Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 11 Μαΐου 2017

Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα!!

Posted by koszig στο 11 Μαΐου 2017

Περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο δε μπορεί να μη σταματήσει κάποιος  στο

http://www.kentroamea.gr/

Ένας πολύ καλός δικτυακός τόπος  που δίνει όλες τις πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ».

Για τη δραστηριότητα των ανθρώπων της Αρωγής έχει γίνει πολλές φορές  αναφορά στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στην «ΑΡΩΓΗ» γίνονται δαπάνες με απευθείας αναθέσεις που είναι αναγκαίες και φυσικά νόμιμες. Γενικά η «ΑΡΩΓΗ» δεν λειτουργεί ως παραμάγαζο του δήμου Αχαρνών, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, όπως «συνεισφορά»  στη διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας με πληρωμή 1.280 €  για φυτά και δενδρύλλια.

Στο δήμο Αχαρνών συνέβησαν μερικά περίεργα γεγονότα που «άγγιξαν» και την «ΑΡΩΓΗ».

Στην Οικονομική Επιτροπή της 30/3/2017 συζητήθηκαν αναθέσεις σε δικηγόρους.

 

 

Για τα θέματα για τους δικηγόρους  ο δήμαρχος αναφέρει ότι ψηφίζονται ομόφωνα, καθώς και το έκτακτο θέμα  όπως σημειώνει!!

Όπως φαίνεται στο βίντεο γίνεται αναφορά στον αριθμό του θέματος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών και στο όνομα του δικηγόρου που αναλαμβάνει την υπόθεση.

10η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 30-3-2017

Στην ανωτέρω συνεδρίαση συζητήθηκε και η ανάθεση στη δικηγόρο Αντωνία Δημτρακοπούλου για δικαστική υπόθεση του δήμου στο έκτακτο θέμα. Δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα της υπόθεσης.

Τις επόμενες ημέρες  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών τι αφορούσε η υπόθεση, που ο δήμος ανάθεσε  σε δικηγόρο.

2202 1 έκτακτο θέμα με αρ. απόφασης 185_30-3-2017

Είναι φανερό ότι στην απόφαση αναφέρονται ψευδή στοιχεία, γιατί διαλογική συζήτηση για το θέμα δεν έγινε.

Ο ενάγων το δήμο Αχαρνών είναι ο Χρήστος Τζώρτζης, ανεξάρτητος δημοσιογράφος με εκ νέου ετήσια σύμβαση με το δήμο Αχαρνών που έληγε στις 31/12/2016. Τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του δήμου Αχαρνών μάλλον ήταν γιατί ο δήμος δεν κατέβαλε την αμοιβή για τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Η σύμβαση του δημοσιογράφου ήταν από 1/1/2016 για 12 μήνες, δηλαδή μέχρι 31/12/2016.

Σύμβαση Χρήστου Τζώρτζη 2016

Για την πληρωμή του κ. Τζώρτζη έχουν εκδοθεί Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ).

Είναι φανερό ότι έχει εξοφληθεί  πλήρως για την εργασία του σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση.

Ο κ. Τζώρτζης όμως συνέχισε να προσέρχεται στο δήμο Αχαρνών. Τα Δελτία Τύπου όμως υπογράφει η Κατερίνα Παπασταματίου, ειδική σύμβουλος του δημάρχου.

Απορίας άξιο είναι ποιο είναι το αντικείμενο των ασφαλιστικών μέτρων.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 25-4-2017 θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:

12η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2017

Υπήρχαν 73 θέματα για ορισμό δικηγόρου. Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Το 63ο θέμα ήταν:

63  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Αριθμός Κατάθ: 512377/2017), κατά τη δικάσιμο της  31/05/2017

Για το θέμα αυτό ζήτησε διευκρινήσεις ο δημοτικός σύμβουλος  Μιχάλης Βρεττός, (χρόνος 1:18 στο βίντεο). Ζήτησε το είδος της αντιδικίας και τι πρόταση κάνει ο  δήμος. Ο δήμαρχος απάντησε ότι υπάλληλος έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα και την υπόθεση έχει αναλάβει η κα. Δημητρακοπούλου. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά για τα ονόματα.

Ο κ. Βρεττός απάντησε ότι ο προσφεύγων δεν είναι υπάλληλος αλλά ειδικός σύμβουλος.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι είναι συνεργάτης του δήμου!

Τελικά δεν ήθελαν να αναφέρουν το όνομα του συνεργάτη του δήμου. Και όμως το όνομα δημοσιεύτηκε στην απόφαση.

2274 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 25-4-2017 για Χρήστο Τζώρτζη

Τελικά ο δήμαρχος κατ’ εντολή της Οικονομικής Επιτροπής θα δώσει οδηγίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων  του δήμου Αχαρνών κατά του ανεξάρτητου δημοσιογράφου που έχει διοριστεί με πρότασή του και εντελώς τυχαία είναι κουμπάρος του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού!!

Στις 4-5-2017 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή , η οποία είναι τριμελής, με πρόεδρο τον πρόεδρο της «Αρωγής» Νικόλαο Γκασούκα και το αναπληρωματικό μέλος Ιωάννη Λαγκώνη. Εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν ως κατεπείγοντα δύο θέματα:

ΩΒ0ΣΟΕΨΓ-0Μ2 Πρώτο έκτακτο θέμα

ΩΕΗΞΟΕΨΓ-Λ61 Δεύτερο έκτακτο θέμα

Πρώτο έκτακτο θέμα:

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Νικόλαος Γκασούκας φέρνει για συζήτηση το 1 ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αλλά κατεπείγον, που αφορά την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.490,00€, στο όνομα του κου Τζώρτζη Χρήστου, για τη δημιουργία ιστοσελίδας, στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών.

Δεύτερο έκτακτο θέμα:

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Προέδρου και την ανάγκη της λήψης απόφασης μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη ομόφωνα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.
2. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.480,00€, στο όνομα του κου Τζώρτζη Χρήστου, για την αναβάθμιση και την κατασκευή γραφικών ιστοσελίδας, στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών.

Η «ΑΡΩΓΗ» έχει πολύ καλή ιστοσελίδα εδώ και μερικά χρόνια, την http://www.kentroamea.gr/.

Ο κ. Γκασούκας αφού έκανε διαλογική συζήτηση με τον κ. Λαγκώνη και συσκέφθηκαν αποφάσισαν να δώσουν 1.480 € για τα γραφικά  και  1.490 € και  για τη δημιουργία ιστοσελίδας!!

Αυτά μέχρι τις 31/5/2017 που θα εκδικαστούν  στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τα ασφαλιστικά  μέτρα του κ. Τζώρτζη.

Η ανάθεση αυτή δεν έχει καμία σχέση με συντήρηση άλλης ιστοσελίδας παραγόντων στις  Αχαρνές.

 

Στο δήμο Αχαρνών η λέξη κατεπείγον έχει χάσει το νόημά της

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Την καλημέρα μου στην Κίνα

Posted by koszig στο 11 Μαΐου 2017

Ο δήμαρχος τηρεί ευβλαβικά τους νόμους. Αφού η Οικονομική Επιτροπή του έδωσε εντολή να μεταβεί στην Κίνα σε κοινή εκδήλωση της
Αμφικτιονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων και του Κινεζικού Συνδέσμου Φιλίας για τις Ξένες Χώρες στην Κίνα.

Στην Κίνα μεταβαίνει και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά κυρίως ο πρόεδρος και ιδρυτής της Αμφικτιονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης

Στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών δεν έχει αναρτηθεί η απόφαση για αντικαταστάτη του το διάστημα που θα λείπει στην Κίνα, όπως δεν έγινε και για το ταξίδι του δημάρχου στην Πολωνία.

Θα υποθέσει κανείς ότι ο δήμαρχος, με απόφασή του, έχει ορίσει αναπληρωτές του τους αντιδημάρχους Ευστάθιο Τοπαλλίδη και Παναγιώτη Πολυμενέα. Παλαιότερα αναπληρωτής δημάρχου είχε οριστεί ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος. Τότε δημοσιευόταν απόφαση αναπλήρωσης:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3

Αργότερα είχε αναρτηθεί η αναπλήρωση του δημάρχου, λόγω καλοκαιρινών διακοπών, από τον τότε αντιδήμαρχο Γεώργιο Σιδηρόπουλο.

7ΝΛΣΩΨ8-ΠΒΕ Ορισμός αναπληρωτή δημάρχου

1025 Αντικατάσταση δήμαρχου από Γ. Σιδηρόπουλο

Η αντικατάσταση του δημάρχου ήταν για το διάστημα  8-12 Αυγούστου 2016. Ο δήμαρχος επέστρεψε στο δήμο Αχαρνών μερικές μέρες μετά τις εορτές του δεκαπενταύγουστου. Επειδή με την επιστροφή του δημάρχου προέκυψε θέμα με την κίνηση διαδικασιών απόλυσης υπαλλήλου του  δήμου λόγω πλαστών δικαιολογητικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά το διορισμό και τη μετάταξή του σε ανώτερο κλάδο,  και τα έγγραφα  αυτά δεν ήθελε να έχουν την υπογραφή του δημάρχου, εκλήθη να τα υπογράψει ο αναπληρωτής δήμαρχος, χωρίς να έχει δημοσιευτεί το διάστημα αναπλήρωσης του δημάρχου.

Σήμερα απειλείται με μηνύσεις ο αντιδήμαρχος και άλλοι υπάλληλοι του δήμου για το γεγονός της υπογραφής του.

Προσοχή λοιπόν για την υπογραφή αποφάσεων ως αναπληρωτή δημάρχου αν δεν υπάρχει απόφαση αναπλήρωσης ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχε επισημανθεί αυτή η παράληψη του δημάρχου, (κλικ εδώ).

Και σε αυτή την απουσία του δημάρχου στην Κίνα δεν έχει δημοσιευτεί  το διάστημα αναπλήρωσης και το όνομα του αντιδημάρχου. Είναι τυχαία παράληψη;

Όσοι βάζουν την υπογραφή τους να προσέχουν

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων – Διάλεξη

Posted by koszig στο 11 Μαΐου 2017

 

Posted in Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων | Leave a Comment »