Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Δεκεμβρίου 2018

Ο ευτελισμός της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 30-11-2918

Posted by koszig στο 2 Δεκεμβρίου 2018

30 Νοεμβρίου 2019. Η ημέρα που θα μείνει στην ιστορία του δήμο Αχαρνών.

Η ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 30-11-2018

Συνολικά 70 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις διαδικασίες ψήφισης έγινε αναφορά σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Πριν τη συνεδρίαση είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δημαρχείο μαθητές , γονείς και καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών. ένα πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι έπεφταν σοβάδες από τα κτίρια και κινδύνευαν οι μαθητές. Συγκεντρώθηκαν να ζητήσουν να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

    

Στις 19:30 άρχισε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τις ανακοινώσεις των δημοτικών συμβούλων και φορέων.

Ανακοινώσεις Ι.

 

Η συνεδρίαση  άρχισε με 25 παρόντες δημοτικούς συμβούλους, 13 εκ της συμπολίτευσης και 12 εκ της αντιπολίτευσης.

Πρώτοι ομιλητές ο υποψήφιος δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, ο υποψήφιος δήμαρχος Παναγιώτης Γρηγοριάδης, ο υποψήφιος δήμαρχος Οδυσσέας Καμπόλης.

Ανακοινώσεις ΙΙ.

 

Επόμενος ομιλητής ο δημοτικός σύμβουλος Στέργιος Πεδιαδίτης, ακολούθησε ο δημότης Κωνσταντίνος Τουμπακάρης, ο γενικός Διευθυντής του δήμου Αχαρνών Νίκος Γεωργακόπουλος

Απαντήσεις του δημάρχου

 

Η τακτική συνεδρίαση άρχισε από το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

2.  1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αχαρνών

 

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 22 δημοτικοί σύμβουλοι υπέρ της αναμόρφωσης και 4 δημοτικοί σύμβουλοι μόνο υπέρ της αναμόρφωσης στο τμήμα  που αναφέρεται στη συντήρηση του ΕΠΑΛ !!

Στις 15/11/2018 στην οικονομική επιτροπή συζητήθηκε  το θέμα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ, ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ) που πέρασε στη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αλλά δεν έφτασε στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Στις 15/11/2018 αναρτήθηκε η υπόθεση στη δι@ύγεια και στις 16/11/2018 πρωτοκολλήθηκε η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 20/11/2018, που τελικά συζητήθηκαν τα θέματά της στις 30/11/2018

 

1.  Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

 

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: 13 υπέρ, 9 κατά.

Ειδικές μειώσεις ανταποδοτικών τελών

Ν. 4368_2016

Άρθρο 13

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

  1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114)αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.»

Αυτή η διάταξη ελήφθη κατά τον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που ψήφισε η οικονομική επιτροπή και αποτελεί εισήγηση στη συνεδρίαση του δημοτικό συμβουλίου της 30/11/2018; 

Η ψήφιση  της πρότασης  για Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 έλαβε 13 ψήφους υπέρ. Για την έγκρισή της, για το τμήμα που περιλαμβάνει απαλλαγές κατηγορίας ατόμων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου που είναι 23 θετικές ψήφοι.

 

3.  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2019.

 

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: 12 υπέρ, 1 κατά.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός το έτος 2018 δεν προσκάλεσε καμία φορά για συνεδρίαση τα μέλη της, σε αντίθεση με την παράγραφο 2 του νόμο που ορίζει να συγκαλείται η Επιτροπή για γνωμοδότηση  για το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου.

Η έγκριση του Τεχνικού προγράμματος δεν είναι έγκυρη.

 

4 «Έγκριση κατάρτισης Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών».
Ψ00ΣΟΡ1Κ-ΥΣΤ Ακύρωση της υπ_ αριθμ. 07_2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΦΑ

Το θέμα 4 αποσύρεται

5 «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅ οικονομικού έτους 2018»

Ω1ΙΒΟΡ1Κ-ΟΚ2 Ακύρωση της υπ_ αριθμ. 89_2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Με τις ανωτέρω αποφάσεις η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για προϋπολογισμούς της ΔΗΦΑ και της ΔΗΚΕΑ το έτος 2018  γιατί οι αποφάσεις δεν ελήφθησαν με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλ. με 23 θετικές ψήφους.

6 «Έγκριση Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) του έτους 2017.»

Εγκρίνεται Ομόφωνα ως η εισήγηση.

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006

Άρθρο 256
Έγκριση αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:
α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού  και της έκθεσης πεπραγμένων.
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου.
2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου.

Επειδή  δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα, με το άρθρο 7, παρ. 12  του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή στις προηγούμενες ψηφοφορίες οι παρευρισκόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν συνολικά 13, δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία  των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς  η απόφαση που  ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη.

 

7 Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αχαρνών

Εγκρίνεται Ομόφωνα ως η εισήγηση.

Από το μέρος των δημοσιογράφων ακούγεται ότι το θέμα αυτό ψηφίστηκε με τον ίδιο τρόπο και ακυρώθηκα πριν δύο μήνες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Με παρέμβαση του δημάρχου ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου συνέχισε τη συζήτηση των θεμάτων.

7Ν2ΠΟΡ1Κ-6ΓΣ Ακύρωση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Για τους ίδιους λόγους, όπως η ανωτέρω απόφαση που ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, η  απόφαση που  ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη.

8. Α)Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα τρία έτη από 7-3-2018 έως 7-3-2021 όπως ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης».
Β) Τροποποίηση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών ως προς τα άρθρα 7 και 17.
Γ) Επικαιροποίηση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών

Ψηφίζεται Ομόφωνα ως η εισήγηση.

62ΠΦΟΡ1Κ-62Ο Ακύρωση του Kανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

Για τους ίδιους λόγους, όπως η ανωτέρω απόφαση που ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, η  απόφαση που  ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη.

Οι επόμενες αποφάσεις ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ότι ψηφίζονται ομόφωνα.

Για τις αποφάσεις αυτές παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ήταν μόνο 7 και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανακοινώνησε ότι ψηφίστηκαν ομόφωνα!!Δεν έγιναν ονομαστικός ψηφοφορίες.

 

Επειδή  δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα, με το άρθρο 7, παρ. 12  του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή  οι παρευρισκόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν συνολικά 7,

Οι αποφάσεις δεν είναι νόμιμες.

 

Για τον ευτελισμό των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης έχει ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου για το τρόπο που χειρίζονται τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Μικρότερο, άλλα όχι αμελητέο, έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης  και της συμπολίτευσης, που επιτρέπουν να γίνονται οι συνεδριάσεις με αυτό τον τρόπο.

 

Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε η βιντεοκάμερα του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, που παρουσιάζει αυτή την ξεφτίλα στο διαδίκτυο.

 

Ποιος θα κάνει το επόμενο βήμα;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »