Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 26 Ιουνίου 2017

Νέοι Επιστήμονες

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2017

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2017

Το κείμενο του Δελτίου Τύπου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Οι νόμοι τηρούνται στο δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2017

Όταν αυτοί που έχουν ορκιστεί:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».

δεν τηρούν τον όρκο τους, τότε όλα μπορεί κανείς να τα περιμένει.

 

Το άρθρο 96, παρ. 3 του ν. 3463/2006 αναφέρεται σε αυτό που έχει συμπεριληφθεί και στον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

4. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις
μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η απόφαση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 19 Ιουνίου.

6ΑΙΔΩΨ8-10Δ Απόφαση  Δημοτικού συμβουλίου 19-6-2017

Ως θέμα της συνεδρίασης φέρεται:

ΘΕΜΑ: «Συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στα πλαίσια της ανεπάρκειας των εξαγγελθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση και της μη εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας.»

Στην συνέχεια στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σήμερα σε τακτική Συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 38249/15-06-2017 πρόσκληση προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (της 30ης -05-2017), εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. (άρθρο 96 παρ. 3 Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006)

Είναι φανερό ότι αυτό το τμήμα της απόφασης είναι σε αντίθεση με το θέμα που αναφέρεται ως θέμα ημερήσιας διάταξης.!!

Στη συνέχεια του κειμένου της απόφασης αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα και διαβάζει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39053/19-06-2017 επιστολή του κου Δημάρχου η οποία αναφέρει τα εξής:
Προτείνω να εισαχθεί ως 1ο έκτακτο θέμα στο Δ.Σ. της 19ης -06-2017, η συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στα πλαίσια της ανεπάρκειας των
εξαγγελθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση και της μη εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας και εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση των
κινητοποιήσεων.’

Ακολούθως μετά από διαλογική συζήτηση το δημοτικό συμβούλιο   Ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό Επιτροπής Κινητοποιήσεων αποτελούμενη από το δήμαρχο και άλλους 9 δημοτικούς συμβούλους  με σκοπό τη συνέχιση των κινητοποιήσεων κατά της εγκληματικότητας και των ναρκωτικών .

Είναι φανερό ότι η συνεδρίαση δεν ήταν νόμιμη, γιατί σε αντίθεση με το άρθρο 96 παρ. 3 Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006, το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε και αποφάσισε για θέμα που δεν είχε αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη της 30-6-2017.

Πέρα όμως από το θέμα της νομιμότητας της απόφασης υπάρχει και θέμα Ηθικής τάξης.

Την επόμενη μέρα ο δήμαρχος διαφώνησε με την επιτροπή αγώνα που είχε συσταθεί με πρότασή του και παράτυπα ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο, και σε συνεδρίαση  με αντιδημάρχους και προέδρους ΝΠΔΔ  αποφάσισε τη συνέχιση του αγώνα για τις επόμενες τρεις ημέρες, που έγιναν δύο, αφού την τελευταία ημέρα δεν έγινε εκδήλωση διαμαρτυρίας, αλλά συνεδρίασε η επιτροπή κατά της παραβατικότητας στο δημαρχείο.

Με αυτή την κίνηση του δημάρχου αποφεύχθηκαν άλλου είδους κινήσεις που μπορεί να  αποφάσιζε η από το δημοτικό συμβούλιο εκλεγείσα επιτροπή αγώνα, ειδικά για το είδος και τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Είναι φανερό ότι την ευθύνη για τη μη νόμιμη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου φέρουν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας και ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Και μια παρατήρηση. Η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 13/6/2017 για θέματα παραβατικότητας αναβλήθηκε. Δε μπορούσε να συγκληθεί εξ αναβολής ή ως έκτακτη συνεδρίαση να συζητηθεί το θέμα: «Συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στα πλαίσια της ανεπάρκειας των εξαγγελθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση και της μη εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας.» και μετά το τέλος της να γίνει νόμιμα η δυο φορές αναβληθείσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τα 70 θέματα της ημερήσιας διάταξης;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2017

Posted in ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »