Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 7 Ιουνίου 2017

Προχωράμε μπροστά!!

Posted by koszig στο 7 Ιουνίου 2017

 

 

%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82

Προχωράμε μπροστά!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 6-6-2017. Μια από τα ίδια

Posted by koszig στο 7 Ιουνίου 2017

Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, ώρα 19:00. Αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση ήταν στις 19:00.

 

Την ώρα αυτή έπρεπε να είναι παρόντες στην αίθουσα συνεδριάσεων οι υπάλληλοι της γραμματείας και το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.

Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι  η Λουίζα Κοσμίδου, ο Παναγιώτης Κοσμίδης , ο Νικόλαος Τσάτσης, η Παναγιώτα Αγγελοπούλου και ο Βασίλης Τοπαλλιανίδης.

Οι υπάλληλοι κατέλαβαν τις θέσεις τους στις 19:20

Ο πρόεδρος του δημοτικού  συμβουλίου προσήλθε στις 19:33

Αυτή τη στιγμή εμφανίστηκαν και δημοτικοί  σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Στις 19:42 εμφανίστηκε ο δήμαρχος.

Εκφωνήθηκαν τα ονόματα των παρόντων. Εκτός των προαναφερομένων παρόντες εκ μέρους της συμπολίτευσης οι κ.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης  10 και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύνολο 11!!  Όλοι, πλην 2 , με αντιμισθία!!

Στις 19:35 ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα και έγκαιρα όλα τα μέλη του
οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη και η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του
μη κληθέντος.
2. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά 35 λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των 35 λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας δεν τηρεί τον κανονισμό λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου.

Φαίνεται ότι το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Έχει συνέχεια.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »