Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Του τοπογράφου, άξιος ο μισθός του!!

Posted by koszig στο 3 Μαρτίου 2017

Επιτέλους μια σοβαρή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Ρούσσα.

911

Αυτό είναι ένα τοπογραφικό διάγραμμα μιας περιοχής στα βόρεια των Αχαρνών και συγκεκριμένα είναι σχέδιο της περιοχής Άγιος Πέτρος Β’.

Λίγα λόγια για την Ιστορία.

2161-Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για άρση απαλλοτρίωσης

Τι λέει αυτή η εισήγηση;

%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf

Αυτός είναι ο χώρος των 359.96 τ.μ (με κίτρινη γραμμή) που είχε απαλλοτριωθεί από το δήμο Αχαρνών για δημιουργία χώρου πρασίνου. Επειδή δεν έχει καταβληθεί το τίμημα ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με το νόμο, ζητάει άρση της απαλλοτρίωσης και παράλληλα ζητάει να αποχαρακτηριστεί από χώρο πρασίνου σε χώρο κατοικίας. Όταν γίνει αυτό μεταξύ του χώρου που αίρεται η απαλλοτρίωση και του πρασίνου πρέπει να υπάρχει πεζόδρομος πλάτους 3 μέτρων. Το αίτημα είναι να καταργηθεί και ο δρόμος αυτός. Για λόγους περιβαλλοντικής ισορροπίας προτείνεται 360 τ.μ. να γίνουν πράσινο σε άλλο χώρο!

Με ένσταση που έγινε από τον ιδιοκτήτη η Επιτροπή Χωροταξίας αποφάσισε να εισηγηθεί στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Αποδέχεται την άρση απαλλοτρίωσης για τα 359,96τμ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4315/2014 και  την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ (ΚΧ) 910 της ΠΕ “Αγ. Πέτρος Β΄” για την ιδιοκτησία με ΚΑ 190501 με την προϋπόθεση της μη κατάργησης του υφιστάμενου πεζόδρομου και της δημιουργίας δύο νέων πεζόδρομων εκατέρωθεν της ιδιοκτησίας (ανατολικά και δυτικά) με πλάτος 2,00μ. εις βάρος των κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτό θα αποτυπώνεται σε διορθωμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Το δημοτικό συμβούλιο  συνεδρίασε στις 13 /9/2016. Ένα από τα θέματα ήταν:

9 Άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4315/2014 και Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. (ΚΧ) 910 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄» για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 190501 (υπόθεση Βρεττός Ιωάννης).

Στην εισήγηση αναφέρεται η αποφαση της Επίτροής Ποιότητας Ζωής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των εισηγητών, την υπ΄αριθµ.7/2016 & την υπ΄αριθµ. 10/2016 γνωµοδότησή της Επιτροπής Χωροταξίας, καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Γνωµοδοτεί θετικά την άρση απαλλοτρίωσης για τα 359,96τµ., σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4315/2014 και την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στο ΟΤ (ΚΧ) 910 της ΠΕ “Αγ. Πέτρος Β΄” για την ιδιοκτησία µε ΚΑ 190501 µε την προϋπόθεση της µη κατάργησης του υφιστάµενου πεζόδροµου και της δηµιουργίας δύο νέων πεζόδροµων εκατέρωθεν της ιδιοκτησίας (ανατολικά και δυτικά) µε πλάτος 2,00µ. εις βάρος των κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτό θα αποτυπώνεται σε διορθωµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, καθώς και κατά του αποχαρακτηρισµού του ΟΤ 910 από ΚΧ πρασίνου σε χρήση Γενικής Κατοικίας.

2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε το θέμα!!

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι αφού ενημερώθηκαν για το θέμα με την εισήγηση, (που δε διαβάστηκε) αποφάσισαν:

2161-Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 145/13-9-2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ’ όψιν του Προέδρου την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, την υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των εισηγητών, την  υπ΄αριθμ.7/2016 & την υπ΄αριθμ. 10/2016 γνωμοδότησή της Επιτροπής Χωροταξίας,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 αποφασίζει

 Την άρση απαλλοτρίωσης για τα 359,96τμ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4315/2014 και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ (ΚΧ) 910 της ΠΕ “Αγ. Πέτρος Β΄” για την ιδιοκτησία με ΚΑ 190501 με την προϋπόθεση της μη κατάργησης του υφιστάμενου πεζόδρομου και της δημιουργίας δύο νέων πεζόδρομων εκατέρωθεν της ιδιοκτησίας (ανατολικά και δυτικά) με πλάτος 2,00μ. εις βάρος των κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτό θα αποτυπώνεται σε διορθωμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, καθώς και κατά του αποχαρακτηρισμού του ΟΤ 910 από ΚΧ πρασίνου σε χρήση Γενικής Κατοικίας.

Κάπως έτσι θα τελείωνε το θέμα ΑΝ!!

Στις 20 Φεβρουαρίου 2017 το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε με πρόεδρο τον νεοεκλεγέντα Κωνσταντίνο Ρούσσα και μεταξύ των θεμάτων ήταν:

31  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ του (ΚΧ) 910 & Ο.Τ. 911 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄».

Παρακολουθείστε ένα τμήμα της συνεδρίασης, είναι στις 2:00 της επόμενης ημέρας 21 Φεβρουαρίου 2017.

Μερικοί σύμβουλοι αποχωρούν και είναι στην πόρτα εξόδου του χώρου συνεδριάσεων. Εκεί είναι ο δήμαρχος  και επανέρχονται στην αίθουσα.

 

Τελικά ο Παναγιώτης Πολυμενέας κάνει τον αγώνα του για να πείσει(;) κάποιους από τους εναπομείναντες συμβούλους, οι πολλοί όμως πρόλαβαν και λάκισαν!!

Οι Δημήτριος Γιαννακόπουλος και Μαρία Ναυροζίδου είναι όρθιοι, όπως γύρισαν από την πόρτα. Τελικά οι παρόντες είναι:

Ναυροζίδου, Γιαννακόπουλος, Παλιούρας, Σταύρου, Ζητούνης, Τσουκαλάς, Πολυμενέας, Σιρινίδης, Τοπαλίδης, Δασκαλάκης και Ρούσσας από την παράταξη του δημάρχου. Από την αντιπολίτευση οι Μ. Βρεττός, Σ.Βρεττός, Κατάρας, Καμπόλης και Κοσμίδης.

Αυτή είναι η απόφαση που φαίνεται ότι ψήφισαν:

Απόφαση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου της 29/2/2017 για την τροποποίηση του 910 τετραγώνου

Το αποτέλεσμα της απόφασης:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη:

α)τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
β)την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ)την υπ’ αριθμ.35/07-12-2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με 14 ψήφους υπέρ και 4 κατά των κ.κ Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπυρίδωνα, Κατάρα Αναστάσιου και Καμπόλη Οδυσσέα)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)Την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ του (ΚΧ) 910 & Ο.Τ. 911 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.15/2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας του υπ΄ αριθμ. 5/16-11-2016 Πρακτικού και την με αριθμό 35/07-12-2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Β) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Κο Δήμαρχο.

 

Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 3 Μαρτίου 2017, 10 ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο!!

Στην απόφαση αυτή φέρονται παρόντες

%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1

Οι Εύη Παντελία και Γεώργιος Ποιμενίδης φέρονται παρόντες, αλλά δεν ήταν τι στιγμή της ψηφοφορίας.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Βρεττός ζήτησε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία αλλά ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κανσταντίνος Ρούσσας αγνόησε το αίτημα αυτό και ζήτησε ποιοι είναι κατά της πρότασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικούυ Συμβουλίου

8. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Για τη λήψη απόφασης που αφορά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης αυτής προσμετράται και η ψήφος του Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας.
9. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.
10.Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν.
11.Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν όμως αναπληρώνεται νομίμως επειδή απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του δε στερείται το δικαίωμα ψήφου.
12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης. 

 

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είχε υποχρέωση να τηρήσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον ζητήθηκε η ονομαστική ψηφοφορία όφειλε να τηρήσει τον Κανονισμό. Η μη τήρηση του Κανονισμού από βαρεία αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο αποτελεί  πειθαρχικό παράπτωμα. 

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, αλλά ζητήθηκε μόνο πόσοι είναι κατά της εισήγησης, δεν προκύπτει ότι οι θετικές ψήφοι  ήταν το ήμισυ συν ένα του αριθμού των δημοτικών συμβούλων που απαιτούνται για την απαρτία του δημοτικού συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό το αποτέλεσμα της ψηφοφορία δεν νόμιμο και θα ζητηθεί η ακύρωση της απόφασης αυτής.

Έτσι θα σχολιαζόταν ένα θέμα που ενδεχομένως έγιναν τυπικές παραλήψεις. Δεν είναι όμως έτσι,

Όπως προέκυψε από την ομιλία του κ. Πολυμενέα ο ιδιοκτήτης του κτήματος μετά την απαλλοτρίωση δε θα χρησιμοποιήσει το οικόπεδο αλλά θα το αφήσει στην τράπεζα γης του δήμου. Έτσι λοιπόν αφού το οικόπεδο που είχε χαρακτηριστεί πράσινο ως ενιαίο οικόπεδο δε χρειάζεται να αφήσει διαδρόμους 2 μ αριστερά (δυτικά) και δεξιά (ανατολικά).

Ας δούμε τι λέει η εισήγηση που αναφέρεται στην απόφαση του δημοτικού συμβλουλίου:

Σας διαβιβάζουμε  την υπ΄αριθμ. 67369/4123/2016 αίτηση της εταιρείας «MISS SANDY ABEE», όπου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχ/κού Φλώκου Ι. Χρήστου & την τεχνική έκθεση αυτού,  αιτείται τα παρακάτω:

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ του κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ-Πράσινο) 910 & του Ο.Τ. 911 της Π.Ε. Αγ. Πέτρος Β΄» όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη η άρση απαλλοτρίωσης για το οποίο έχει ληφθεί η υπ΄αριθμ. 145/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, της  ιδιοκτησίας του κ. Βρεττού Ιωάννη, με Κ.Α. 190501 στο ΟΤ (ΚΧ)910 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄». 

Πιο συγκεκριμένα με την παρούσα πρόταση αιτείται:

Α)Τον αποχαρακτηρισμό των αμφότερων τμημάτων του νέου Ο.Τ. 910Α που δημιουργούνται με την υπό εξέλιξη άρση απαλλοτρίωσης,  στο (ΚΧ)910, δηλαδή για τα νέα Κ.Χ.. 910 & 910Β από χώρο Πρασίνου σε οικοδομήσιμο χώρο και την διάθεση αυτών στην Τράπεζα Γης του Δήμου.

Β) Την συνένωση των νέων (ΚΧ) 910-910Β με το προς άρση νέο Ο.Τ. 910Α   απαλείφοντας τους αμφότερους πεζόδρομους δυτικά και ανατολικά του νέου Ο.Τ. 910Α  δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο πλέον οικοδομήσιμο χώρο.

Γ) Την συνένωση του ενιαίου πλέον οικοδομήσιμου χώρου που δημιουργείται, με το Ο.Τ.911 απαλείφοντας τον πεζόδρομο βόρεια του υφιστάμενου (ΚΧ)910.

Με την πρόταση αυτή η αιτούσα εταιρεία, αναφέρει ότι έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1337/83 και απώτερος σκοπός της είναι η αγορά των προς αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστων χώρων, από την τράπεζα γης του Δήμου και η επέκτασή της σε αυτούς τους χώρους, διότι ήδη έχει υπογραφεί προσύμφωνο αγοράς (13200/22-08-2016),  για την προς άρση ιδιοκτησία του κ. Βρεττού Ιωάννη. Επίσης αναφέρει ότι στην  Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄» υπερκαλύπτεται το ποσοστό 10% για χώρους πρασίνου και η παρούσα πρόταση εξυπηρετεί το Δήμο ως προς τις οικονομικές δυσχέρειες που διανύει λόγω του προγράμματος Σ.Ο.Ε. -οικονομικής εξυγίανσης-οικονομικό παρατηρητήριο.

Να ξαναδούμε το χώρο σε αεροφωτογραφία.

%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1

Αν καταλαβαίνω καλά στήνεται καλά η επιχείρηση επέκτασης του χώρου της επιχείρησης Miss SANDY A.B.E.E. Γίνεται ένα προσύμφωνο με τον ιδιοκτήτη κ. Βρεττό για το χώρο στο νότιο μέρος της επιχείρησης.

Με κατάλληλη παρέμβαση αλλάζει χρήση ο χώρος πρασίνου και γίνεται οικόπεδο που ανήκει στην τράπεζα γης του δήμου Αχαρνών. Καταργείται ο δρόμος αφού θα ενοποιηθούν τα οικόπεδα. Όταν τελειώσουν οι πολεοδομικές διαδικασίες προτείνεται στο δήμο η αγορά του κοινόχρηστου οικοπέδου της τράπεζας γη μιας και ο δήμος είναι στο Παρατηρητήριο!!

Έτσι η επιχείρηση θα επεκταθεί σε ένα χώρο που ενδεχομένως τον έχει ανάγκη, ο ιδιοκτήτης των οικοπέδων ήδη έχει αγοραστή, ο δήμος Αχαρνών θα πουλήσει ένα οικόπεδο που έχει χαρακτηριστεί πράσινο και θα γινόταν  πράσινο άγνωστο σε πόσα χρόνια, τώρα που είναι στη μέση και το παρατηρητήριο.

Ο τοπογράφος που μελέτησε το πρόβλημα σίγουρα θα έχει εκτιμήσει την αμοιβή του στις 50.000 €.

Αν τα ανωτέρω έχουν βάση, οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν την πρόταση μήπως ξανασκεφτούν το θέμα και αλλάξουν γνώμη;

 

Με αυτά σε δουλεία να βρίσκονται οι Ενεργοί Πολίτες

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: