Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Απρίλιος 2017

Άδεια λειτουργίας στην ΑΡΩΓΗ

Posted by koszig στο 28 Απριλίου 2017

Με την απόφαση 699/22.3.2017 η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Οικοτροφεία, στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» με διακριτικό τίτλο της δομής «Βαμβακάρειο Ίδρυμα – Αρωγή», (κλικ εδώ).

Το «Βαμβακάρειο Ίδρυμα – Αρωγή» παραδόθηκε το 2013 στον Δήμο Αχαρνών, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο να φιλοξενήσει άτομα με ειδικές ανάγκες. και ο  Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός είχε θέσει από την αρχή της θητείας του σαν κύρια προτεραιότητα, την ίδρυση και λειτουργία του ξενώνα.

Με συνεχείς παρεμβάσεις και προσπάθειες του προέδρου του  Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» κ. Νίκου Γκασούκα ξεπεράστηκαν, αστοχίες, παραλήψεις και γραφειοκρατικά κωλύματα, όπως η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ιδρύματος.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» κ. Νίκος Γκασούκας, απόλυτα ικανοποιημένος και δικαιωμένος, παρέλαβε την απόφαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία προβλέπει τη λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, συνολικής  δυναμικότητας 18 ατόμων για πρόσωπα που χαρακτηρίζονται, από νοητική στέρηση, κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις και διαταραχές.

Με τη βοήθεια και την αγάπη της StoiximanGR και της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ  στην ΑΡΩΓΗ παραχωρήθηκαν  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, tablets, laptops. Η σύγχρονη τεχνολογία μπήκε στη ζωή των παιδιών της Αρωγής. Δημιουργήθηκε ειδικό πρωτοποριακό τμήμα με σκοπό τον εμπλουτισμό της  καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ Νικόλαος Γκασούκας ευχαριστεί όσους συμβάλουν στις προσπάθειες για τη στήριξη της Αρωγής.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» – Μαθήματα Ιστορίας –Δέκατο μάθημα.

Posted by koszig στο 28 Απριλίου 2017

Συνεχίζονται τα μαθήματα Ιστορίας στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

Τα προηγούμενα μαθήματα, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

 

 

 

 

 

Το μάθημα κανονικά την Κυριακή  30 Απριλίου 2017 στις 19:00 στην αίθουσα Βιβλιοθήκης

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Τα μαθήματα συνεχίζονται

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2017

 

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Ανοιχτή επιστολή για ενημέρωση -2

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2017

Προς το Σεβαστόν Παρατηρητήριον Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών

Προς την Σεβαστήν Απικεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Προς του αξιοτίμους δημοτικούς συμβούλους

Προς τον αξιότιμον Κύριο Δήμαρχο Αχαρνών

 

Συνεχίζονται οι παρατηρήσεις για την νομιμότητα της σύνταξης του προϋπολογισμού του έτους 2017, (κλικ εδώ)

Το Πρακτικό της 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. διαβιβάστηκε στο δήμο Αχαρνών με τους σχετικούς πίνακες Σ.Ο.Ε. προκειμένου αυτό να ψηφιστεί άμεσα από το δημοτικό συμβούλιο.

Μαζί με το πρακτικό του Παρατηρητηρίου κινήθηκε η διαδικασία για την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Στη σελίδα 11 του πρακτικού του Παρατηρητηρίου αναφέρεται:

«Επίσης, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της τήρησης της ανταποδοτικότητας στις υπηρεσίες «Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» και «Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης» . Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με το ύψος των δαπανών και των αντίστοιχων εσόδων»

Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι προϋπολογισμοί και οι δαπάνες που σχετίζονται με καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό, όπως προσδιορίζονται οι κωδικοί στις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής.

6ΒΖΣΩΨ8-40Η Οικ. Επ. Εισήγηση για ανταποδοτικά τέλη 2016

Στους πίνακες αυτούς με κόκκινο χρώμα επισημάινονται οι δαπάνες που φαίνονται πολύ μεγάλες σε σχέση με τα δαπανηθέντα ποσά τα έτη 2015 και 2016.

Ο προϋπολογισμός συντάχτηκε ή εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο και είναι σε πλήρη αντίθεση σε όσα αναφέρονται για τις δαπάνες του προϋπολογισμού του έτους 2017 στην Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών για περιορισμό των δαπανών.

Οι δαπάνες σε δήμο που είναι σε Οικονομική Εξυγίανση θα έπρεπε να ήταν ουσιαστικά περιορισμένες.

Το Παρατηρητήριο δεν τηρεί τις Υπουργικές αποφάσεις και κάποιο ανώτερο όργανο θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτή την παρατυπία.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται  τα έσοδα και οι δαπάνες για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι τά έσοδα απο τις δαπάνες για τα ανταποδοτικά τέλη είναι περισσότερα.

Στην εγκύκλιο

kya23976-22072016 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,

αναφέρεται:

Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών

Β.3.1.Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2017 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2016. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2016 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2016, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2017, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
– την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015
– την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017
– την εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2017 καταρτίζεται Ιούλιο 2016, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2015 και 2016) 11
– την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να :
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.

Τα έτη 2015 και 2016 τα υπάρχοντα πλεονάσματα πρέπει να θεωρηθουν έσοδα για το έτος 2017 και να μειωθούν αντίστοιχα τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσουν οι δημότες για ανταποδοτικά τέλη. Το πλεόνασμα είναι  4.341.606,88 €.

Το Πρατηρητήριο στο έγγραφό του αναφέρει «Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με το ύψος των δαπανών και των αντίστοιχων εσόδων».

Ως έσοδο από ανταποδοτικά τέλη είναι το ποσό των 11.065.000 €. Το πλεόνασμα είναι  4.341.606,88 € έγινε φόρος; 

Είναι φανερό ότι στο πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης που προτείνει το Παρατηρητήριο παρουσιάζει προβλήματα νομιμότητας στην υλοποίησή του.

Υπάρχουν και μερικά άλλα σημεία του προϋπολογισμού που είναι για γέλια!!

Για σίτηση αδέσποτων ζώων 20.871,36 € !!

Για συσσίτια ανθρώπων  5.000 €

Για ταϊστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 1,500 €

Για είδη διαβίωσης και περίθαλψης ανθρώπων 3.000 €

 

Αυτή είναι η επιτροπή του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Αυτά προτείνουν και επιβάλλουν στο δήμο Αχαρνών

Αυτά κλήθηκε να εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αυτά ενέκριναν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας (όσοι παρέμειναν και μπορούν να ψηφίσουν)

Αυτά αρχίζει να υλοποιεί σχετικά με τις δαπάνες ο δήμαρχος.

 

Να τους χαιρόμαστε όλους αυτούς.

Σχόλια για τον προϋπολογισμό σε επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Διόδια παντού, ΣΥΡΙΖΑ στο δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

Χαμός! Αποδοκιμάστηκαν Δούρου – Σπίρτζης για το θέμα των πλευρικών διοδίων – ΒΙΝΤΕΟ

26/4/2017

Για τα καλά «τα άκουσε» από τους πολίτες η Ρένα Δούρου στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με αντικείμενο την τοποθέτηση πλευρικών διοδίων στη Βαρυμπόμπη και στον Αγ. Στέφανο.

Οι κάτοικοι που έδωσαν δυναμικό παρόν στη συνεδρίαση, εξαπέλυσαν με σφοδρότητα τα βέλη τους κατά της Περιφερειάρχη, την οποία κατηγόρησαν ευθέως ότι ξεπούλησε τους αγώνες τους και ότι ταυτίζεται με την κυβέρνηση, αφού ενώ προεκλογικά συμπαραστεκόταν και έδινε το παρών σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με βαρύγδουπους λόγους, μιλώντας για «ελεύθερους πολιορκημένους», πλέον τηρεί συστηματικά σιγή ιχθύος.

Η συζήτηση στο Συμβούλιο προκλήθηκε μετά από ανακοίνωση, που εξέδωσε ο Γιάννης Σγουρός που ανέδειξε την ολοκληρωτική αλλαγή στάσης της διοίκησης της Περιφέρειας, που πλέον καλείται να απολογηθεί για την ανακολουθία της, αφού με ψήφισμά της στο τέλος του 2014 ζητούσε ακόμη και τη ριζική αναθεώρηση ή κατάργηση των συμβάσεων παραχώρησης των εθνικών δρόμων…

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παρέστη και ο Υπουργός κ. Σπίρτζης που έγινε επίσης αποδέκτης σκληρής κριτικής από τους παρευρισκόμενους πολίτες.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός σημείωσε ότι «Η θέση μας στο ζήτημα των διοδίων ήταν και είναι συνεπής. Τόσο το 2012 όσο και το 2014 με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου υποστηρίξαμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η δωρεάν μετακίνηση των πολιτών εντός της Περιφέρειας Αττικής. Τα ίδια λέμε και σήμερα. Η διοίκηση της Περιφέρειας αντίθετα, από εκεί που σήκωνε επαναστατικά λάβαρα, σήμερα δεν τολμά να αρθρώσει κουβέντα» και πρόσθεσε «Το κακό της υπόθεσης είναι ότι οι πολίτες πίστεψαν στα ψέματα. Το καλό είναι ότι το εμπόριο ελπίδας έχει ημερομηνία λήξης. Όσοι σπέρνουν ανέμους, θερίζουν θύελλες».

Οι δημοτικοί άρχοντες πήραν χαμπάρι τι συμβαίνει;

Άντε και διόδια στα όρια των δήμων Αθηναίων και Φιλαδέλφειας.

Ξυπνάτε ρε!!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Το FACEBOOK έγραψε

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

 

 

Προφανώς απουσίαζαν εκείνοι που δεν ενημερώθηκαν για την εκδήλωση!!

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Του Θωμά σα Ταφία.

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

Του Θωμά σα Ταφία. Την Κυριακή του Θωμά οι  Έλληνες του Πόντου τιμούσαν τους νεκρούς τους, με ένα ιδιαίτερο έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα.

Πίστευαν ότι ο ψυχές των νεκρών ανεβαίνουν από τον Άδη την ημέρα της Ανάστασης για να παραμείνουν ως την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι την Κυριακή του Θωμά συγγενείς και φίλοι των νεκρών συγκεντρώνονταν στα κοιμητήρια και πάνω στους τάφους των αγαπημένων τους, παρέθεταν γεύμα προς τιμήν τους, με εδέσματα που είχαν παρασκευάσει από το σπίτι.Με αυτό τον τρόπο ένιωθαν σαν να γευματίζουν μαζί τους οι αγαπημένοι τους που «έφυγαν» από τη ζωή.

Σήμερα

Σε όλη την Ελλάδα, όπου κατοικούν Πόντιοι, την Κυριακή του Θωμά τα κοιμητήρια γεμίζουν κόσμο. Το έθιμο που περνάει από γενιά σε γενιά τηρείται με ευλάβεια.

Πάνω στους τάφους των αγαπημένων τους ή σε τραπεζάκια, Πόντιοι κάθε ηλικίας τοποθετούν ποντιακά εδέσματα, πασχαλινά αυγά, τσουρέκια και άλλα γλυκίσματα.

Συνήθως φτιάχνουν φαγητά που αγαπούσε ο νεκρός όταν ήταν εν ζωή, αναπολώντας  τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί του. Τα τρόφιμα προσφέρονται και σε μορφή κεράσματος στους παρευρισκόμενους, πολλές φορές και με τη συνοδεία ποντιακής λύρας.

Όποιος δεν γνωρίζει το ιδιαίτερο αυτό ποντιακό έθιμο, πιθανόν να θεωρήσει το θέαμα μακάβριο. Για τους Ποντίους όμως είναι μια εσωτερική ανάγκη «επικοινωνίας» με τους αγαπημένους νεκρούς που καλύπτεται μέσα από αυτό το έθιμο.

 Οι σημερινές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα, δυστυχώς θα δυσκολέψουν την τήρηση του εθίμου.

Οι ρίζες του εθίμου

Ανάμεσα στα αρχαία ταφικά έθιμα, εκείνο που θα μπορούσε να συσχετισθεί με το ποντιακό ταφικό έθιμο, είναι της «Ημέρας των χύτρων», όπου πίστευαν ότι την ημέρα εκείνη οι ψυχές ξαναγύριζαν στον επάνω κόσμο και βρίσκονταν αόρατες ανάμεσα στους ζωντανούς.

Κατά την τρίτη ημέρα της εορτής των Ανθεστηρίων στην Αθήνα, προς τιμήν του Διονύσου, πραγματοποιούνταν τα Υδροφόρια, εις ανάμνησιν όσων χάθηκαν στον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.

Οι Αθηναίοι έριχναν αλεύρι από σιτάρι ζυμωμένο με μέλι προς τις χθόνιες θεότητες σε ένα χάσμα που υπήρχε στο τέμενος της Γης Ολυμπίας, το οποίο βρισκόταν στο ναό του Ολυμπίου Διός που είχε κατασκευάσει ο Δευκαλίωνας όταν ήρθε στην Αθήνα.

Κατά τη λήξη της τελετής, πίστευαν ότι οι ψυχές επέστρεφαν στον Κάτω Κόσμο, οπότε και φώναζαν: Θύραζε Κάρες ουκέτ’ Ανθεστήρια

Επίσης είχε βρεθεί λευκή λήκυθος (αγγείο) του 430 π.Χ. που κατασκευάζονταν στην Αττική στους ώριμους κλασικούς χρόνους και θεωρείται ότι απεικονίζει σκηνές από τελετουργίες σχετικές με ταφικά και επιμνημόσυνα έθιμα, φέρει παράσταση σχετική με το θάνατο.

Εικονίζονται δύο μορφές, ένας άνδρας και μία γυναίκα, που προσέρχονται σε ταφικό μνημείο, το οποίο στέκεται σε βάση με τρεις βαθμίδες. Στα σκαλοπάτια είναι τοποθετημένες δύο λήκυθοι και ένας κάνθαρος. Η γυναίκα, ντυμένη με μακρύ χιτώνα, απλώνει τα χέρια στο μνημείο, ενώ ο νεαρός άνδρας στέκεται στην άλλη πλευρά, τυλιγμένος σε καστανόμαυρο.

Πηγή:Pontos-News.Gr

    

    

    

    

    

Οι ποντιακής καταγωγής δημότες των Αχαρνών τίμησαν τα  έθιμά τους.

Οι ποντιακής καταγωγής δημορικοί  δημοτικοί σύμβουλοι  τίμησαν το ρόλο τους. Φωτογραφήθηκαν!!!

Πόντιοι και ψευτοπόντιοι αντάμα

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Λαογραφικός Σύλλογος «Αριστοτέλης» – Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

    

    

    

Άσχετο: Τι μου θυμίζουν οι δωροεπιταγές Σκλαβενίτης; Θα το θυμιθώ σε λίγες μέρες. Δε γίνεται!!

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΚΑΛΗ – Κατάστιχο Απριλίου

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΑΠΡΙΛΗΣ 2017

ΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΑΠΡΙΛΗΣ 2017

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 8-4-17

Posted in Μπακάλη | Leave a Comment »

Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων – Πρόγραμμα Απριλίου

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

Posted in Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων | Leave a Comment »