Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 24 Μαΐου 2017

Τα ακατανόητα !!!

Posted by koszig στο 24 Μαΐου 2017

 

Να δούμε  τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, σχετικά με τα οικονομικά θέματα που συζητήθηκαν και συζητουνται στην Οικονομική Επιτροπή.

Από το πουθενά ξεκινάει η Διεύθυνσης Παιδείας με το αρ. πρωτ. 29089/11-5-2017 έγγραφό της ζητάει την προμήθεια υλικών για την διοργάνωση της
Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών
.

Η ∆/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (;;;), θα κάνει τη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών; 

Την επόμενη μέρα το Γραφείο Τύπου  ενημερώνει για την Ανθοκομική Έκθεσης Αχαρνών που θα γίνει στις 26 Μαΐου – 4 Ιουνίου

Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 πρωτοκολλήθηκε πρόσκληση  για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαΐου 2017.

Η ανωτέρω πρόσκληση δεν είχε αναρτηθεί αμέσως στην Ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 πρωτοκολλήθηκε νέα πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017  γύρω στις 13:15 «κυκλοφόρησε» ότι στις 14:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή.

Στις 13:33 δεν υπήρχε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για αυτή τη συνεδρίαση.

Στις 14:00 εμφανίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα προερχόμενα εκ της συμπολίτευσης

 

Αυτή είναι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΩΘΨΨΩΨ8-302 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 22-5-2017

Στο κείμενο της απόφασης αναγράφεται:

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών, είδε το σχετικό φάκελο, και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν.

2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010.

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.

6. Το µε αριθµ. πρωτ. 29089/11-05-2017 έγγραφο της ∆/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας υλικών για τη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών.

7. Την µε αριθµ. 26/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 31572/22-05-2017 αίτημα στο Τµήµα Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Την µε αριθµ. Α-366/22-05-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: Ω7ΤΣΩΨ8- Α9Ε).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω συνεδρίαση διαλογική συζήτηση για όσα αναφέρει η απόφαση δεν έγινε.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ποιο φάκελο είδαν, αφού δεν πρόλαβαν να καταλάβουν το θέμα!!

Τελικά ψήφισαν ομόφωνα!!

Μετά τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση.

Από ότι φαίνεται η Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης δημοσιεύτηκε στις 13:06. Από εκείνη τη στιγμή  υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την έγκριση δαπάνης  από την Οικονομική Επιτροπή.  Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια στις 14:50 και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

όπως παρατηρούμε στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρώτα  αναρτάται η συνεδρίαση της 24/5/2017 και κατόπιν η συνεδρίαση της 22/5/2015 πιθανόν με τη σειρά πρωτοκόλλησης των προσκλήσεων.

Να κλείσουμε την ανάρτηση με μερικά ερωτήματα.

Γιατί η συνεδρίαση της 22/5/2017 ήταν έκτακτη; Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της   24/5/2017  ήταν πρωτοκολλημένη από  την Παρασκευή 19/7/2017.

Για ποιο λόγο η διακινδύνευση μιας μη τυπικά έγκυρης συνεδρίασης, όταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν σε μια συνεδρίαση ενημερωνόμενοι μισή ώρα πριν τη συνεδρίαση;

Η έκτακτη συνεδρίαση δε θα μπορούσε να γίνει στις  8 το βράδυ ή στις 3 το μεσημέρι αντί στις 2 το μεσημέρι;

Η δαπάνη των περίπου 7.000 € τι υλικά αφορούσαν; Ήταν τόσο επείγουσα η προμήθεια που δε μπορούσε να αποφασιστεί η δαπάνη δύο ημέρες αργότερα;

Πότε δημοσιεύτηκε η απευθείας ανάθεση;

 Με ποιο πρακτικό επιτροπής έγινε η παραλαβή των υλικών;

Ας ελπίσουμε ότι η αντιπολίτευση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σε δύο ώρες θα ζητήσει ενημέρωση για τα θέματα αυτά.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »