Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 14 Μαρτίου 2019

Δελτίο Τύπου. Αχαρνείς Μαζί Μπορούμε.

Posted by koszig στο 14 Μαρτίου 2019

 

Posted in Αχαρνείς - Μαζί Μπορούμε | Leave a Comment »

Οι απολογισμοί που δεν έγιναν

Posted by koszig στο 14 Μαρτίου 2019

72 ημέρες έμειναν μέχρι τη μεγάλη μέρα των εκλογών στις 26 Μαΐου ή 65 αν οι δημοτικές εκλογές γίνουν στις 19 Μαΐου, λόγω βουλευτικών εκλογών.

Υπάρχει μία δημοτική Αρχή που, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, θα καθορίζει τις τύχες του δήμου μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019.

Στις δημοτικές εκλογές, όπως και τις εκλογές κάθε φορέα, πρέπει ο ψηφοφόρος να ενημερωθεί για τα πεπραγμένα της διοίκησης προκειμένου να κρίνει ποιος θα καθορίζει τις τύχες αυτού του τόπου.

Στο νόμο 3852/2010 υπάρχει το άρθρο 77

Άρθρο 77
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 217 του νόμου 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.14 άρθρου 20 Ν.3731/2008, ΦΕΚ Α 263/23.12.2008.

1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.

 

Πριν ένα χρόνο στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ έγινε ανάρτηση για το θέμα του απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής για το προηγούμενο έτος, (κλικ εδώ), Ενδεχομένως ο δήμαρχος έκανε απολογισμό στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, (κλικ εδώ).

Τον απολογισμό αυτό έκανε ο δήμαρχος  τον έκανε και σε παρευρισκόμενους δημοτικούς συμβούλους, που μετά από λίγους μήνες αποχώρησαν από την παράταξή του!!

Επειδή πλησιάζει το τέλος της προεκλογικής περιόδου καλό είναι να πληροφορηθούν οι παρατάξεις και οι δημότες τα έργα που είχαν και έχουν σχεδιαστεί, ποια έργα έχουν τελειώσει και σε ποιο σημείο βρίσκονται.  Επίσης να πληροφορηθούν την πραγματική οικονομική κατάσταση του δήμου, το μέγεθος των οικονομικών υποχρεώσεων και τη λειτουργικότητα της διοίκησης του δήμου σε μέσα και προσωπικό. Όλα αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να σχεδιάσουν τα προεκλογικά προγράμματά τους οι παρατάξεις

Η ΑΛΗΘΕΙΑ στον απολογισμό και όχι στις εφημερίδες.

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του Δημάρχου Αχαρνών για την βίαιη επίθεση κατά του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου

Posted by koszig στο 14 Μαρτίου 2019

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου της παράταξης «Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος»

Posted by koszig στο 14 Μαρτίου 2019

Δελτίο Τύπου .Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος – Η θέση του συνδυασμού για την ένταση στο ΔΣ και τα προβλήματα στα σχολεία

 

 

Posted in Αχαρνές - Υπερήφανος Δήμος | Leave a Comment »