Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 27 Μαΐου 2017

Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών. Σάββατο 27 Μαΐου 2017. Πρωί.

Posted by koszig στο 27 Μαΐου 2017

Σάββατο πρωί ώρα 10:30. Κοσμοσυρροή!!

Και χτες Παρασκευή

 

Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών άνοιξε την Παρασκευή 26/5 τις «πύλες» της για το κοινό, το οποίο είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί  εκθέτες από τον χώρο της ανθοκαλλιέργιας και της ανθοκομίας, καθώς και τα περίπτερα Πολιτιστικών Συλλόγων και ομάδων εθελοντών.

Παρόντες ο δήμαρχος, ο κ. Σπύρος Πάντζας από την Περιφέρεια Αττικής, επτά δημοτικοί σύμβουλοι, ο γενικός γραμματέας του δήμου κλπ.

Τον χώρο της έκθεσης  επισκέφθηκε  ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, συνοδευόμενος από στελέχη της δημοτικής αρχής, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τους εκθέτες της έκθεσης, εμπόρους, καλλιεργητές αλλά και τους συλλόγους που συμμετέχουν.

Οι σύλλογοι που μετέχουν στην έκθεση, δηλ. η Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων  και το Πνευματικό κέντρο Θρακομακεδόνων.

Και η κοσμοσυρροή!!

Ενδιαφέρουσα παράσταση για μικρούς και μεγάλους

Εκείνη την ημέρα δε θα είναι παρούσα η δημοτική Αρχή, επειδή εκείνη την ώρα θα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δημοτικό συμβούλιο μεθαύριο με 70 θέματα προς συζήτηση!!

Posted by koszig στο 27 Μαΐου 2017

Στην Τουρκία η Βουλή είναι ένα σώμα αποφάσεων κάτω από την απόλυτη εξουσία του Ερντογάν, (κλικ εδώ).

Φυσικά ο δήμος Αχαρνών δεν έχει καμία σχέση με το «απολυταρχικό» καθεστώς στην Τουρκία. Ο δήμος Αχαρνών έχει όργανα  δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Ανώτατο όργανο διοίκησης του δήμου Αχαρνών το δημοτικό συμβούλιο, άρθρο 65 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 65
Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Στις εκλογές οι δημότες εκφράζουν τη βούληση τους  εκλέγοντας  την καλύτερη δημοτική παράταξη να «κυβερνήσει» το δήμο εκλέγοντας παράλληλα και τους δημοτικούς συμβούλους. Είναι φανερό ότι οι εκλεγόμενοι έχουν εντολή να προασπίσουν τα συμφέροντα του δήμου γενικά και των δημοτών «ειδικά».

Στο άρθρο 68 προσδιορίζονται τα καθήκοντα  και οι υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 68
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

Δημοκρατικά ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει υποχρέωση να στηρίζει εκείνα που υποσχέθηκε η παράταξή του προεκλογικά. Αυτά όμως είναι θεωρητικά και σε λίγους δήμους ή και κυβερνήσεις εφαρμόζονται.

Η εξουσία στην κυβέρνηση ασκείται από τον πρωθυπουργό και στο δήμο από το δήμαρχο. Αυτοί ορίζουν υπουργούς ή αντιδημάρχους. Σε αυτούς οφείλεται υπακοή ή άλλως ακολουθεί αναδόμηση.

Στο δήμο οι σοβαρές αποφάσεις λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο. Το δημοτικό συμβούλιο συγκαλεί ο πρόεδρος του, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και όποτε κρίνει ο δήμαρχος, ο οποίος καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Χτες 26/5/2017 αναρτήθηκε  πρόσκληση για συνεδρίαση την Τρίτη  30-5-2017. Θέματα ημερήσιας διάταξης 70. Ίσως να υπάρξουν και μερικά έκτακτα!! Οι εισηγήσεις για μερικά θέματα 254 σελίδες!!

Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:00. Συνήθως μέχρι να επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση αρχίζει τουλάχιστον μισή ώρα μετά.

Πριν την συζήτηση για την ημερήσια διάταξη  προηγούνται οι ανακοινώσεις, ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους και απαντήσεις από το δήμαρχο.

Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης πότε θα συζητηθούν;

Ας δούμε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

15 «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ‘’ΑΡΩΓΗ’’, οικονομικού έτους 2017»

Τι να παρατηρήσει κανείς για αυτή την αναμόρφωση. Να περάσει χωρίς παρατηρήσεις ομόφωνα.

Ας δούμε όμως  μερικά στοιχεία στην εισήγηση.

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για δύο δαπάνες που αποφάσισε ο πρόεδρος της Αρωγής   Νικόλαος  Γκασούκας και ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Ιωάννης Λαγκώνης  (αναπληρωματικό μέλος).

ΩΒ0ΣΟΕΨΓ-0Μ2 Πρώτο έκτακτο θέμα

ΩΕΗΞΟΕΨΓ-Λ61 Δεύτερο έκτακτο θέμα

Τελικά έδωσαν 1480 € + 1490 € = 2970 € για αναμόρφωση της ιστοσελίδας της Αρωγής, και με την ευκαιρία αυτή να συνεχιστεί η συντήρηση μιας άλλης ιστοσελίδας που η λειτουργία της κινδύνευε να διακοπεί.

Το ποσό των 2970 € «στρογγυλεύεται» σε 3.075,00 € με την αναμόρφωση για τελικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού, μετά την αναμόρφωση, να γίνει 10.000 € !!

Μια ασήμαντη λεπτομέρεια στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Αρωγής, που οι εναπομείναντες  δημοτική σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου θα υπερψηφίσουν.

Άλλες παρατηρήσεις σε επόμενη ανάρτηση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δραστηριότητες του Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 27 Μαΐου 2017

Να συνεχίσουμε με την Επενδυτική Αχαρνών, γιατί το θέμα δεν εξαντλήθηκε, (κλικ εδώ).

Το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής

Στο πανηγύρι  υπάρχουν πάγκοι μικροπωλητών και εκδηλώσει πολιτιστικές με την ευρεία έννοια

Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις την αρμοδιότητα έχει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών  (ΔΗ.Κ.Ε.Α).

Ψ1Η9ΟΞΥ5-9ΓΨ Ζωοδόχεια 2017

Συνήθως στις εκδηλώσεις, εκτός από τα χορευτικά συγκροτήματα συμπληρώματα είναι και τα συγκροτήματα λαϊκών ή άλλων τραγουδιστών. Αυτών τις αμοιβές κάλυπτε η Επενδυτική Αχαρνών, η οποία είχε ως έσοδο τα τέλη και δικαιώματα εμποροπανηγύρεων.

Στο καταστατικό της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών  με  τίτλο «Επενδυτικής Αχαρνών», που είναι μορφής συμβολαιογραφικής πράξης, σκοποί της εταιρείας είναι: Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών.

Ένα από τα φερόμενα ακίνητα είναι: Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής.

Είναι φανερό ότι ως χώροι αναφέρονται οι κοινόχρηστοι χώροι που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής.

Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πάγκων μικροπωλητών και φέρουν έσοδα, είναι τέλη και δικαιώματα που εισπράττει ο δήμος και σύμφωνα με το νόμο δε μπορούν να εκχωρηθούν. Έσοδο για την Επενδυτική από αυτή τη δραστηριότητα θεωρείται έμμεση επιδότηση που δεν επιτρέπεται από το νόμο.

Στο Καταστατικό της Επενδυτικής δεν προβλέπονται έσοδα από τη  διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων, παρά μόνο από έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτων που παραχωρεί ο δήμος. Είναι φανερό ότι εκμετάλλευση  ακινήτων νοούνται τα ενοίκια και όχι τα έσοδα από τη διαχείριση των εσόδων από τη δραστηριότητα των κτηρίων. Για παράδειγμα δε νοείται ο δήμος να παραχωρήσει ένα κενό κτήριο στην Επενδυτική και η διοίκηση της να το χρησιμοποιήσει, με νόμιμη άδεια, για οίκο ανοχής και να εισπράττει τα σχετικά έσοδα!!

Η Επενδυτική είναι εμπορική ανώνυμη εταιρεία, αλλά δε μπορεί να ασκήσει άλλη εμπορική δραστηριότητα, εκτός από την αξιοποίηση κτιρίων που παραχωρεί ο δήμος Αχαρνών για αξιοποίηση και εκμετάλλευση.

Μια δραστηριότητα του δήμου Αχαρνών είναι και η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών.

Τον Απρίλιο του έτους 2016 ο τότε πρόεδρος της Επενδυτικής ζήτησε από το δήμο Αχαρνών: Παραχώρηση Χώρων για την Διεξαγωγή της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Αχαρνών στην Πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε:

2076 Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χώρου για Ανθοκομική Έκθεση 2016

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, την εισήγηση της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Να παραχωρηθεί ο χώρος της Πλατείας Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», από το διάστημα 27 Μαΐου 2016 έως και 5 Ιουνίου 2016.
  2. Να παραχωρηθεί ο υπαίθριος χώρος έναντι του Παιδικού σταθμού για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των εκθετών.
  3. Να παραχωρηθεί ο υπαίθριος χώρος έναντι του Γυμνασίου για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των επισκεπτών.
  4. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Στην απόφαση αυτή στην εισήγηση αναγράφονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Έκθεσης, όπως  φωτισμός, φύλαξη των χώρων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, καθαριότητα, χημικές τουαλέτες, μουσική κάλυψη, διαφημιστική προβολή, κλπ.

Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για τις υποχρεώσεις που θα έχει μια εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, έστω και του δήμου που δεν επιτρέπεται έμμεσα η χρηματοδότηση, Δεν αναφέρεται αν από την έκθεση αυτή η Επενδυτική θα έχει έσοδα.

Αυτά για το έτος 2016.

Στις 12 Μαΐου 2017 με δελτίο τύπο του Δήμου Αχαρνών ενημερωθήκαμε ότι στις 26 Μαΐου 2017 θα ανοίξει η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών.

Δεν έχει γίνει  τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από το Μάρτιο  που να αναφέρθηκε στην οργάνωση αυτής της έκθεσης.

Το ερώτημα είναι γιατί να απαιτείται να ληφθεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για ένα γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί πολιτιστικό γεγονός;

Για μια οργανωμένη εκδήλωση πρέπει κάποιο όργανο ή άτομο να οριστεί ως υπεύθυνο, γιατί αν γίνει κάποιο ατύχημα θα πρέπει να ελεγχθούν οι συνθήκες ασφαλείας και τα άτομα που είχαν την σχετική ευθύνη.

Πέρα όμως από αυτό το γεγονός, αν υπάρχουν αναγκαίες δαπάνες για την εκδήλωση πρέπει κάποιο θεσμοθετημένο όργανο να λάβει τη σχετική απόφαση.

Το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρου 65 του Ν.3852/2010 είναι υπεύθυνο για τη λήψη απόφασης, να προσδιορίσει το ύψος των δαπανών που θα  απαιτηθούν και να ζητήσει από την οικονομική επιτροπή να ελέγξει αν υπάρχει το σχετικό ποσό και να κινήσει τη σχετική διαδικασία για την έγκριση αυτής της δαπάνης.

Σχετικές διαδικασίες  είχαν γίνει το έτος 2016 για την τότε Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών.

Για την Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών 2017 δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Στις 22/5/2017 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή εκτάκτως για την ψήφιση δαπάνης 7.030,80 € για την προμήθεια υλικών για τη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών, (κλικ εδώ)

Η δαπάνη αυτή είναι για προσκλήσεις, για εγκατάσταση ηχητικού εξοπλισμού και φωτισμού και για παραγωγή και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, που είναι 15 αεροπανό αξίας 3.844 €.

Σύμφωνα με το νόμο 2946/2001

601ΓΩΨ8-0ΤΧ  Επικαιροποίηση του κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης καθορισμού τελών για το 2016 και εφεξής

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται

• Για ανάρτηση αεροπανό θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 200,00 ευρώ έως 1.000,00 ευρώ αναλόγως των περιστάσεων.

Για τα πολιτικά κόμματα καθώς και για τις θρησκευτικές τελετές θα πρέπει να υποβάλλεται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και τους  διοργανωτές αίτηση για χορήγησή άδειας από τον Δήμο, έτσι ώστε ο Δήμος να λαμβάνει γνώση. Σε κάθε περίπτωση τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευθύνη για την ανάρτηση των πανό καθώς και για τη αφαίρεσή τους από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί.

Σε κανένα σημείο του νόμου δε γίνεται αναφορά για «πολιτιστικές εκδηλώσεις» που σε ένα μέρος τους  υπάρχει εμπορική δραστηριότητα.

Αν αύριο στις Αχαρνές γίνει μια εμπορική έκθεση και  ένα μέρος της εκδήλωσης δηλωθεί «πολιτιστικό» οι οργανωτές της έκθεσης θα μπορούν να αναρτήσουν αεροπανό για διαφημιστικούς λόγους;  Ο δήμος Αχαρνών εφαρμόζοντας το νόμο και τις δημοτικές αποφάσεις θα επιβάλει πρόστιμο της τάξης των 1.000 €;

Για άλλη μια φορά οι Ενεργοί Πολίτες θα αναγκαστούν να προσφύγουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να ελέγξει τη νομιμότητα των διαδικασιών και στο Επίτροπο να ελέγξει αν νόμιμα αποφασίστηκαν και έγιναν οι σχετικές δαπάνες.

 

Ο βροχερός καιρός χάλασε χτες τα εγκαίνια της έκθεσης και στέρησε από μερικούς τη φωτογράφιση.

Είχε όμως ένα καλό, πότισε τις γλάστρες με τα λουλούδια και δε χρειάστηκε νερό από την υδροδότηση του χώρου, που μάλλον δεν υπάρχει για το σκοπό αυτό.

Εικόνες   από την έκθεση σε επόμενη ανάρτηση.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »