Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Έτσι λειτουργεί ο δήμος Αχαρνών

Posted by koszig στο 28 Σεπτεμβρίου 2017

Αυτή ήταν η εικόνα για τις δημοσιευμένες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017. Στις 19 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε για μια σειρά θεμάτων. Για οκτώ ημέρες είχε αναρτηθεί μόνο μία απόφαση στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Εννέα ημέρες  μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτήθηκαν άλλες οκτώ αποφάσεις!!

Στην ημερήσια διάταξη ήταν γραμμένα 25 θέματα.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 για τη Διαύγεια.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Στο άρθρο 11 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται:

Άρθρο 11
Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Έλεγχος Νομιμότητας
1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και την περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για αυτό το σκοπό . Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η φράση «αμελλητί» που αναφέρεται στη Δι@ύγεια δε μπορεί να  είναι για χρονικό διάστημα τριών ημερών.

Η δημοσίευση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου 9 ημέρες μετά τη συνεδρίαση αποτελεί σαφή παράβαση του νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας  του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του δήμου  σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας:

ΑΡΘΡΟ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 19
Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου
Με βάση τον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου, με
αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων, που αφορούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και το προεδρείο του. Η υπηρεσία αποτελείται από τον ειδικό
γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλους υπαλλήλους, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.
Βασική αρμοδιότητα της αυτοτελούς υπηρεσίας υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων επί των θεμάτων που τους αφορούν.
Στις αρμοδιότητες της υποστήριξης των εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων, καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου, και γενικά κάθε σχετική προετοιμασία και εργασία με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εδώ τελειώνει το μάθημα. Σε ποιους κυρίως απευθύνεται;

Στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Ρούσσα

Στον Αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη Βρεττό

Στη Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου  Όλγα Ποιμενίδου

Στους υπαλλήλους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Στο Γενικό Γραμματέα του δήμου Αχαρνών Αθανάσιο Κατσιγιάννη

Και φυσικά στον επόπτη όλων δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό

Ποιοι έχουν την ευθύνη για τη μη τήρηση των ανωτέρω νόμων;

Ο καιρός γαρ εγγύς

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: