Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 13 Οκτωβρίου 2017

Πως να εκφέρουν γνώμη με λάθος δεδομένα; -1

Posted by koszig στο 13 Οκτωβρίου 2017

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε σχολιασμός για την εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σχετικά με την «Αναπροσαρμογή ή µη τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-Οικονομική τεκμηρίωση», (κλικ εδώ).

Σήμερα σχολιασμός του δεύτερου μέρους της εισήγησης για τα έξοδα.

Στον κωδικό 45-6011  μπερδεύουν τους  μόνιμους υπαλλήλους με τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

Στον Κ.Α. 45-6011 υπάρχει αναφορά για αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΑΧ το έτος 2017 με ποσό 132.161,24 € και με τον ίδιο Κ.Α., τρεις γραμμές παρακάτω στο πίνακα,για αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)  το έτος 2017 με ποσό 13.298,16 €. 

Το έτος 2017 στο νεκροταφείο δεν απασχολούνται μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι.

Ποιος είναι ο μόνιμος υπάλληλος που μισθοδοτείται με 1.232 € το μήνα;   Για ποιους υπαλλήλους είχαν προβλεφτεί  τα 26.013,96 €;

Το ποσό των 76.070,24 € είναι μέχρι σήμερα για τη μισθοδοσία 9 υπαλλήλων ΙΔΑΧ. Προφανώς στους 9 υπαλλήλους του δήμου δεν περιλαμβάνονται εκείνοι που έχουν τα κλειδιά της εισόδου του παλαιού Νεκροταφείου, γιατί ασχολούνται ιδιωτικά με την αφή των καντηλιών!! Φύλακας για το παλαιό Νεκροταφείο δεν υπάρχει!!

Σήμερα το βράδυ άνθρωπος που ανάβει καντήλια στο Παλαιό Νεκροταφείο έναντι αμοιβής, είναι ένα από τα δύο άτομα, ιδιώτες, που έχουν τα κλειδιά της εξώπορτας του Παλαιού Νεκροταφείου, κλείδωσε μέσα στο Νεκροταφείο άλλο άτομο μέλος της Κοιν.Σ.Επ. («Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση») που δραστηριοποιείται νομίμως στο Νεκροταφείο για την αφή των καντηλιών.

Η δημοτική Αρχή τι λέει για το γεγονός αυτό;

Η Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να ισοσκελίσει τα έσοδα εισάγει στον προϋπολογισμό δαπάνη 180.000 € για αγορά γης για επέκταση των Νεκροταφείων. Αν το ποσό αυτό δε δαπανηθεί για αγορά γης και οι εισπράξεις των εσόδων είναι μεγαλύτερες των δαπανών, τότε το επιπλέον ποσό αποτελεί φορολογία και δεν επιτρέπεται!!

Για το τέλος Αυγούστου οι εισπράξεις  ήταν  234.825,26 € , ενώ οι δαπάνες  129.587,61 € . Υπήρχε πλεόνασμα εσόδων   105.237,65 €.

Το ποσό των 105.237,65 € αποτελεί φορολογία των δημοτών για υπηρεσίες των Νεκροταφείων. 

Για το έτος 2018 πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες των δημοτών για τις υπηρεσίες των δημοτικών Νεκροταφείων.

Με το παγκάρι του Ιερού Ναού του Νέου Νεκροταφείου τι γίνεται;

Αυτά για τα έσοδα, έξοδα και τα συμβαίνοντα στα Νεκροταφεία, που καλούνται να εκφέρουν γνώμη για το ύψος και το είδος των δημοτικών τελών για τα Νεκροταφεία τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης !!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »