Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ανοιχτή επιστολή για ενημέρωση -2

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2017

Προς το Σεβαστόν Παρατηρητήριον Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών

Προς την Σεβαστήν Απικεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Προς του αξιοτίμους δημοτικούς συμβούλους

Προς τον αξιότιμον Κύριο Δήμαρχο Αχαρνών

 

Συνεχίζονται οι παρατηρήσεις για την νομιμότητα της σύνταξης του προϋπολογισμού του έτους 2017, (κλικ εδώ)

Το Πρακτικό της 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. διαβιβάστηκε στο δήμο Αχαρνών με τους σχετικούς πίνακες Σ.Ο.Ε. προκειμένου αυτό να ψηφιστεί άμεσα από το δημοτικό συμβούλιο.

Μαζί με το πρακτικό του Παρατηρητηρίου κινήθηκε η διαδικασία για την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Στη σελίδα 11 του πρακτικού του Παρατηρητηρίου αναφέρεται:

«Επίσης, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της τήρησης της ανταποδοτικότητας στις υπηρεσίες «Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» και «Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης» . Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με το ύψος των δαπανών και των αντίστοιχων εσόδων»

Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι προϋπολογισμοί και οι δαπάνες που σχετίζονται με καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό, όπως προσδιορίζονται οι κωδικοί στις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής.

6ΒΖΣΩΨ8-40Η Οικ. Επ. Εισήγηση για ανταποδοτικά τέλη 2016

Στους πίνακες αυτούς με κόκκινο χρώμα επισημάινονται οι δαπάνες που φαίνονται πολύ μεγάλες σε σχέση με τα δαπανηθέντα ποσά τα έτη 2015 και 2016.

Ο προϋπολογισμός συντάχτηκε ή εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο και είναι σε πλήρη αντίθεση σε όσα αναφέρονται για τις δαπάνες του προϋπολογισμού του έτους 2017 στην Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών για περιορισμό των δαπανών.

Οι δαπάνες σε δήμο που είναι σε Οικονομική Εξυγίανση θα έπρεπε να ήταν ουσιαστικά περιορισμένες.

Το Παρατηρητήριο δεν τηρεί τις Υπουργικές αποφάσεις και κάποιο ανώτερο όργανο θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτή την παρατυπία.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται  τα έσοδα και οι δαπάνες για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι τά έσοδα απο τις δαπάνες για τα ανταποδοτικά τέλη είναι περισσότερα.

Στην εγκύκλιο

kya23976-22072016 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,

αναφέρεται:

Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών

Β.3.1.Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2017 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2016. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2016 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2016, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2017, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
– την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015
– την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017
– την εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2017 καταρτίζεται Ιούλιο 2016, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2015 και 2016) 11
– την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να :
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.

Τα έτη 2015 και 2016 τα υπάρχοντα πλεονάσματα πρέπει να θεωρηθουν έσοδα για το έτος 2017 και να μειωθούν αντίστοιχα τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσουν οι δημότες για ανταποδοτικά τέλη. Το πλεόνασμα είναι  4.341.606,88 €.

Το Πρατηρητήριο στο έγγραφό του αναφέρει «Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με το ύψος των δαπανών και των αντίστοιχων εσόδων».

Ως έσοδο από ανταποδοτικά τέλη είναι το ποσό των 11.065.000 €. Το πλεόνασμα είναι  4.341.606,88 € έγινε φόρος; 

Είναι φανερό ότι στο πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης που προτείνει το Παρατηρητήριο παρουσιάζει προβλήματα νομιμότητας στην υλοποίησή του.

Υπάρχουν και μερικά άλλα σημεία του προϋπολογισμού που είναι για γέλια!!

Για σίτηση αδέσποτων ζώων 20.871,36 € !!

Για συσσίτια ανθρώπων  5.000 €

Για ταϊστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 1,500 €

Για είδη διαβίωσης και περίθαλψης ανθρώπων 3.000 €

 

Αυτή είναι η επιτροπή του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Αυτά προτείνουν και επιβάλλουν στο δήμο Αχαρνών

Αυτά κλήθηκε να εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αυτά ενέκριναν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας (όσοι παρέμειναν και μπορούν να ψηφίσουν)

Αυτά αρχίζει να υλοποιεί σχετικά με τις δαπάνες ο δήμαρχος.

 

Να τους χαιρόμαστε όλους αυτούς.

Σχόλια για τον προϋπολογισμό σε επόμενη ανάρτηση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: