Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πρώτη μέρα. Πρώτη γκέλα!!

Posted by koszig στο 20 Φεβρουαρίου 2017

Την Τρίτη 14/2/2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ). Θέμα της συνεδρίασης ήταν η εκλογή νέου προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών μετά τη διαγραφή της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου από την παράταξή της. Σε αυτή τη συνεδρίαση ψηφίστηκε νέος πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ρούσσας.

Μετά την εκλογή του προέδρου δύο βήματα έπρεπε να γίνουν για να αποκτήσει  νομιμοποίηση η εκλογή του προέδρου.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010:

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Μέχρι  σήμερα στο Δι@δίκτιο δεν έχει αναρτηθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή του νέου προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010:

Άρθρο 64
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Στις 16/2/2017 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85-20-2-2017

Και η πρόσκληση για τη συνεδρίαση:

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7

Όπως φαίνεται από το έγγραφο που συνέταξαν ή συνέταξε ο υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Αντώνης Σπανάκης  ήταν πρόσκληση για συνεδρίαση που υπογραφόταν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρούσσα Κωνσταντίνο. Με ποιου εντολή συντάχτηκε αυτή η πρόσκληση;

Ο γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών, που ενημερώθηκε για την πρόσκληση, δε γνώριζε ότι υπάρχουν διαδικασίες  από την στιγμή της εκλογής του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την νόμιμη ανάληψη των καθηκόντων του;

Έχουν γίνει οι διαδικασίες των άρθρων 2,3,4 του νόμου 3861/2010; Υπάρχει έγκριση από τον Ελεγκτή Νομιμότητας της εκλογής του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του Κωνσταντίνου Ρούσσα;

Ο δήμαρχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η πρόσκληση έκανε έλεγχο νομιμότητας της απόφασης; Θα παραστεί σήμερα σε ένα δημοτικό συμβούλιο αμφίβολου νομιμότητας; 

Ίσως κάποιος Ενεργός Πολίτης έχει ασκήσει το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος, να προσφύγει για τη μη νόμιμη, κατά τη γνώμη του, εκλογή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας δεν πρέπει να εγκρίνει τη νομιμότητα της εκλογής και τη νομιμότητα σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου της 20 Φεβρουαρίου 2917;

Φανταζόσαστε αν συνεδριάσει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, ψηφίσει για 33 θέματα και στη συνέχεια να ακυρωθούν τι πρόκειται να συμβεί;

Αυτά τα γεγονότα μήπως πρέπει να προβληματίσουν τον κ. Ρούσα για τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να κρύβει  η αποδοχή αυτής της θέσης;

Τάδε έφη Ενεργός Πολίτης και ευθύνη δεν έχει!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: