Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα Κοιμητήρια του Δήμου Αχαρνών – 2

Posted by koszig στο 2 Δεκεμβρίου 2017

Λίγα λόγια σχετικά με τα Κοιμητήρια

Το Παλαιό και το Νέο Κοιμητήριο στις Αχαρνές. Σχετικά, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Βασικό στοιχείο της λειτουργίας του νεκροταφείου είναι ο Κανονισμός λειτουργίας του. Ο κανονισμός είναι κανονιστική απόφαση και όταν ψηφιστεί με τις νόμιμες διαδικασίες αποτελεί τοπικό νόμο.

Σύμφωνα με το νόμο και το σχέδιο κανονισμού:

Στην Ελληνική Νομοθεσία όροι «κοιμητήρια» και « νεκροταφεία» έχουν το ίδιο   εννοιολογικό περιεχόμενο, ο πρώτος όμως όρος ανταποκρίνεται  περισσότερο στην Χριστιανική διδασκαλία ενώ ο δεύτερος είναι θρησκευτικά αποχρωματισμένος.

Επειδή στην Ελλάδα υπάρχει ανεξιθρησκεία,  λόγω διαφόρων θρησκευμάτων και ιδεολογιών, σωστότερος είναι ο όρος «νεκροταφείο» και αυτό το όρο θα χρησιμοποιούμε στα κείμενα.

Βασικό στοιχείο είναι, αυτό που αναφέρεται στον κανονισμό, η ίδρυση νεκροταφείου ή μεμονωμένου δήμου ή ενώσεων δήμων. Στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν δύο νεκροταφεία το Παλαιό και το Νέο.

Στο άρθρο 3 του κανονισμού αναφέρεται:

Ο Δήμος υποχρεούται να εξασφαλίζει έγκαιρα τους απαιτούμενους για την ίδρυση ή την επέκταση των Κοιμητηρίων χώρους (άρθρο 1 παράγραφος 2, Α.Ν. 582/68),

Στο άρθρο 5 για την έκταση των νεκροταφείων  αναφέρεται:

Η έκταση του Κοιμητηρίου πρέπει να είναι ανάλογη με τον πληθυσμό του οικισμού.
Συνιστάται να λαμβάνεται επιφάνεια τουλάχιστον 0,5 – 1,00  τετραγωνικό μέτρο για κάθε κάτοικο,

Ο Νόμιμος Πληθυσμός των Αχαρνών,  δηλ. των κατοίκων που είναι γραμμένοι στα μητρώα του δήμου με την τελευταία απογραφή του έτους 2011 είναι 74.884 και ο Μόνιμος Πληθυσμός,  που αποτελείται από κατοίκους που δήλωσαν κατοικία τις Αχαρνές, και μεταξύ αυτών υπήρχαν νόμιμοι ή μη νόμιμοι μετανάστες, είναι 106.943 κάτοικοι, (κλικ εδώ).

Αν η επιφάνεια του νεκροταφείου ληφθεί με τα ανωτέρω στοιχεία, που δέχεται ο κανονισμός, πρέπει η επιφάνεια των νεκροταφείων να κυμαίνεται μεταξύ 53.478 και 106.943  τετραγωνικών μέτρων.

Πόση είναι η επιφάνεια των νεκροταφείων του δήμου Αχαρνών;

Συνολική επιφάνεια 38.201+2.755=40.956 τ.μ. Σύμφωνα με τον κανονισμό η επιφάνεια του νεκροταφείου ή των νεκροταφείων συνολικά πρέπει να είναι  53.478 έως 106.943 τ.μ.

Στο νέο νεκροταφείο υπάρχουν περίπου 2.231 οικογενειακοί τάφοι διαφόρων κατηγοριών και 1296  τριετούς ταφής μέχρι σήμερα. Το έτος 2017 οι ταφές ήταν περίπου 560.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενός νέου νεκροταφείου αντίστοιχου με εκείνου που υπάρχει.

Προσωρινά μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με επέκταση  στα όρια της νομιμότητας.

 

Με κίτρινη γραμμή είναι η περιοχή επέκτασης εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες μελέτες  και η σχετική απαλλοτρίωση. Η έκταση είναι της τάξης των 9.000 τ.μ.

Το πάνω τμήμα έχει έκταση περίπου 3.000 τ.μ. με δυνατότητα κατασκευής περίπου 400 τάφων τριετούς ταφής. η μισή έκταση μπορεί να είναι τάφοι αλλοθρήσκων, βρεφών ή αδιάλυτων. Στο κάτω τμήμα με την κίτρινη γραμμή μπορούν να δημιουργηθούν περίπου 800 τάφοι.

Αυτή είναι μια λύση για κάλυψη των αναγκών ταφής για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μια άλλη δημαρχιακή θητεία.

Πριν γίνουν όλα αυτά πρέπει να  νομιμοποιηθεί με άδεια η λειτουργία  του υπάρχοντος  νεκροταφείου.

Στο πόρισμά του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ένα από τα θέματα που αναφέρονται είναι :

Αποστολή πορίσματος ΣΕΕΔΔ σε εισαγγελέα

Στο πόρισμα αυτ΅΄ο σχετικά με τη νομιμότητα της λειτουργίας του νέου νεκροταφείου αναφέρεται

Δεν χορηγήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου στο κλιμάκιο ελέγχου άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών και των μεταγενέστερα χωρικών επεκτάσεων αυτού. Προφορικά μας ενημέρωσαν ότι δεν γνωρίζουν να έχει εκδοθεί σχετική άδεια. Παρά ταύτα, κατά τον έλεγχο ανευρέθησαν α) το αρ. 8007/6-10-2009 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής προς το Δήμο Αχαρνών με θέμα τη νομιμοποίηση της παράνομης επέκτασης του νέου κοιμητηρίου Αχαρνών και β) το αρ. 46871/3-6-2011 της Δ!νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών προς το Δήμαρχο Αχαρνών όπου αναφέρεται ότι έγινε αναζήτηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία δεν ανευρέθη και αναφέρει τις προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση του συνόλου των κοιμητηρίων. Κατόπιν των ανωτέρω εγγράφων, η μοναδική ενέργεια που έγινε από το Δήμο Αχαρνών ήταν η λήψη της αρ. 14/21-6-2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της για τις διαδικασίες νομιμοποίησης του νέου κοιμητηρίου.

Αν κάνει ένα «περίπατο» κάποιος στο νεκροταφείο θα διαπιστώσει ότι στον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε μια περιοχή που είχε προσδιοριστεί να παραχωρηθεί για οικογενειακούς τάφους. Εκτός όμως από αυτούς  υπάρχουν διάσπαρτοι τάφοι σε περιοχές που ήταν για ταφή τριετούς ταφής. Από το χρόνο θανάτου του νεκρού αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι οικογενειακός,  γιατί δεν έχει γίνει εκταφή λόγω τριετίας.

Το έτος 2013 απασχόλησε το  δημοτικό συμβούλιο η διάθεση ή «πώληση» τάφων ως οικογενειακών.

2099 Λήψη απόφασης και παροχής στοιχείων για το Νέο νεκροταφείο Αχαρνών

Όπως προκύπτει από αυτή την απόφαση το διάστημα 2002-2012 πουλήθηκαν 706 τάφοι και  άλλοι 56 είχαν «πωληθεί» και καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά αλλά δεν είχαν συνταχτεί τα νόμιμα συμβόλαια παραχώρησης. Ήταν η εποχή κυριαρχίας της ΔΕΝΔΑ στο νεκροταφείο!!!

Το 2002 έχουμε έσοδα από την πώληση τάφων 172.179 €  (39 τάφοι)
Το 2003 140.365,74 €     (23 τάφοι)
Το 2004 66.654,04 €      (15 τάφοι)
Το 2005 29.062,60 €      (6 τάφοι)
Το 2006 16.874,06 €      (4 τάφοι)
Το 2007 9.068,81 €        (2 τάφοι)
Το 2008 1.378.040 €      (313 τάφοι)
Το 2009 642.687,07 €    (146 τάφοι)
Το 2010 657.309,24 €    (150 τάφοι)
Το 2011 117.021,67 €     (26 τάφοι)
Το 2012 3.700 €

Εδώ εμφανίζεται το προεκλογικό πανηγύρι για τις εκλογές του έτους 2010.

Έτσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση που περίμεναν επί  τέσσερις ημέρες με το νεκρό στο ψυγείο να βρεθεί ελεύθερος τάφος για ταφή. Τελικά ο νεκρός ετάφη σε διάδρομο του νεκροταφείο,  που η παρούσα δημοτική Αρχή αποφάσισε, ενώ απαγορεύεται, να τον χρησιμοποιήσει για ταφές προκειμένου να ικανοποιήσει 40 δημότες για παραχώρηση οικογενειακού τάφου.

Στην επόμενη ανάρτηση σχολιασμός για τον Κανονισμό.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: