Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 19 Σεπτεμβρίου 2017

Posted by koszig στο 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ήταν μια συνεδρίαση που το πρώτο τμήμα της με τις ανακοινώσεις επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, δημοτικών συμβούλων  και απαντήσεων αντιδημάρχων και του δημάρχου κράτησαν περίπου τέσσερις ώρες, παρότι ο πρόεδρος του δημοτική συμβουλίου προσπάθησε  να τηρήσει τον κανονισμό σχετικά με τη διάρκεια των ομιλιών.

Η δυσκολία παρακολούθησης των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου,  η άρνηση του δημάρχου να χορηγούνται βιντεοσκοπημένα αντίγραφα των συνεδριάσεων και η ανύπαρκτη ζωντανή διαδικτυακή παρουσίαση των συνεδριάσεων στερεί από τους δημότες  την ενημέρωση.

Ο μεγάλος όγκος των βιντεοσκοπημένων συνεδριάσεων αποτελεί πρόβλημα στην ανάρτηση στο Youtube με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται  τμήματα των συνεδριάσεων, που κατά την κρίση του διαχειριστή του blog είναι τα πιο σημαντικά.

Το σημαντικότερο θέμα στο τμήμα των ανακοινώσεων ήταν οι ακύρωση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 28/7/2017 και της οικονομικής υπηρεσίας 17/7/2017, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). για αυτό το θέα κανείς δεν ασχολήθηκε εκτός από τον πρώην δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο.

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε τις αποφάσεις και τίποτε άλλο. Δεν ασχολήθηκε για ενδεχόμενες ευθύνες του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου που υπέγραψε τις προσκλήσεις για τα τρία παράνομα συμβούλια στις 17, 24 και 28/7/2017.  Δεν ασχολήθηκαν για ενδεχόμενες ευθύνες του Γενικού Γραμματέα του δήμου Θανάση Κατσιγιάννη,

του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων και του συντάκτη της πρόσκλησης για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου; Δεν ασχολήθηκαν με τις διοικητικές ευθύνες του δημάρχου που προΐσταται όλων αυτών;

Δεν αναρωτήθηκαν για τις συνέπειες που θα υπάρξουν για το δήμο Αχαρνών με την ακύρωση αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής, μεταξύ των οποίων και 5 επισκευές οχημάτων σε συνεργεία που κόστισαν 20.092 €.

Αν σταθμεύσει κάποιος σε χώρο που απαγορεύεται έξω από το δημαρχείο η  αστυνομία μετά από αναφορά δημότη στέλνει χαρτί στον παρανομούντα  ότι δεν είναι σωστό να παρκάρει στη θέση αυτή ή του στέλνει μια κλήση για παράνομη στάθμευση με το σχετικό χρηματικό πρόστιμο;  Αλλά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  ακολουθεί μερικώς τη λογική των συνεπειών των παράνομων πράξεων. Για το δήμο  Αχαρνών ισχύει: «κάνε ότι νομίζεις, το πολύ να ακυρώσουν την απόφαση»

Ένα θέμα που ασχολήθηκε το δημοτικό συμβούλιο ήταν η συμπεριφορά του δημάρχου απέναντι στο προεδρείο του Συλλόγου  Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις από το δήμαρχο, που φαίνεται να γίνονται δεκτές από τους εργαζόμενους στο Δήμο Αχαρνών. Τέλος καλό, όλα καλά;

 

Ένα σημαντικό θέμα είναι και το θέμα της Επενδυτικής Αχαρνών Ανώνυμης Εταιρείας.

 

Πως αντιμετωπίστηκε το θέμα από το δήμαρχο Αχαρνών φαίνεται στην ομιλία του δημάρχου σε απάντηση όσων θεμάτων αναφέρθηκαν  από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης.

 

Ο δήμαρχος απάντησε στις καταγγελίες τις αντιπολίτευσης προτείνοντας αμέσως μετά την ομιλία του στο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στην Επενδυτική από το έτος 2010 μέχρι σήμερα.

Μια σειρά από αναρτήσεις για την Επενδυτική Αχαρνών προς ενημέρωση, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Σε επόμενο άρθρο θα  γίνει και πάλι αναφορά για τη διοίκηση της Επενδυτικής και ειδικά για τη Γενική Συνέλευση  της Επενδυτικής που είναι ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Ο δήμαρχος πρότεινε μετά την ομιλία του  το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για την Επενδυτική.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας  άρχισε την ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα

 

Όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι η πρόταση είναι να ληφθεί πολιτική απόφαση για το θέμα, γιατί κανονικά την απόφαση  πρέπει να λάβει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής

Μετά το τέλος της ψηφοφορία από το ακροατήριο ακούστηκε: «Μπήκατε στην ημερήσια διάταξη ή όχι. Άμα δεν μπήκατε πως κάνετε ψηφοφορία;»

Ο πρόεδρος  το δημοτικού συμβουλίου δεν άκουσε και συνέχισε. Στο τέλος του βίντεο, μετά την αιτιολόγηση ψήφου του δημοτικού συμβούλου κ. Χίου, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανακοινώνει ότι μετά την ψηφοφορία: «Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης» !!!

Η πρόταση του κυρίου δημάρχου θα μπορούσε να είναι έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, εφόσον
παρίσταται στη συνεδρίαση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά το Δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της
μειοψηφίας, σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια λαμβάνουν το λόγο οι λοιποί
Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας (όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν
ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά.
Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επίσης δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αυτά έπρεπε να γνωρίζει και ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και οι δημοτικοί σύμβουλοι όταν τέθηκε το θέμα για ψηφοφορία πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το νόμο και τον Κανονισμό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προϋπόθεση για την εγκυρότητα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Κύριε δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου, οι συζητήσεις στο το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι παρόμοιες με συζητήσεις στο καφενείο, όπου ο μαγαζάτορας βάζει θέματα για συζήτηση και το γκαρσόνι επιβλέπει τη συζήτηση και παίρνει παραγγελίες.

Όταν αναλάβατε υπηρεσία ορκιστήκατε να τηρείτε το Σύνταγμα και τους νόμους. Τους τηρείτε;

Και ένα θέμα που τέθηκε από το δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Βρεττό, που επιπλέον είναι και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και δεν του επιτρέπεται να κάθεται δεξιά του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, όπως στους μεγάλους δήμους, (κλικ εδώ).

 

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός.

Θα δοθούν τα στοιχεία από την υπηρεσία εντός μηνός ως ο κανονισμός ορίζει;

Αυτά ως πρώτα στοιχεία από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Επενδυτική Αχαρνών σε επόμενη ανάρτηση.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: