Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 12 Οκτωβρίου 2017

Πως να εκφέρουν γνώμη με λάθος δεδομένα;

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2017

Για τις 19/10/2017 υπάρχει πρόσκληση για σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Θέματα για συζήτηση και έκφραση γνώμης:

1. «Αναπροσαρμογή ή µη τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-Οικονομική τεκμηρίωση»
2. «Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων»

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής υπάρχει ένσταση για την απόφαση συγκρότησής της, (κλικ εδώ).

Ας υποθέσουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει σύμφωνα με το νόμο. Ενδιαφέρον έχει να δούμε την εισήγηση για το πρώτο θέμα. Υπάρχει ένας πίνακας για τα έσοδα του Νεκροταφείου. Αναφέρεται στα έσοδα που βεβαιώθηκαν το έτος 2016 μέχρι 30/6/3016 και εκείνα που προϋπολογίστηκαν  για το έτος 2017.

 

Έσοδα έως 30/6/2016  Προϋπολογισθέντα 274.680 € . Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα 352.071 €.  

Εισπράχτηκαν  77.391 € περισσότερα από όσα είχαν προϋπολογιστεί.

Ο πίνακας της εισήγησης που έχει ως βεβαιωθέντα έσοδα μέχρι 30/6/2016 το ποσό των 215.048,06 € δεν είναι ακριβής!!!

Για τον προϋπολογισμό του έτους 2017  προϋπολογισθέντα έσοδα  328.200 €,

Έσοδα έως 30/6/2017. Προϋπολογισθέντα 328.200 € . Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα 175.914 €.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 εισπράχτηκαν 176.157 € περισσότερα  από όσα εισπράχτηκαν το πρώτο εξάμηνο το έτους 2017

Το αντίστοιχο διάστημα το έτος 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το έτος 2016 είχε τις μισές εισπράξεις!!

Το μόνο θετικό σημείο για τις εισπράξεις είναι οι πωλήσεις οικογενειακών τάφων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016   δεν «πουλήθηκαν» τάφοι, ενώ το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017  «πουλήθηκαν» 9 τάφοι!!

Αν θεωρήσουμε αναλογικά ότι το δεύτερο εξάμηνο  του έτους 2017 θα έχει περίπου τα ίδια  έσοδα με το πρώτο εξάμηνο  του έτους 2017, τότε τα έσοδα για το έτος 2017 θα είναι της τάξης των 350.000 €.

Πως προκύπτει το ποσό των 548.648,08 € για είσπραξη το έτος 2017, που αναφέρεται στον  πίνακα της εισήγησης;

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τον ανωτέρω πίνακα εξόδων που υπάρχει στην εισήγηση.

Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού  για τον Αύγουστο του έτους 2017 υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία

Τον Αύγουστο του έτους 2017 υπήρξε έσοδο 60.280.71 € από την «πώληση» 14 τάφων. Το ποσό των 215.722,50 € , που αναφέρεται ως προϋπολογιζόμενο έσοδο, που αναφέρεται στον πίνακα με τίτλο «ΕΣΟΔΑ», αντιστοιχεί στην «πώληση» 48 τάφων. Με ποια απόφαση δημοτικού συμβουλίου λογαριάζει η δημοτική Αρχή να «πουλήσει» πάνω από 20 τάφους πέρα από εκείνους που έχει αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο να «παραχωρηθούν» ;

Για τη μόρφωση γνώμης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων των νεκροταφείων είναι η γνώση των σχετικών δαπανών για τη συντήρηση των νεκροταφείων. Για αυτά στην επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »