Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 13 Αυγούστου 2017

Μια έκδοση που μπορεί να δημιουργήσει ιστορίες!!

Posted by koszig στο 13 Αυγούστου 2017

Η καταγραφή της Ιστορίας  του τόπου μας είναι σημαντική υπόθεση. Σημαντικότερη είναι ίσως για κάθε δημότη η τοπική ιστορία. Η νεώτερη  ιστορία του δήμου Αχαρνών καταγράφεται σε βιβλία που περιγράφουν σημαντικά γεγονότα της πόλης μας για τα χρόνια που πέρασαν, όπως την Εθνική Αντίσταση,  τις πολιτικές και δημοτικές εκδηλώσεις  που γίνανε  στη πόλη μας.

Πέρα όμως από τα βιβλία η ζωή της πόλης διαχρονικά περιγράφεται και στις τοπικές εφημερίδες. Τα τελευταία χρόνια εκτός από τον έντυπο τύπο υπάρχει και ο ηλεκτρονικός τύπος που εκτός από τα κείμενα και τις φωτογραφίες στις «σελίδες» του  υπάρχουν και βίντεο που απεικονίζουν ζωντανά τα γεγονότα.

Κάθε πολιτιστικός, κοινωνικός ή πολιτικός φορέας διαθέτει φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις αυτές. Κάθε δημότης έχει φωτογραφίες που απεικονίζουν εκδηλώσεις της ζωής του ή φωτογραφίες, που μπορεί να απεικονίζουν τον ίδιο, αλλά να εμφανίζουν  και το περιβάλλοντα χώρο, όπως για παράδειγμα δρόμους ή κτίρια.

Όλα αυτά μπορεί να χρησιμεύσουν μετά από χρόνια  ως πηγές  σε ερευνητές ή ιστοριοδήφες για την παρουσίαση τοπικών θεμάτων.

Στο δήμο Αχαρνών υπάρχει η η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (ΙΛΕΑ) που διαθέτει πέρα από το Λαογραφικό Μουσείο και μεγάλο όγκο ιστορικού υλικού, μεταξύ του οποίου και μεγάλο πλήθος φωτογραφιών που απεικονίζουν εκδηλώσεις και πρόσωπα. Όποιος έχει  φωτογραφίες και άλλο υλικό που αφορά το δήμο Αχαρνών και θέλει να το διαθέσει για ηλεκτρονική αντιγραφή μπορεί απευθυνθεί στην ΙΛΕΑ στην κεντρική πλατεία Αχαρνών.

 Κάθε ιδιώτης  έχει δικαίωμα να αναπτύξει αντίστοιχη δραστηριότητα, είτε από μεράκι, είτε για επαγγελματική δραστηριότητα. Πολλοί ιδιώτες έχουν προσωπικές συλλογές που μπορούν να τις εκθέσουν, ατομικά ή ομαδικά.

Εδώ και μερικές μέρες τοιχοκολήθηκε και σχετική αφίσα.


Είναι μια αξιέπαινη δραστηριότητα για συγκέντρωση φωτογραφιών για την ανάδειξη της πόλης των Αχαρνών.

Υπάρχει όμως και μια παράλληλη δραστηριότητα.

Στη συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής της  17/7/2017 «συζητήθηκε» η αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000 € από τον Αθανάσιο Μαρτίνο για την κάλυψη εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου (Λευκώματος) για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: «Όψεις της Ιστορίας του τόπου.»

 

Η εισήγηση

2513 Εισήγηση για Αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000,00 €

Και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2513 Αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000 € για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου

Στην απόφαση αναφέρεται:

          Η δωρήτρια παραιτείται εκ των προτέρων από οιοδήποτε δικαίωμα αφορά την έκδοση αυτή καθώς η δωρεά της αφορά αποκλειστικά το ποσό το οποίο προαναφέρεται.

            Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή και

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του επί του θέματος,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

  1. Την αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με διαχειριστή τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο που αφορά στην κάλυψη εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου αξίας 75.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η πληρωμή για την έκδοση του ως άνω λευκώματος θα πραγματοποιηθεί απευθείας σε λογαριασμό της Εταιρείας που θα αναλάβει την διαδικασία.

 Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο

Στο ανωτέρω βίντεο από τη συνεδρίαση φαίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι που έκαναν διαλογική συζήτηση με το δήμαρχο!!!

Όπως φαίνεται στην απόφαση ο κ. Μαρτίνος είναι χορηγός για την έκδοση, χωρίς να ζητά να του χορηγηθούν δικαιώματα από την έκδοση του βιβλίου. Αφήνει στο δήμο Αχαρνών τα δικαιώματα απ την έκδοση του λευκώματος.

Ο δήμος Αχαρνών οφείλει να κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση του βιβλίου-λευκώματος.

Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να τηρήσει, κατά τη γνώμη μου, τις παρακάτω διαδικασίες:

  • Να καθορίσει το περιεχόμενο του λευκώματος για την Τοπική Ιστορία των Αχαρνών και ειδικά:
  • τη χρονική περίοδο που θα αφορά το περιεχόμενο του λευκώματος
  • οι στόχοι των φωτογραφιών (θα απεικονίζουν πολεοδομικές απεικονίσεις. όπως οικίες, δρόμους, πλατείες και τις χρονικές μεταβολές της εξέλιξής τους;)
  • οι φωτογραφίες θα παρουσιάζουν διαχρονικά τις εκδηλώσεις στο δήμο Αχαρνών;
  • θα παρουσιάζονται, με φωτογραφικό υλικό και κείμενα, σημαίνοντα πρόσωπα του δήμου Αχαρνών;

Αυτά είναι μερικά θέματα που θα μπορούσαν να περιέχονται στο βιβλίο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου

Φυσικά υπάρχουν διαδικαστικά θέματα που πρέπει να καθοριστούν, όπως τα πνευματικά δικαιώματα ή η αμοιβή του συγγραφέα, τα πνευματικά δικαιώματα για τις φωτογραφίες του λευκώματος, το χρονικό διάστημα της συγγραφής του βιβλίου, από την ανάθεση μέχρι την παράδοσή του για εκτύπωση.

Είναι φυσικό να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο επιτροπή ειδικών που θα έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα του κειμένου και την τελική έγκριση πριν την έκδοση.

Τελικά θα πρέπει να γίνει δημόσια προκήρυξη για τη συγγραφή του βιβλίου. Ενός βιβλίου που δεν θα απεικονίζει μόνο τις Όψεις της Ιστορίας των Αχαρνών, αλλά και τη δημοτική Αρχή που ενέκρινε την έκδοσή του με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

 

Αυτά προς το παρόν!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »