Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 8 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για ΧΥΤΑ

Posted by koszig στο 8 Μαΐου 2017

 

Posted in ΚΚΕ | Leave a Comment »

Οικονομική Επιτροπή. Ερωτήσεις υπάρχουν. Απαντήσεις θα υπάρξουν.

Posted by koszig στο 8 Μαΐου 2017

Στην Οικονομική Επιτροπή της 8/5/2017 μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και το θέμα των απαλλοτριώσεων.

4  Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.400,00€ για αποζημίωση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων επί ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ.1) Βασιλείου Παππά του Νικολάου, 2) Πηνελόπης συζ. Βασιλείου Παππά θυγ. Παναγιώτου Αγγελόπουλου, 3) Ιωάννου Παππά του Νικολάου & 4) Χριστίνας θυγ. Στυλιανού Τσέπα συζ. Ιωάννου Παππά, στην περιοχή Αγία Παρασκευή και στο ΟΤ 2398 και ΚΑ 333327 & 333328

5  Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.740,24€ για αποζημίωση απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Νίκα Βασιλείου στην περιοχή  Άγιος Αθανάσιος με Κ.Α. 141315

6  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.774,40€  για αποζημίωση απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Λαμπράκη Ρούσσα  στην Π.Ε. Χαραυγή Α στο Ο.Τ. 2103 με Κ.Α 294313

Ο δήμος Αχαρνών είναι σε κατάσταση Οικονομικής Εξυγίανσης από το έτος 2016.  Το έτος 2016 προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός το Παρατηρητήριο, δηλ. το Υπουργείο Εσωτερικών «έβαλε»  19.885.490,12 € .  Στην πραγματικότητα το ποσό που συνεισέφερε το υπουργείο Εσωτερικών ήταν 0,00 €.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2017  το ποσό αυτό  μοιράστηκε σε   8.521.143,27 € και 11.512.238,62 €. Το πρώτο μέρος δεν έχει καταβληθεί, αποτελεί εικονική επιχορήγηση και το ποσό των 11.512.238,62 € θα είναι για επιχορήγηση προκειμένου να καταβληθούν  τα ποσά που οφείλονται για απαλλοτριώσεις.

Το έτος 2016 για την ψήφιση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης έχουν υποβληθεί πίνακες υποχρεώσεων απαλλοτρίωσης που έχουν καταστεί τελεσίδικες.

Υπάρχουν  οι σχετικοί πίνακες.

Το ερώτημα είναι με ποια σειρά θα αρχίσει η καταβολή των οφειλόμενων ποσών.

Εκείνοι που θα αποφασίσουν για την καταβολή των οφειλομένων ποσών θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν τις αντίστοιχες καταστάσεις και να τεκμηριώσουν τις ειδικές περιπτώσεις. Αυτοί θα έχουν και τις όποιες ευθύνες.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »