Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Ποιοι θα πληρώσουν τη νύφη;

Posted by koszig στο 8 Ιανουαρίου 2019

Στις 19 Ιουλίου 2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4555, γνωστός ως «Κλεισθένης Ι».  Ο νόμος αυτός  κυρίως έγινε γνωστός για τις αλλαγές στις ερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Περιείχε όμως και δεκάδες τροποποιήσεις νόμων.

Μεταξύ αυτών και το άρθρο 222.

Άρθρο 222
Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74)
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α΄138), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.».
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Στις 19/9/2018 ο δήμος Ιλίου δημοσίευσε την κατωτέρω ανακοίνωση:

Ανακοίνωση 20180919 για ΤΑΠ του Δήμου Ιλίου

Στην ανακοίνωση αυτή, που αναφέρεται στο άρθρο 222 του ν. 4555/2018, ενημερώνονται .οι δημότες

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων πριν την έναρξη ισχύος του νόμου (έως 19.07.2018) και δεν τα χρησιμοποιούν, δίνεται η δυνατότητα έως και 18.01.2019 να δηλώσουν στο Δήμο τη διακοπή ηλεκτροδότησης, ώστε να τακτοποιήσουν την οφειλή τους σε ΤΑΠ χωρίς πρόστιμο και να απαλλαγούν από το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού.

Για το θέμα του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) υπάρχουν προβλήματα με τις δηλώσεις ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτούνται, προκειμένου να καταβάλλεται στο δήμο το ΤΑΠ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΑΠ

ΤΑΠ χωρίς επιβολή προστίμου

Στα ανωτέρω έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη αναφέρεται ότι οι οφειλές για κτίσματα που δεν είχαν δηλωθεί πρέπει τα οφειλόμενα ποσά για τον ΤΑΠ να υπολογιστούν μόνο για την τελευταία πενταετία με τα σχετικά πρόστιμα.

Στο νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») για τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Υπάρχει μια γενική αρχή, όταν δημοσιεύεται ένας νόμος θεωρείται ότι ο κάθε πολίτης αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δικαιώματα που αναφέρονται.

Υπάρχουν όμως και κάποια άρθρα, κάποιες υπουργικές αποφάσεις, κάποιες δικαστικές αποφάσεις που δίνουν ερμηνεία σε διατάξεις των νόμων.

Υπάρχουν ειδικού νόμοι που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις δημοτών σχετικά με τους δήμους. με τον ανωτέρω νόμο η δημοτική Αρχή και ειδικά η Εκτελεστική Επιτροπή που μέλη της είναι οι αντιδήμαρχοι δεν τήρησαν το νόμο για ενημέρωση των δημοτών για τις υποχρεώσεις τους ειδικά για το τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό ως ΤΑΠ.

Ο δήμαρχος κυκλοφόρησε ενημερωτικό φυλλάδιο για ενημέρωση των δημοτών.

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Σε καμία σελίδα δε γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις του δημότη και ειδικά για τη δήλωση των μη ηλεκτροδοτούμενων  κτιρίων για καταβολή τελών.

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το θέμα αυτό.

Στο Ε9 της εφορίας υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του δήμου για τα ηλεκτροδοτούμενα ή μη κτίσματα, για το εμβαδόν των οικοπέδων, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του επικαρπωτή. Αυτά τα στοιχεία έχουν ζητήσει άλλοι δήμοι από την ΔΟΥ, έχουν ειδοποιήσει τους δημότες για τις υποχρεώσεις τους και έχουν κάνει τους νόμιμους καταλογισμούς.

Αυτά τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στη ΔΕΗ για καταγραφούν τα οφειλόμενα τέλη από τις ηλεκτροδοτούμενες οικίες.

Ο δήμος δεν έχει ενημερώσει τους δημότες για ενδεχόμενες οφειλές ΤΑΠ με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται τα οφειλόμενα τέλη ακίνητης περιουσίας.

Ο δήμος Ιλίου και πολλοί άλλοι δήμοι έχουν ενημερώσει για το άρθρο 222 του νόμου 4555/2018 και την προθεσμία που λήγει για δηλώσεις, τροποποιήσεις των  επιφανειών των κτισμάτων που δεν ηλεκτροδοτούνται.

Η προθεσμία λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2019. Θα ακολουθήσουν πρόστιμα 200%.

Ποιοι ευθύνονται για αυτά; Ξυπνάτε πριν είναι αργά!!

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: