηκε με έγγραφό του ο δήμαρχος;

Που έγινε προέλεγχος για κατάστημα 50 τμ.

Ποιες είναι οι χρήσεις γης;

Για ενημέρωση των δημοτών. Που είναι η οδός τέρμα Πασχαλιάς;

%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82

Εκεί είναι η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

Σε περιοχή Ζώνης Β του εγκεκριμένου Γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Αχαρνών έτους 2004. Η Ζώνη Β (στο σύνορο του αεροδρομίου Τατοΐου) χαρακτηρίζεται αγροτική περιοχή με αποθήκες εμβαδού μέχρι 50 τ.μ. Για το λόγο αυτό απορρίφθηκε η προέγκριση στεγασμένου χώρου εκδηλώσεων.

 

%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-3

O ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  εμβαδού 866 τετραγωνικών μέτρων, αντί των 50 τετραγωνικών μέτρων της προέγκρισης.

Σύμφωνα με το νόμο μετά τρεις ή το πολύ πέντε μήνες με αίτημα της η επιχείρηση ζητάει κανονική έγκριση λειτουργίας, Αν δε συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών να εγκρίνει την άδεια λειτουργίας σε διάστημα ενός μηνός  από την υποβολή της αίτησης η άδεια θεωρείται ότι ελήφθη!!

Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΙΑΔΠ_Φ.Α.2.1_31600 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών 3-12-2013, άρθρο 2, παρ.5:

5. Μετά τη συμπλήρωση του, ο φάκελος διαβιβάζεται, εντός πέντε (5) ημερών, στις συναρμόδιες υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον
το πιστοποιητικό δεν έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
παραλαβή του, να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία με την επιστροφή του φακέλου στο οικείο δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Έτσι ο ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ θεωρείται ότι έχει άδεια λειτουργίας!!

Τον Ιανουάριο του έτους 2015 ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός εόρτασε την ονομαστική του εορτή. Οι καλεσμένοι να του ευχηθούν έτη πολλά ήταν μέχρι πεντακόσιοι,

Ονομαστική εορτή έτος 2015

Μερικές εικόνες1

Η βάση του Γιάννη Κασσαβού πάντως, ήταν το τραπέζι της οικογένειάς του, όπου κάθισε με τη σύζυγό του Κατερίνα, τους γιους του Κώστα και Μάρκο,  τον αδελφό του Γιώργο και άλλα αγαπημένα συγγενικά του πρόσωπα.

Η εκδήλωση έγινε στον ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ χωρητικότητας, (κλικ εδώ):

Χωρητικότητα:

  • 550 άτομα στον εξωτερικό χώρο σε καθιστό buffet
  • 1.500 άτομα σε cocktail στον εξωτερικό χώρο
  • 550 άτομα στον εσωτερικό χώρο, στην αίθουσα, σε καθιστό buffet

Επειδή ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος για συγκέντρωση σε υπαίθριο χώρο η εκδήλωση έγινε στον παρακείμενο κλειστό χώρο!!

Έξη μήνες αργότερα, με εισήγηση που υπογράφεται από το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό, ζητήθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών:

Χορήγηση ή μη αδείας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων

Η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών φυσικά έδωσε την έγκρισή της στις 13 Ιουλίου 2015.

2107 Έγκριση για άδεια μουσικής 

29

Ο εορτάζοντας Γιάννης Κασσαβός μπήκε για λίγο στο χορό που στήθηκε με ιδιαίτερο κέφι και κράτησε για πολύ ώρα 

Τον Ιανουάριο του έτους 2015 ο ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ δεν είχε άδεια μουσικών οργάνων. Με τους ήχους ποιών οργάνων χόρευε ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

 

Τον Ιανουάριο του έτους 2016 συνεχίστηκε η παράδοση. Ο δήμαρχος Αχαρνών εόρτασε στον ίδιο ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ που είχε χορηγηθεί άδεια την ονομαστική του εορτή, (κλικ εδώ)

55

Και η κλασική οικογενειακή φωτογραφία.

Επειδή ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος για συγκέντρωση σε υπαίθριο χώρο η εκδήλωση έγινε στον παρακείμενο κλειστό χώρο!!

 

Το έτος 2017 η παράδοση συνεχίστηκε.

Η εκδήλωση έγινε στο γνωστό ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

Ο φίλος μου  ο Αργύρης δημοσίευσε, (κλικ εδώ)

Όλο το Φωτογραφικό Άλμπουμ από την ονομαστική γιορτή του Γιάννη Κασσαβού

Αυτή τη φορά δεν υπήρχε η κλασική οικογενειακή φωτογραφία. Έλλειπε ο αδελφός του.

Ας ξαναδούμε τον  ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ που φαίνεται ότι δόθηκε ή αποκτήθηκε άδεια λειτουργίας μετά μουσικής!!

%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-3

Ο αδειοδοτημένος  ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

Ο παρακείμενος στεγασμένος χώρος.

%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Το οίκημα των 200 περίπου τετραγωνικών μέτρων, που δεν επιτρέπεται να αποκτήσει άδεια λειτουργίας όπως έχει αποφανθεί η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, γιατί ανήκει στη Ζώνη Β’.

Και ο συνεχόμενος στεγασμένος χώρος

%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-1

Ο στεγασμένος χώρος που δεν δόθηκε άδεια λειτουργίας άνω των 900 τετραγωνικών μέτρων, είναι ο χώρος που έγιναν οι εκδηλώσεις προς τιμή του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού:

Ποιες εκδηλώσεις έγιναν;

Τον Οκτώβριο 2014 τα επινίκια

Το Νοέμβριο 2014 τα γενέθλια για το 50 χρόνια

Τον Ιανουάριο 2015 για την ονομαστική του εορτή

Τον Ιανουάριο 2016 για την ονομαστική του εορτή

Τον Ιανουάριο 2017 για την ονομαστική του εορτή

Οι παρευρισκόμενοι κυμάνθηκαν μεταξύ 300 και 500 ατόμων. Αν ληφθεί ως μέσο κόστος ανά προσκεκλημένο το ποσό των 15 €, τότε η κάθε εκδήλωση θα έπρεπε είχε κόστος που να υπερβαίνει τα 5.000 €.

Όπως φαίνεται από τα πρόσωπα που τίμησαν τον εορτάζοντα οι εκδηλώσεις άξιζαν αυτή τη δαπάνη.

 

Ο ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ όμως είναι ιδιαίτερα τραβηχτικός!!

Τον Ιανουάριο του έτους 2016 στο χώρο αυτό έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των ΚΑΠΗ Αχαρνών.

Δελτίο Τύπου. Κοπή της Βασιλόπιτας των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών

Επειδή έκανε κρύο εκείνη την ημέρα η εκδήλωση έγινε στον στεγασμένο χώρο.

Ιανουάριος 2016. Κοπή της Βασιλόπιτας των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών

 

Την  1η Οκτώβριο του έτους 2016 εορτάστηκε η «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία».

Η εορτή έγινε στον ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, που λόγω του καιρού έγινε στο στεγασμένο χώρο.

Οκτώβριος του 2016. «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία»

Οι εορτάζοντες συμμετείχαν με 10 € ανά άτομο. Παρόντες ήταν μέχρι 500. Το αντίτιμο των 10 € συγκέντρωσαν οι επικεφαλής των ΚΑΠΗ και σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό δόθηκε στον πρόεδρο της ΔΗΦΑ Γεώργιο Δασκαλάκη να το καταβάλει στην επιχείρηση.

 

Το Φεβρουάριο του έτους 2017 στον ίδιο ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, που λόγω του καιρού έγινε στο στεγασμένο χώρο

συγκεντρώθηκαν τα ΚΑΠΗ  του δήμου Αχαρνών για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Αυτή το φορά οι συμμετέχοντες ήταν περισσότεροι από 500, κατ΄εκτίμηση των υπαλλήλων του υπαίθριου χώρου στάθμευσης.

Και αυτή τη φορά  οι παρευρισκόμενοι  συμμετείχαν με 10 € ανά άτομο. Παρόντες ήταν πάνω από  500. Το αντίτιμο των 10 € συγκέντρωσαν οι επικεφαλής των ΚΑΠΗ και σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό δόθηκε στον πρόεδρο της ΔΗΦΑ Γεώργιο Δασκαλάκη να το καταβάλει στην επιχείρηση.

Φεβρουάριος 2017. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας των ΚΑΠΗ

 

Μετά από όσα αναφέρονται υπάρχουν μερικά ερωτήματα που ίσως υπάρχει απάντηση.

Τις άδειες των ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ υπογράφει ο δήμαρχος;

Ο συγκεκριμένος χώρο που έγιναν οι ανωτέρω εκδηλώσεις έχει άδεια λειτουργίας;

Μπορεί αυτός ο στεγασμένος χώρος το περίπου 1000 τετραγωνικών μέτρων να έχει άδεια στη Ζώνη Β.

Το διάστημα 2014-2017 ο δήμαρχος γνώριζε αν για αυτό το στεγασμένο χώρο εκδηλώσεων υπήρχε άδεια;

Πόσο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας καταβάλει ο ιδιοκτήτης στο στεγασμένο, υπαίθριο χώρο και τον ελεύθερο χώρο στάθμευσης που πρέπει να υπάρχει για τη λειτουργία υπαίθριου και στεγασμένου χώρου εκδηλώσεων;

Εκτός από τους στεγασμένους χώρους δίπλα υπάρχει και Ιππικός Όμιλος.

 

 

%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-jockey

Ποια είναι τα ανταποδοτικά τέλη για το χώρο αυτό;

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών (προϋπολογισμού και εσόδων) Ηλίας Ζητούνης μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα;

 

Όλα αυτά έφεραν στο νου μου μια ανάρτηση που έγινε ένα χρόνο πριν, (κλικ εδώ).

 

Οι χοροί καλά κρατούν!! Μέχρι πότε;

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: