Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 8 Απριλίου 2017

Posted by koszig στο 11 Απριλίου 2017

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2017, στις 11 το πρωί συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή. Θέμα ήταν:

«Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών και του ΟΠΔ για το έτος 2017, όπως διαμορφώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 296/17 Πρακτικό της 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ«.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ενός δήμου υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να καταλήξουν σε σχέδιο προϋπολογισμού για ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο και υποβολή για τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αυτή είναι η σειρά διαδικασιών:

Κατάρτιση προϋπολογισμού: Στάδια – Προθεσμίες

Έως την 31 Ιουλίου: Έκδοση ΚΥΑ για παροχή οδηγιών κατάρτισης
Έως την 20η Ιουλίου:
– Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας
– Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
– Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Έως την 5η Σεπτεμβρίου:
– Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής
– Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. – Παρατηρητήριο

Έως το τέλος Οκτωβρίου:
– Γνώμη Παρατηρητηρίου – παροχή οδηγιών από ΥΠ.ΕΣ.
– Ψήφιση ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων
– Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Έως την 15η Νοεμβρίου:
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης)
Αποστολή στη ΔΕΗ της απόφασης  για τα ανταποδοτικά τέλη για είσπραξη τους το έτος 2017.

Έως την 31η Δεκεμβρίου έλεγχος προϋπολογισμού και ΟΠΔ από Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού για το έτος 2017 δεν έγινε τίποτα από αυτά!!

Ο λόγος είναι ότι για το έτος 2016 δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα ισοσκέλισης.

Το ποσό για το οποίο ο Δήμος δε μπορούσε  να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ανερχόταν  σε 19.885.490,04 €. Το παρατηρητήριο χορήγησε εικονικά το ποσό αυτό, ο προϋπολογισμός ισοσκελίστηκε και άρχισε η εκτέλεσή του.

Το ποσό των 19.885.490,04 €  ήταν «μαϊμού » για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, γιατί ποτέ δεν εισπράχθηκε από το δήμο Αχαρνών το έτος 2016.

Οι ανωτέρω διαδικασίες για τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2017 δεν έγινα, γιατί η οικονομική υπηρεσία ήταν σε συνεχή διαβούλευση με το παρατηρητήριο.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016 συζητήθηκε το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ο.Ε.), αλλά η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, γιατί η απόφαση δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή 23 θετικές ψήφους, (κλικ εδώ).

Ο ΟΤΑ που τίθεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, χάνει το δικαίωμα να καταρτίσει προϋπολογισμό, καθώς με την νέα ρύθμιση  η δυνατότητα αυτή παραχωρείται  στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ. Δηλαδή το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ θα καταρτίσει και θα επικυρώσει μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του υπό εξυγίανση ΟΤΑ.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 296/17 Πρακτικό της 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ που αναφέρεται ως θέμα συζήτησης στην οικονομική επιτροπή δε γνωστοποιήθηκε ως ενημερωτικό έγγραφο στα μέλη της οικονομικής επιτροπής,κυρίως της αντιπολίτευσης.

Πιθανόν είναι αυτό το πρακτικό να περιέχει το σχέδιο-απόφαση του παρατηρητηρίου για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 του δήμου Αχαρνών.

Για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου-απόφαση κάποιος έπρεπε να αποφασίσει για τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα που είναι βασικό στοιχείο για τα έσοδα του δήμου. Είναι φανερό ότι το παρατηρητήριο τους τρεις μήνες που πέρασαν το έτος 2017 συνεργάστηκε με το δήμο Αχαρνών, δηλαδή τα θεσμικά όργανα που είναι η οικονομική υπηρεσία και τα παραθεσμικά που είναι οι διάφοροι σύμβουλοι.

Αυτά είναι εισαγωγικά στοιχεία. Ας δούμε όμως τι έγινε λίγο πριν από τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 11:00  π.μ.της 8η Απριλίου του έτους 2017.

Λίγο πριν τη συνεδρίαση, στις 10:4ο π.μ. , πέρασα από τον πρώτο όροφο του δημαρχείου, όπου είναι ο προθάλαμος του γραφείου του δημάρχου. Εκεί συνάντησα του κ.κ. Παλιούρα και Δασκαλάκη. Η πόρτα του γραφείου του δημάρχου ήταν ανοιχτή. Ανέβηκα στον δεύτερο όροφο όπου επρόκειτο να συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

 

Στην σύνταξη του προϋπολογισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κείμενο του Τεχνικού Προγράμματος. Της σύνταξης του Τεχνικού προγράμματος πρέπει να προϋπάρχει το  Πενταετές  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν υπάρχουν στο δήμο Αχαρνών.

Στη Δι@ύγεια στις 8/4/2017 αναρτήθηκε:

 

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών αναρτώνται οι συνεδριάσεις  οργάνων.

Είναι φανερό ότι η ημερήσια διάταξη αναρτήθηκε λίγο πριν ή λίγο μετά της συνεδρίασης  της Εκτελεστικής Επιτροπής

Στις 11:45 δημοσιεύτηκε η ανάρτηση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Τεχνικό Πρόγραμμα

ΩΗΝΚΩΨ8-ΟΒΗ Εκτελεστική Επιτροπή για Τεχνικό Πρόγραμμα

Ως ώρα συνεδρίασης φέρεται η 10:30 π.μ.

Αστραπή τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ενημερώθηκαν και συγκεντρώθηκαν  στις  10:30, αναγνώστηκε η εισήγηση από το δήμαρχο, πρόεδρο της επιτροπής και αποφασίστηκε το πρακτικό να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο για ψήφιση.

Με όλα αυτά δημιουργούνται απορίες σε κακόβουλους δημότες, γιατί στην ιστοσελίδα του δήμου αναρτάται κατόπιν εορτής η ημερήσια διάταξη, πως εξαφανίστηκαν δια μαγείας από το χώρο συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής τα μέλη της  που δεν ήταν μέλη της οικονομικής επιτροπής;

Το σχέδιο του προϋπολογισμού  που ψηφίστηκε στην οικονομική επιτροπή αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια λίγες ώρες αργότερα.

ΩΝΓ7ΩΨ8-ΧΩ2 Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών και του ΟΠΔ για το έτος 2017

Το ερώτημα είναι αν ο δήμος πρέπει να είναι στο παρατηρητήριο;  Σχόλια για αυτό σε επόμενη ανάρτηση.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: