Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών – Υπάρχει;

Posted by koszig στο 10 Φεβρουαρίου 2017

Πριν έξη μήνες έγινε μια ανάρτηση σχετική με τις Δημοτικές Κοινότητες Αχαρνών και Θρακομακεδόνων, (κλικ εδώ). Κανένα σχόλιο από τη δημοτική Αρχή, κανένα σχόλιο από την αντιπολίτευση, κανένα σχόλιο από τους Αργυρογιώργηδες. Όλα καλά!!

Να συνεχίσουμε για λίγο.

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2015-2017

Από την ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ), φαίνεται να ανακοινώνονται συνεδριάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, φαίνονται ημερήσιες διατάξεις και μερικές φορές και εισηγήσεις. Όλα Καλά!!

Στην δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών αναρτώνται και αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας:

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ad%cf%89%cf%82-2015

Τελευταία δημοσιευμένη απόφαση στις 2/11/2015

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1

Δυόμισι χρόνια μόνο 23 προεγκρίσεις για καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δόθηκαν από την παρούσα δημοτική Αρχή, για λειτουργία και για μουσική!!

Έγιναν και οι σχετικές προσκλήσεις για συνεδριάσεις με τα θέματα που ήταν προς συζήτηση.

%cf%83%cf%8d%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7

 

Πέντε επιχειρήσεις περιμένουν να συζητηθούν οι αιτήσεις τους για χορήγηση ή μη άδειας μουσικής από 21/12/2015 μέχρι 31/10/2016. Επειδή δεν έγινε συνεδρίαση και μετά το διάστημα αυτό δεν έχουν τα καταστήματα άδεια μουσικών οργάνων;

Ποιοι παράγοντες εμπλέκονται σε αυτή τη δραστηριότητα;

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf

 


%ce%bf%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b9

Οι εμπλεκόμενοι στη διοίκηση και εποπτεία της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.

Οι αρμοδιότητες του δημάρχου και του γενικού γραμματέα  περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών,

ΦΕΚ 1485_2013_ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Δήμαρχος – Γενικός Γραμματέας

Οι δραστηριότητές τους φαίνονται στις αποφάσεις που υπογράφουν

%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82

Όπως φαίνεται στη Δι@ύγεια αναφέρεται ο αριθμός των αποφάσεων που έχει υπογράψει  ο κάθε αναφερόμενος γiα διοικητικές πράξεις.

Ο γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών δε φαίνεται να έχει υπογράψει καμία διοικητική πράξη στα δυόμισι χρόνια της παρουσίας του στο δήμο Αχαρνών. Αντίθετα ο προηγούμενος γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης έχει υπογράψει 228 διοικητικέε πράξεις.

Να γιατί έχει χαθεί ο έλεγχος της διοίκησης στο δήμο Αχαρνών.

 

Ποιος δημοτικός παράγοντας από τους ανωτέρω πρέπει να κινήσει τις διοικητικές διαδικασίες για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών;

Άρθρο 88
Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας

1. Το συμβούλιο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας.

Άρθρο 90
Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

1. Οι σύμβουλοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.
Έχουν, επίσης, υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο σύμβουλος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας.
3. Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.

Το έτος 2016 αναγράφονται προσκλήσεις για 6 συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών. Δεν υπάρχει καμία απόφαση αυτό το διάστημα. Αυτό συνεπάγεται μη πραγματοποίηση συνεδριάσεων ελλείψει απαρτίας;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

4. Σε περίπτωση που Δημοτικός Σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος.
5. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους κατά τα ανωτέρω. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από τον Πρόεδρο αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Με βάση τα ανωτέρω όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών θα έπρεπε σήμερα να είναι σε αργία ή έκπτωτοι. !!!

 

Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας

1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων
σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
4. Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος.
5. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού
δημοσίευσης.
Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.
6. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.
7. Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227 του παρόντος.
8. Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.
9. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.

Αν είχε γίνει η ετήσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων δημοτικής Αρχής, (κλικ εδώ), τι απολογισμό θα έκανε η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών;

Η απάντηση είναι αυτονόητη. Ότι έκανε και η δημοτική Αρχή (ο δήμαρχος) του δήμου Αχαρνών!! ΤΙΠΟΤΑ

 

Είμαστε στο Παρατηρητήριο;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: