Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ταξίδια υπαλλήλων στο εσωτερικό.

Posted by koszig στο 5 Οκτωβρίου 2017

Προκειμένου να μεταβεί ένας υπάλληλος ή αιρετός  σε μετακίνηση στο εσωτερικό για συμμετοχή σε σεμινάριο ή σε συνεδρίαση υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν.

Σύμφωνα με το νόμο 4336/2015 που ισχύει από 1-1-2016 στο άρθρο 4 παρ. 3,4 αναφέρεται:

Με τις διατάξεις της παρ. 3 τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι οι αποφάσεις μετακίνησης πρέπει κατ’ αρχάς να είναι γραπτές, να εκδίδονται, πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, για κάθε μετακίνηση χωρίς να αναφέρονται σε αυτές μετακινήσεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής στοιχεία :
α. ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του μετακινούμενου
β. κλάδο ή ειδικότητα
γ. ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
δ. ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
ε. αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
στ. πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
ζ. τον τόπο και το μέσο της μετακίνησης
η. το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση
θ. κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου.
Ας δούμε μία μετακίνηση υπαλλήλου για μετακίνηση στο εσωτερικό προκειμένου να παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο.

Πρώτη κίνηση.

Εισήγηση για την απόφαση αρμοδίου οργάνου (δημάρχου) για τη συμμετοχή σε σεμινάριο.

Απόφαση του δημάρχου για μετακίνηση του υπαλλήλου.

Απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης αν υπάρχει το αναγκαίο ποσό στο σχετικό κωδικό. Αναγκαία προϋπόθεση η αναλυτική κατάσταση των εξόδων της μετακίνησης και τις άλλες δαπάνες που προβλέπονται από το νόμο.

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης.

 

Με την επιστροφή του υπαλλήλου υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών για τις δαπάνες.

Δελτία επιβίβασης ή εισιτήριο αν χρησιμοποιήθηκε άλλο μέσο εκτός αεροπορικής μετάβασης.

Τιμολόγιο του ξενοδοχείου διανυκτέρευσης, όπου αναγράφεται η κατηγορία του ξενοδοχείου, το ονοματεπώνυμο του διαμένοντος και οι ημερομηνίες διαμονής.

Η ημερήσια αποζημίωση.

Ας δούμε πως ο δήμος Αχαρνών εφαρμόζει το νόμο.

Η εισήγηση για μετάβαση υπαλλήλου για την παρακολούθηση σεμιναρίου στο Εσωτερικό

Για τη διοργάνωση του σεμιναρίου υπήρξε ένα έγγραφο – αίτηση της διοργανώτριας εταιρείας  στο δήμο Αχαρνών για το πρόγραμμα του σεμιναρίου με αρ   πρωτ. : 53330/31-08-2017

2608 Εισήγηση

Στην εισήγηση δεν υπάρχει ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου.  Χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου δεν είναι επίσημο έγγραφο.

Ακολούθησε η απόφαση δημάρχου για τη μετάβαση υπαλλήλου για την παρακολούθηση σεμιναρίου Νο : 821 & αρ. πρωτ. : 53274/31-08-2017 χωρίς να δημοσιευτεί η απόφαση του δημάρχου στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών.

Από τη σύγκριση των αρ. πρωτοκόλλου του αιτήματος της διοργανώτρια εταιρίας του σεμιναρίου 53330/31-08-2017  και της απόφασης δημάρχου να αποσταλεί υπάλληλος 53274/31-08-2017 φαίνεται ότι «μυρίστηκε» το σεμινάριο πριν το επίσημο αίτημα!!

7393ΩΨ8-Θ6Χ Ανάληψη υποχρέωσης

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 53419/1-9-2017 ακολούθησε την απόφαση δημάρχου την τη δέσμευση του ποσού των 450 €.

Απόφαση οικονομικής επιτροπής.

2608 Απόφαση Οικ. Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

  1. 1.Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
  2. Tην ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00 € στην εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ κ΄ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. με τίτλο για συμμετοχή υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο (8-10/9/17) στην Ναύπακτο.

      Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. : 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου , οικονομικού  έτους 2017.

Στην εισήγηση μεταξύ άλλων αναφέρεται: Το κόστος του σεμιναρίου είναι 450,00 € και συμπεριλαμβάνει τα έξοδα διαμονής. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης και σίτισης.

Το τελευταίο δεν αναγράφεται στο κείμενο της απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

Στις 28/9/2017 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή.

ΨΘΚ2ΩΨ8-7Ν1 Απολογιστικά στοιχεία για σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
(με 6 ψήφους υπέρ ,1 κατά του κ. Σπύρου Βρεττού)
1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
2. Ψηφίζει πίστωση 193,45 € για έξοδα μετακίνησης & σίτισης, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ειρήνης Λέκκα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6495.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Στα έχοντας υπόψη, που δεν υπάρχουν, δε γίνεται αναφορά για Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016, πριν από τη λήψη απόφασης της δαπάνης.

Από τις αναρτημένες  Π.Α.Υ. από το αριθμό Α-620 μέχρι σήμερα τον αριθμό Α-636  δεν υπάρχει Ανάρτηση Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 193,25 €.

Το σεμινάριο για ¨Νέο νομοθετικό πλαίσιο διαδικασιών δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης από τους διατάκτες (νέο Π.Δ. 80/2016), «, που στοίχισε στο δήμο Αχαρνών 643,45 €  φαίνεται ότι δεν το εμπέδωσε  η προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο κωδικός 00-6073 για Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια που δεσμεύτηκαν τα 450 €  δεν περιέχει το ποσό των 193,45 € που δαπανήθηκαν για τη συμμετοχή σε σεμινάριο, πρέπει να εκταμιευτούν από το κωδικό 00-6495.001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»;

 

Αυτά τα λίγα για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό.

Για το εξωτερικό σε επόμενη ανάρτηση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: