Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα έργα του έτους 2017 σύμφωνα με τα δελτία τύπου του Δήμου Αχαρνών – 1

Posted by koszig στο 31 Δεκεμβρίου 2017

Σε λίγο τελειώνει ο παλιός χρόνος, έτος 2017, και αρχίζει ο νέος.

Θεσμικά και νομικά συνηθίζεται να γίνεται ένας απολογισμός του χρόνου που πέρασε. Στον απολογισμό καθένας θυμάται ή προβάλει  γεγονότα που των ενδιαφέρουν. Σε μια δημόσια αναδρομή στα γεγονότα που πέρασαν καλό είναι να γίνει και για το δήμο Αχαρνών. Το πρόβλημα είναι ποια κατηγορία γεγονότων είναι εκείνα που ενδιαφέρουν τους δημότες των Αχαρνών, είναι η ποιότητα ζωής που μέρος της είναι η ενέργειες του δήμου, είναι η ασφάλεια των δημοτών, είναι η στήριξη κοινωνικών ομάδων που έχουν προβλήματα επιβίωσης, είναι η διοικητική λειτουργία του δήμου, είναι η οικονομική διαχείριση με όσα παρεπόμενα υπάρχουν, είναι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, είναι … ;

Στοιχεία για τα πεπραγμένα της δημοτικής Αρχής αποτελούν τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τα δελτία τύπου που παρουσιάζουν τη δραστηριότητα του δήμου.

Ας αρχίσουμε να παραλληλίζουμε δράσεις που παρουσιάσθηκαν στα δελτία τύπου του δήμου Αχαρνών και τον τοπικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.

Η πρώτη ανακοίνωση με δελτίο  τύπου  το έτος 2017  ήταν

Χρηματοδότηση για σχέδια Βιώσιμης αστικής κινητικότητας ύψους 105 χιλ. ευρώ στον Δήμο Αχαρνών

Σε ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου: Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Πράσινου Ταμείου  αναφέρεται:

Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένο όμως ότι η έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών συνεχίζει να είναι σε εκκρεμότητα, και προκειμένου να υπάρχει βέλτιστη απορροφητικότητα του προγράμματός μας, ενημερώνουμε τους ενταγμένους Δήμους με τις αριθ. 114.6/2016 και 118.1/2017 αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ότι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των eltis.

Το δημοτικό συμβούλιο έδωσε εντολή στο δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Καμία μελέτη δεν έχει ανατεθεί για εκπόνηση σχεδίων ΣΒΑΚ μέχρι σήμερα.

 

Στις 17/1/2017   δημοσιεύτηκε η Ολοκλήρωση Πράξης » ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 341201
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Το έργο  με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 3,001,894.99  € που  εντάχτηκε στις  14/9/2011 και ολοκληρώθηκε το έτος 2016 δεν αναφέρθηκε σε κανένα δελτίο τύπου !!!

Ήταν έργο που άρχισε η προηγούμενη δημοτική Αρχή και τελείωσαν οι υπηρεσίες του δήμου.

 

Έργα οδοποιίας προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ στον Δήμο Αχαρνών

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής για το δήμο Αχαρνών και για το έτος 2017 προβλέφθηκε ποσό 200.000 €. Η σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής εγκρίθηκε  στις 13/3/2017 και υπογράφτηκε στις 14/7/2017 Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00€ για το 2017 για τη δημοπράτηση του νέου έργου: «Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών» συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00€.

Στις 5/9/2017 έγινε η δημοπράτηση του έργου. Ο μειοδότης έδωσε έκπτωση περίπου 75,86 % με τελικό προσφορά 180.328,84 € !!!

Τελικά η οικονομική επιτροπή  μετά τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στις 28/11/2017 κατακύρωσε το έργο στον μειοδότη με  ποσοστό έκπτωσης: 75,86% δηλαδή 152.821,05€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%: 27.507,79€, απρόβλεπτα 15%: 27.049,33€, απολογιστικές εργασίες: 13.264,23€, αναθεώρηση: 3.148,16€ και ΦΠΑ (24%): 53.709,73€ δηλαδή γενικό σύνολο: 277.500,29 €.

Τελικά στο δημότη παραμένει η εντύπωση ότι η δημοτική Αρχή «πέτυχε» έργο 1.100.000 € και όχι έργο 277.500 € που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής. Στη σύμβαση μεταξύ δήμου Αχαρνών και Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνεται και όρος:

3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογράψει σύμβαση με το μειοδότη ο δήμος Αχαρνών. Κόλλησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής;

Στη σύμβαση που υπογράφτηκε με την Περιφέρεια Αττικής αναφέρεται:

  1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα δύο (42) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική του παραλαβή.

 

Υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ήταν ένα πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για άνεργους σε 34 δήμους. Στο δήμο Αχαρνών  προσλήφθηκαν:

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2017

Στο δήμο Αχαρνών απασχολήθηκαν:

18 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

31 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

133 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

159 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ένα πρόγραμμα για 342 εργαζόμενους που ο δήμος δεν ήξερε τι να τους κάνει, δεν υπήρχαν υλικά, στολές εργασίας, γάλα κ.λ.π.

Ο δήμαρχος έκανε τη σχετική επίβλεψη για τα έργα, (κλικ εδώ)

Αυτοψία του Δημάρχου Αχαρνών σε έργα αποκατάστασης πεζοδρόμων και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων 

Επίβλεψη εργασιών πεζοδρόμησης στον Κόκκινο Μύλο από τον Δήμαρχο Αχαρνών

Εργασίες πεζοδρόμησης στην οδό Λιοσίων και Αρχαίου Θεάτρου

Τελικά τελείωσε η πρώτη φάση για το έτος 2017. Ακολουθεί αντίστοιχο πρόγραμμα για το έτος 2018.

 

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου συνδέσεων αποχέτευσης του Δήμου Αχαρνών 

Στις 23/6/2016 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης με το δήμο Αχαρνών :

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 1.825.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Αποφ. 219 ΠΡΟΓ.ΣΥΜΒ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Τα έργα που είχε προγραμματίσει η Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2017

Αν δει κανείς τον προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Αττικής θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν ψίχουλα για τα μεγαλεπήβολα έργα που αναγγέλλονται:

Για το έργο αποχέτευση της Λυκότρυπας καμία μνεία!!.

Στη σύμβαση του δήμου Αχαρνών με την Περιφέρεια Αττικής αναφέρεται !

ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
Στην περιοχή του έργου (βλ. ανωτέρω άρ. 3) ισχύει το ρυμοτομικό σχέδιο που επανεγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 9730/1.3.2004 απόφαση της Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ..ΔΕ. (ΦΕΚ 197 Δ΄/5.3.2004). Ειδικά για την περιοχή παραπλεύρως του  ρέματος Καναπίτσας, όπου λόγω της μη οριοθέτησής του υπάρχουν εκκρεμή
ζητήματα ρυμοτομίας, ο Δήμος Αχαρνών με το υπ’ αριθμ. 12172/23-02-2016 έγγραφό του μας απέστειλε υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών με τις οποίες
αποδέχονται να κατασκευαστεί ο αγωγός αποχέτευσης στην ιδιοκτησία τους στα πλαίσια του έργου.
Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων
παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Αχαρνών ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί έναντι του Δήμου Αχαρνών αξίωση επιστροφής των ποσών που κατέβαλε για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή τυχόν άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων
ελκόντων δικαιώματα, καθώς και παντός τρίτου, από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

Φταίει κανείς για τη στασιμότητα του έργου;

 

Την αξιοποίηση του κτιρίου επί της οδού Θεοφράστου (Βουτυράδικο) εξετάζει ο Δήμαρχος Αχαρνών

Ακόμα σκέφτονται την αξιοποίηση!!

 

Τα δελτία Τύπου για τα έργα συνεχίστηκαν. Συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: