Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Επενδυτική Αχαρνών – Τι συμβαίνει;

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2017

«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών

 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252
παράγραφος 3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

Στις 13 Μαρτίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε:

2064 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. Δήμου Αχαρνών

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Αφού έλαβε υπόψη του, την πρόταση του κου Δημάρχου, τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά της μειοψηφίας και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,

                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Την Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» ως εξής:

Τακτικά μέλη:

1) Τσουκαλάς Ηλίας (Πρόεδρος)

2) Ποιμενίδης Γεώργιος  (Αντιπρόεδρος)

3) Λαζάρου Ιωάννης       (Δημ. Σύμβουλος  από την πλευρά της μειοψηφίας)

4) Ποθητός Ιάκωβος             (Δημότης) 

5) Σαμουργασίδης Ιωάννης  (Δημότης) 

6) Σαββουλίδης Χρήστος        (Δημότης) 

7) Δασκαλάκης Γεώργιος      (Δημότης)    

8) Παλιούρας Αντώνιος         (Δημότης)   

9) Στεφανίδου Ευτυχία          (Δημότης)

Οι Γεώργιος Δασκαλάκης και Αντώνιος Παλιούρας είναι δημότες συνώνυμοι με τους δημοτικούς συμβούλους Γεώργιο Δασκαλάκη και Αντώνιο Παλιούρα;

Αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 266, παρ, 2. «Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δε μπορούν με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου να συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

ΦΕΚ Ανακοίνωσης Δ.Σ. Επενδυτικής 21-4-2015

Στο ανωτέρω Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 21-4-2015  αναφέρεται:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Σιδηρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου , ως Πρόεδρος.
2. Σταύρου Γεώργιος ως Αντιπρόεδρος.
3. Ζάχαρης Χαράλαμπος  ως Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Ξαγοράρης Νικόλαος,  ως Μέλος.
5. Ελευθεριάδης Παντελής,  ως Μέλος.
6. Σαββουλίδης Χρήστος  ως Μέλος.
7. Σαμουργασίδης Ιωάννης  ως Μέλος.
8. Παλαχαρίδης Γεώργιος , ως Μέλος.
9. Σεμερτζίδης Ιορδάνης  ως Μέλος.

Οι Σιδηρόπουλος και Σταύρου έχον υποβάλει τις παραιτήσεις τους, με τους άλλους τι γίνεται, πέρασε η πενταετία;

Μήπως κάτι δεν έχει γίνει νόμιμα;

Και να σκεφτείτε ότι ο μέλλον Διευθύνων Σύμβουλος έστειλε να τυπώσει τις ανάλογες κάρτες!!

Ο δήμαρχος προσέχει τι προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο για μέλη της Επενδυτικής;

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου καταλαβαίνει τα θέματα που προτείνει για ψήφιση;

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καταλαβαίνουν τι ψηφίζουν ομόφωνα;

Δήμος Αχαρνών – Πρότυπο νομιμότητας !!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: