Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Διαφάνεια σε οικονομικά θέματα

Posted by koszig στο 8 Φεβρουαρίου 2017

Για ενημέρωση το αντιδημάρχου Οικονομικών (μόνο προϋπολογισμού και εσόδων).

Νόμος 4305/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:

«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών 

1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 

Νόμος 4270

 Άρθρο 39

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2016 τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού είχαν αναρτηθεί μα ευθύνη του τότε αντιδημάρχου Θεόφιλου Αφουξενίδη. Τα στοιχεία αυτά είχαν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, αλλά δεν υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, όπως σε άλλους δήμους.

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb

Στην κατάσταση Κατηγοριοποίησης πράξεων φορέα υπάρχει το όνομα Αφουξενίδης. Το όνομα Ζητούνης δεν υπάρχει !!

 

Στις 20/10/2016 θέμα συζήτησης στην οικονομική επιτροπή ήταν «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016«.

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Η έκθεση αυτή δεν υποβλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση-έλεγχο και έγκριση.

Στις 31/12/2016 έληξε το  Δ’ Τρίμηνο.  Κανονικά μέχρι τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου έπρεπε να έχει συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή,  με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την  έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Σε αυτό το διάστημα έπρεπε να έχει συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και υποβολή της απόφασης για έγκριση στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Την εισήγηση στην οικονομική επιτροπή έπρεπε να υποβάλει η οικονομική υπηρεσία δια της διευθύντριας αυτής.

Την απόφαση της οικονομικής επιτροπής έπρεπε να υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση ο πρόεδρος της δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

Υπάρχουν ευθύνες για αυτές τις παραλήψεις;

Τα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου έτους 2016 και Ιανουαρίου έτους 2017 δεν έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014.

Υπάρχει ευθύνη για αυτή την παράληψη του αντιδημάρχου Οικονομικών, (μόνο προϋπολογισμού και εσόδων);

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης τι γνώμη έχουν;

Για αυτές τις παραλήψεις εκχωρούν τις υποχρεώσεις αναφοράς τους για έλεγχο των παραλήψεων αυτών σε ανώτερα διοικητικά όργανα στους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ;

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: