Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Go back και Comeback

Posted by koszig στο 11 Ιανουαρίου 2019

 

Τελικά το «σήκω φύγε για την κα Μέρκελ» μετά από καιρό έγινε  «καλώς ήλθατε κα Μέρκελ». (κλικ εδώ). Έτσι είναι η πολιτική.

Τσίπρας: «Ήρθατε σε μια πολύ διαφορετική Ελλάδα». Αυτά είπε χτες ο κ. Τσίπρας

Για τις Αχαρνές τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά.

…..: Go back mister Δασκαλάκη

…..:  Comeback mister Χίο 

Θα μπορούσε να συνοδεύεται με μία δήλωση του δημάρχου: «Επιστρέφετε σε ένα διαφορετικό δήμο«!!!

Να γυρίσουμε όμως σε τυπικές διαδικασίες.

Το δελτίο τύπου για την απομάκρυνση του κ. Δασκαλάκη από τη δημοτική παράταξη έγινε με αυτό το  περιεχόμενο:

Το δελτίο τύπου αναρτήθηκε στις 20/12/2018. Ένα χρόνο μετά, στις 10/1/2019, ο κ. Δασκαλάκης ενημέρωσε τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για την παραίτησή του από τη δημοτική παράταξη με την οποία είχε εκλεγεί και τη ανεξαρτητοποίησή του, (κλικ εδώ).

Χτες αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα «ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ», η διαχείριση της οποίας γίνεται από την ειδική συνεργάτη του δήμου Αικατερίνη  Παπασταματίου για οικονομικά θέματα, η αποπομπή τους Γεώργιου Δασκαλάκη από την παράταξη του δημάρχου και επανάκαμψη του Αναστάσιου Χίου, (κλικ εδώ).  Στην ιστοσελίδα του δημάρχου, http://www.kassavos.gr/ στο τμήμα της παράταξης δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας δεν έγινε τυπικά σωστά. Δεν υπήρξε πρόσκληση για τη συνεδρίαση ενός σοβαρού διοικητικού θέματος, δεν υπήρχαν έγγραφες αιτήσεις παραίτησης ή παρουσία των ενδιαφερομένων για προφορική παραίτηση.

Δεν είναι γνωστό αν υπήρξε και έγγραφο αίτημα του κ. Χίου για επαναφορά στην παράταξη.

Να θυμηθούμε τους λόγους της διαγραφής του τότε αντιδημάρχου Αναστάσιου Χίου από τη θέση του αντιδημάρχου διοίκησης.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2014 

με αυτή την απόφαση δημάρχου ο κ. Χίος ορίστηκε από  το δήμαρχο  αντιδήμαρχος Διοίκησης.

ΨΓ72ΩΨ8-ΥΣ9 Απαλλαγή από καθήκοντα 6 Ιουνίου 2016

Με την απόφαση αυτή ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον αντιδήμαρχο Αναστάσιο Χίο.

Επειδή ο νόμος για την αποπομπή αντιδημάρχου απαιτεί ειδική αιτιολόγηση αντικατάστασης, που δεν υπήρχε, ο κ. Χίος  έκανε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της απόφασης δημάρχου.

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την απόφαση δημάρχου.

68Ε7ΟΡ1Κ-5ΕΩ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής της 876_2016 απόφασης δημάρχου

Ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός  επανήλθε με ανάκληση της απόφασης 876/2016 που απάλλαξε τον κ. Χίο από τα καθήκοντα του αντιδημάρχου.

Απόφαση δημάρχου 1050(23.8.2016) για ακύρωση προηγουμένων αποφάσεων για αποπομπή κ. Χίου και επαναφορά αποφάσεων διορισμού

Τρεις ημέρες μετά με την απόφαση 1060 (26.8.2026) ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός διόρθωσε την απόφαση  αποπομπής του κ. Χίου από τη θέση του αντιδημάρχου με νέα αιτιολογημένη σύμφωνα με το νόμο απόφαση.

Απόφαση δημάρχου 1060(26.8.2016)

Όπως διαμορφώθηκαν σήμερα τα γεγονότα έχει μεγάλη ηθική σημασία για τα πρόσωπα.

Μερικές αιτίες αποπομπής του κ. Χίου:

α) Η συνεργασία του Αντιδημάρχου με τον  δήμαρχο είχε καταστεί ̟προβληματική με α̟ποκορύφωμα την α̟πό 5-5-2016 α̟πό μέρους του Αντιδημάρχου α̟ποστολή εξωδίκου ̟προσκλήσεως ̟προς τον δήμαρχο. Η α̟ποστολή εξωδίκου Προσκλήσεως είναι ενδεικτική του χάσματος ε̟πικοινωνίας μεταξύ των δύο, του κακού κλίματος συνεργασίας και του ελλείμματος εμ̟πιστοσύνης ̟ου είχε ̟πλέον διαμορφωθεί όταν ο ορισθείς α̟πό τον ίδιο ανα̟πληρωτής του
δημάρχου ε̟πιλέγει να ε̟πικοινωνεί με αυτόν μέσω εξωδίκων ̟προσκλήσεων.

Σημειώνεται δε, ότι το ως άνω εξώδικο δημοσιεύθηκε με ̟πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου στον το̟πικό τύ̟πο αλλά και σε ιστοσελίδες το̟πικού ενδιαφέροντος, θίγοντας το κύρος της δημοτικής Αρχής και καθιστώντας τις σχέσεις  δημάρχου – Αντιδημάρχου ̟προβληματικές και
ε̟πιβλαβείς των δημοτικών συμφερόντων, εκθέτοντας τον  δήμαρχο ως ̟προς το ε̟πί̟πεδο συνεργασίας με τον Αντιδήμαρχο που επέλεξε.

Πως θα γίνει συνεργασία του κ. Χίου με το δήμαρχο στο μέλλον. Ο κ. Χίος άλλαξε νοοτροπία;

Διαπιστώθηκε επανειλημμένως η έλλειψη και αδυναμία συνεργασίας μεταξύ του ανωτέρω Αντιδημάρχου και των λοι̟πών Αντιδημάρχων του
δήμου αλλά και της Προέδρου της δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων και Προέδρων Νομικών Προσώπων του δήμου με
μειωτικούς χαρακτηρισμούς ̟προς αυτούς, επίδειξη αλαζονικής συμπεριφοράς και πλήθος περιστατικών έλλειψης συνεργασίας του με το σύνολο των Αντιδημάρχων και Προέδρων Νομικών Προσώπων του δήμου.

Αποδέκτης τέτοιου είδους καταγγελιών και παραπόνων για τη συμπεριφορά του, κατ’ επανάληψη έγινε ο δήμαρχος δημιουργώντας του μείζονα ̟προβλήματα στη διοίκηση και λειτουργία της δημοτικής Αρχής.

-Τον Οκτώβριο του 2015 μετά τις φονικές πλημμύρες στην Αττική και συγκεκριμένα αυτές στο  δήμο Αχαρνών, όπου υπήρχαν 4 νεκροί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πολυμενέας Παναγιώτης, όπως ο ίδιος αναφέρει στην με υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 38/26-5-2016 επιστολή του στον  δήμαρχο «τόλμησα» να ρωτήσω στη δημοτική Ομάδα, τι έκανε η πολιτική προστασία στην οποία είναι προϊστάμενος ο κ. Χίος; Εκεί μου έκανε κατά μέτωπο επίθεση και το σημαντικότερο αναφέρθηκε στην οικογένειά μου προσπαθώντας έτσι να με ̟προσβάλει με τον χειρότερο τρόπο».

Πως θα μπορέσει να «συμβιώσει» διοικητικά ο κ. Πολυμενέας μα τον κ. Χίο όταν αναφέρθηκε προσβλητικά με το χειρότερο τρόπο για την οικογένειά του;

– Η αντισυναδελφική συμπεριφορά του κ. Χίου εκδηλώνεται και έναντι του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Συρινίδη Θεόδωρου αναγκάζοντας και τον ίδιο να καταγγείλει τη συμπεριφορά του κ. Χίου με την υπ’ αριθ. ̟πρωτ. ΕΜΠ 20/29-3-2016 έγγραφη αναφορά του στον  δήμαρχο όπου αναφέρει ότι «………̟παρεμβαίνει στα καθήκοντά μου κατά τρό̟πο προσβλητικό ζητώντας να ενημερώνεται για τις βάρδιες του προσωπικού καθαριότητας» χωρίς να έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα ως προς αυτό, υποβαθμίζοντας έτσι τον ίδιο ως πολιτικό προϊστάμενό τους και δημιουργώντας σύγχυση στους υφισταμένους του αναφορικά με την τήρηση της ιεραρχίας.

Σημείωση: Από το έτος 2018 ο κ. Συρινίδης δεν ανακοινώνει όπως έχει υποχρέωση και έκανε τα προηγούμενα χρόνια στην ιστοσελίδα του δήμου τα συνεργεία καθαριότητας μετά τις 23/7/2018

Πως με τέτοια αντιδεοντολογική συναδελφική συμπεριφορά οι αντιδήμαρχοι κ. Πολυμενέας και Συρινίδης υπόγραψαν την εοστροφή του κ. Χίου στην παράταξή τους;

 

Διαβάστε τα υπόλοιπα αν αντέχετε.

Σε δύο σημεία γίνεται αντιδεοντολογική συμπεριφορά προς τον κ. Τοπαλίδη (τον είπε ποντιακής καταγωγής!!), τον κ Δασκαλάκη ότι έκανε παρέμβαση για κακοδιαχείριση στη ΔΗΦΑ, στην κα. Χρύσα Δουρίδα  για αλαζονική συμπεριφορά. Αυτοί αποχώρησαν από την παράταξη, όχι για την αντιδεοντολογική συμπεριφορά του κ. Χίου.

 

Οι 1092 δημότες που ψήφισαν στις εκλογές 2014 έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν.

  • Με τόσα που σας καταμαρτυρεί ο δήμαρχος, πως θα μπορέσετε να συνεργαστείτε για το καλό του δήμου;
  • Πως θα αντιμετωπίσετε τους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν την επάνοδό σας στην παράταξη, όταν με εμπιστευτικά έγγραφα στο δήμο σας καταγγέλλουν για ανάρμοστη συμπεριφορά;
  • Σε κάποιους που σας πίστεψαν να κάνετε μια νέα παράταξη για το καλό του τόπου, όταν σας ρώτησαν για την επάνοδο στην παράταξη, απαντήσατε «ο Κασσαβός έχει όραμα για την πόλη». Τώρα το καταλάβατε;
  • Τελικά με έγγραφό σας στο επικεφαλής της παράταξης Ιωάννη Κασσαβό ζητήσατε την επανένταξή σας στην παράταξης; Μπορείτε να το δώσετε στη δημοσιότητα;

Αυτά τα λίγα προς το παρών. Η συνέχεια στο δημοτικό συμβούλιο όπου ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα ανακοινώσει στο σώμα την επανένταξή σας στην παράταξη που σας ψήφισαν 1092 δημότες. Και μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο καλό είναι να ανακοινώσετε στο σώμα ότι θα είσαστε υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές για να σας τιμήσουν και πάλι οι δημότες των Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων.

 

Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: