Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο μη δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός

Posted by koszig στο 24 Μαρτίου 2017

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 έκλεισε ένα θέμα και άρχισε ένα άλλο.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2017 αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο ο δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου της Πλατείας Αριστοτέλους στους Θρακομακεδόνες. Στις 23 Φεβρουαρίου 2017 η οικονομική επιτροπή, σε εκτέλεση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, αποφάσισε τους  όρους της διακήρυξης δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Τυπικά  οι διαδικασίες φαίνονται σωστές.

Στις 9 Μαρτίου ήταν η ημέρα, σύμφωνα με τη διακήρυξη, του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού.  Για τα γεγονότα έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στις 14 Μαρτίου στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής  ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

3  «A.Επικύρωση ή μη του με ημερομηνία 9/3/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) που αφορά το διαγωνισμό εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου «Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού από την Επιτροπή Δημοπρασιών με μισθωτή τον κ. Εμμανουήλ Μπουρδάκη»

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Στην αρχή της συζήτησης του θέματος ο λόγος δόθηκε στη Διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας η οποία διάβασε την εισήγηση που είναι η επικύρωση ή μη της με ημερομηνία 9/3/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που αφορά την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου και την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού από  την επιτροπή διενέργεια του διαγωνισμού με μισθωτή τον κ. Εμμανουήλ Μπουρδάκη. Το πρακτικό ήρθε στην υπηρεσία και από ότι ξέρουμε παρέστησαν από την πλευρά του κ. Μπουρδάκη η κα. Χαϊνη και από την πλευρά του δήμου ο κ. Μίχος.

Στη συνέχει ο λόγος δόθηκε στο μέλος της οικονομικής επιτροπής εκ τις αντιπολίτευσης κ. Κοσμίδη, ο οποίος ζήτησε τα πρακτικά των επιτροπών να αποστέλλονται με τις εισηγήσεις στα μέλη της επιτροπής και φυσικά να βρίσκονται με την εισήγηση την ημέρα της συζήτησης.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Μιχάλη Βρεττό, ο οποίος ζήτησε και αυτός το πρακτικό της επιτροπής για την  ψήφιση του θέματος και ζήτησε να μάθει τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού καθώς και την τοποθεσία που έγινε η δημοπρασία.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο άλλο μέλος της οικονομικής επιτροπής Σπύρο Βρεττό ο οποίος ζήτησε και αυτός το πρακτικό  και ζήτησε πληροφορίες για το χώρο του διαγωνισμού,  αφού στην ανακοίνωση ως χώρος ορίζεται ο δήμος Αχαρνών.

Ο δήμαρχος απάντησε και έδωσε εντολή να δοθεί το πρακτικό. Είπε » ότι η  διαδικασία έγινε ενώπιον  15 ατόμων, να δοθεί το πρακτικό και να ενημερωθεί ο δικηγόρος ο οποίος έκανε τις διαδικασίες της διακήρυξης  … και ο διαγωνισμός έγινε με τις κείμενες διαδικασίες της διακήρυξης και η αλήθεια είναι ότι στα γραφεία δεν υπάρχει κάποιος ειδικός  χώρος τέλεσης αυτών των διαδικασιών επί ημερών μου είναι πρώτη φορά που γίνεται τέτοια διαδικασία, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και για μένα ένας τέτοιος προβληματισμός. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να το κάνει η νομική υπηρεσία ή ο ίδιος ο κ. Μίχος. Σήμερα τον ακούω γιατί ήταν επί πολλές δεκαετίες δήμαρχος και δικηγόρος και είναι καλό να μας συμβουλεύει. «

Ακολούθως ο Σπύρος Βρεττός ρώτησε αν η αναγγελία του διαγωνισμού έγινε στο πόρταλ του δήμου και γενικά πως δημοσιοποιήθηκε το θέμα …

Η απάντηση του δημάρχου: «Αυτά που γνωρίζω εγώ είναι ότι έδωσε τις οδηγίες ο κ. Μίχος και έγινε σε ημερήσια εφημερίδα ανάρτηση και στον τοίχο  από δύο υπαλλήλους που έκαναν το πρακτικό θυροκολλήσεως. Σας λέω είναι η πρώτη φορά που γίνεται … αυτά δεν τα κάνει ο δήμαρχος τα κάνουν οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είμαι ενήμερος ότι υπάρχουν άνθρωποι, … να μου πεις τώρα δώσμου το απόκομμα της εφημερίδος δεν το έχω. Πάντως υπάρχει. »

Με ενημέρωση της υπαλλήλου Αθανασίας Μπαλή και γραμματέως της οικονομικής επιτροπής στο δήμαρχο, ο δήμαρχος ανακοινώνει ότι αναβλήθηκε δύο φορές στην οικονομική επιτροπή, μία γιατί ήταν εκείνη την ημέρα ήταν μόνο τέσσερις και σε κάθε περίπτωση …

Η συνέχεια επί της οθόνης !!

Τελικά ο δήμαρχος και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής Ιωάννης Κασσαβός έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία πριν έρθει στην οικονομική επιτροπή το πρακτικό της επιτροπής. Ψήφισαν επτά υπέρ και δύο κατά. Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ ήταν και ο κ. Κοσμίδης που είχε ζητήσει να δει το πρακτικό της επιτροπής, αλλά κατά την ψηφοφορία το πρακτικό δεν είχε εμφανιστεί !!

Τελικά ποια ήταν η επιτροπή διαγωνισμού που κατακύρωσε το αποτέλεσμα;

2323 Εισήγηση για ορισμό επιτροπής διαγωνισμών

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 1 & 2 του Π.Δ. 270/1981 η ανωτέρω Επιτροπή απαρτίζεται από το Δήμαρχο Δήμου Αχαρνών και από δύο (2) μέλη Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους. Ο ορισμός των μελών Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους ενεργείται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ισχύει διολόκληρον το επόμενο έτος.

      Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης, όταν δεν συντρέχουν λόγοι συμμετοχής μελών με ειδική ιδιότητα, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το Νόμο να συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο.

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία εν προκειμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2323 Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμών μισθώσεων

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία εν προκειμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο.

          Στη συνέχεια η Κα Πρόεδρος αναφέρει ότι προτείνονται ως τακτικά μέλη της Επιτροπής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δασκαλάκης Γεώργιος και Παλιούρας Αντώνιος και ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία και Κοσμίδου Λουΐζα. Ύστερα από την παραπάνω πρόταση δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες στο Προεδρείο.

           Τέλος η κα Πρόεδρος ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.

Παρόντα μέλη της συνεδρίασης που υπογράφουν την απόφαση ήταν και οι:

Βρεττός Μιχάλης,  Δασκαλάκης Γεώργιος,  Ζητούνης Ηλίας, Κοσμίδης Παναγιώτης, Παλιούρας Αντώνιος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος

Οι οποίοι ήταν παρόντες ως μέλη στην οικονομική επιτροπή στην ανωτέρω συνεδρίαση.

Επειδή δεν έγινε κλήρωση μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, όπου όλοι  οι δημοτικοί σύμβουλοι πληρούν τις προϋποθέσεις από το Νόμο να συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο, για εκλογή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμών μισθώσεων  η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής δεν είναι νόμιμη.    

Νόμιμος μόνο είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής  δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

Στην ομιλία του ο δήμαρχος ανέφερε:

«ο διαγωνισμός έγινε με τις κείμενες διαδικασίες της διακήρυξης και η αλήθεια είναι ότι στα γραφεία δεν υπάρχει κάποιος ειδικός  χώρος τέλεσης αυτών των διαδικασιών, επί ημερών μου είναι πρώτη φορά που γίνεται τέτοια διαδικασία,»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 76756_16-12-2016

Η διακήρυξη αυτή υπογράφεται από το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται:

Τα στοιχεία είναι της επιτροπής προμηθειών.

Στην τέταρτη σελίδα αναφέρεται:

Σε αυτή την προκήρυξη που έγινε και διεξήχθη στις 24/1/2017 η σύνταξη έγινε από υπαλλήλους του τμήματος προμηθειών.

Η προκήρυξη του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού συντάχτηκε από το Λάμπρο Μίχο, δικηγόρο, δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας επί τέσσερις τετραετίες, ανέφερε:

Όπως σε προηγούμενη ανάρτηση αναφέρθηκε, (κλικ εδώ), ούτε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ούτε ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ούτε η επιτροπή προμηθειών, ούτε η επιτροπή δημοτικής περιουσίας γνώριζαν το χώρο που επρόκειτο να γίνει ο δημόσιος φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός.

Μετά την 28 Φεβρουαρίου δεν υπήρχαν αντιδήμαρχοι, επειδή είχε λήξει η θητεία τους, την τέλεση πολιτικών γάμων έκανε ο δήμαρχος. Την ώρα που τελούσε τον πολιτικό γάμο στο γραφείο του στις 12:00 της 9/3/2017, εισήλθε στο γραφείο που φέρει επιγραφή Νομική Υπηρεσία ένας άνδρας και μια γυναίκα. Την ώρα αυτή παρέδωσαν στην υπάλληλο Αθανασία Μπαλή τα σχετικά έγγραφα με το διαγωνισμό. Η πόρτα του γραφείου ήταν κλειδωμένη εσωτερικά. Εκείνη την ώρα ο πρόεδρος της επιτροπής του διαγωνισμού δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός έπρεπε να ήταν παρών στην επιτροπή διαγωνισμού, αλλά τελούσε γάμο!!

Στην ομιλία του στην οικονομική επιτροπή ο δήμαρχος είπε: » Η διαδικασία έγινε ενώπιον  15 ατόμων».

Στη διαδικασία έλαβαν μέρος 3 άτομα, οι διεκδικητές της κατακύρωσης του διαγωνισμού, τρία άτομα της επιτροπής διαγωνισμού, ο κ. Μίχος και έστω η γραμματεία της επιτροπής. Τα άλλα επτά άτομα ποια ήταν; Μπορεί να τα κατονομάσει ο δήμαρχος;

Όταν τα υποτιθέμενα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού Γεώργιος Δασκαλάκης και Αντώνιος Παλιούρας, που ήταν παρόντα στην οικονομική επιτροπή, γιατί δε ζήτησαν το λόγο να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στην επιτροπή του διαγωνισμού, όταν υπήρχε ερώτημα από το Μιχάλη Βρεττό για τα ονόματα της επιτροπής.

Από τις αοριστίες στις απαντήσεις του δημάρχου συνάγεται ότι θεωρούσαν ότι κάποιοι άλλοι ήταν μέλη της επιτροπής και όχι αυτοί. Το έμαθαν αργότερα, όταν είχε τελειώσει η ψηφοφορία και έφεραν το πρακτικό της επιτροπής, το οποίο όμως δεν ανακοίνωσαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης

 

Σχετικά με τις αναβολές της οικονομικής επιτροπής «Με ενημέρωση της υπαλλήλου Αθανασίας Μπαλή και γραμματέως της οικονομικής επιτροπής στο δήμαρχο, ο δήμαρχος ανακοινώνει ότι αναβλήθηκε δύο φορές στην οικονομική επιτροπή, μία γιατί ήταν εκείνη την ημέρα ήταν μόνο τέσσερις και σε κάθε περίπτωση …»

Δε γνωρίζει φαίνεται ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και η γραμματέας της ότι μία οικονομική επιτροπή αναβλήθηκε, εκείνη της 1/2/2017, που δεν περιέχει προκήρυξη για το αναψυκτήριο!!

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

Τα δύο μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών Μισθώσεων και οι αναπληρωτές τους δεν προήλθαν μετά από κλήρωση μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, αλλά μετά από πρόταση του δημάρχου.

Στην προκήρυξη, που συντάχθηκε από δικηγόρο, που είχε διατελέσει δήμαρχος  επί τέσσερις τετραετίες, στο κείμενο δεν προσδιοριζόταν συγκεκριμένα ο τόπος του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού, αλλά γενικά τα γραφεία του δήμου Αχαρνών, σε αντίθεση με τους διαγωνισμούς της υπηρεσίας προμηθειών, όπου προσδιορίζεται ο χώρος κατάθεσης των δικαιολογητικών και τηλέφωνα για παροχή πληροφοριών.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής ο δήμαρχος είπε δε γνωρίζει σε ποια εφημερίδα των Αθηνών δημοσιεύτηκε η προκήρυξη και την ημερομηνία δημοσίευσης από την οποία υπολογίζεται το διάστημα των 10 ημερών που έπρεπε τουλάχιστον να έχουν περάσει πριν την ημερομηνία του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Περίληψη της διακήρυξης δεν δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα που εκδίδεται στο δήμο Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 2 της προκήρυξης.

Η απόφαση για δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση του Αναψυκτηρίου έγινε από το δημοτικό συμβούλιο της 20 Φεβρουαρίου 2017. Η απόφαση αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια στις 9 Μαρτίου 2017 στις 14:51. Σύμφωνα με τη διακήρυξη η διαδικασία του δημόσιου φανερού  διαγωνισμού θα ήταν μεταξύ στις  9 Μαρτίου  2017 μεταξύ των ωρών 11:00 και 13:00.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με βάση την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 20/2/2017,  ήταν για: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της πλατείας Αριστοτέλους της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων. Η απόφαση αυτή  αναρτήθηκε στις 24/2/2017, πριν τη ανάρτηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που έγινε στις 9/3/2017. Οι αποφάσεις ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσής τους στη Δι@ύγεια.

Σχετικά με τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τις οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου, άρθρο 7, παρ. ι, η απαρτία είναι νόμιμη αν έχουν κληθεί όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αναγνώστηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 5/3/2017, όταν ένα δημοτικός σύμβουλος τεθεί σε αργία η εκτέλεση της ποινής αρχίζει την επόμενη ημέρα της απόρριψης της αίτησης αναστολής της ποινής. Με βάση αυτά η ποινή της τετράμηνης αργίας του κ. Ντούρου έληξε στις 31/12/2016. Ο κ. Ντούρος δεν έχει κληθεί νομίμως στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου, επομένως οι συνεδριάσεις αυτών των οργάνων τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2017 δεν οδηγούν σε έγκυρες αποφάσεις.

Για τους ανωτέρω λόγους ο δημόσιος φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός δε φέρει στοιχεία εγκυρότητας και πρέπει  να επαναληφθεί με την τήρηση νομίμων διαδικασιών.

 

Τελικά που βρίσκεται  το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών Μισθώσεων; Στο Τμήμα προμηθειών δεν είναι, στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων δεν  είναι, Τελικά που είναι;

Τα μέλη της οικονομικής Μιχάλης Βρεττός και Σπύρος Βρεττός το ψάχνουν ακόμα ή το βρήκαν;

 Σύντομα θα υπάρχουν νέα

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: