Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Νεκροταφείου συνέχεια!!

Posted by koszig στο 1 Μαρτίου 2017

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο δύο από τα θέματα για συζήτηση ήταν:

7  Χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης στο Νέο Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών (Τετράγωνο 1)

8 Έγκριση παραχώρησης χρήσης τάφων  για σύσταση οικογενειακών στο Νέο Κοιμητήριο.

Στο πρώτο από τα θέματα υπήρξε εισήγηση:

Χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης στο Νέο Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών

Στο κείμενο της εισήγησης αναφέρεται:

Όπως είναι γνωστό τα Κοιμητήρια Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη χώρων ταφής τριετούς χρήσης.

Σύμφωνα

α) με το άρθρο 1 παρ.2 του Α.Ν. 582 της 28/28 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ Α 225): «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» οι δήμοι και αι κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζουν εγκαίρως, δια την εξασφάλισιν των απαιτουμένων χώρων

β) με το άρθρο 7 παρ. γ του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αχαρνών (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 188/2011) δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου ταφολογίου, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο ταφολόγιο με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθη στο Τετράγωνο 1 του Νέου Κοιμητηρίου Δήμου Αχαρνών διαπιστώθηκε η δυνατότητα χάραξης 40 νέων τάφων τριετούς χρήσης στην ανατολική πλευρά του τετραγώνου.

Αυτό είναι το τετράγωνο 1:

%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%ac%cf%86%cf%89%ce%bd

Αν δεν υπάρχει εγκεκριμένο ταφολόγιο πως διαπιστώνεται η δυνατότητα χάραξης νέων τάφων στην ανατολική πλευρά του τετραγώνου 1;

Αυτός είναι ο χώρος που θα χαραχτούν οι νέοι τάφοι,  είναι ο διάδρομος δίπλα στο Τετράγωνο 1.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σύμφωνα με  Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 424 τ. Β’ 10-5-1978

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd

Σε ένα τέτοιο  διάδρομο  αναφέρεται ο νόμος. Έπρεπε να περιβάλει τους τάφους γύρω στο νεκροταφείο. Όπως φαίνεται στις αεροφωτογραφίες μόνο σε αυτό το τμήμα του νεκροταφείου υπάρχει ο διάδρομος όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση.

Στο Τετράγωνο 1 υπάρχουν μόνο οικογενειακοί τάφοι. Στο διάδρομο μήκους 45 περίπου μέτρων αποφασίστηκε να σχεδιαστούν 40 τάφοι τριετούς ταφής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας  του νεκροταφείου οι τάφοι πρέπει να έχουν διαστάσεις 2.20 μ. Χ 1.10 μ. , ανά δύο να εφάπτονται και ο κενός χώρος μεταξύ τους να είναι 0,60 μ. Επομένως για κάθε δύο τάφους απαιτείται χώρος 2.80 μ.  Σε μήκος 45 μ. μπορούν να σχεδιαστούν 32 τάφοι και όχι 40.

Στην άλλη εισήγηση  αναφέρεται ο λόγος που πρέπει να χαραχτούν 40 νέοι τάφοι:

Εισήγηση για παραχώρηση τάφων

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών 32 αιτήσεις γονέων και λοιπών ευαίσθητων περιπτώσεων ενδιαφερομένων των οποίων  η τριετής ταφή  των οικείων τους έχει ήδη λήξει και υποχρεώνονται να καταβάλουν δυσβάστακτα ποσά σε παρατάσεις προκειμένου να μην γίνει η εκταφή του παιδιού τους.

Όπως αναγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση ο λόγος που πρέπει να  χαραχθούν οι 40 τάφοι είναι να καλυφθεί το γράμμα του νόμου που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού λειτουργία του νεκροταφείου.

Στο άρθρο 8 η μόνη σχετική αναφορά  είναι:

Η ευχέρεια  παραχώρησης είναι εξαιρετική και ανάλογη με τη δυνατότητα της εξασφάλισης χώρου ταφής.

 

Τι προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα:

  1. Γονείς που στο νεκροταφείο έχουν ταφεί τέκνα τους σε τάφους τριετούς ταφής και έχει περάσει η τριετία  καταβάλουν, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του νεκροταφείου, 45 €+75 €+135 €+195 € για τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, δηλαδή 450 € το πρώτο έτος και τα επόμενα έτη 900 € ανά έτος!!
  2. Το Νεκροταφείο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη χώρων ταφής τριετούς χρήσης

Αυτό το πρόβλημα σε γονείς που θέλουν να μη γίνουν εκταφές μετά τα τρία χρόνια θέλουν να λυθεί το πρόβλημά τους με την παραχώρηση τάφων διαρκούς χρήσης. Προφανώς με αγορά τάφων με τιμή 4.500 €.

Επειδή στο νεκροταφείο υπάρχει έλλειψη κενών τάφων ζητούν ως αντιστάθμισμα στο πρόβλημα τη χάραξή νέων τάφων!!

Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα της χάραξης 40 τάφων τριετούς ταφής

63Ο8ΩΨ8-ΚΛ1 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για χάραξη 40 τάφων

Αυτή είναι η απόφαση:

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του χώρου.
Β) Την χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης Α΄ Κατηγορίας.
Γ) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Κο Δήμαρχο.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή κάποιο τμήμα του δήμου θα συντάξει μελέτη διαμόρφωσης του χώρου και θα χαράξει στο σχέδιο 40 θέσεις τάφων. Αυτή η ενέργεια σημαίνει ότι μετά τη μελέτη το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να την εγκρίνει και ακολούθως θα πρέπει η απόφαση να υποβληθεί αρμοδίως για έγκριση.

Το ερώτημα είναι αν θα βρεθεί υπηρεσία να εγκρίνει μελέτη χάραξης τάφων πάνω σε διάδρομο, σε ένα νεκροταφείο που δεν έχει εγκεκριμένο ταφολόγιο, δεν έχει άδεια λειτουργίας.

Τα Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επιλήφθηκε των προβλημάτων του Νέου Νεκροταφείου και κατέληξε σε σχετικό πόρισμα. Αυτά είναι τα συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση των τάφων και των ταφών.

Γ. ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑΤΑ
1. Το Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών λειτουργεί χωρίς αρχική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ενώ δεν έχουν εκδοθεί και σχετικές άδειες για τις χωρικές επεκτάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επόμενα έτη κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν.1128/80 (ενότητα B.l των Διαπιστώσεων της παρούσας) .
2. Τα υπάρχοντα κτίρια εντός του κοιμητηρίου δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια με εξαίρεση το κτίριο του οστεοφυλακίου και του κυλικείου (ενότητα B.l των Διαπιστώσεων της παρούσας).
3. Στο πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αχαρνών και την τροποποίηση αυτού δεν αποτυπώνεται στο υπόμνημα του χάρτη Π-1 το Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών (ενότητα Β.1 των Διαπιστώσεων της παρούσας).
4. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 582/1968 σχετικά με την περιμετρική δόμηση του νέου κοιμητηρίου, τη ζώνη πρασίνου και την περιβάλλουσα το κοιμητήριο οδό (ενότητα Β.1 των Διαπιστώσεων της παρούσας).
6. Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων δεν συνοδεύονται από τεκμηρίωση της ανταποδοτικότητας των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελών κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ . 2 του Α.Ν. 582/1968 και 25 παρ. 12 (14) του ν. 1828/1989 (ενότητα Β.3 των Διαπιστώσεων της παρούσας).
7. Στον ισχύοντα Κανονισμό των Δημοτικών Κοιμητηρίων, παρά το οξυμένο πρόβλημα εξεύρεσης χώρων ταφής, δεν περιλαμβάνεται ρητή απαγόρευση πώλησης τάφων άνευ νεκρού και δεν καθορίζεται χώρος ταφής αλλόθρησκων πολιτών, κατά παράβαση του άρθρου 6 του Α.Ν. 582/1968 (ενότητα Β . 3 των Διαπιστώσεων της παρούσας).

10. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Β.Δ. 542/1961, βιβλία για τη διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών νεκροταφείων. Δεν υπάρχει ταφολόγιο.
Ο χειρόγραφος τρόπος τήρησης των βιβλίων του νέου δημοτικού κοιμητηρίου δυσχεραίνει την οργάνωση της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών (ενότητες Β.5, Β .6 και Β.7 των Διαπιστώσεων της παρούσας).
11. Δεν τηρείται το άρθρο 8 του Κανονισμού ως προς τη διαδικασία παραχώρησης οικογενειακών τάφων καθώς και το άρθρο 26 ως προς τη διαδικασία κατασκευής μνημείων (ενότητα Β.5 των Διαπιστώσεων της παρούσας).

Σε ένα νεκροταφείο με τόσα προβλήματα λειτουργικότητας τίθεται θέμα μετατροπής τάφων τριετούς ταφής  σε οικογενειακούς τάφους.

Παρακολουθείστε τι έγινε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου δημότες του δήμου Αχαρνών είχαν διατυπώσει σχετικό αίτημα μετατροπής 32 τάφων τριετούς ταφής σε οικογενειακούς.

 

Εισηγητής ο δήμαρχος, ο οποίος αναφέρει ότι η χάραξη θα γίνει στο ΣΤ’ τετράγωνο!! Φαίνεται ότι ο δήμαρχος είτε είχε άγνοια των ανωτέρω προβλημάτων, είτε αναλαμβάνει την υποχρέωση να προχωρήσει σε ενέργειες που σίγουρα δε θα εγκριθούν.

Στην επόμενη ανάρτηση η απόφαση μετατροπής τάφων τριετούς ταφής σε οικογενειακούς και παραχώρησή τους σε δικαιούχους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: