Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η πολιτικάντικη αθλιότητα χωρίς τέλος

Posted by koszig στο 23 Δεκεμβρίου 2018

Μετά από όσα έγιναν πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα αντίθετα.

 

Αυτή η παραίνεση  ισχύει για τη δημοτική Αρχή, πολιτική και διοικητική.

Μάζεψέ Τα Και Φύγε

Γιατί αυτή η κατάληξη; Ας δούμε τα τελευταία γεγονότα με τη σειρά.

Σύμφωνα με τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν υποχρέωση:

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ μεριμνά προκειμένου οι Π/Υ να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και να καταστούν ρεαλιστικοί.

  • Έως την 31 Ιουλίου: Έκδοση ΚΥΑ για παροχή οδηγιών κατάρτισης
  • Έως την 20η Ιουλίου:

  – Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

  – Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  – Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  • Έως την 5η Σεπτεμβρίου:

  – Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής

  – Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. – Παρατηρητήριο

  • Έως το τέλος Οκτωβρίου:

  – Γνώμη Παρατηρητηρίου – παροχή οδηγιών από ΥΠ.ΕΣ.

  – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  • Έως την 15η Νοεμβρίου:

  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ

  • Έως την 31η Δεκεμβρίου έλεγχος προϋπολογισμού και ΟΠΔ από Α.Δ.

Στις 19 Ιουλίου 2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος  4555, γνωστός ως «Κλεισθένης Ι «. Είναι το νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ για αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο δήμος Αχαρνών από το έτος 2016 δε μπορούσε να συντάξει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης του Παρατηρητηρίου. Αποτέλεσμα ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών να  «δίνει εικονικά τσόντα» στον προϋπολογισμό ποσά 19.885.490,12 €, 13.400.143,19 €15.054.329,14 €, (κλικ εδώ). Τα ποσά αυτά δεν μπήκαν ποτέ στο ταμείο του δήμου.!!

Την περίοδο 2017,2018 δόθηκαν στο δήμο Αχαρνών ως επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ποσά   11.512.238,62 € και 8.336.145,71€ .

Με τη δημοσίευση του «Κλεισθένη Ι » στις 19/7/2018 υπήρχε σε εφαρμογή το άρθρο 210.

Άρθρο 210
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του φορέα από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου 199 μόνον η σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου.

Αυτό έπρεπε να το γνώριζε η οικονομική υπηρεσία του δήμου και οι οικονομικοί σύμβουλοι που αμείβονται έμμεσα.

Η οικονομική επιτροπή έπρεπε να συντάξει τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους 2018. Τον ψήφισε στις 7 Δεκεμβρίου 2018,

Το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό έως τις 15 Νοεμβρίου 2018. Για την ψήφιση δεν υπήρχε εισήγηση από την οικονομική επιτροπή.

Στις 15 Νοεμβρίου υπήρξε πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε  στην 31η Ειδική Δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 15 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010

Η συνεδρίαση αναβλήθηκε γιατί δεν είχαν ψηφιστεί τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, διαδικασία που έπρεπε να έχει γίνει μέχρι τέλους Οκτωβρίου.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή, (κλικ εδώ)

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 7/12/2018 δεν γνωστοποιήθηκε το κείμενο του προϋπολογισμού.

Όπως φαίνεται 7 ημέρες έκανε να αναρτηθεί το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2019. Το διάστημα αυτό πρέπει να έγιναν τα σχετικά μαγειρεύματα και προέκυψε ότι μπορεί να «πορευτεί» ο δήμος με βάση το άρθρο 210 του Κλεισθένη!!, (κλικ εδώ).

Στο κείμενο  της απόφαση της οικονομικής επιτροπής δεν φάνηκε ότι το έλλειμμα στον προϋπολογισμό ήταν 25.393.154,44 €, (κλικ εδώ)

Έτσι άρχισε το πανηγύρι.

Για τις 19 Δεκεμβρίου 2018 έγιναν δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου η μία για την ψήφιση του προϋπολογισμού στις 19:00 και η άλλη στις 19:30 με 51 θέματα ημερήσιας διάταξη; θέματα με πρώτο το θέμα:

α) Αναγνώριση και συνομολόγηση οφειλομένων δώρων εορτών και επιδομάτων παρελθόντων ετών υπαλλήλων ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και μονίμων του Δήμου Αχαρνών και των Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΦΑ και ΚΑΜΕΑ – ΑΡΩΓΗ.
β) Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού και διακανονισμό καταβολής των ανωτέρω οφειλών των εργαζομένων.

Το ωράριο της συνεδρίασης για τον προϋπολογισμό ήταν  19:00 έως 19:30, ενώ τυπικά η συνεδρίαση μπορούσε νόμιμα να αρχίσει στις 19:35.

Είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός για την ψήφιση του προϋπολογισμού ήταν σχεδιασμένος έτσι ώστε να μη γίνει.

Επόμενο ήταν να μη γίνει και η δεύτερη συνεδρίαση, η οποία μεταξύ των άλλων αφορούσε σε οικονομικά θέματα υπαλλήλων του δήμου.

Τη επόμενη ημέρα 20 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις για δύο Έκτακτες συνεδριάσεις στις 13:30 για το ανωτέρω θέμα των δημοτικών υπαλλήλων και η δεύτερη στις 13:15 για την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Και οι δύο συνεδριάσεις δεν έγιναν ελλείψει απαρτίας, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας, μετά το τέλος των συνεδριάσεων χωρίς απαρτία, ευχήθηκαν τα χρόνια πολλά για τις ημέρες των εορτών.

Την επόμενη ημέρα 21 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:12 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση για:

Έκτακτη Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 96 Παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006

Νόμος 3852/2010

Άρθρο 67
Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

Νόμος 3463/2006

Άρθρο 95
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Άρθρο 96
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέμα τα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

Η παρ. 4 του  άρθρου 95 του νόμου 3463/2006 έχει την ίδια διατύπωση με την παρ. 5 του άρθρου 67 του νεώτερου νόμου 3852/2010. Στο ίδιο άρθρο 67, στην παρ. 7 αναφέρεται σε κατεπείγον θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο η έγκριση για συζήτηση γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου πριν την έναρξη της συζήτησης. Προφανώς η διαδικασία της ψήφισης είναι εκείνη που ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, που προβλέπει ονομαστική ψηφοφορία.

Για έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 και την παρ. 4 του άρθρου 95, πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Η παρ. 7 του άρθρου 67 δεν διαχωρίζει τι θα συμβεί για την  την ειδική περίπτωση της τρίτης συνεδρίασης που γίνεται με βάση το άρθρο 96, παρ. 3, όπου η συνεδρίαση μπορεί να γίνει με 15 παρόντες συμβούλους, αντί της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου που είναι 23 δημοτικοί σύμβουλοι.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της 21 Δεκεμβρίου 2018.

 

όπως φαίνεται με την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας κάλεσε το γραμματέα να εκφωνήσει κατάλογο των παρόντων.. Μετά την εκφώνηση των ονομάτων ευρέθησαν 17 παρόντες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανέφερε:

«Υπάρχει νόμιμη απαρτία» και συνέχισε τη συνεδρίαση.

Από τη θέση των δημοσιογράφων φώναξα: «Είναι άκυροι, θέλει 23 παρόντες»

Μετά από αυτό  ο πρόεδρος  αντί να ζητήσει διευκρινήσεις γιατί είναι άκυρη η συνέχιση της συνεδρίασης, ο παρών δήμαρχος έσπρωξε λίγο τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου που συνέχισε: «υπάρχει νόμιμη απαρτία, προχωράμε» και συνέχισε τη συνεδρίαση.

Στην εισήγηση για τη συνεδρίαση της 21/12/2018 υπάρχει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δεν υπάρχει αναφορά για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν  από μελλοντικές αποφάσεις δικαστηρίων για αποζημιώσεις από απαλλοτριώσεις οικοπέδων.

Η πρόσκληση ήταν «Περί Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αχαρνών.».

Όπως φαίνεται στη συνεδρίαση στο τέλος της συζήτησης η δημοτική Αρχή δεν είχε συγκεκριμένη πρόταση απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος άρχισε την ονομαστική ψηφοφορία αναφέροντας ως θέμα ψήφισης το θέμα της πρόσκλησης. Την τελευταία στιγμή ο παριστάμενος γενικός διευθυντής του δήμου διατύπωσε την πρόταση να ψηφιστεί » Το άρθρο 10 του Κλεισθένη λέει αυτό το πράγμα Να εξουσιοδοτηθεί ο δήμαρχος να υπογράψει προγραμματική συμφωνία οικονομικής υποστήριξης με τον υπουργό για να εκταμιεύσουμε αυτά τα ποσά που είναι το έλλειμμα«.

Από τη θέση των δημοσιογράφων ακούστηκε μετά από αυτή τη διατύπωση και τη συνέχιση της ψηφοφορίας » αυτό είναι θέμα της ημερήσιας διάταξης;». Ο δήμαρχος  κούνησε το κεφάλι του και ο πρόεδρος συνέχισε να εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων.

Κατά τη διάρκεια εκφώνησης του καταλόγου ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος δήλωσε ότι «ψηφίζουμε μόνο να πληρωθούν οι εργαζόμενοι τα δώρα και αυτά και τίποτα άλλο». Δεν διευκρίνισε αν η χρήση του όρου «ψηφίζουμε» περιελάμβανε τον παρακαθήμενο δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Παναγιώτη Κοσμίδη. Ο κ. Κοσμίδης δήλωσε ότι ψηφίζει μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Οδυσσέας Καμπόλης ψήφισε υπέρ για να έχει ο δήμος προϋπολογισμό. Δεν κατάλαβε φαίνεται ότι η πρόταση που διατυπώθηκε ήταν»να υπογράψει ο δήμαρχος προγραμματική συμφωνία με τον υπουργό για να εκταμιεύσουμε αυτά τα ποσά που είναι έλλειμμα.!!

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ψήφισαν 19, δύο μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ένας για τον προϋπολογισμό.

Οι 16 δημοτική σύμβουλοι ψήφισαν να υπογράψει ο δήμαρχος προγραμματική συμφωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Γνωρίζουν το κείμενο της συμφωνίας;

Η συμφωνία θα είναι με εικονικά έσοδα 25.393.154,44 €, όπως οι προηγούμενες για να είναι ισολογισμένος ο προϋπολογισμός και να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής;

Αν το ποσό είναι εικονικό πως θα πληρωθούν δαπάνες 25.393.154,44 €. όταν δεν υπάρχουν αυτά τα έσοδα;

Μετά οι υποψήφιοι δήμαρχοι θα αναρωτιόνται γιατί δε θα γίνουν έργα το έτος 2019, που οι τρεις μήνες του έτους 2019 θα είναι  στη δική τους θητεία.

 

Όμοιος ομοίω αεί πελάζει

 

Σημείωση: Η φράση αυτή ανήκει στον Πλάτωνα (Συμπόσιον) και σημαίνει «ο όμοιος τον όμοιο πάντα πλησιάζει«.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: