Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 14-2-2017

Posted by koszig στο 16 Φεβρουαρίου 2017

Ένα δημοτικό συμβούλιο που δείχνει την κατάσταση  που βρίσκεται  σήμερα ο δήμος Αχαρνών.

Στο δημοτικό συμβούλιο μετέχουν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι και τη διαδικασία καθορίζει ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων στο δημοτικό συμβούλιο μα βάση όσα ορίζονται από τους νόμους και τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου.

Στις θέσεις δημοτικών συμβούλων που απουσιάζουν δεν επιτρέπεται να κάθονται άλλα άτομα που δεν έχουν προσκληθεί για ειδικούς λόγους, όπως όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητός τους (προϋπολογισμοί ισολογισμοί Νομικών Προσώπων, Αρωγής, Επιτροπών παιδείας  κ.α).

Ο δήμαρχος είναι προσκεκλημένος στο δημοτικό συμβούλιο και του δίνεται ο λόγος κατά προτεραιότητα από τον προεδρεύοντα του δημοτικού συμβουλίου.

Ο λόγος στο δήμαρχο δίνεται όταν το ζητήσει από τον προεδρεύοντα. Ο δήμαρχος δεν αφαιρεί το λόγο από τον προεδρεύοντα του δημοτικού συμβουλίου για να μιλήσει αυτός!!

Στο νόμο 3852/2010 προβλέπονται δύο ειδικές συνεδριάσεις, μια την πρώτη εβδομάδα με  την έναρξης θητείας των δημοτικών αρχών και μία μια εβδομάδα μετά την λήξη της πρώτης θητείας των οργάνων. Σε αυτές τις συνεδριάσεις εκλέγεται ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, που είναι ο ο δεύτερος «Άρχοντας» στην ιεραρχία του δήμου.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο αντιπρόεδρος από τη μεγαλύτερη παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις άλλες παρατάξεις. Όταν για κάποιο λόγο δε μπορεί να υπάρξει προεδρείο τότε προεδρεύει ο πλειοψηφών δημοτικός  σύμβουλος προερχόμενος από την πλειοψηφία.

Από τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να υπάρξει πρόβλημα  συμμετοχής, λόγω θανάτου του προέδρου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων για λόγους υγείας, λόγω παραίτησης από το αξίωμα του προέδρου, λόγω πειθαρχικών ποινών στο άτομο του προέδρου ή λόγω παραίτησής του ή διαγραφής του από την παράταξη της πλειοψηφίας από την οποία προέρχεται.

Στο άρθρο 64 (Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου) του νόμου 3852.2010 καθορίζεται ο τρόπος εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και ειδικά για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αναφέρει:

7. Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση.
Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.

Στο άρθρο 66 του ίδιου νόμου αναφέρεται:

6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής,
όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Από τα ανωτέρω άρθρα είναι φανερό ότι αν ένας πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου παραιτηθεί ή δε μπορεί να είναι  μέλος του προεδρείου λόγω ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής από την παράταξή του πρέπει να αντικατασταθεί. Στο άρθρο 64 καθορίζεται η διαδικασία αντικατάστασης. Η αίτηση ή η άνεξαρτητοποίηση ή τα πρακτικά διαγραφής υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο που πρέπει να γίνει δεκτή. Το δημοτικό συμβούλιο, αφού λάβει τα σχετικά έγγραφα, πριν αποφασίσει ακούει τις απόψεις των εμπλεκομένων και αποφασίζει. Ειδικά στο θέμα της διαγραφής από τη δημοτική παράταξη μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις για την νομιμότητα των διαδικασιών στη λήψη της απόφασης.

Από τη στιγμή που το δημοτικό συμβούλιο, που είχε εκλέξει τον πρόεδρο, αποφασίσει να δεχτεί τη απομάκρυνσή του από τη θέση αυτή προχωράει στην εκλογή αντικαταστάτη του. Οι διαδικασίες εκλογής γίνονται από το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 64.

Η απομάκρυνση του προέδρου από τη θέση του γίνεται οριστική, αφού πληρωθεί η  θέση του προέδρου.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14/2/2017.

 

Όπως φαίνεται στην αρχή της συνεδρίασης ο προεδρεύων κ. Χίος προσπαθεί να τηρήσει το νόμο και να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο για το λόγο της συνεδρίασης, ειδικά για τη διαγραφή της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου από την πλειοψηφούσα παράταξη. Επίσης να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο για την ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφούσας παράταξης Σπύρου Κατσούρου και τη δική του διαγραφή από την παράταξή του. Το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να δεχτεί την ανεξαρτητοποίηση του κ. Κατσούρου, ώστε να μη μπορεί να θέσει υποψηφιότητα  για τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός προσπάθησε να διακόψει τον προεδρεύοντα κ. Χίο να τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία. Από τα έδρανα της πλειοψηφίας ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Συρινίδης φώναζε ζητώντας την εφαρμογή του νόμου, του νόμου σύμφωνα την αντίληψη του δημάρχου!!

Παρατηρείτε την επιεικώς απαράδεκτη στάση του δημάρχου, που προσπαθεί να επιβάλει τη διαδικασία που θέλει. Δεν επιθυμεί να διαβαστούν τα έγγραφα που που σχετίζονται με τη διαγραφή της Μαρίας Χαριτίδη και Αναστάσιου Χίου από την παράταξη του δημάρχου.

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70036

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70038

Από όσα είναι γνωστά ο κ. Χίος η δημόσια θέση που είχε λάβει ήταν κατά του δανεισμού από τράπεζες. Το τελευταίο καιρό ο δήμαρχος σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είπε ότι έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι που δεν δανειστήκαμε και μπήκαμε στο παρατηρητήριο, (κλικ εδώ).

Ο κ. Χίος σε καμία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν ψήφισε κατά των αποφάσεων της πλειοψηφίας.

Στο θέμα της αποπομπής του από την αντιδημαρχία άσκησε το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια όργανα για την ηθική του αποκατάσταση, όπως αν το δήμαρχο τον θέσουν σε αργία θα έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει σε ανώτερα όργανα για  δικαίωσή του.

 

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70039

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70040

 

Ποια ήταν τα καίρια, ζωτικά και επείγοντα θέματα:

7  Χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης στο Νέο Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών (Τετράγωνο 1)

8 Έγκριση παραχώρησης χρήσης τάφων  για σύσταση οικογενειακών στο Νέο Κοιμητήριο.

12  « Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 1,26τ.μ.

13 « Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 10,52τ.μ.

31  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ του (ΚΧ) 910 & Ο.Τ. 911 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄».

Με τις πωλήσεις αυτές θα προκύψουν για το δήμο 50.000 €;

Αυτά και μερικά άλλα δε μπορούσαν να περιμένουν ένα μήνα;

Τώρα που έληγε η θητεία της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου διαπίστωσε ότι δεν διαφαίνεται δυνατότητα συνεργασία της με την παράταξη;

Αυτά όμως είναι θέματα που θα τα καταγράψει η Ιστορία.

Ας γυρίσουμε όμως στο νόμο που ήθελε να εφαρμοστεί ο κ. Συρινίδης.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε  να ψηφίσει την αποδοχή της διαγραφής της Μαρίας Χαριτίδη και του Αναστάσιου Χίου από την παράταξή τους και να τους κηρύξει ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους;

 

Η διαμάχη συνεχίστηκε!!

 

Μέχρι το ημίχρονο όπου έγινε και παρέμβαση μετά τον άρχοντα και από τους Ηρακλείς του στέμματος!!

Ο αγώνας συνεχίστηκε

 

 

Και το σημαντικότερο είναι ο διάλογος μεταξύ Χαριτίιδη-Κασσαβού

 

Δυό σημεία που χρήζουν σχολιασμό.

  1. Η δεύτερη τη τάξη στο δήμο Αχαρνών πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είχε γραφείο στο δήμο Αχαρνών που να φέρει επιγραφή:

Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου

Μαρία Χαριτίδη

  1. 2. Αν το έτος 2015, το έτος 2016 ο δήμαρχος συνεργάστηκε για την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που επρόκειτο να συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ή με τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος των Πολιτικών Οργάνων είναι κάτι που δεν πρέπει να ρωτάει. Η συνεργασία απεικονίζεται στους διαλόγους με τον προϊστάμενο  του Τμήματος

Αυτή είναι η εικόνα από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14-2-2017

Τελικά εξελέγη νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την 5η Μαρτίου 2017 ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Ρούσσας.

Για το θέμα της εκλογής σε επόμενη ανάρτηση

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: