Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Ιουνίου 2017

Τι τίτλο να βάλω σε αυτή την ανάρτηση; Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι. Πάει;

Posted by koszig στο 2 Ιουνίου 2017

Την Παρασκευή το μεσημέρι ανακοινώθηκε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη  6/6/2017.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα ίδια. 70 τον αριθμό.

prosklisi_9

Την πρόσκληση  υπογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας.

Στον κ. Ρούσσα είχε διαβιβαστεί έγγραφο με υπογραφές 19 δημοτικών συμβούλων που ζητούσαν να γίνει η επόμενη συνεδρίαση με λιγότερα θέματα.

Ο κ. Ρούσσας αγνόησε το  αίτημα των 19 δημοτικών συμβούλων και προχώρησε σε σύγκληση δημοτικού συμβουλίου με τα ίδια 70 θέματα.

Είναι θέμα αξιοπιστίας για του 19 να μην προσέλθουν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Σίγουρα άλλοι δύο μη υπογράψαντες θα λείπουν, ο ένας σίγουρα στη Λάρισα.

Η Αφροδίτη Μηλιώρη σίγουρα θα επιστρατευτεί, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Έχει απουσιάσει πάνω από τρεις μήνες από τις συνεδριάσεις.

Σύμφωνα με  το άρθρο 12 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

4. Σε περίπτωση που Δημοτικός Σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν εκτελεί τις
υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος.
5. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους κατά τα ανωτέρω. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από τον Πρόεδρο αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Η κ. Μηλιώρη απουσιάζει πάνω από τρεις συνεχείς μήνες ή και χρόνια!!

Ίσως η παράληψη του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου να ενημερώσει  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται:

7. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν είχαν λάβει και δεν έχουν λάβει μια ημέρα πριν εισηγήσεις για το περιεχόμενο των τριών  πρώτων θεμάτων που αναφέρονται στους λογαριασμούς εκκαθάρισης της ΚΕΠΕΔΑ, ΚΥΠΕΚΟ και ΚΕΚΔΑ.

Είναι φανερό ότι δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί απαρτία στην συνεδρίαση της  6 Ιουνίου 2017.

 

Η διοίκηση του δήμου χρειάζεται συνεννόηση μεταξύ των φορέων της διοίκησης. Αν δε γίνει αυτό την ευθύνη έχουν αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την εξουσία.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ονόματα υπάρχουν;

Posted by koszig στο 2 Ιουνίου 2017

Πρώτοι οι Δήμοι στη διαφθορά σύμφωνα με τους ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης

2/6/2017

Η έκθεση που παρουσιάστηκε σε ημερίδα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αφορά στη διετία 2015-2016 και σε 871 ελέγχους, που διενεργήθηκαν.

Από αυτούς, σε 216 περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραβατικότητα, εκ των οποίων:

Οι 119 αφορούν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις,
Οι 39 σε Νομικά Πρόσωπα,
Οι 24 σε υπουργεία,
Οι 19 σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Οι υπόλοιπες 15 σε Περιφέρειες.

Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ, αφορούσαν υποθέσεις δόμησης και χωροταξίας, ανάθεσης έργων, προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών και στη διαδικασία χορήγησης αδειών ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, αρκετοί από τους ελέγχους αφορούσαν στην οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, σε υποθέσεις δημοσίων έργων-συμβάσεων, σε ζητήματα πολεοδομικής φύσης, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, σε άλλα θέματα δήμων.

Από τις 413 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου του 2016, οι 133 από αυτές (ποσοστό 32,20%), αναζητήθηκαν ευθύνες υπαλλήλων ή οργάνων της διοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα ή ανέκυψαν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων.

Οι 85, από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν υπαλλήλους σε δήμους και επιχειρήσεις τους, οι 23 σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, οι 9 σε υπουργεία και από 8 περιπτώσεις σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες.

Ποσοστό της τάξης του 58% των λειτουργών, για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, προέρχεται από τους ΟΤΑ α’ βαθμού και επιχειρήσεις τους, ενώ για 9 δημάρχους προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Περίπου 6 στους 10 ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Σώμα είχαν ως έναυσμα επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, ενώ αυξημένο, για τρίτη συνεχή χρονιά, ήταν το ποσοστό ελέγχων που διενεργήθηκαν κατόπιν εντολών υπουργών, παραγγελιών δικαστικών ή εισαγγελικών Αρχών ή αιτημάτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητής Δημοσθένης Κασσαβέτης τόνισε ότι από τα συμπεράσματα της έρευνας «προκύπτει το συμπέρασμα ότι εντός των κρατικών θεσμών υπάρχουν παγιωμένα δίκτυα, που παράγουν και αναπαράγουν φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς και τα οποία συνυφαίνονται με την παραβίαση από φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, των αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας».

Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί άμεση προτεραιότητα στον περιορισμό και την πάταξη των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς, που σύμφωνα με τον ίδιο «αποτελούν προϋπόθεση για ποιοτικές κρατικές λειτουργίες».

Μήπως θα ήταν καλό αυτή η ενημέρωση να μην ήταν γενική, αλλά ανά δήμο να γινόταν αναφορά για το είδος των παραβάσεων και εκείνων που έχουν ευθύνες, αν είναι αιρετοί ή υπάλληλοι;

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Έγιναν και αυτά!!

Posted by koszig στο 2 Ιουνίου 2017

    

Πίσω από τους επισήμους η λαοθάλασσα των Αχαρνέων και άλλων που ήταν παρόντες να τιμήσουν τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Θάνο Βερέμη!!

Μια εκδήλωση να συμπληρώσει το άλμπουμ των φωτογραφιών του ο δήμαρχος με σημαίνοντα πρόσωπα.

Υπάρχουν μερικά ερωτήματα που δε θα πάρουν απάντηση.

Με απόφαση ποιου οργάνου αποφασίστηκε αυτή η διαδικασία για την τιμητική διάκριση του κ. Βερέμη;

Γιατί τιμώμενο πρόσωπο είναι ο κ. Βερέμης και όχι ένας άλλος αξιόλογος Καθηγητής Πανεπιστημίου. Αν ο κ. Βερέμης ήταν κάτοικος Αχαρνών ή είχε παρουσία στην πολιτιστική παρουσία στην πόλη μας ίσως αυτή η κίνηση να έδινε αίγλη  στην Πόλη μας.

Ίσως ο κ. Βερέμης σε ανταπόδοση της τιμητικής διάκρισης θα έπρεπε ως ιστορικός να αναφερθεί με διάλεξή του για το δήμο Αχαρνών.

Ίσως ο κ. Βερέμης θα είχε σημαντικές συζητήσεις ιστορικού περιεχομένου με το δήμαρχο, τον κ. Συρινιδη, (αντιδήμαρχο καθαριότητας), τον κ. Παλιούρα (αντιδήμαρχο τοπικής ανάπτυξης), τον κ. Ρούσσα (πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου) και κ. Λαγκώνη (μέλος του τοπικού συμβουλίου).

Η ταμπέλα «Επενδυτική Αχαρνών» ποια σχέση έχει με την ανθοκομική;

 

Όμως την προηγούμενη μέρα υπήρξε και άλλη βράβευση.

June 01, 2017

Την κυρία Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση για την δημιουργία και λειτουργία του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων «Save a Greek Stray», βράβευσε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για την Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών 2017.

Η κυριά Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση, έχοντας σαν εφαλτήριο την αγάπη της για τα αδέσποτα ζώα και με διάθεση να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, πρωτοστάτησε στη δημιουργία του πρότυπου καταφύγιου αδέσποτων ζώων «Save a Greek Stray».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός:
«Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών έχει καθιερωθεί σαν ένας θεσμός Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών.
Η φετινή έκθεση είναι αφιερωμένη στην Φιλοζωία με τη διοργάνωση πολλών ανάλογων εκδηλώσεων και δράσεων και σε αυτό το πλαίσιο τιμούμε την κυρία Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση για την για την δημιουργία του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων «Save a Greek Stray».

Το Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων «Save a Greek Stray» είναι στον Ωρωπό.


Τι θα έλεγες σε ένα φίλο σου προτρέποντάς τον να υιοθετήσει ένα αδέσποτο;

Παρόλη την αγάπη της για τα σκυλιά στα τατουάζ που εμφανίζονται στα χέρια της κυρίας Λάτση δεν έχουν σκυλάκια. Ίσως σε άλλα μέρη του σώματος να υπάρχουν.

 

Ες αύριον τα σπουδαία

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αποτελέσματα εκλογών του Σωματείου Εργαζομένων δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 2 Ιουνίου 2017

Πάντα μετά τις συνδικαλιστικές  εκλογές υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.  Οι ηττημένοι ή  ο ηττημένος  ποιοι είναι;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι προτάσεις προγραμματισμού δράσεων !!

Posted by koszig στο 2 Ιουνίου 2017

Στο πάνω μέρος του Σχολείου η οδός Καλατζή.

Κάτω δεξιά η περιοχή της Αγίας Σωτήρας. Τα μαγαζιά!!

Η περιοχή ιδανικό μέρος για σχολείο!!

Τα όργανα του  δήμου συνεδριάζουν και προγραμματίζουν δράσεις!! Υπομονή!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »