Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 20 Δεκεμβρίου 2018

Έκτακτες συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου της 20-12-2018

Posted by koszig στο 20 Δεκεμβρίου 2018

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018. Η ενημέρωση:

Γιατί προέκυψαν αυτές οι δύο έκτακτες συνεδριάσεις;

Αυτή ήταν η δεύτερη χθεσινή συνεδρίαση με 51 θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Μετά τη σύντομη λήξη της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας, ο πρόεδρος του συλλόγου των εργαζομένων του δήμου Αχαρνών διαμαρτυρήθηκε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου γιατί δεν περίμενε μισή ώρα μετά την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου ορίζει, για τη λήξη της συνεδρίασης, που πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν θέμα που αφορούσε σε αναδρομικά μισθών υπαλλήλων του δήμου Αχαρνών.

Το θέμα της Έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ήταν: «Περί Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αχαρνών.»

Η 587 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αποτελούσε εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση του προϋπολογισμού.

587 απόφαση οικονομικής επιτροπής για τη σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2019.

Στην εισήγηση αυτή δε φαίνεται ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει έλλειμμα  25.393.154,44 €.

Αυτά τα δύο θέματα, των αναδρομικών των υπαλλήλων και ο προϋπολογισμός ήταν η αιτία για τις δύο συνεδριάσεις της 20/12/2018.

Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 26.

Πρώτη συνεδρίαση της 20/12/2018.

  

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Ομόφωνα 27 υπέρ.

Δεύτερη συνεδρίαση της 20/12/2018.

  

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: 16 παρόντες. Δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία. Το δημοτικό συμβούλιο αναβάλλεται.

Η συνεδρίαση.

 

Όπως φαίνεται μετά το τέλος της πρώτης συνεδρίασης οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αποχώρησαν. Δεν εξήγησαν τους λόγους της αποχώρησης.

Φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν ότι αν αργήσει να ψηφιστεί και εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μέχρι το Μάρτιο θα μπορούν να γίνουν βασικές πληρωμές για τις απολύτως αναγκαίες δαπάνες.

 

Δαπάνες κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στην περίπτωση που δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ – ν. 3463/2011, ορίζονται τα εξής:

  1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει,  μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων  χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον  προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 160 του ΚΔΚ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου.  (άρθρο 3 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β’))

Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση όλων

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δεν τα έχουμε δει όλα!!

Posted by koszig στο 20 Δεκεμβρίου 2018

Οι προσκλήσεις για το δημοτικό συμβούλιο που είχαν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών στις 10:26  ήταν για την Τετάρτη 19/12/2018.

Νεώτερη ανάρτηση.

Οι προσκλήσεις για τις έκτακτες συνεδριάσεις:

Η έκτακτη συνεδρίαση είναι συνέπεια από το «κράξιμο» στη δημοτική Αρχή για την ακύρωση της συζήτησης για θέμα εργαζομένων ελλείψει απαρτίας.

Η δεύτερη ανακοίνωση για έκτακτη συνεδρίαση με θέμα μέτρων για τη μη ισοσκέλιση του προϋπολογισμού πιθανόν να οφείλεται στην ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Η συνέχεια επί της οθόνης σε λίγες ώρες.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ξυπνάτε ρε!!

Posted by koszig στο 20 Δεκεμβρίου 2018

Υποτίθεται ότι χτες ήταν η μεγάλη ημέρα για το δήμο Αχαρνών. Έπρεπε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2019, πάνω στον οποίο στηρίζεται η λειτουργία του δήμου  για το έτος που έρχεται.

Χτες παγιώθηκε η αθλιότητα στη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου.

Στις προσκλήσεις του δημοτικού συμβουλίου για τη συζήτηση στις 19/12/2018 τα κείμενα ήταν:

Στην πρώτη πρόσκληση η ώρα συνεδρίασης ήταν 19:00. Θέαμα: «Περί Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αχαρνών»

Σύμφωνα με άρτο 7, παρ. 2 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

2. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά 35 λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των 35 λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

Από αυτό προκύπτει ότι η πραγματική έναρξη της συνεδρίασης, νόμιμα, μπορούσε να αρχίσει στις 19:35

Παρακολουθείστε τι έγινε:

Στις 19:25 μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων δεν υπήρχε κανένας δημοτικός σύμβουλος

 

Στις 19:26 εμφανίστηκε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Στις 19:20 ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σηκώθηκε από τη θέση του και αποχώρησε. Εμφανίστηκαν οι πρώτοι δημοτικοί σύμβουλοι.

 

Στις 19:35 ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου καλεί τους δημοτικούς συμβούλους να να εισέλθουν στην αίθουσα να αρχίσει η συνεδρίαση. Μετά απο λίγο εμφανίστηκε και ο δήμαρχος.

 

Παρόντες 15. Από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους παρόντες ήταν οι 8 αντιδήμαρχοι και δύο πρόεδροι και αντιπρόεδροι Νομικών προσώπων. Όλοι λαμβάνουν αντιμισθία!!

Στο αριστερό μέρος της οθόνης, στα «επίσημα» έδρανα ο δικηγόρος Γεώργιος Καφύρας, μέλος της δημοτικής παράταξης του δημάρχου.

Από τον τρόπο που έγινε η συνεδρίαση έμοιαζε με μια στημένη θεατρική παράσταση από το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό και τον προεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Ρούσσα. Αυτοί ορίζουν τα θέματα και την ώρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Έτσι τελείωσε η πιο σημαντική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2019.

 

Πάλι χάλασε η βραδιά. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι άσχετο με τα παραπάνω.

Πρόβατα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα.

Λύκοι θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Εδώ ο δήμος «καίγεται» και εμείς την ανακύκλωση!!

Posted by koszig στο 20 Δεκεμβρίου 2018

Αύριο είναι μια σημαντική ημέρα, συζητείται στο δημοτικό συμβούλιο ο προϋπολογισμός του έτος 2019.  Ώρα συνεδρίασης 19:00 έως 19:30, γιατί στις 19:30 έχει προγραμματιστεί δεύτερη συνεδρίαση με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Το πρωί αύριο στις 10:30 υπάρχει για συζήτηση η ομάδα των τεσσάρων θεμάτων με τους ισολογισμούς των ετών 2013-2016,

Πρώτο θέμα είναι :

1  «Τροποποίηση προελέγχου λογαριασμών διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2013».

Αυτό το θέμα ήταν προς συζήτηση στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της  21/11/2018, (κλικ εδώ). Αυτό το θέμα καταψηφίστηκε στη συνεδρίαση  της οικονομικής επιτροπής ομόφωνα. Μεταξύ όσων καταψήφισαν ήταν και ο δήμαρχος.

Για τα θέματα αυτά τι άλλαξε και επανέρχονται για ψήφιση;

Στην οικονομική επιτροπή δεν υπάρχουν εισηγήσεις. Πως θα ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι;

Το σχέδιο του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε στην οικονομική επιτροπή της 7/11/2018 και είναι εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, ψηφίστηκε ¨κουκουλωμένο», γιατί δεν δόθηκε το κείμενο που ήταν προς ψήφιση.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 7/11/2018

 

Ποιο ήταν το  «κουκούλωμα»;

Όπως φαίνεται στο κείμενο της εισήγησης:

Έσοδα: 74.927.251,39 €.    Δαπάνες: 100.320.405,83 €.  Έλλειμμα: 25.393.154,44 €.

Προϋπολογισμός έτους 2018.

Έσοδα: 100.547.779,44 €.    Δαπάνες: 100.547.779,44€.  Γιατί, δεν υπήρξε έλλειμμα;

ΚΑΕ 1699.002 Έσοδα από Λογαριασμό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ  15.054.329,18 €. Έτσι ισοσκελίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018.

Τελικά το Υπουργείο Εσωτερικών υποσχέθηκε να βάλει 15.054.329,18 € για  ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, αλλά δεν τα έβαλε, όπως κάνει κάθε χρόνο.

Τελικά τι γίνεται με τους προϋπολογισμούς;

  • Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2018 είναι μέχρι το Σεπτέμβριο.

Το έτος 2018 για προϋπολογισμένα 100.547.779,44 € έξοδα και δαπάνες  δεν εισπράχθηκαν  σε 39 κωδικούς  προϋπολογισμένα ποσά 17.410.848,23 € και σε 191 κωδικούς με προϋπολογισμό 33.911.428,35 € δεν έγιναν δαπάνες. 

ΚΑΕ Μηδενικές δαπάνες 2018

Το ίδιο έγινε το έτος 2019. Από προϋπολογισμένα έσοδα 54 κωδικών 16.770.942.63 € δεν εισπράχθηκε κανένα ποσό!!

Δυστυχώς οι προϋπολογισμοί είναι «γράψτε ποσά’ και ότι από αυτά που προγραμματίσουμε  πάρουμε και ότι από αυτά που προγραμματίσαμε δαπανήσαμε. Κανένας έλεγχος γιατί συμβαίνουν αυτά, ούτε από το Παρατηρητήριο, υπό την εποπτεία του είμαστε εδώ και τρία χρόνια και όπως πάμε  θα είμαστε υπό την εποπτεία του άλλα τόσα χρόνια.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018. Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με θέμα: «Περί Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αχαρνών.»

Προϋπολογισμός μη ισοσκελισμένος με έλλειμμα  25.393.154,44 €. Ότι και να πούνε στο δημοτικό συμβούλιο η κατάσταση δεν αλλάζει

Στη ΔΗΦΑ δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός έτους 2019

Στη ΔΗΚΕΑ δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός έτους 2019

Η Επενδυτική Αχαρνών πρόλαβε και έκλεισε νωρίς!!

 

Εδώ ο δήμος καίγεται και … ο δήμαρχος φωτογραφίζεται με τα απορρίμματα!!

Ο καιρός γαρ εγγύτατος!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »