Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 30 Μαΐου 2017

Η μη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2017

Σήμερα έγινε αυτό που δεν έχει ξαναγίνει!!

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου επρόκειτο να αρχίσει στις 19:00 σύμφωνα με την πρόσκληση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν  70.

Η εισηγήσεις μερικών από αυτά  ήταν 254 σελίδες.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

Η εκφώνηση των ονομάτων των παρόντων  άρχισε στις 19:45. Παρόντες από τη συμπολίτευση 12.

Δασκαλάκης Γεώργιος
Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία
Ζητούνης Ηλίας
Κοσμίδου Λουίζα
Παλιούρας Αντώνιος
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
Ρούσσας Κωνσταντίνος
Σασαρίδης Κωνσταντίνος
Σταύρου Γεώργιος
Συρινίδης Θεόδωρος
Τοπαλίδης Ευστάθιος
Τσουκαλάς Ηλίας

Οι με έντονα γράμματα είναι αντιδήμαρχοι. Ο κ. Ρούσσας είναι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Δασκαλάκης  πρόεδρος της ΔΗΦΑ, ο κ. Τσουκαλάς πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών και η κα. Ευθυμιάδου πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας.

Τη συνεδρίαση παρακολουθούσαν και δημότες  που είχαν διάφορα προβλήματα. Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των εκπροσώπων της Λαϊκής Επιτροπής Μενιδίου που είχαν έγγραφο αίτημα να υποβάλλουν στο δημοτικό συμβούλιο.

Μετά την εκφώνηση των παρόντων δημοτικών συμβούλων, όπου ευρέθησαν 16 παρόντες η συνεδρίαση δεν προχώρησε, επειδή δεν υπήρξε η νόμιμη απαρτία των 23 παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Μερικές  ώρες αργότερα ελήφθη το παρακάτω έγγραφο που απευθυνόταν προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου:

Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός αν και προσκεκλημένος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά την εκφώνηση των παρόντων δημοτικών συμβούλων.

Οι παρευρισκόμενοι δημότες Αχαρνών σχολίασαν ποικοιλοτρόπως  την εξέλιξη των γεγονότων.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 3852/2010 και τον  κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου

1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος …

 

Αναμένονται εξελίξεις…

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 1 Comment »

Εκκαθαρίσεις δημοτικών επιχειρήσεων

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2017

Στις 20/2/1017 ένα από τα θέματα που εκλήθη να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο ήταν:

«Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής επιχείρησης τεχνικών έργων (ΔΕΤΕΔΑ) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του εκκαθαριστή της Δημοτικής επιχείρησης τεχνικών έργων.»

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης.

Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο δήμο ή την κοινότητα που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη.

Για να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο πρέπει τουλάχιστον οι δημοτικές παρατάξεις να έχουν το κείμενο της εισήγησης του εκκαθαριστή της επιχείρησης.

Στη συνεδρίαση της 20/2/2017 δεν δόθηκε αυτό το κείμενο. Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Αφού έλαβε υπόψιν του, την με αρ. πρωτ. Δήμου 23767/09-04-2015 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κου Δρόσου Δημήτριου, τις απόψεις των ομιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 28 υπέρ και 1 λευκής της Κας Αγγελοπούλου Παναγιώτας)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

       Α) Την έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής επιχείρησης τεχνικών έργων (ΔΕΤΕΔΑ) όπως αυτή αποτυπώνεται στην κατατεθειμένη και με αρ. πρωτ. Δήμου 23767/09-04-2015 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κου Δρόσου Δημήτριου για την λήξη της εκκαθάρισης καθώς και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του εκκαθαριστή της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων.

Σε κανένα  δεν δόθηκε η Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, δεν υπάρχει συνημμένη στα κείμενα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της συνεδρίασης, αφού απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχουν.

Στην αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του έτους 2017 υπάρχουν ποσά

Σε ποιους  οφείλονται τα ποσά αυτά κανείς δε γνωρίζει. Αποτελούν απόρρητο!! Στη διαχείριση των ανωτέρω ποσόν ποιοι θα κάνουν κουμάντο;

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο το σενάριο επαναλαμβάνεται:

1 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη
2 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης του Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αχαρνών (ΚΥΠΕΚΟ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη
3 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΚΔΑ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.

Λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση δεν υπάρχουν εισηγήσεις. Δεν υπάρχουν τα κείμενα  της απογραφής της περιουσίας των επιχειρήσεων, η οικονομική διαχείριση από τον εκκαθαριστή και οι υποχρεώσεις του δήμου έναντι των συναλλασσομένων με την επιχείρηση και οι αντίστοιχες οφειλές. Τελικά τι έγιναν τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων; Για παράδειγμα που πήγαν τα έπιπλα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από το ΚΕΚΔΑ;

Σε έγγραφα που δεν είναι δημοσιευμένα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αλλοιώσεις  ή να εξαφανιστούν με το πέρασμα του χρόνου.

Διαφάνεια εδώ και τώρα.

Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305_2014

Λίγες ώρες έμειναν!!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο λόγος και ο αντίλογος

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2017

Στο Μενίδι γίνονται έργα. Τα έργα αυτά τα «επιβλέπει» ο δήμαρχος Αχαρνών  Ιωάννης Κασσαβός, (κλικ εδώ)

Έγιναν και άλλες «επιβλέψεις», (κλικ εδώ).

Μετά άρχισαν τα σχόλια στο Facebook.

Εκτός από τις φωτογραφίες του δημάρχου στα έργα υπήρχαν και οι δηλώσεις του στα συνοδευτικά δελτία τύπου.

Πριν την ανάρτηση στο Facebook οι επιβλέψεις

Μετά την ανάρτηση στο Facebook του κ. Πολυμενέα.

Ο συντάκτης των δελτίων τύπου φαίνεται ότι κατάλαβε ότι υπάρχει και Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων, που είναι αρμόδιος να επιβλέπει τα έργα.

Ένα από τα αιτήματα των πολιτών είναι και τα μικρά έργα. Θα προκαλέσει άσχημη εντύπωση αν ένας υπέργηρος πηγαίνοντας στην κοινωνική υπηρεσία στο χώρο του δημαρχείου σωριαστεί στο έδαφος.

Μετά από αυτά που αναγράφονται στα social media  δε θα ήταν περίεργο αν ο δήμαρχος έκανε μια απρόσωπη ανάρτηση του τύπου « Εγώ φωτογραφίζομαι σε έργα που γίνονται, ενώ εσύ δε φωτογραφίζεσαι  σε έργα που δε γίνονται» και για οπτική επιβεβαίωση  θα μπορούσε να συνοδεύεται το κείμενο με μια αναφορά, (κλικ εδώ).

Η πλάκα για τις πλάκες!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »